Jump to content
➔ ParentsCafe.gr
  • Tell a friend

    Love Parents.org.gr? Tell a friend!

Για να δούμε...


Recommended Posts

Ανοίγω αυτό το θέμα για να παρακολουθούμε και να συζητάμε το έργο (όχι μόνο τα λόγια) της όποιας κυβέρνησης μας (και της αντιπολίτευσης φυσικά) καθώς και τις γενικότερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο (όπου κομμάτι τους είμαστε).

 

Ο χρόνος και η σκληρή καθημερινότητα - πολλές φορές - μας παρασύρουν, μας κάνουν να ξεχνάμε, να στρογγυλεύουμε, ν' απλοποιούμε, να δαιμονοποιούμε ή να αγιοποιούμε πρόσωπα και πράγματα. Όμως, τώρα πιο πολύ από ποτέ, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται.

 

 

Παραθέτω λοιπόν - για την κυβέρνηση :

Το κείμενο της συμφωνίας των πολιτικών αρχηγών - Οι παροχές και φορολογικές ελαφρύνσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία (πηγή)

 

Σημεία προγραμματικής σύγκλισης

 

Προοίμιο

 

Η κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης που θα δημιουργηθεί με τη στήριξη των τριών κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) θα έχει πλήρεις αρμοδιότητες και χρονικό ορίζοντα όπως ορίζει το Σύνταγμα.

 

Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει την κρίση, να ανοίξει το δρόμο της Ανάπτυξης και να αναθεωρήσει όρους της Δανειακής Σύμβασης (Μνημονίου), χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ούτε την παραμονή της στο ευρώ. Και, ασφαλώς, χωρίς να αμφισβητήσει τους αυτονόητους στόχους μηδενισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος, ελέγχου του χρέους και εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα.

 

Στόχος επίσης είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για να βγει οριστικά η χώρα από την κρίση, καθώς κι από την ανάγκη εξάρτησης από δανειακές συμβάσεις στο μέλλον.

 

Η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης θα είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή, λειτουργική και επιτελικού χαρακτήρα.

 

Δεν θα αποτελείται από «φέουδα» κομματικών επιρροών, θα λειτουργεί ενιαία, θα στηρίζεται στην διαφάνεια, στις προγραμματικές συμφωνίες των κομμάτων που την στηρίζουν και στη στελέχωση όλου του διοικητικού μηχανισμού με αξιοκρατικά κριτήρια.

Επίσης, θα στηρίζεται στην ευελιξία, ώστε επί μέρους διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν, να μην αναστέλλουν ούτε το έργο της ούτε τη συναίνεση που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου της.

Τέλος, με πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης και του Προεδρείου της Βουλής, θα αλλάξει ο Κανονισμός Λειτουργίας της, ώστε να προσαρμοστεί η άσκηση νομοθετικού έργου και ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος στις νέες συνθήκες των κυβερνήσεων συνεργασίας. Έτσι θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου.

 

Βάση της νέας κυβέρνησης συνεργασίας είναι η σύγκλιση απόψεων που υπήρξε και καταγράφηκε στα εξής ζητήματα, ευρύτερων κατευθύνσεων και άμεσης πολιτικής προτεραιότητας, χωρισμένα στα εξής κεφάλαια-κατηγορίες:

 

- Ζητήματα αναθεώρησης όρων της Δανειακής σύμβασης.

- Ζητήματα Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης, Κοινωνικής Προστασίας και πολιτικών που δεν συνδέονται με το Μνημόνιο.

- Άμεσες οικονομικές προτεραιότητες

- Συμφωνία για αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της χώρας και στο κράτος.

- Μέτρα για Ασφάλεια και Παράνομη μετανάστευση.

- Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής.

 

Α. Ζητήματα για Αναθεώρηση δανειακής σύμβασης:

 

1. Παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο τουλάχιστον χρόνια. Ο δημοσιονομικός στόχος για το τέλος της περιόδου προσαρμογής κατανέμεται σε περισσότερα οικονομικά έτη, για τη στήριξη της ζήτησης, της ανάπτυξης, της απασχόλησης. Έτσι, ο τελικός δημοσιονομικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επί πλέον περικοπή μισθών και συντάξεων ή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά με την περιστολή της σπατάλης και την στοχευμένη καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, καθώς και μέσα από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

2. Η συλλογική αυτονομία και η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας επανέρχεται στο επίπεδο που προσδιορίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σύμφωνα με το οποίο το ύψος του μισθού στον ιδιωτικό τομέα συμφωνείται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό περιλαμβάνει και την ρύθμιση του κατώτατου μισθού που προβλέπεται στη ρύθμιση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 

3. Αποκατάσταση αδικιών (χαμηλοσυνταξιούχοι, πολυτεκνικά επιδόματα κλπ.) με άμεσα δημοσιονομικά ισοδύναμα.

 

4. Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσων φορολογουμένων για φέτος, ώστε να μην ξεπερνούν το 25% του εισοδήματός τους (τα υπόλοιπα σε δύο ετήσιες δόσεις).

 

5. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας για ένα ακόμα χρόνο (1+1) από κοινοτικούς πόρους.

 

6. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας και σε μη μισθωτούς (αυτο-απασχολούμενους, επιτηδευματίες κλπ.) που έχασαν τις δουλειές τους, εφʼ όσον πληρούν εισοδηματικά κριτήρια (επίσης από κοινοτικούς πόρους).

 

7. Σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου ορίου στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στα πλαίσια του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων έργου που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας) και τους συνταξιούχους.

 

8. Μείωση των εξής φορολογικών συντελεστών:

- ΦΠΑ για την εστίαση στην προηγούμενη κλίμακα.

- ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σε χαμηλά κλιμάκια.

 

9. Όχι απολύσεις στο δημόσιο.

 

10. Αντικατάσταση του Ειδικού Τέλους Ακινήτων και όλων των φόρων επί της Ακίνητης Περιουσίας με ενιαίο προοδευτικό φόρο.

 

11. Αγροτική Τράπεζα: Επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανσή της. Διαφύλαξη του χαρτοφυλακίου υποθηκών αγροτικής γης.

 

Γενική επιδίωξη, όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι.

 

Β. Ζητήματα Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης, Κοινωνικής Προστασίας και πολιτικών που δεν συνδέονται με το Μνημόνιο

 

1. Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας με νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο. Επανακαθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στους κρίσιμους και συμπληρωματικούς τομείς (αγροτική παραγωγή, τρόφιμα, μεταποίηση καινοτομία), αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων ( ενέργεια, τουρισμός, ορυκτός πλούτος, ναυτιλία). Ενίσχυση της Περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης και δημιουργία τοπικών συμφωνιών (με έμφαση στο τρίπτυχο ελληνικά προϊόντα- τουρισμός – πολιτισμός).

 

2. Αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου και δυνατότητας με την απελευθέρωση των μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αποδέσμευση και αξιοποίηση (και όχι εκποίηση) της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (τίτλοι, χρήσεις γης συντελεστές δόμησης, μορφές χρηματοοικονομικής εκμετάλλευσης). Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα εναρμονίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Παράλληλα διεκδίκηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών πόρων σε εφαρμογή των διακηρύξεων του Συμβουλίου Κορυφής της Ε.Ε. Σύνδεση στρατηγικών παρεμβάσεων με τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με υψηλό εισοδηματικό πολλαπλασιαστή.

 

3. Διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού προϋπολογισμού για τη νέα ΚΑΠ και δίκαιη κατανομή πόρων προσανατολισμένη στην αγροτική παραγωγή με προτεραιότητα τη κτηνοτροφία και τα τρόφιμα.

-Πρώτος στόχος η μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα σε θετικό.

-Αξιοποίηση του ρεύματος επιστροφής στην ύπαιθρο με παροχή κινήτρων, με παραχώρηση γης σε νέους αγρότες αλλά και ενεργούς αγρότες και συνεταιρισμούς

-Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών και εγγυοδοτικών μέσων.

-Ίδρυση Ταμείου Ενίσχυσης Αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων.

-Παρεμβάσεις στο κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, με στόχο την προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή.

-Λειτουργία Δημοπρατηρίων, συμβατικών και ηλεκτρονικών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια.

-Ενίσχυση της συμβολαιακής γεωργίας

-Θέσπιση του «αγροτικού πετρελαίου» με τη δημιουργία κάρτας αγρότη.

-Εκσυγχρονισμός και εξυγίανση των συνεταιρισμών.

 

4. Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

-Ενεργοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων.

-Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά μετά από την ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζών με διάφορους πρόσφορους τρόπους: Ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης μέσω του Ενιαίου Ταμείου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, του «εργαλείου ρευστότητας», της αποκλιμάκωση επιτοκίων χορηγήσεων κλπ.

-Αναμόρφωση των κανόνων του «Τειρεσία», προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.

Επίσπευση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Εφαρμογή της αρχής συμψηφισμού οφειλών από και προς το Δημόσιο. Αναστολή κάθε προστίμου και διακανονισμός, όταν υπάρχει χρέος του Δημοσίου.

 

5. Αποκατάσταση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών ταμείων με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και πόρους δημόσιας περιουσίας. Εφαρμογή της χρηματοοικονομικής πρότασης που έχει γίνει δεκτή και από τους ομολογιούχους-φυσικά πρόσωπα και από το Λογιστήριο του κράτους.

 

6. Άμεση προτεραιότητα έχουν και πρόσθετα μέτρα κοινωνικής προστασίας για πολίτες και νοικοκυριά

-Για όλους καθολική υγειονομική προστασία χωρίς προϋποθέσεις (ένσημα, χρόνος ασφάλισης)

-Για τους ανέργους, ιδιαίτερα τους νέους, αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας (αυτεπιστασία Δήμων, προγράμματα κατάρτισης, θεσμοί κοινωνικής μέριμνας)

-Για τους δανειολήπτες εφαρμογή της ρύθμισης ότι: «η δόση δεν ξεπερνά το 30% του μηνιαίου εισοδήματος», με την εξαίρεση των υψηλών εισοδημάτων. Επέκταση της ρύθμισης σε ατομικές μικρές επιχειρήσεις.

