Jump to content
➔ ParentsCafe.gr
  • Tell a friend

    Love Parents.org.gr? Tell a friend!

Nέος Νόμος πλαίσιο για την Ειδική-Αγωγή (Δελτίο τύπου)


Recommended Posts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2008

 

Παρουσίαση του νέου νόμου-πλαισίου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης

 

 

 

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσίασε σήμερα, παρουσία του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το νέο νόμο-πλαίσιο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ζάππειο.

 

 

 

Βασικά σημεία της μεταρρύθμισης στην παιδεία των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω καινοτομιών που εισάγονται με τον

 

νέο νόμο-πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση.

 

 

 

Εισαγωγή

 

Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχει πολύ πρόσφατη ιστορία στη χώρα μας. Ξεκινώντας αρχικά από την ανάπτυξη ειδικών σχολείων για παιδιά με διάφορες μορφές αναπηρίας - κατηγορικό μοντέλο αναπηρίας - προχώρησε προς το αγγλοσαξονικό μοντέλο της ενσωμάτωσης και της ένταξης. Ο πρώτος νόμος με άρθρα για την ειδική αγωγή ψηφίστηκε το 1981 (1143/1981), ενώ το 2000 ψηφίστηκε ο νόμος 2817/2000, στον οποίο περιλαμβάνονται πέντε άρθρα για την ειδική αγωγή τα οποία -μαζί με την τροπολογία 3194/2003- ισχύουν μέχρι και σήμερα. Οι δύο τελευταίοι νόμοι ακολούθησαν το παιδαγωγικοκεντρικό μοντέλο και στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν και άλλες μορφές εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως αυτή της αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

 

Όμως τα λίγα άρθρα των ανωτέρω νόμων δεν στάθηκαν ικανά να συμπεριλάβουν ή να προβλέψουν όλες εκείνες τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στην πορεία ενός νέου και ραγδαία εξελισσόμενου επιστημονικού και εκπαιδευτικού πεδίου με αποτέλεσμα να προκύψει σωρεία αποσπασματικών και εξειδικευμένων εξουσιοδοτικών διατάξεων (πλέον των 350), οι οποίες κατέστησαν το χώρο της ειδικής αγωγής συγκεχυμένο και χαοτικό.

 

Ο νέος νόμος αποτελεί μία ολοκληρωμένη νομοθετική προσπάθεια, η οποία κατέγραψε, κωδικοποίησε, επικαιροποίησε και εμπλούτισε το υπάρχον νομικό καθεστώς για την ειδική αγωγή, σε έναν ενιαίο νόμο-πλαίσιο ο οποίος χαράσσει τη γενική εθνική πολιτική με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά και καθιστά την κατανόηση των βασικών αρχών της πολύ απλή, με την ανάγνωση ενός και μόνο νόμου. Παράλληλα με την απλούστευση της δευτερογενούς νομοθεσίας σε δύο βασικά προεδρικά διατάγματα που είναι ήδη διαμορφωμένα, καθιστά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην ειδική αγωγή ουσιαστική και άμεσα εφαρμόσιμη.

 

 

 

Βασικές Αρχές

 

1. Εισάγει -για πρώτη φορά στην ιστορία- την υποχρεωτικότητα στην ειδική αγωγή, εναρμονίζοντάς της πλήρως με τις διατάξεις που αφορούν τη γενική εκπαίδευση. Αυτό αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κύριο αίτημα όλου του αναπηρικού κινήματος της χώρας. (Άρθρο 2, παρ.1)

 

2. Kατ’ αρχήν από το όνομά του, το νέο σχέδιο νόμου εκφράζει πολιτική βούληση για ουσιαστική κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. « Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στα άτομα με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .» (Τίτλος νόμου-πλαισίου)

 

3. Εισάγει τον όρο «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση» ή ΕΑΕ, ο οποίος αντικαθιστά το όρο «Ειδική Αγωγή». Ο νέος όρος συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά, είτε ασκήσιμα, είτε εκπαιδεύσιμα χωρίς διάκριση και καθιστά προφανές ότι μέσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες της παιδείας για τα άτομα με αναπηρία, η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δυνατότητές τους για σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή. (Άρθρο 1, παρ.3)

 

4. Εισάγει τον διεθνή ορισμό της αναπηρίας ως προέκταση της ανθρώπινης ύπαρξης, δίδοντας έμφαση στη λειτουργικότητα και τη δυνατότητα για συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και όχι στην αναπηρία καθαυτή. (Άρθρο 1, παρ.1)

 

5. Επαναπροσδιορίζει τον σκοπό της ΕΑΕ: να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή, ανεξάρτητη διαβίωση και οικονομική αυτάρκεια & ανεξαρτησία στα άτομα με αναπηρία. (Άρθρο 1, παρ.2)

 

6. Προσδιορίζει τη γενική εθνική πολιτική για την ΕΑΕ, που είναι η συνεκπαίδευση στο γενικό σχολείο για όλους τους μαθητές με οριακές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης για τους μαθητές με μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς και όλο το φάσμα των λοιπών διαγνωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες στην ΕΑΕ. (Άρθρο 2).

