Jump to content
➔ ParentsCafe.gr
 • Tell a friend

  Love Parents.org.gr? Tell a friend!

Γιατί δώσατε φακελάκι στον γυναικολόγο σας;


Γιατί δώσατε φακελάκι;  

27 members have voted

 1. 1. Γιατί δώσατε φακελάκι ( χρηματικό ποσό, όχι δώρο! );

  • Πίστευα/Πιστεύω ότι όλοι ζητούν φακελάκι
   3
  • Ένιωσα ότι εάν δεν το κάνω δεν θα τυγχάνω της καλύτερης ιατρικής αντιμετώπισης
   11
  • Ένιωσα ότι μόνο έτσι θα έχω το άτομο εμπιστοσύνης μου (που με παρακολουθεί) στον τοκετό
   6
  • Ένιωσα ότι θα μπορώ να έχω περισσότερες επιλογές/έλεγχο του τι συμβαίνει στον τοκετό
   0
  • Ένιωσα ότι ο γιατρός μου δεν θα αποζημιωθεί αρκετά για την εργασία του από το μισθό του
   3
  • Ένιωσα ότι του αξίζει και το είδα σαν δώρο
   9
  • Ήθελα να "δεσμεύσω" συγκεκριμένο γιατρό για ιατρικούς λόγους
   3
  • Η ΠΗΤ μου ήταν σε αργία/γιορτές οπότε συμφώνησα ότι πρέπει να τον αποζημιώσω επιπλέον
   0
  • Αν δεν το έδινα, δεν θα μπορούσα να ξαναπάω στο μαιευτήριο/κλινική και να ξαναδώ τον γιατρό μου, εάν είχα επιπλοκή μετά τον τοκετό
   1


Recommended Posts

Γιατί δώσατε φακελάκι;

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες απαντήσεις!

 

Εάν δεν σας καλύπτει κάποια από τις απαντήσεις παρακαλούμε στείλτε μας μέσω πμ ή εμαιλ στο ([email protected]) άλλες απαντήσεις που ταιριάζουν ή πιστεύετε ότι πρέπει να προστεθούν. 

 

Δείτε εδώ που μπορείτε να καταγγείλετε το φακελάκι που σας ζητήθηκε και δώσατε: 

http://kataggelies.gsac.gov.gr/

Απευθείας σύνδεσμος για ανώνυμη καταγγελία: 

http://kataggelies.gsac.gov.gr/index.php/component/rsform/form/6-anonymi-kataggelia

Πληροφορίες για την υπηρεσία καταγγελιών και δράσης κατά της διαφθοράς:

http://www.gsac.gov.gr/

 

Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ – ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ – ΤΟΛΜΑΜΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η Υπηρεσία


Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) συστάθηκε με το νόμο 4320/2015 (ΦΕΚ. Α΄29), ο οποίος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της. Υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί ένα θεσμικό συντονιστικό όργανο, με αρμοδιότητες εποπτείας και λήψης πρωτοβουλιών σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο για το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών , δομών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Παράλληλα, συνεργάζεται με Διεθνείς Οργανισμούς, Όργανα και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων- στρατηγικών σχεδίων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχεδίων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης καθώς έχει οριστεί ως Συντονιστική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS)

 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς


Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς καλείται πρακτικά να αντιμετωπίσει οργανωμένα και στοχευμένα το πολύπλευρο φαινόμενο της διαφθοράς, συστρατεύοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο του συνόλου της Διοίκησης, όσο και των πολιτών, στην υλοποίηση συναφών πολυτομεακών και πολυεπίπεδων δράσεων.


Καταγγελίες για διαφθορά και απάτη

Ως Διαφθορά χαρακτηρίζεται «η συστηματική παραβίαση των ηθικών και νομικών κανόνων κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός υπαλλήλου ή ενός λειτουργού». 
Η απάτη στα συγχρηματοδοτούμενα έργα αφορά σε ενέργειες ή παραλείψεις των διοικητικών φορέων που μπορεί να οδηγήσουν σε παρατυπίες ή παράνομες πράξεις. 
Τρόποι υποβολής καταγγελίας
• Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα καταγγελιών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της υπηρεσίας μας επισυνάπτοντας τα σχετικά ικανά αποδεικτικά έγγραφα (http://kataggelies.gsac.gov.gr)
• Ταχυδρομικώς, αποστέλλοντας την καταγγελία στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 
• Αυτοπροσώπως( ή δι’ αντιπροσώπου) στη Γραμματεία της Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30π.μ. -16:30 μ.μ.).