-Για τα νοικοκυριά, καταπολέμηση της ακρίβειας με κάθε πρόσφορο μέτρο: σπάσιμο των καρτέλ, έλεγχος ενδο-ομιλικών συναλλαγών κλπ.

-Για τα ΑΜΕΑ ενίσχυση επιδομάτων από κοινοτικούς πόρους. Ενοποίηση και εξορθολογισμός επιδομάτων – ουσιαστικός έλεγχος.

 

Γ. Άμεσες οικονομικές προτεραιότητες

 

1. Νέο Φορολογικό Σύστημα:

-Με ευρεία συναίνεση και σταθερότητα για το επόμενα δέκα χρόνια.

-Με θέσπιση περιουσιολογίου και «πόθεν έσχες».

-Με δίκαιη και αναλογική κατανομή των φόρων

-Με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ταυτόχρονα με τη σταδιακή μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πάταξη της φοροδιαφυγής και της παρα-οικονομίας.

-Με μείωση των έμμεσων φόρων, συντελεστών ΦΠΑ κλπ.

-Με οριστική κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάσταση τους από απλούς κανόνες απεικόνισης συναλλαγών.

 

2. Αποκρατικοποιήσεις:

-Διαδικασία αποκρατικοποιήσεων – εγγυήσεις διαφάνειας.

-Σύνδεση με την ανάπτυξη και όχι μόνο με εισπρακτικούς στόχους.

-Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ρυθμιστικές αρχές

Διατήρηση της κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και αξιοποίηση του θεσμού των συμβάσεων παραχώρησης για βασικές υποδομές.

-Επίσπευση με άμεσες ενέργειες, κυρίως των περιπτώσεων όπου η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα συνδέεται με επενδύσεις σε υποδομές και θέσεις εργασίας. Π.χ. λειτουργικό έργο ΟΣΕ.

 

3. Κατάργηση – συγχώνευση δημοσίων οργανισμών και φορέων:

Στόχος να μη γίνουν απολύσεις μόνιμου προσωπικού, αλλά σοβαρές οικονομίες από μη μισθολογικό λειτουργικό κόστος και μείωση γραφειοκρατίας.

 

4. Δημόσια Υγεία:

Επείγοντα μέτρα για αποκατάσταση ομαλού εφοδιασμού νοσοκομείων και ασθενών σε φάρμακα, αποκατάσταση λειτουργίας ΕΟΠΥΥ. Ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Συνέχιση μείωσης της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης.

 

5. Άμεσα μέτρα καταπολέμησης σπατάλης και διαφθοράς (εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών και διαχείρισης υλικού).

 

Δ1.Συμφωνία για αλλαγές-εξυγίανση στο πολιτικό σύστημα και αναδιοργάνωση του κράτους – δημόσιας διοίκησης.

 

Η ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος και η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση ενός προγράμματος αλλαγών στη χώρα . Προτεραιότητες είναι:

α) Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος

-Ψήφιση νόμου για αναδρομικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων όσων διετέλεσαν αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, υφυπουργοί, Γ.Γ Υπουργείων, ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα από το 1974 μέχρι σήμερα. Ο νόμος να προβλέπει και να εξασφαλίζει διοικητικά την επιβολή ποινών και τη δήμευση περιουσιών για όσους τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά τους.

-Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για ευθύνη υπουργών και υπαγωγή των περιπτώσεων οικονομικών εγκλημάτων υπουργών στις διατάξεις του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου και της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

-Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για τα θέματα που δεν έχουν σχέση με την πολιτική δραστηριότητα.

-Υποστήριξη του έργου του βουλευτή χωρίς προνόμια και ατέλειες. Κατάργηση της αποζημίωσης για συμμετοχή στις επιτροπές της Βουλής.

-Ορισμός πλαφόν στο συνολικό ποσό που λαμβάνουν από συνταξιοδοτικά ταμεία οι βουλευτές. Για τους νεοεισερχόμενους βουλευτές κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης και συνταξιοδότηση μόνον από τον ασφαλιστικό τους φορέα, όπως ο κάθε πολίτης, και εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

-Επανεξέταση όρων και προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Μείωση της επιχορήγησης των πολιτικών κομμάτων. Πλήρης έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών από ανεξάρτητο θεσμικό όργανο.

-Δραστικός περιορισμός του αριθμού των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των υπουργών, Γενικών Γραμματέων και βουλευτών.

-Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα ζητήματα των ΜΜΕ και τις αδειοδοτήσεις. Δημόσια τηλεόραση ανεξάρτητη, που θα ελέγχεται και θα λογοδοτεί στην Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, η οποία θα διορίζει και τα εκτελεστικά όργανα της διοίκησής της. Διαφανής οικονομική διαχείριση και εξασφάλιση της διάθεσης τυχόν πλεονασμάτων από τις χρήσεις στην παραγωγή ελληνικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

-Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη: Βελτιώσεις για ταχύτερη απονομή. Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Κωδικοποίηση του δικαίου. Απεμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας από την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης και κατοχύρωση του Αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων.

--Συνολική στρατηγική για χτύπημα γραφειοκρατίας

--Συνολική στρατηγική για χτύπημα φοροδιαφυγής.

-- Συνολική στρατηγική για την Ενέργεια και τη διαχείριση Υδάτινων πόρων (ρυθμιστικό πλαίσιο, ρυθμιστικές αρχές και μακροχρόνιος προγραμματισμός)

β) Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης

-Αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας Κυβέρνησης και υπουργείων: Κεντρικός διυπουργικός συντονισμός των καθημερινών οριζόντιων αποφάσεων. Ενίσχυση της επιτελικότητας, του συντονισμού και του ελέγχου της εφαρμογής δημοσίων πολιτικών.

-Ενίσχυση της αυτοτέλειας της δημόσιας διοίκησης από τις πολιτικές αλλαγές: Δραστική μείωση του αριθμού των γενικών διευθύνσεων και ορισμός γενικών διευθυντών με 5ετή θητεία και μισθό ίσο με του Γενικού γραμματέα.

-Περιορισμός της πολυνομίας και εξάλειψη της σύγκρουσης νομοθετημάτων. Πάταξη της διαφθοράς μέσω της ενίσχυσης πρακτικών διαφάνειας και νομοθέτησης νέου αυστηρότερου πειθαρχικού δίκαιου και κυρίως εφαρμογή του στην πράξη.

-Αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες προαγωγής. Διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης υπηρεσιών και προσωπικού. Θεσμοθέτηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Σύνδεση του προϋπολογισμού που δίδεται σε κάθε δημόσια υπηρεσία με τους στόχους και την απόδοση.

-Οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός.

 

Δ2. Για Παράνομη μετανάστευση και Ασφάλεια:

 

1.Αναβάθμιση φύλαξης συνόρων.

2. Αναβάθμιση αρμοδιοτήτων-δικαιοδοσιών FRONTEX

3. Πρωτοβουλία σε Ευρώπη (και με πυρήνα τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου) για:

-- αλλαγή Συμφωνίας Δουβλίνου-ΙΙ

-- και κοινή πολιτική επαναπατρισμού.

4. Διασπορά των παράνομων μεταναστών σε κέντρα φιλοξενίας ως τον επαναπατρισμό τους.

5. Επιτάχυνση εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.

6. Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για απόδοση Ιθαγένειας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εξελίξεις και σε αντιστοίχηση με τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοια προβλήματα (Ευρωπαϊκός Νότος).

7. Επιλογή υψίστης κυβερνητικής προτεραιότητας η ασφάλεια του πολίτη. Με τις απαραίτητες προσαρμογές νομικού, επιχειρησιακού και σωφρονιστικού πλαισίου, ώστε να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και να σταματήσει η ατιμωρησία. Βασική αρχή η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και η πεποίθηση ότι η ίδια η Ασφάλεια είναι κι αυτή ουσιώδες δικαίωμα των πολίτη και υποχρέωση της δημοκρατικής πολιτείας. Μόνο έτσι θα ελεγχθούν και τα κρούσματα αυτοδικίας.

 

Ε. Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής

 

1. Συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς πρακτικής, ώστε να επισπευσθεί η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου.

2. Ενεργός προώθηση κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για όλα τα περιφερειακά ζητήματα του Ευρωπαϊκού Νότου.

3. Ενίσχυση όλων των παραδοσιακών συμμαχιών της Ελλάδας και αναζήτηση νέων περιφερειακών ερεισμάτων για την κατοχύρωση-προώθηση εθνικών συμφερόντων. Η ενεργός διπλωματία είναι απαραίτητη εν όψει και των εξελίξεων σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα παραδοσιακά επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονιάς με όλο τον περίγυρό της.

4. Αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή της.

Τελική παρατήρηση: Πέρα από την συναίνεση που σημειώθηκε σε όλα τα παραπάνω, υπάρχουν και ζητήματα στα οποία δεν προχώρησε ακόμα ο διάλογος. Στα ζητήματα αυτά και σε άλλα που θα προκύψουν στο μέλλον, θα συνεχιστεί η προσπάθεια συνεννόησης, ώστε η συναινετική βάση της νέας διακυβέρνησης να ενισχύεται συνεχώς.

 

 

 

καθώς και - για την αξιωματική αντιπολίτευση :

ΣΥΡΙΖΑ: Κείμενο μνημονιακού προσανατολισμού, χωρίς δεσμεύσεις και κόκκινες γραμμές (πηγή)

 

"Το κείμενο συμφωνίας μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών επιβεβαιώνει το μνημονιακό προσανατολισμό της νέας κυβέρνησης". Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το κείμενο στην προγραμματικής σύγκλισης των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα.

