Συναντήσεις

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις συναντήσεις που διοργανώνουν οι γονείς/αναγνώστες του φόρουμ, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και για τις συναντήσεις που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ενημέρωσης Γονέων (ΕΕΕΓ), οι οποίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα. Οι συναντήσεις που διοργανώνει η ΕΕΕΓ πραγματοποιούνται με την ευγενική προσφορά επιχειρήσεων/οργανισμών οι οποίες παραχωρούν δωρεάν τον χώρο τους και/ή τις υπηρεσίες τους στους γονείς.

  155 θέματα σε αυτή την ενότητα

   • 161 απαντήσεις
   • 52.168 εμφανίσεις
   • 32 απαντήσεις
   • 28.356 εμφανίσεις
   • 81 απαντήσεις
   • 35.860 εμφανίσεις
   • 60 απαντήσεις
   • 37.169 εμφανίσεις

  1. Διαφημίσεις


   • 0 απαντήσεις
   • 18.759 εμφανίσεις
   • 126 απαντήσεις
   • 45.494 εμφανίσεις
   • 197 απαντήσεις
   • 47.238 εμφανίσεις
   • 44 απαντήσεις
   • 33.121 εμφανίσεις

  2. Διαφημίσεις

   • 81 απαντήσεις
   • 40.715 εμφανίσεις
   • 38 απαντήσεις
   • 26.979 εμφανίσεις
   • 1 απάντηση
   • 22.572 εμφανίσεις
   • 193 απαντήσεις
   • 46.764 εμφανίσεις
   • 81 απαντήσεις
   • 42.113 εμφανίσεις
   • 116 απαντήσεις
   • 38.166 εμφανίσεις

  3. Διαφημίσεις

   • 131 απαντήσεις
   • 39.631 εμφανίσεις
   • 146 απαντήσεις
   • 49.874 εμφανίσεις
   • 33 απαντήσεις
   • 27.614 εμφανίσεις
   • 350 απαντήσεις
   • 95.466 εμφανίσεις
   • 95 απαντήσεις
   • 47.960 εμφανίσεις
   • 5 απαντήσεις
   • 18.993 εμφανίσεις
   • 7 απαντήσεις
   • 16.545 εμφανίσεις
   • 7 απαντήσεις
   • 19.639 εμφανίσεις
   • 79 απαντήσεις
   • 38.137 εμφανίσεις
   • 2 απαντήσεις
   • 19.912 εμφανίσεις
   • 4 απαντήσεις
   • 19.088 εμφανίσεις