Χρήσιμο είναι η καταγγελία σας να περιλαμβάνει:


• Συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης.
• Ποια τα καταγγελλόμενα πρόσωπα, η θέση τους, οι δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν καθώς και όλα τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
• Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή έργο που αφορά.
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

 

Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS)

Οι τομείς δραστηριότητας της Γενικής Γραμματείας ως Ελληνικής Υπηρεσίας AFCOS αφορούν:
• Στις πολιτικές Πρόληψης της Απάτης και ειδικότερα στην εκπόνηση, τον συντονισμό και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο θεσμικών και πολιτικών πρωτοβουλιών.
• Στην αναφορά παρατυπιών , δηλαδή στη διασφάλιση της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων των παρατυπιών και υπονοιών απάτης που κοινοποιούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). 
• Στην Υποδοχή καταγγελιών. Το Γραφείο Καταγγελιών της Γραμματείας λαμβάνει καταγγελίες α) με υποθέσεις διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, β) με υποθέσεις απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα, διακρατικά και λοιπά προγράμματα. 
• Στον Επιχειρησιακό Συντονισμό σε υποθέσεις απάτης.

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Σχετικά με τις δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων απέναντι στη διαφθορά μέσα από το στόχο 17.3 του Εθνικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς προβλέπεται « ο σχεδιασμός και η προώθηση προγραμμάτων σε σχέση με την ακεραιότητα τα οποία θα απευθύνονται σε νέους ανθρώπους». 
• Μέσω της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επιχειρούνται συνέργειες που στοχεύουν σε μελλοντικούς ενεργούς πολίτες.

 

Η καμπάνια «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι Αλλάζουν το Παιχνίδι» συμπυκνώνει την πρωτοβουλία της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για την ενίσχυση της ακεραιότητας στους νέους και την πρόληψη της διαφθοράς σε βάθος χρόνου, με εργαλεία την κουλτούρα και την εκπαίδευση. Επίσης γίνεται αξιοποίηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών θεσμών της Θεματικής Εβδομάδας και της Ευέλικτης Ζώνης Διδασκαλίας, με κύκλους εργαστηρίων αφιερωμένους στην ενίσχυση της ακεραιότητας. Στην λογική της κατανόησης και της πολυπλοκότητας του φαινομένου της διαφθοράς στον δημόσιο χώρο, ενθαρρύνεται ο ενδοσχολικός διάλογος και η διαδραστική συμμετοχή των μαθητών.

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ στα δύο χρόνια λειτουργίας της ανέλαβε και υλοποίησε τις εξής δράσεις:
• Βελτίωση του συστήματος ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες), τις οποίες υποβάλουν πολιτικά πρόσωπα, ανώτατοι αξιωματούχοι της διοίκησης και αιρετοί δημόσιοι λειτουργοί.
• Νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων.
• Ενεργοποίηση Μικτών κλιμακίων ελέγχου με ενίσχυση συντονισμού μεταξύ ελεγκτικών μηχανισμών.
• Ευαισθητοποίηση των νέων στην πρόληψη της διαφθοράς. 
• Κατάρτιση των στελεχών του Δημοσίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
• Ενίσχυση του πλαισίου για την άρση των συγκρούσεων συμφερόντων για όλες τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των αιρετών αξιωματούχων. 
• Ενδυνάμωση λειτουργίας των μηχανισμών εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την κατάρτιση ειδικών τομεακών στρατηγικών στους τομείς υψηλού κινδύνου εμφάνισης της διαφθοράς σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.
• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε., ειδικότερα στον τομέα καταπολέμησης της απάτης.

Για το αμέσως επόμενο διάστημα ορισμένοι από τους στόχους είναι οι εξής:
• Αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου με έμφαση σε δράσεις πρόληψης και στη σημασία της αντιδιαφθοράς στην Ανάπτυξη.
• Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers).
• Κατάρτιση Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου.
• Διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης ειδικά προς τους λειτουργούς των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς.
• Δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.
• Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης και διαβίβασης καταγγελιών με διασύνδεση με άλλα συστήματα. 
• Αλλαγή πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων για θέματα διαφθοράς. 
• Συντονισμός των Υπηρεσιών για την Καταπολέμηση της Απάτης ως προς τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε.

 

bribe.png.213289258c490662b5b7216b23ade476.png

Βοηθήστε στη διατήρηση της λειτουργικότητας του forum κάνοντας χρήση της αναζήτησης & αναφοράς.  Αν παρατηρήσετε κάποια δημοσίευση που θεωρείτε περίεργη επιθετική ή ενάντια στους κανόνες κάντε αναφορά δημοσίευσης  Οδηγίες για το πως γίνεται η αναφορά δείτε εδώ   Ευχαριστούμε

Ακολουθήστε μας και στο Instagram:

follow_insta.png.f136a60ab3d6a108659752cf6fcc0a5a.pngfollow_cafe.jpg.0bc77dbbb8cab70c6c8919c95cac08b8.jpg

 

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις


×
×
 • Create New...