"Πρόκειται για ένα γενικόλογο κείμενο στα ουσιώδη και κοινωνικά επώδυνα θέματα, χωρίς χρονοδιάγραμμα, δεσμεύσεις και κόκκινες γραμμές" συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: "Είναι πλέον φανερό πως η διατυμπανιζόμενη προεκλογική αναθεώρηση του μνημονίου για τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς προϋποθέτει την απαρέγκλιτη εφαρμογή του.

 

Οι αόριστες επιθυμίες, χωρίς χρονικούς προσδιορισμούς για τις όποιες θεσμικές αλλαγές και η ασάφεια ως προς την αποκατάσταση των βάναυσων κοινωνικών αδικιών, δημιουργούν τη βεβαιότητα πως πρόκειται για μια κυβέρνηση μνημονιακής συνέχειας.

 

Μια τέτοια κυβέρνηση πολύ σύντομα θα αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ με συνέπεια και υπευθυνότητα θα σταθεί στο πλάι της δοκιμαζόμενης κοινωνίας και θα αγωνιστεί για να γίνει η ελπίδα που

γεννήθηκε στις τελευταίες εκλογές πραγματικότητα".

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Μέρα με τη μέρα, μέτρο μέτρο - για να δούμε λοιπόν...

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις


Θα συμφωνήσω με τον ΣΥΡΙΖΑ ασαφείς υποσχέσεις που προϋποθέτουν την σύμφωνη γνώμη των εταίρων που δεν πρόκειται να δώσουν.Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.........Και μην ξεχνάμε το βασικό οι κύριοι αυτοί μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους, οπότε αυτό αποκλείει την επαναδιαπραγμάτευση, τουλάχιστον για το καλό μας.

Link to comment
Share on other sites

ουτε το ενα τοις χιλιοις απο τα παρακατω δεν θα κανουν.........

με αυτες τις εξαγγελιες καταλαβαινει κανεις γιατι ειναι εκτος τοπου και χρονου.

μονο τα κοινοτικα προγραμματα και χρηματα ΕΣΠΑ θα φερουν για ενα λογο!!!

να τα φανε και αυτα...

Link to comment
Share on other sites

εγω η χαζη ακομα δεν εχω καταλαβει γιατι ο κοσμος τους εβγαλε παλι...... λογια λογια λογια κι απο πραξεις τιποτα. μονο για τις τραπεζες και τους μεγαλοεπιχειρηματιες κοβονται, εμας μας εχουν γραμμενους ξερεται ολοι που.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Εμπνευστής της ιδέας για παραχώρηση περισσότερων εξουσιών στην ευρωζώνη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπάι σε συνεργασία με τους προέδρους της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι και του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

 

 

Ο βαν Ρόμπαϊ πρότεινε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της ευρωζώνης μέσω ενός αυξημένου ελέγχου των εθνικών προϋπολογισμών από τις Βρυξέλλες και τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης, αλλά ανέβαλε κάθε απόφαση για το τέλος του χρόνου.

 

Δύο ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, ο Βαν Ρόμπαϊ παρέδωσε τον οδικό χάρτη το βράδυ στους ευρωπαίους εταίρους του, οι οποίοι θα τον συζητήσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. σε επίπεδο αρχηγών κρατών.

 

Εκτός από την ιδέα μιας τραπεζικής ένωσης, που ήδη αναφέρεται ευρέως, το έγγραφο προτείνει να ενισχυθεί ο έλεγχος των εθνικών προϋπολογισμών με την παραχώρηση περισσότερων εξουσιών στα όργανα της ευρωζώνης. Μόνο που αυτή η πρόταση θα συναντήσει πλήρως αντιδράσεων.

 

"Ένα όργανο στο επίπεδο της ευρωζώνης θα ήταν σε θέση να απαιτήσει τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς αν αυτοί παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες", αναφέρεται στο έγγραφο, στο οποίο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός υπουργείου Οικονομικών για τις χώρες της ευρωζώνης.

 

Ωστόσο, παρά την πίεση που δέχεται η ευρωζώνη να ενεργήσει γρήγορα, στο έγγραφο αναφέρεται πως "περαιτέρω εργασία είναι απαραίτητη για να αναπτυχθεί ένας συγκεκριμένος και με χρονικά όρια οδικός χάρτης" και διευκρινίζεται ότι ο Βαν Ρόμπαϊ θα αναφέρει ξανά στους ηγέτες της ΕΕ για το θέμα τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο.

 

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δεν απέκλεισε μια αλλαγή της ευρωπαϊκής συνθήκης για να υπάρξει πρόοδος προς μια δημοσιονομική ένωση.

 

"Η κρίση υπογράμμισε τις επικαλυπτόμενες επιπτώσεις των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών μας. Σε μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική και νομισματική ένωση, οι υγιείς οικονομικές καταστάσεις δεν θα είναι μια επιλογή, θα είναι μη διαπραγματεύσιμες. Προτείνουμε να εξετάσουμε νέους σταθμούς που μπορεί να απαιτήσουν αλλαγές στη συνθήκη", δήλωσε ο Μπαρόζο μιλώντας στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής (European Policy Center) στις Βρυξέλλες.

 

"Η δημοσιονομική ένωση προχωρεί πέραν των ευρωομολόγων", δήλωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, "αυτό σημαίνει επίσης μεγαλύτερο συντονισμό στη χρηματοπιστωτική πολιτική και μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση στα δημοσιονομικά ζητήματα".

 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=148072&catid=13(πηγή)

 

 

Τι λέτε γι' αυτό...?:roll:

Link to comment
Share on other sites

1. Ο νεος υπουργος οικονομικων....συνεργατης του Πικραμμενου....

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231202242

 

2. http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231202162

 

"Δεν περνά τις εξετάσεις

Επιφυλάξεις από την τρόικα για την προγραμματική συμφωνία των κομμάτων της κυβέρνησης

Η προγραμματική συμφωνία των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά περιέχει προβλέψεις που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα στο πλαίσιο του Μνημονίου και οδηγούν σε αποκλίσεις από τους οικονομικούς του στόχους, λένε τεχνοκράτες της τρόικας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα.

 

Οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι όροι όπως «όχι απολύσεις στο Δημόσιο» και «όχι άλλες μειώσεις μισθών» δεν είναι συμβατοί με τις συμφωνίες που έχουν αποτυπωθεί στο Μνημόνιο για μείωση του προσωπικού του Δημοσίου κατά 150.000 την περίοδο έως το 2015 και για μείωση των ειδικώμν μισθολολογίων κατά 12%.

 

Όπως σημείωναν, αν η κυβέρνηση διαθέτει ένα «μυστικό σχέδιο» ισοδύναμων μέτρων για να αναπληρώσει τις απώλειες, τότε αυτό μπορεί να συζητηθεί, ωστόσο δεν πιστεύουν ότι θα βρεθούν εύκολα ισοδύναμα μέτρα αυτού του μεγέθους."

 

To ειχαν απο την αρχη κανονισμενο...σου λεει θα υποσχεθω οτι δεν θα κανω απολυσεις κλπ, μετα θα ερθει η Τροικα και θα το αρνηθει, οποτε θα εχω δικαιολογια οτι και καλα ηθελα να κρατησω τις υποσχεσεις μου αλλα...

 

δεν ντρεπονται! :evil:

Link to comment
Share on other sites

ουτε το ενα τοις χιλιοις απο τα παρακατω δεν θα κανουν.........

με αυτες τις εξαγγελιες καταλαβαινει κανεις γιατι ειναι εκτος τοπου και χρονου.

μονο τα κοινοτικα προγραμματα και χρηματα ΕΣΠΑ θα φερουν για ενα λογο!!!

να τα φανε και αυτα...

 

Τι εννοεις θα φερουν χρηματα ΕΣΠΑ, τα χρηματα αυτα δεσμευονται στην αρχη καθε προγραμματικης περιοδου (δηλ Γ ΚΠΣ=μια περιοδος, ΕΣΠΑ=αλλη περιοδος) κι εχουν ηδη κλειδωσει για συγκεκριμενες δρασεις. Αν δεν τα απορροφησει η Ελλαδα για τις εν λογω δρασεις, τα επιστρεφει πισω.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Και οι δηλώσεις του Ερντογάν για τους γείτονες και την ηρεμία στην (ευρύτερη) περιοχή... :

 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=148085&catid=7

 

"Μην ξεγελά κανέναν η ψύχραιμη στάση μας" είπε ο Ερντογάν.

Καλά μια ζωή Τούρκοι θα είναι...δε μας ξεγελάει μη φοβάται....η ιστορία μας διδαξε καλά τι μπορούν να κάνουν.....

Άκου ψύχραιμη!!!!!!!

Και μη χειρότερα...οι δηλώσεις του είναι εξοργιστικά γελοίες και τελείως τούρκικες!!

Link to comment
Share on other sites

Απαντώντας στον τίτλο του θέματος " για να δούμε ", να πω τι βλέπω;

Βλέπω έναν πρωθυπουργό που απέκρυψε με νύχια και με δόντια το πρόβλημα υγείας του προεκλογικά, μπας και χάσει την καρεκλίτσα του. Μα, μετά υπήρχε η Σύνοδος κορυφής....ε, και;

 

Βλέπω έναν υπουργό Οικονομικών να παραιτείται λόγω χρόνιου προβλήματος υγείας. Ούτε αυτοί που τον προτείναν, ούτε αυτός το ήξερε;

 

Βλέπω έναν υφυπουργό Ναυτιλίας να παραιτείται, γιατί ούτε αυτός, ούτε αυτοί που τον προτείναν ήξεραν ότι το να έχεις offshore εταιρεία είναι ασυμβίβαστο με το υπουργικό αξίωμα.

 

Τέλος, βλέπω τον Αβραμόπουλο να ετοιμάζεται για ταξιδάκι στη Σύνοδο, αλλά τελικά να πηγαίνει ο Παπούλιας, γιατί δεν ήξεραν ότι μόνο αρχηγοί κρατών εκπροσωπούν τη χώρα.