 

7. Καθορίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ΕΑΕ (Άρθρο 3, παρ.1), αναγνωρίζει και τους μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εισάγει για πρώτη φορά τον επίσημο ορισμό των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα (Άρθρο 3, παρ.2), και προβλέπει για πρώτη φορά ενέργειες για την εκπαιδευτική τους υποστήριξη. (Άρθρο 3, παρ.3)

 

 

 

Λειτουργία της ΕΑΕ

 

 

 

(Α) Διαγνωστικές & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 

 

 

1. Προσδιορίζει, συστηματοποιεί και εμπλουτίζει με νέους, τους υπαρκτούς διαγνωστικούς, αξιολογικούς και υποστηρικτικούς θεσμούς της ΕΑΕ. (Άρθρο 4)

 

2. Μετονομάζει τα ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης & Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) σε ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών), με στόχο τη λειτουργική και επιστημονική τους αναβάθμιση. (Άρθρο 2, παρ.2)

 

3. Τροποποιεί την ελάχιστη απαιτητή διεπιστημονική στελέχωση όλων των ΚΕΔΔΥ της χώρας σε 5 άτομα κατ’ ελάχιστο ( εκπαιδευτικό ΕΑΕ, παιδονευρολόγο ή παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή κατά περίπτωση), ώστε να επιτελούν το έργο τους ουσιαστικά και ομαλά. Με τη ρύθμιση αυτή θεσμοθετείται η αρχή της διεπιστημονικότητας στη διαφορική διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. (Άρθρο 4, παρ.1)

 

4. Επαναπροσδιορίζει και επεκτείνει τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ (Άρθρο 4). -Επεκτείνει τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ-εκτός από τον σχεδιασμό των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων προγραμμάτων διδακτικής υποστήριξης και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικής παρέμβασης (Άρθρο 4, παρ.1γ). -Εισάγει το θεσμό παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από τα ΚΕΔΔΥ, στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στους γονείς και τους κηδεμόνες τους (Άρθρο 4, παρ.1δ). -Εισάγει το θεσμό της σύνταξης εξατομικευμένων εκθέσεων για κάθε μαθητή της αρμοδιότητάς τους, από όλα τα ΚΕΔΔΥ της χώρας, οι οποίες εισηγούνται τις ρυθμίσεις ή/και τα βοηθήματα που αυξάνουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία (Άρθρο 4, παρ.1ι). - Εισάγει το θεσμό της ετήσιας αξιολόγησης όλων των ΚΕΔΔΥ της χώρας με βάση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που συντάσσει το καθένα από αυτά(Άρθρο 4, παρ.1η). - Εισάγει την αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ να παραπέμπουν παιδιά προσχολικής ηλικίας σε τμήματα Πρώιμης Παρέμβασης (Άρθρο 4, παρ.1ια).

 

5. Εισάγει το θεσμό της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης ή ΕΔΕΑ σε όλες τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ή ΣΜΕΑΕ, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

6. Καθορίζει με ακρίβεια τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (Άρθρο 5). - Εισάγει το θεσμό της δευτεροβάθμιας αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών -εφόσον κριθεί απαραίτητη- από πενταμελή ΕΔΕΑ στην οποία συμμετέχει και ένας εμπειρογνώμονας που εισηγείται η οικογένεια του μαθητή (Άρθρο 5, παρ.4). - Εισάγει το θεσμό της αξιολόγησης και της γνώμης των γονέων & κηδεμόνων στο σχεδιασμό των εξατομικευμένων ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων των παιδιών τους (Άρθρο 5, παρ.3).

 

7. Επανιδρύει τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφορικής Διάγνωσης & Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) όλης της χώρας(Άρθρο 18, παρ.2), με στόχο τη λειτουργική και επιστημονική τους αναβάθμιση (Άρθρο 18, παρ.3) και προσδιορίζει την τοποθέτηση του προσωπικού τους ανάλογα με τη συγκέντρωση του μαθητικού πληθυσμού(Άρθρο 18, παρ.6).

 

 

 

(Β) Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

 

 

 

1. Περιγράφει συστηματικά και αναλυτικά όλες τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις φοίτησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της παρούσας υποχρεωτικής και δωρεάν ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης. (Άρθρο 6).

