Συναντήσεις

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις συναντήσεις που διοργανώνουν οι γονείς/αναγνώστες του φόρουμ, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και για τις συναντήσεις που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ενημέρωσης Γονέων (ΕΕΕΓ), οι οποίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα. Οι συναντήσεις που διοργανώνει η ΕΕΕΓ πραγματοποιούνται με την ευγενική προσφορά επιχειρήσεων/οργανισμών οι οποίες παραχωρούν δωρεάν τον χώρο τους και/ή τις υπηρεσίες τους στους γονείς.

  155 θέματα σε αυτή την ενότητα

   • 161 απαντήσεις
   • 52.540 εμφανίσεις
   • 32 απαντήσεις
   • 28.506 εμφανίσεις
   • 81 απαντήσεις
   • 36.062 εμφανίσεις
   • 60 απαντήσεις
   • 37.354 εμφανίσεις

  1. Διαφημίσεις


   • 0 απαντήσεις
   • 18.813 εμφανίσεις
   • 126 απαντήσεις
   • 45.924 εμφανίσεις
   • 197 απαντήσεις
   • 47.575 εμφανίσεις
   • 44 απαντήσεις
   • 33.235 εμφανίσεις

  2. Διαφημίσεις

   • 81 απαντήσεις
   • 40.925 εμφανίσεις
   • 38 απαντήσεις
   • 27.095 εμφανίσεις
   • 1 απάντηση
   • 22.618 εμφανίσεις
   • 193 απαντήσεις
   • 47.056 εμφανίσεις
   • 81 απαντήσεις
   • 42.303 εμφανίσεις
   • 116 απαντήσεις
   • 38.386 εμφανίσεις

  3. Διαφημίσεις

   • 131 απαντήσεις
   • 39.900 εμφανίσεις
   • 146 απαντήσεις
   • 50.098 εμφανίσεις
   • 33 απαντήσεις
   • 27.718 εμφανίσεις
   • 350 απαντήσεις
   • 95.813 εμφανίσεις
   • 95 απαντήσεις
   • 48.128 εμφανίσεις
   • 5 απαντήσεις
   • 19.065 εμφανίσεις
   • 7 απαντήσεις
   • 16.607 εμφανίσεις
   • 7 απαντήσεις
   • 19.686 εμφανίσεις
   • 79 απαντήσεις
   • 38.333 εμφανίσεις
   • 2 απαντήσεις
   • 19.959 εμφανίσεις
   • 4 απαντήσεις
   • 19.136 εμφανίσεις