 

Με λίγα λόγια.......TRAGIC!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Εγώ πάλι βλέπω ότι μόνο διαπραγμάτευση δεν θα είναι αυτό που θα πάνε να κάνουν σε λίγες μέρες στο eurogroup.....ετοίμασαν μια ομάδα με επικεφαλή τον Παπούλια και τους άλλους για να πάνε να πούν τι???? ποιός απο αυτούς θα απαιτήσει επαναδιαπραγμάτευση??? όλοι θα κουνάνε το κεφάλι καταφατικά και θα έρθουν πίσω και θα πουν αυτά μας έδωσαν, συνεχίζουμε το μνημόνιο....αφού ήδη τους έχουν καταλάβει ότι είναι χέστες και απο τώρα λένε "μην περιμένετε τίποτα".....άσε που έχω αρχίσει να πιστεύω ότι το μάτι του Σαμαρά και η μετεκλογική εγχείρηση έγινε σκόπιμα ώστε αν αποτύχει η διαπραγμάτευση να αποποιηθεί την ευθύνη και να πει ότι επειδή δεν ήταν αυτός δεν πέτυχε.......

 

Με λίγα λόγια πάλι στα ίδια είμαστε και όπως είχα πει και παλιότερα χρειάζεται ένας πολιτικός με κότσια και όχι πολιτικός που θα τον πιάσουν κότσο!!

Link to comment
Share on other sites

Εγώ πάλι βλέπω ότι μόνο διαπραγμάτευση δεν θα είναι αυτό που θα πάνε να κάνουν σε λίγες μέρες στο eurogroup.....ετοίμασαν μια ομάδα με επικεφαλή τον Παπούλια και τους άλλους για να πάνε να πούν τι???? ποιός απο αυτούς θα απαιτήσει επαναδιαπραγμάτευση??? όλοι θα κουνάνε το κεφάλι καταφατικά και θα έρθουν πίσω και θα πουν αυτά μας έδωσαν, συνεχίζουμε το μνημόνιο....αφού ήδη τους έχουν καταλάβει ότι είναι χέστες και απο τώρα λένε "μην περιμένετε τίποτα".....άσε που έχω αρχίσει να πιστεύω ότι το μάτι του Σαμαρά και η μετεκλογική εγχείρηση έγινε σκόπιμα ώστε αν αποτύχει η διαπραγμάτευση να αποποιηθεί την ευθύνη και να πει ότι επειδή δεν ήταν αυτός δεν πέτυχε.......

 

Με λίγα λόγια πάλι στα ίδια είμαστε και όπως είχα πει και παλιότερα χρειάζεται ένας πολιτικός με κότσια και όχι πολιτικός που θα τον πιάσουν κότσο!!

φιλη μου τα ιδια σεναρια σκεφτηκα κι εγω:shock: αλλα αυτο που μου καθησε βαρια ειναι μετα απο τοσα χρονια σκ@τ@ που φαγαμε και απο τους 2 (πασοκ-νδ)ειναι δυνατον να μας κυβερνουν και οι 2 μαζι? αυτο ομολογο δεν τα φανταστηκα ποτε :confused: πραγματικα δεν περημενω να δω τιποτα :(

Link to comment
Share on other sites

φιλη μου τα ιδια σεναρια σκεφτηκα κι εγω:shock: αλλα αυτο που μου καθησε βαρια ειναι μετα απο τοσα χρονια σκ@τ@ που φαγαμε και απο τους 2 (πασοκ-νδ)ειναι δυνατον να μας κυβερνουν και οι 2 μαζι? αυτο ομολογο δεν τα φανταστηκα ποτε :confused: πραγματικα δεν περημενω να δω τιποτα :(

 

Και όμως το κατάφεραν....όμως αν δεν κάνει αυτά που έταξε ο Σαμαράς θα κάνει παρέα σε λίγο καιρό με τον Βενιζέλο... (φυσικά δεν πρόκειται να κάνει τίποτα απο όσα είπε αφού έχει υπογράψει μνημόνιο)

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Απαντώντας στον τίτλο του θέματος " για να δούμε ", να πω τι βλέπω;

Βλέπω έναν πρωθυπουργό που απέκρυψε με νύχια και με δόντια το πρόβλημα υγείας του προεκλογικά, μπας και χάσει την καρεκλίτσα του. Μα, μετά υπήρχε η Σύνοδος κορυφής....ε, και;

 

Βλέπω έναν υπουργό Οικονομικών να παραιτείται λόγω χρόνιου προβλήματος υγείας. Ούτε αυτοί που τον προτείναν, ούτε αυτός το ήξερε;

 

Βλέπω έναν υφυπουργό Ναυτιλίας να παραιτείται, γιατί ούτε αυτός, ούτε αυτοί που τον προτείναν ήξεραν ότι το να έχεις offshore εταιρεία είναι ασυμβίβαστο με το υπουργικό αξίωμα.

 

Τέλος, βλέπω τον Αβραμόπουλο να ετοιμάζεται για ταξιδάκι στη Σύνοδο, αλλά τελικά να πηγαίνει ο Παπούλιας, γιατί δεν ήξεραν ότι μόνο αρχηγοί κρατών εκπροσωπούν τη χώρα.

 

Με λίγα λόγια.......TRAGIC!!!!!!!!

 

 

Αυτή δεν είναι κυβέρνηση είναι το κλουβί με τις τρελές.....αλλά στην Ελλάδα ζούμε...εν δε γίνει εδώ πρωθυπουργός ένας προδότης που πριόνιζε το κόμμα που σήμερα είναι αρχηγός (τι χιούμορ κι αυτό) που θα γίνει?

Ποιον ξεγέλασε με το χαζοϋφάκι του θα ήθελα να ήξερα....ή μάλλον ποιοι μας πήραν στο λαιμό τους!!!!!!!!

Άτιμο πράγμα η καρέκλα......είχαν και κάτι γαλάζια παιδιά που τους είχαν ξομείνει να βολέψουν....και τώρα βλέπουμε τον Καραγκιόζο πρωθυπουργό!!!!!!!!

Έλεος!

Link to comment
Share on other sites

Απαντώντας στον τίτλο του θέματος " για να δούμε ", να πω τι βλέπω;

Βλέπω έναν πρωθυπουργό που απέκρυψε με νύχια και με δόντια το πρόβλημα υγείας του προεκλογικά, μπας και χάσει την καρεκλίτσα του. Μα, μετά υπήρχε η Σύνοδος κορυφής....ε, και;

 

Βλέπω έναν υπουργό Οικονομικών να παραιτείται λόγω χρόνιου προβλήματος υγείας. Ούτε αυτοί που τον προτείναν, ούτε αυτός το ήξερε;

 

Βλέπω έναν υφυπουργό Ναυτιλίας να παραιτείται, γιατί ούτε αυτός, ούτε αυτοί που τον προτείναν ήξεραν ότι το να έχεις offshore εταιρεία είναι ασυμβίβαστο με το υπουργικό αξίωμα.

 

Τέλος, βλέπω τον Αβραμόπουλο να ετοιμάζεται για ταξιδάκι στη Σύνοδο, αλλά τελικά να πηγαίνει ο Παπούλιας, γιατί δεν ήξεραν ότι μόνο αρχηγοί κρατών εκπροσωπούν τη χώρα.

 

Με λίγα λόγια.......TRAGIC!!!!!!!!

 

Με λιγα λογια...τυχαιο? Δε νομιζω...

Μηπως εχεις σκεφτει το ενδεχομενο να μην ηξεραν ακριβως που μπλεκουν? ;)

Με το που πεσουν τα πρωτα τηλεφωνηματα με τις οδηγιες του τι πρεπει να κανεις, τοτε καταλαβαινεις τι εστι πολιτικη....

Link to comment
Share on other sites

Εγώ πάλι βλέπω ότι μόνο διαπραγμάτευση δεν θα είναι αυτό που θα πάνε να κάνουν σε λίγες μέρες στο eurogroup.....ετοίμασαν μια ομάδα με επικεφαλή τον Παπούλια και τους άλλους για να πάνε να πούν τι???? ποιός απο αυτούς θα απαιτήσει επαναδιαπραγμάτευση??? όλοι θα κουνάνε το κεφάλι καταφατικά και θα έρθουν πίσω και θα πουν αυτά μας έδωσαν, συνεχίζουμε το μνημόνιο....αφού ήδη τους έχουν καταλάβει ότι είναι χέστες και απο τώρα λένε "μην περιμένετε τίποτα".....άσε που έχω αρχίσει να πιστεύω ότι το μάτι του Σαμαρά και η μετεκλογική εγχείρηση έγινε σκόπιμα ώστε αν αποτύχει η διαπραγμάτευση να αποποιηθεί την ευθύνη και να πει ότι επειδή δεν ήταν αυτός δεν πέτυχε.......

 

Με λίγα λόγια πάλι στα ίδια είμαστε και όπως είχα πει και παλιότερα χρειάζεται ένας πολιτικός με κότσια και όχι πολιτικός που θα τον πιάσουν κότσο!!

 

Συμφωνώ περί ''προβλήματος'' Σαμαρά...Άσε που μάλλον παραιτούνται οι Υπουργοί μόλις διαβάσουν τι θα τους βάλουν να κάνουν και σου λένε άσε καλύτερα...

Πολύ αργά για να είναι εγκαίρως, αλλά πολύ νωρίς για να είναι αδύνατον!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

http://www.aixmi.gr/index.php/fantasma-gkempel/

 

Το φάντασμα του Γκαίμπελς

 

 

 

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

 

 

 

Ο ίδιος ο Γιόζεφ Γκαίμπελς και η γυναίκα του Μάγδα φρόντισαν να καταδικάσουν σε θάνατο, εκτός από τον εαυτό τους, όλα – και τα έξι – τα παιδιά τους λίγο πριν πέσει το Βερολίνο. Με αυτή την έννοια, ο αρχιπροπαγανδιστής του Τρίτου Ράϊχ δεν άφησε βιολογικούς απογόνους.

Όμως, το φάντασμά του πλανάται σήμερα πάνω από την Ευρώπη. Η τέχνη του έχει γίνει επίκαιρη.

Ο πυρήνας της προπαγανδιστικής τακτικής του δόκτορος ήταν απλός: Ξεχάστε τα γεγονότα, ξεχάστε την αντικειμενική πραγματικότητα. Σημασία έχει τι θα πιστέψει ο κόσμος. Μπορούμε να κάνουμε τους οπαδούς μας να πιστέψουν ό,τι μας συμφέρει να πιστέψουν, ό,τι ταιριάζει στο πολιτικό μας πρόγραμμα.

Το ψέμα είναι ένα από τα εργαλεία της τέχνης αυτής, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αποκόψεις ένα ακροατήριο από την πραγματικότητα και να το κάνεις να πιστεύει σε μια εικονική, εκλαμβάνοντάς την ως τη μόνη αληθινή.

Οι κληρονόμοι του Γκαίμπελς στη Γερμανία, αλλά και αλλού στην Ευρώπη, επιχειρούν σήμερα κάτι αντίστοιχο με τη συζήτηση για την οικονομική κρίση.

Τα πνευματικά του τέκνα δεν κάνουν τις αστείες χειρονομίες των ναζί, ούτε προβάρουν το βάδισμα της χήνας. Είναι γιάπηδες και κάθονται στα γραφεία σύνταξης εφημερίδων, στα έδρανα του Κοινοβουλίου, στα διευθυντικά γραφεία των τραπεζών.

Ο στόχος τους είναι κοινός και ενιαίος: να εσωτερικεύσει η γερμανική κοινή γνώμη το δόγμα ότι η κρίση χρέους στην Ελλάδα προήλθε από τον φαύλο χαρακτήρα των Ελλήνων που ανέδειξαν ανίκανες και διεφθαρμένες ηγεσίες, που ακολούθησαν λανθασμένες πολιτικές, που οδήγησαν σε υπέρογκα χρέη, που για να αποπληρωθούν χρειάζεται αιματηρή λιτότητα, που για να εφαρμοστεί απαιτούνται μέτρα τρομοκράτησης του πληθυσμού – την οποία θα αναλάβουμε εμείς.

Τι λένε οι νέοι προπαγανδιστές;

Κατ’ αρχήν έχει σημασία τι δεν λένε. Αφήνουν, λοιπόν, στο απυρόβλητο την πηγή του προβλήματος, δηλαδή το διεθνές δίκτυο τραπεζών, «επενδυτών», οίκων αξιολόγησης, ασφαλειών επενδυτικού κινδύνου κ.ο.κ, με άλλα λόγια τις «αγορές». Οι αγορές είναι υπεράνω κριτικής, είναι το πρώτο κινούν

Ο στόχος τους είναι κοινός και ενιαίος: να ακίνητον, ο ίδιος ο παντοδύναμος. Η συμπεριφορά τους απέναντι στις αγορές έχει…θεολογική λογική: οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ.

Δεν πιάνουμε στο στόμα μας τα άγια…

Δεύτερον, αφήνουν έξω από την εξίσωση τις πολιτικές ιδεολογίες και τις πολιτικές ηγεσίες που πρόσκεινται στη λογική των «αγορών». Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη είναι, επίσης, υπεράνω κριτικής. Ως εάν η κουλτούρα αυτή της μεταδιπολιτκής εποχής συμβόλιζε το τέλος της Ιστορίας, σαν να αποτελούσε τη νόρμα για τη ζωή των κοινωνιών από δω και στο εξής – και εις τον αιώνα τον άπαντα.

Τρίτον, συνδέουν την κρίση χρέους με τις πολιτικές ελίτ των υπερχρεωμένων χωρών, των χωρών που χωρίς αιδώ ονομάζουν με το ακρωνύμιο piigs, λες και δεν υπάρχουν άλλοι 60 συνδυασμοί των πέντε αυτών γραμμάτων να διαλέξουν κάτι πιο ουδέτερο. Τυχαία η μπίλια έπεσε στο συνδυασμό «γουρούνια». Η αντίστοιχη γερμανική λέξη Schwein ήταν πολύ προσφιλής στον Γκαίμπελς και τους ομοϊδεάτες του, ειδικά όταν αναφέρονταν σε ανεπιθύμητες και εξοντωτέες συλλογικότητες.

Τέταρτον, συνδέουν τις εν λόγω πολιτικές ελίτ με τον εθνικό χαρακτήρα των λαών που τις ανέδειξαν ως εκπροσώπους τους μέσω της ψήφου, μεταφέροντας, χωρίς διαμεσολάβηση, την ευθύνη για το πρόβλημα στον ίδιο το λαό.

Πέμπτον, παρουσιάζουν την περίοδο πριν από την κρίση χρέους ως αμαρτωλό παράδεισο, ως πάρτυ που – δυστυχώς – έχει τελειώσει. Λες και δεν ξέρουμε τι είδους «πάρτυ» ήταν η περίοδος αυτή και για ποιους.

Έκτον, μας λένε ότι τώρα ήρθε η ώρα ο λαός να πληρώσει το λογαριασμό της ασωτίας, με άλλα λόγια να μάθει να ζει με λίγα μέχρι να ηρεμήσουν οι «αγορές» και να ξανατιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους τη χώρα των πρώην σπάταλων, δηλαδή να μας δανείζουν με λογικό επιτόκιο.

Έβδομον, απειλούν ότι αν οι κυβερνήσεις των φαύλων δεν εφαρμόσουν τα μέτρα λιτότητας εδώ και τώρα, ώστε να ορθοποδήσουν οι προβληματικές χώρες – τα piigs – θα υπάρξουν οδυνηρά αντίποινα: στέρηση των δόσεων και έξοδος από την ευρωζώνη.

Όγδοον, και τελευταίο, λένε ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα – ο αίρων τας αμαρτίας της Ευρώπης και του κόσμου – ούτε θέλει, αλλά και ούτε μπορεί να τα καταφέρει και γι αυτό τα αντίποινα έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Από κει που βρίσκεται σήμερα ο πρώτος διδάξας, μπορεί να χαμογελά με ικανοποίηση για το ότι τα πνευματικά του τέκνα όχι μόνο ακολούθησαν, αλλά και προώθησαν περαιτέρω την τέχνη του. Μεγάλο μέρος της γερμανικής κοινής γνώμης έχει πράγματι εσωτερικεύσει αυτό το δόγμα για τα αίτια και τη θεραπεία της κρίσης και έχει γίνει βασιλικότερη της Μέρκελ σε ό,τι αφορά τη χαλάρωση του Μνημονίου. Πρώτα θα γίνετε ασκητές, μας λένε, και μετά θα εξετάσουμε τυχόν περιθώρια αναδιαπραγμάτευσης. Πρώτα θα φτωχύνετε ατομικά και συλλογικά, και μετά θα δούμε αν μπορείτε να ανακουφιστείτε.

Και να θέλαμε να κάνουμε αλλιώς, δεν μπορούμε. Δεν μας αφήνει η κοινή γνώμη…

Αν πίστευα σε συνωμοσίες, θα έπρεπε να αναρωτηθώ αν στα παρασκήνια, πίσω από τις γραφίδες και τα στόματα των νέων Γκαιμπελίσκων, κρύβονται ως υποβολείς ο Τσίπρας, ο Καμένος ή ο Μιχαλολιάκος. Διότι είναι οι μόνοι που ωφελούνται πολιτικά από αυτή την προπαγάνδα. Ξέρω, όμως, ότι δεν είναι αυτοί που υποβάλλουν τις ωραίες αυτές ιδέες. Οι πραγματικοί μέντορες είναι άλλοι: οι «αγορές» από τη μια, και εκείνοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες από την άλλη, που όπως έχουν προ πολλού επισημάνει δυο σπουδαίοι Ευρωπαίοι, ο Χάμπερμας και ο Γκρας, δείχνουν τάχα στην Ελλάδα τα μπράτσα τους, ενώ στην πραγματικότητα έχουν προδώσει την ευρωπαϊκή παράδοση και ταυτότητα, υποτασσόμενοι πλήρως στα κελεύσματα των «αγορών». Οι ηγέτες αυτοί φαίνεται να ενδιαφέρονται, κυρίως, για την πολιτική επιβίωση των κομμάτων που ηγούνται, ενδίδοντας στην επιλογή των μέσων με τα οποία θα εξασφαλιστεί η επιβίωση. Γι’ αυτό και δεν διστάζουν να εργαλειοποιήσουν – όπως παλιά άλλοι τον αντισημιτισμό – τον ανθελληνισμό σήμερα. Αύριο, ίσως, επινοήσουν κάποια άλλη ανεπιθύμητη συλλογικότητα στην Ευρώπη. Βλέποντας και κάνοντας.

Απέναντι τις πρακτικές αυτών των ηγεσιών δεν μπορούν να έχουν καμιά κατανόηση όσοι πιστεύουν σε μια Ευρώπη με ταυτότητα συμβατή με την παράδοσή της.

*O Θανάσης Γκότοβος είναι καθηγητης Παιδαγωγικής του Πανεπιστημιου Ιωαννίνων.

Link to comment
Share on other sites

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=16928

 

Το πέπλο της σιωπής

 

19/07/2012

 

Προ ημερών, το Reuters έπιασε λαυράκι. Σε ιδιαίτερα προσεκτικό δημοσίευμά του που πήρε μεγάλη έκταση παγκοσμίως ανέδειξε κάποιες «συναλλαγές» μεταξύ τριών ελληνικών τραπεζών η οποία, αν το δημοσίευμα αληθεύει, τεκμηριώνει την ποινική δίωξη γνωστών τραπεζιτών της χώρας. Κι αν όχι την ποινική τους δίωξη, απαιτεί από την κυβέρνηση, το EFSF, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών (European Banking Authority), κατ’ ελάχιστον, την παύση του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς και την δρομολόγηση διαδικασίας εξυγείανσής της. Ανάλογες κινήσεις θα έπρεπε να ξεκινήσουν για τον τραπεζικό όμιλλο Marfin Popular Bank για κινήσεις της Marfin Egnatia Bank της οποίας αποτελεί μετεξέλιξη. Κι όμως: αντί για αυτά, ένα τεράστιο πέπλο σιωπής ξετυλίγεται και σκεπάζει την υπόθεση, με πρώτους υφαντές του τους δημοσιογράφους των «έγκυρων» εντύπων και sites οι οποίοι, κατά τα άλλα, συνεχώς καταγγέλλουν το κράτος και την ελληνική κοινωνία για ανοχή στην διαφθορά.

Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου, σύμφωνα με την αναφορά του Reuters; Όπως γνωρίζουμε, οι ελληνικές τράπεζες πάσχουν, από τότε που ξέσπασε η κρίση, από έλλειψη κεφαλαίων. Σύμφωνα με τις επιταγές τόσο της ΕΒΑ όσο και της τρόικα, οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε να καταβάλουν προσπάθεια εξεύρεσης κεφαλαίων. Αρχικά, ιδιωτικών και, εφόσον δεν τα έβρισκαν, δημοσίων (μέσω της επανακεφαλαιοποίησης που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση δανειζόμενη, δυστυχώς, η ίδια από το EFSF). Οι τραπεζίτες τρέμουν τα κεφάλαια του EFSF καθώς αυτά δίνονται με αντάλλαγμα μετοχών, κάτι που μειώνει το δικό τους ποσοστό ιδιοκτησίας των τραπεζών, θέτοντας σε κίνδυνο της εξουσία τους εντός των ΔΣ των τραπεζών (και όλα τα «καλούδια» που αυτή τους εξασφαλίζει). Για αυτό, εύλογα, προτιμούν τα ιδιωτικά κεφάλαια, ιδίως φίλα προς αυτούς προσκείμενων επιχειρηματιών. Έλα όμως που τέτοια κεφάλαια στον καιρό της κρίσης δεν υπάρχουν; Τότε, τι νομίζετε ότι σκαρφίζονται οι καλοί τραπεζίτες;

Σύμφωνα με το άρθρο του Reuters, σε γενικές γραμμές, συνέβη το εξής καταπληκτικό: Την εποχή που η Τράπεζα Πειραιώς, υπό τον κ. Σάλλα, σχεδίαζε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας (σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρώπης και της τρόικα), ο κ. Σάλλας δημιούργησε τρεις off shore εταιρείες στην Κύπρο (μαζί με τα δύο του τέκνα). Αυτές οι εταιρείες, δανείστηκαν από τον τραπεζικό όμιλο Marfin Egnatia Bank (που ελέγχει ο κ. Βγενόπουλος) γύρω στα 113 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία χρήματα αγοράστηκαν μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς (στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που ο ίδιος ο κ. Σάλλας αποφάσισε). Αξιοσημείωτα είναι τα εξής:

• Η Marfin Egnatia Bank από την οποία δανείστηκαν οι off shore του κ. Σάλλα έπασχε η ίδια από τεράστια έλλειψη τόσο ρευστότητας όσο και κεφαλαίων. Το ότι δάνεισε ένα τέτοιο τεράστιο ποσό σε έναν άλλον «ζορισμένο» τραπεζίτη με στόχο την αγορά μετοχών των οποίων η αξία βρισκόταν σε πορεία ραγδαίας απαξίωσης (και χωρίς κανένα εχέγγυο πέραν των ίδιων των μετοχών) ελέγχεται ως είτε επιχειρηματικά ανόητη κίνηση είτε ως «περίεργη» κίνηση.

• Όταν αποφασίζεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και νομοθεσία, οι αποφασίζοντες αυτή την αύξηση (τα μέλη του ΔΣ) απαγορεύεται δια ροπάλου να συναλλάσσονται στις εν λόγω μετοχές. Όταν το κάνουν ελέγχονται από την δικαιοσύνη για insider trading (συναλλαγές υπό το καθεστώς εσωτερικής πληροφόρησης). Αναρωτιέμαι αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ενδιαφερθεί να ρίξει μια ματιά στο συγκεκριμένο «ζητηματάκι».

• Η σύναψη αυτών των δανείων από τις off shore της οικογένειας Σάλλα, καθώς και η αγορά των μετοχών της Πειραιώς από αυτές, κρατήθηκε μυστική. Αν και αφορούσε ποσοστό των μετοχών της τράπεζας άνω του 5% που, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, έπρεπε να δηλωθεί δημοσίως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φέρεται να δέχθηκε το επιχείρημα του κ. Σάλλα ότι το ποσοστό αυτό δεν καλύφθηκε καθώς ένα μέρος των μετοχών ανήκουν στα... παιδιά του.

• Σύμφωνα με το άρθρο του Reuters, ο κ. Σάλλας έχει ξαναδανειστεί από άλλη πτωχευμένη τράπεζα με στόχο την αγορά μετοχών της τράπεζάς «του». Ποια τράπεζα; Την Proton του κ. Λαυρεντιάδη από την οποία φέρεται να δανείστηκε 70 εκατομμύρια πριν τις ζημίες από την πτώχευση της Proton αναλάβει ο έλληνας φορολογούμενος.

Αν τα παραπάνω, που καταγγέλλει το Reuters, αληθεύουν, έχουμε στα χέρια μας ένα σκάνδαλο αξιώσεων. Ένα σκάνδαλο που (α) παραπέμει σε insider trading, (β) εγείρει ζητήματα που αφορούν τον έλληνα φορολογούμενο (ο οποίος καλείται να πληρώσει τα σπασμένα της Proton) και (γ) αφορά επισταμένη προσπάθεια εξαπάτησης των ευρωπαϊκών αρχών επιτήρησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Δεν είναι δική μου δουλειά να αποφασίσω την αθωότητα ή την ενοχή του οιουδήποτε. Θα ήθελα να πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική δικαιοσύνη και η ίδια η τρόικα θα επιληφθούν. Προς το παρόν, σιγή ιχθύος. Από την μεριά μου, σημειώνω την απάντηση του κ. Σάλλα στο άρθρο του Reuters. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, «ο κ. Σάλλας, ο οποίος έχει καταθέσει αγωγή κατά του ειδησεογραφικού πρακτορείου για προηγούμενο δημοσίευμά του, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 50 εκατ. ευρώ, έκανε λόγο για άλλο επεισόδιο, αυτή τη φορά από ομάδα συνεργατών του Reuters, στην προσπάθεια «υπονόμευσης, εκβιασμών και κατασυκοφάντησης», που έχει αντιμετωπίσει η Τράπεζα Πειραιώς στην πορεία ανάπτυξής της. Η υπονόμευση, κατέληξε, «δεν μας αποσπά από το κύριο καθήκον μας, που είναι η ασφάλεια και η πρόοδος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η οποία με τη σειρά της είναι προοπτική αναπόσπαστη με την προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι για την έξοδο της χώρας από την κρίση». Με άλλα λόγια, αγαπητοί αναγνώστες, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε...

Συμπέρασμα

Στην εποχή της Πτωχοτραπεζοκρατίας (*), τέτοιου είδους τερτίπια είναι, δυστυχώς, αναμενόμενα. Όμως, σε μια χώρα που υποτίθεται ότι δίνει αγώνα επιβίωσης, και όπου η ανάκτηση της αξιοπιστίας απέναντι στην Ευρώπη έχει αναχθεί σε εθνικό στόχο, το Πέπλο της Σιωπής που έχει περιβάλει αυτό το «συμβάν» είναι ενδεικτικό της Απόλυτης Υποκρισίας της καθεστηκυίας τάξης της χώρας τούτης.

Από την μία έχουμε κυβέρνηση, η οποία δήθεν κόπτεται για την αξιοπιστία μας στα μάτια της Ευρώπης, αλλά που δεν κάνει τίποτα όταν οι τραπεζίτες μας αποκαλύπτονται από τον έγκυρο διεθνή τύπο να συνομωτούν με σκοπό την παραβίαση των αρχών και κανόνων της επιτήρησής τους.

Από την άλλη, η δικαιοσύνη η οποία ούτε καν έχει πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει.

Τέλος, και τρομακτικότερο, οι καλοί δημοσιογράφοι των «έγκυρων» εντύπων, δημοσιογραφικών οργανισμών, sites κλπ. οι οποίοι καθημερινά γράφουν χιλιάδες λέξεις καταδικάζοντας την διαφθορά των «μικρομεσαίων» και απαιτώντας να μπει βαθειά το νυστέρι στο κόκκαλο, παραμένουν βουβοί μπροστά σε ένα τέτοιο «συμβάν», σε μια τέτοια καταγγελία του Reuters. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν μπείτε στην ιστοσελίδα του πάλαι ποτέ έγκυρου «Βήματος» και βάλετε «Σάλλας» στην σελίδα αναζήτησης δεν θα βρείτε την παραμικρή αναφορά σε αυτό το θέμα. Ούτε μία λέξη. Η άλλη παραδοσιακά έγκυρη εφημερίδα μας, η «Καθημερινή», αναφέρεται μεν στο θέμα αλλά με τον ανώδυνο τίτλο «Νέα αντιπαράθεση Reuters με τον επικεφαλής της Πειραιώς».

Κλείνω με ένα μήνυμα προς φίλους δημοσιογράφους που στα υπόλοιπα κείμενά τους ξεσπαθώνουν εναντίον της διαφθοράς και της «ακινησίας» του ελληνικού κράτους: Όσο παραμένετε βουβοί απέναντι σε μια τέτοια υπόθεση, η αξία του λόγου σας τείνει στο μηδέν.

 

(*) Bankruptocracy - Πτωχο-Τραπεζοκρατία (Από το «Λεξιλόγιον Κρίσης»)

Δικός μου όρος για το νέο πολιτικό-οικονομικό καθεστώς που μας προέκυψε, παγκοσμίως, μετά την Κρίση του 2008. Σε αυτό το νέου τύπου καθεστώς την μέγιστη εξουσία δεν ασκούν ούτε οι επιτυχημένοι καπιταλιστές ούτε καν οι εισοδηματίες (για τους εργαζόμενους ούτε λόγος βέβαια). Την ασκούν οι πτωχευμένες τράπεζες ελέω των φορολογούμενων των οποίων τους φόρους οι πολιτικοί χρησιμοποιούν για να στηρίζουν το νέο αυτό καθεστώς, ως εντολοδόχοι των πτωχευμένων τραπεζών, επιβάλλοντας παράλληλα αυστηρή λιτότητα στους... φορολογούμενους. Βασική αρχή του νέου καθεστώτος η εξής απλή: Τα χρέη των πολιτών και των κρατών στις τράπεζες είναι ιερά και αδιαπραγμάτευτα. Παράλληλα, οι ζημίες των τραπεζών πρέπει αυτόματα, και χωρίς πολλές κουβέντες, να καλύπτονται είτε από τα κράτη είτε από τις Κεντρικές Τράπεζες χωρίς την επιβολή του παραμικρού Μνημονίου στους ιδιοκτήτες των, ουσιαστικά, πτωχευμένων τραπεζών. Ενώ τα υπό πτώχευση κράτη (π.χ. Ελλάδα και Ιρλανδία) πρέπει να διασύρονται και να υποβάλλονται σε ασφυκτική λιτότητα για να δανείζονται ώστε να μην πτωχεύσουν, στον Καιρό της Πτωχο-Τραπεζοκρατίας οι τράπεζες δικαιούνται την παροχή άπειρης ρευστότητας χωρίς κανέναν περιορισμό, όρο ή απαίτηση εκ μέρους των κρατών ή των Κεντρικών Τραπεζών που τις κρατούν ζωντανές.

Link to comment
Share on other sites

Όπου ακούς ονόματα τύπου Λαυρεντιάδης, Βγενόπουλος κλπ, δεν είναι να σου προκαλούν και έκπληξη όσα περιγράφονται στο άρθρο. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε δύο σημεία.

 

Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου, σύμφωνα με την αναφορά του Reuters; Όπως γνωρίζουμε, οι ελληνικές τράπεζες πάσχουν, από τότε που ξέσπασε η κρίση, από έλλειψη κεφαλαίων. Σύμφωνα με τις επιταγές τόσο της ΕΒΑ όσο και της τρόικα, οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε να καταβάλουν προσπάθεια εξεύρεσης κεφαλαίων. Αρχικά, ιδιωτικών και, εφόσον δεν τα έβρισκαν, δημοσίων (μέσω της επανακεφαλαιοποίησης που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση δανειζόμενη, δυστυχώς, η ίδια από το EFSF). Οι τραπεζίτες τρέμουν τα κεφάλαια του EFSF καθώς αυτά δίνονται με αντάλλαγμα μετοχών, κάτι που μειώνει το δικό τους ποσοστό ιδιοκτησίας των τραπεζών, θέτοντας σε κίνδυνο της εξουσία τους εντός των ΔΣ των τραπεζών (και όλα τα «καλούδια» που αυτή τους εξασφαλίζει). Για αυτό, εύλογα, προτιμούν τα ιδιωτικά κεφάλαια, ιδίως φίλα προς αυτούς προσκείμενων επιχειρηματιών. Έλα όμως που τέτοια κεφάλαια στον καιρό της κρίσης δεν υπάρχουν; Τότε, τι νομίζετε ότι σκαρφίζονται οι καλοί τραπεζίτες;

 

Από όσο γνωρίζω, δεν τίθεται θέμα προτίμησης των τραπεζιτών για το ποια κεφάλαια θα προσελκύσουν. Με βάση τους όρους που επέβαλε η τρόικα, ένα ποσό της κεφαλαιοποίησης θα το κάλυπτε το ελληνικό δημόσιο, αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα έπρεπε να προέρχεται από ιδιωτικά κεφάλαια, ακριβώς για να μην πληρώσει έμμεσα ο λαός τη νύφη. Αλλιώς θα έπρεπε οι τράπεζες να κρατικοποιηθούν. Άντε βρες όμως τη σήμερον στην Ελλάδα μέτοχο τράπεζας, διατεθειμένο να πληρώσει για κεφαλαιοποίηση ;). Επειδή λοιπόν ζορίζονταν και δεν έβρισκαν ιδιωτικά κεφάλαια, γι' αυτό το έριξαν κι αυτοί στις δημιουργικές λύσεις :rolleyes:

 

(*) Bankruptocracy - Πτωχο-Τραπεζοκρατία (Από το «Λεξιλόγιον Κρίσης»)

Δικός μου όρος για το νέο πολιτικό-οικονομικό καθεστώς που μας προέκυψε, παγκοσμίως, μετά την Κρίση του 2008. Σε αυτό το νέου τύπου καθεστώς την μέγιστη εξουσία δεν ασκούν ούτε οι επιτυχημένοι καπιταλιστές ούτε καν οι εισοδηματίες (για τους εργαζόμενους ούτε λόγος βέβαια). Την ασκούν οι πτωχευμένες τράπεζες ελέω των φορολογούμενων των οποίων τους φόρους οι πολιτικοί χρησιμοποιούν για να στηρίζουν το νέο αυτό καθεστώς, ως εντολοδόχοι των πτωχευμένων τραπεζών, επιβάλλοντας παράλληλα αυστηρή λιτότητα στους... φορολογούμενους. Βασική αρχή του νέου καθεστώτος η εξής απλή: Τα χρέη των πολιτών και των κρατών στις τράπεζες είναι ιερά και αδιαπραγμάτευτα. Παράλληλα, οι ζημίες των τραπεζών πρέπει αυτόματα, και χωρίς πολλές κουβέντες, να καλύπτονται είτε από τα κράτη είτε από τις Κεντρικές Τράπεζες χωρίς την επιβολή του παραμικρού Μνημονίου στους ιδιοκτήτες των, ουσιαστικά, πτωχευμένων τραπεζών. Ενώ τα υπό πτώχευση κράτη (π.χ. Ελλάδα και Ιρλανδία) πρέπει να διασύρονται και να υποβάλλονται σε ασφυκτική λιτότητα για να δανείζονται ώστε να μην πτωχεύσουν, στον Καιρό της Πτωχο-Τραπεζοκρατίας οι τράπεζες δικαιούνται την παροχή άπειρης ρευστότητας χωρίς κανέναν περιορισμό, όρο ή απαίτηση εκ μέρους των κρατών ή των Κεντρικών Τραπεζών που τις κρατούν ζωντανές.

 

Εδώ πέρα μπλέκονται πολλά και διαφορετικά στοιχεία, ανόμοια μεταξύ τους. Οι τράπεζες της κρίσης του 2008 (Goldman, Lehman κλπ εις -μαν) δεν έχουν καμία σχέση με τις ελληνικές, γενικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους τράπεζες. Επίσης, σε θεωρητικό επίπεδο η τράπεζα είναι απαραίτητη στο χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά όπου μπλέκονται επιχειρηματίες, πολιτικοί κλπ, γίνονται αυτά τα ωραία που βλέπουμε στην Ελλάδα. Της Ιρλανδίας το πρόβλημα επίσης είναι διαφορετικό από το δικό μας, εκεί την κρίση όντως την προκάλεσαν οι τράπεζες, αλλά η κυβέρνηση, σε αντίθεση με αυτή της Ισλανδίας, είπε ότι θα παρέμβει και θα αναλάβει αυτή το κόστος, αντί να το μετακυλίσει στους μετόχους, όπως και θα έπρεπε να κάνει. Εμάς όμως η κρίση δεν είναι τραπεζική (μόνο).

 

Από εκεί και πέρα, η τρόικα και πάλι είπε ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι πολλές και πρέπει να ανασυνταχτούν (γι' αυτό γινόντουσαν πρόσφατα συζητήσεις μεταξύ αλφα και γιουρο). Επίσης, τους καταλογίζουν ότι δεν εκπληρώνουν τη βασική τους δουλειά, που είναι να κυκλοφορούν ρευστό στην αγορά. Τέλος, ήδη εδώ και πολλάαααα χρόνια πριν από την οποιαδήποτε κρίση, γινόντουσαν πολλές συστάσεις από διεθνείς φορείς στις ελληνικές τράπεζες για το ότι η κερδοφορία τους είναι πλασματική και δεν οφείλεται στις πραγματικές τραπεζικές εργασίες, αλλά σε υπερχρεώσεις που πολλές φορές ήταν και αντισυνταγματικές (έξοδα φακέλου για τα δάνεια, το 1 ευρώ και κάτι κάθε φορά που έκανες κατάθεση σε λογαριασμό που δεν ήταν δικό σου κλπ). Αλλά μέσα στο γενικότερο κλίμα ευφορίας που επικρατούσε τότε, αυτά περνούσαν στο ντούκου. Μακάρι με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί να εξυγιανθούν πολλοί τομείς της οικονομίας, αν και πολύ χλωμό το βρίσκω...

Time flies like the wind; fruit flies like bananas
 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

 

 

ναι επειδή δεν έχω χρόνο να γράψω πολλά κι επειδή μόλις γύρισα από 3,5 ώρες παραμονή στο ΤΣΜΕΔΕ και τα νεύρα μου είναι κρόσι...ένα άρθρο που εκφράζει ακριβώς οτι πιστεύω...

http://www.left.gr/article.php?id=8577#.UGgzxoA4Ya8.facebook

 

"Ημερομηνία: 29/09/2012

Συγγραφέας: left.gr

 

Μέτρα κόβονται και ράβονται κι εσείς δεν προλάβατε να τα ακούσετε να ανακοινώνονται επισήμως και μου βγήκατε στους δρόμους προχτές...

 

Ακούστε το, λοιπόν, να μαθαίνετε...

 

Μνημόνιο ή τανκς!!!

 

 

Πραξικόπημα σχεδίαζε ο στρατός μετά τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου πέρσι! Αυτό λέει το έγκυρο "Βήμα" του ΔΟΛ...

 

Παλιό το κόλπο... Κάθε φορά που ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους και παίρνει στο κυνήγι τους κυβερνώντες θα πρέπει να έχει το νου του! Γιατί το πολίτευμα κινδυνεύει. Γιατί ο Ψυχάρης θυμάται το αποσοβηθέν πραξικόπημα, ένα χρόνο μετά!

 

Τώρα το παραμύθι με τον φοβερό και τρομερό ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταστρέψει τη χώρα, την Ευρώπη, την υφήλιο, δεν αρκεί για να σταματήσει τις κινητοποιήσεις και τις κοινωνικές αντιδράσεις...

 

Βγάλαμε και τα τανκς στα πρωτοσέλιδα να τρέμει η... ΨΥΧΑΡΑ μας απ' τον Ψυχάρη!"

 

υποθέτω αν δεν φοβηθούμε με αυτό να κάτσουμε ήσυχοι σαν καλά παιδιά να περάσουν τα μέτρα μετά η χώρα θα δεχθεί απειλή για επίθεση από εξωγήινους.....

Link to comment
Share on other sites

Τόνια ενώ είχα πει ότι δεν θα ξαναγράψω επειδή πέρασες άσχημα στο ΤΣΜΕΔΕ να βάλω κι εγώ ένα αρθράκι [έχω περίεργο τρόπο συμπαράστασης στις άσχημες μέρες:D]

Το πραξικόπημα που έγινε

 

Το κύριο «επιχείρημα» που χρησιμοποίησαν οι πραξικοπηματίες της 21ης Απριλίου, για να δικαιολογήσουν την επιβολή της Χούντας, ήταν ο χαρακτηρισμός της δικτατορίας τους ως… «ιστορική αναγκαιότητα».

Πόσες φορές άραγε δεν έχουμε ακούσει τα τρία τελευταία χρόνια από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά και τους υπουργούς τους ότι και τα Μνημόνια είναι «ιστορική αναγκαιότητα»;

Πόσες φορές δεν τους ακούσαμε να μας μιλάνε για «ιστορική καμπή», για «ιστορικές ευθύνες», και διάφορες άλλες ιστορικές μεγαλοστομίες; Από την άλλη, η δικτατορία Παπαδόπουλου ζητούσε από το λαό «να ωριμάσει» για να κατανοήσει και να αποδεχθεί τους λόγους της «Επαναστάσεως», αλλά και για να αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου σε περίπτωση που ο Στρατός δεν επενέβαινε.

Πόσες φορές άραγε δεν έχουμε ακούσει τα τρία τελευταία χρόνια από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά και τους υπουργούς τους να λένε ότι «ο λαός δεν καταλαβαίνει»; Άπειρες! Πόσες φορές δεν τους έχουμε ακούσει να λένε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως τα μέτρα είναι σκληρά και οι θυσίες είναι μεγάλες, αλλά η «Επανάστασις» των Μνημονίων είναι απαραίτητη και μονόδρομος;

Όχι, φυσικά και δεν εννοώ ότι έχουμε Χούντα. Έχουμε μια δημοκρατία οικονομικά τακτοποιημένη στο σύλλογο αστικών δημοκρατιών, έχει πληρώσει τις εισφορές της, οι πρωθυπουργοί έχουν πάρει την έγκριση του Δ.Σ. των Βρυξελλών και εκλογές έχουν γίνει με το πιστόλι στον κρόταφο: «Ή ψηφίζεις εμάς ή θα πέσει φωτιά να σε κάψει». Δημοκρατικότατα όλα, πώς να πω;

Δεν έχω αμφιβολία για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα υπήρχε και απόλυτη ελευθερία λόγου με τη λεπτομέρεια ότι κανείς στην εξουσία δε σε άκουγε. Αυτό είναι ένα καλό κόλπο, διότι σου λέει «Όσο και να φωνάζεις, εσύ θα βραχνιάσεις. Εγώ σʼ έχω γραμμένο». Τώρα τελευταία, άρχισε να φιμώνεται σιγά – σιγά και ο λόγος, διότι αν ο λαός δεν μπορεί να «ωριμάσει» μόνος του, κάποιος πρέπει να τον ωριμάσει με το ζόρι. Εν ολίγοις, να του το βουλώσει.

Κι επειδή η κατάσταση είναι δύσκολη, η επίσημη πτώχευση προ των πυλών, η τρόικα σταμάτησε να κρατάει τα προσχήματα σχετικά με τους πραγματικούς λόγους της εμπλοκής της κι εμείς πρέπει να συνεχίζουμε να είμαστε ζαβλακωμένοι, η δημοκρατία μας αποφάσισε να ρίξει στο παιχνίδι το όπλο που ξέρει να χειρίζεται καλά. Τον αποπροσανατολισμό.

Έτσι, η κυβέρνηση ξέθαψε από τα συρτάρια της σκονισμένα στοιχεία για εμπλοκή πολιτικών σε παράνομο πλουτισμό και μας τα πέταξε για να βολευτούμε με ψίχουλα. Αυτός έφαγε τόσα, εκείνος τόσα, ο άλλος περισσότερα κι έχουμε να συζητάμε στα καφενεία και στις παρέες. Όχι οι γαλάζιοι έφαγαν περισσότερα, όχι οι πράσινοι έφαγαν καλύτερα.

Δε βλέπουμε ότι όλος αυτός ο θόρυβος είναι απλώς μια ακόμη κολυμβήθρα του Σιλωάμ για να καθαρίσει με θαυματουργό τρόπο από τις αμαρτίες του το πολιτικό σύστημα, διά των εκπροσώπων του. Η μαγική λέξη είναι «έλεγχος». Έτσι αναγράφεται στις λίστες του ΣΔΟΕ. Ότι όλες οι περιπτώσεις βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου ή αναζήτησης στοιχείων.

Άρα και λογικά το τεκμήριο της αθωότητας δεν το στερείται κανείς. Βάζω, λοιπόν, στοίχημα ότι όταν ψηφιστούν τα μέτρα και συνηθίσουμε να ζούμε στο νέο στάδιο εξαθλίωσης, ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί, τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν και το πόρισμα θα είναι ότι κανείς από τους ελεγχόμενους δεν κρίθηκε ένοχος.

Οι λίστες του ΣΔΟΕ βγήκαν στη φόρα για να αθωώσουν αυτούς που περιλαμβάνονται σε αυτές. Οι δημοσιογραφικές «έρευνες», οι «αποκαλύψεις» και οι «παντελονάτοι» καβγάδες έγιναν για να αναθερμανθεί ο έρωτας των τριών πυλώνων του καθεστώτος. Των πολιτικών, των εκδοτών και των επιχειρηματιών. Στην καλύτερη περίπτωση θα την πληρώσει κάποιος τριτοκλασάτος βουλευτής επαρχίας ή κάποιος τελειωμένος τύπου Άκη, για να υπάρχει κι ένα παράδειγμα, βρε αδελφέ.

Σʼ αυτά τα ίδια πλαίσια κινήθηκε και το δημοσίευμα του ΒΗΜΑτος περί πραξικοπήματος. Ένας χαζός εκφοβισμός. Τι να γίνει; Τόσα μπορούσε να κάνει το Μέσον, τόσα έκανε. Εντάξει, άγγιξαν τα όρια της γελοιοποίησης βέβαια, διότι ουσιαστικά το δημοσίευμα «έδειχνε» ως οργανωτές του «πραξικοπήματος» τον τότε αρχηγό Στρατού, Φράγκο Φραγκούλη και τον τότε αρχηγό Ναυτικού, Δημήτρη Ελευσινιώτη.

Πώς γίνεται όμως να αποστρατεύεις ως ύποπτους πραξικοπήματος τον Φραγκούλη και τον Ελευσινιώτη στις 1 Νοεμβρίου του 2011 και ύστερα από 6 μήνες να ορκίζεις τον Φραγκούλη υπηρεσιακό υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Ελευσινιώτη υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, στις 17 Μαΐου του 2012; Δηλαδή, ακόμη κι αν υπήρξε κάποια ηλίθια φήμη περί πραξικοπήματος, δεν την αναπαράγεις ένα χρόνο μετά αν δεν έχεις κάποιο σκοπό.

Ο σκοπός αυτός είναι φυσικά η τρομοκράτηση και ο αποπροσανατολισμός. Ο σκοπός αυτός είναι για μία ακόμη φορά να ταυτιστούν οι αντιδράσεις του λαού με «μια διαδικασία διαμόρφωσης συνθηκών κοινωνικής αναταραχής και πολιτικής αποσταθεροποίησης με στόχο να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για ανατροπή της κυβέρνησης και επέμβαση του στρατού», καθώς οι «συνθήκες πραξικοπήματος» μπήκαν δίπλα – δίπλα με τις αντιδράσεις των πολιτών εναντίον του Παπούλια και άλλων πολιτικών στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου 2011.

Αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνοι, θα ήταν απλά αστείοι. Η Χούντα ήθελε να «ωριμάσει» ο λαός. Επί … δημοκρατίας, ο λαός όχι μόνο ωρίμασε στην κυριολεξία, αλλά έπεσε από το δέντρο και τώρα σαπίζει στο χώμα. Καθόλου αστείο και καθόλου ελπιδοφόρο. Μακάρι να μπορούσα να γράφω ελπιδοφόρα πράγματα. Αλλά τέτοια φρούτα που είμαστε, κάθε ελπίδα σήμερα μοιάζει φρούδα.

Άλλωστε τι είναι η πατρίδα μας; Ένας κήπος που πάντα καλλιεργούνταν φρούδες ελπίδες για εσωτερική κατανάλωση.

http://kartesios.com/?cat=28

Το δικαίωμά σας να ομιλείτε,δεν περιλαμβάνει και υποχρέωσή μας να σας πάρουμε στα σοβαρά

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...