 

2. Περιγράφει συστηματικά και αναλυτικά όλες τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης και εισάγει στο πλαίσιο αυτό σημαντικές καινοτομίες (Άρθρο 7). - Εισάγει το θεσμό των τμημάτων «πρώιμης παρέμβασης» στα νηπιαγωγεία ΕΑΕ, για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Άρθρο 7, παρ. 1αι). - Εισάγει την αντιστοίχηση και την ισοτιμία όλων των βαθμίδων ειδικής προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης (Άρθρο 7, παρ.7). - Εισάγει την ισοτιμία των διπλωμάτων και των συνεπαγομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικών ΕΠΑΛ και ειδικών ΕΠΑΣ, με τα αντίστοιχα διπλώματα και επαγγελματικά δικαιώματα των γενικών ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ (Άρθρο 7, παρ.8). - Παρατείνει το όριο ηλικίας για τη φοίτηση σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ και μετά τον 22ο έτος, μετά από εισήγηση του αρμοδίου ΚΕΔΔΥ (Άρθρο 7, παρ.4). - Εισάγει τη δημιουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που βρίσκονται εκτός του σχολικού πλαισίου, από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Άρθρο 7, παρ.9).

 

3. Συστήνει όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) όλων των ειδικοτήτων και προσωπικού ημερήσιας φροντίδας (ΔΕ1), που είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης (Άρθρο 9). - Κωδικοποιεί για πρώτη φορά όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ανά κατηγορία αναπηρίας (Άρθρο 9, παρ.1 α έως ε). - Συστήνει νέους κλάδους ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Άρθρο 9, παρ.2).(συνδικαλιστικό αίτημα)

 

4. Το προσοντολόγιο όλου του προσωπικού της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης, κατά κλάδο, καθορίζεται επακριβώς και αντικειμενικοποιείται για πρώτη φορά, με στόχο την υψηλότερη δυνατή κατάρτιση των στελεχών της (Άρθρο 10). -Προσδιορίζεται ως ελάχιστη απαραίτητη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή προκειμένου να την υπηρετήσουν, το ετήσιο σεμινάριο από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών (Άρθρο 10, παρ. 1.5δ).(συνδικαλιστικό αίτημα)

 

5. Συντάσσονται ανεξάρτητοι πίνακες εκπαιδευτικών με αναπηρίες πλέον του 67%, από τους οποίους προσλαμβάνονται με διορισμό ή ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ποσοστό 20%, ανάπηροι εκπαιδευτικοί (Άρθρο 11, παρ.1 και Άρθρο 12, παρ.2).(συνδικαλιστικό αίτημα)

 

6. Συντάσσονται υποπίνακες εκπαιδευτικών ΕΑΕ με ειδίκευση στον αυτισμό, στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στη γραφή Braille, οι οποίοι θα τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις αντίστοιχες με την ειδίκευσή τους σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Άρθρο 12, παρ.3). (αίτημα του αναπηρικού κινήματος, συλλόγων γονέων & κηδεμόνων, συνδικαλιστικό αίτημα)

 

7. Συστήνει τον επίσημο φορέα πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille και καθορίζει τη στελέχωση και τις αρμοδιότητές του (Άρθρο 15). (αίτημα του αναπηρικού κινήματος, κωφοί-τυφλοί)

 

8. Διευρύνει τις αρμοδιότητες και τη συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση ( Άρθρο 20).

 

9. Θεσμοθετεί το δικαίωμα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή ΕΕΠ, στο επίδομα ΕΑΕ (Άρθρο 22, παρ.2).(συνδικαλιστικό αίτημα)

 

10. Θεσμοθετεί το δικαίωμα του προσωπικού ημερήσιας φροντίδας κλάδου ΔΕ1, στο επίδομα ΕΑΕ (Άρθρο 23). (συνδικαλιστικό αίτημα)

 

11. Εισάγει την παρουσία εκπαιδευτικού ΕΑΕ ως εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια των αντίστοιχων κλάδων (Άρθρο 25). (συνδικαλιστικό αίτημα)

 

12. Θεσμοθετεί την επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού όλων των κλάδων που υπηρετούν στην ΕΑΕ και δίνει κίνητρα τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια και την εισαγωγή προπτυχιακών μαθημάτων ειδικής αγωγής, σε όλες τις σχολές που παράγουν εκπαιδευτικούς .

 

13. Ενσωματώνει αυτούσια αιτήματα φορέων παροχής ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Άρθρο 30-Εταιρία Προστασίας Σπαστικών, Άρθρο 31-Εθνικό Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων Κρήτης, Άρθρο 32-Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Άρθρο 34-Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής).

 

 

 

Παράλληλα με τον νέο νόμο-πλαίσιο κινείται και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, μέσω του οποίου θα υλοποιηθούν πολλές από τις δράσεις που θεσμοθετούνται με το νέο νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή.

 

 

 

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι, αλλά και οι προτεραιότητες του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνουν ενσωματωμένες (mainstreaming) τις αρχές της μη διάκρισης για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους στις δράσεις του Προγράμματος.

 

Ειδικότερα, ως προς την βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των Ατόμων με Αναπηρία, προβλέπεται η στήριξη των δράσεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρίες αλλά και των εκπαιδευτών τους, της δια βίου εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του εξοπλισμού και της ανάπτυξης ειδικού λογισμικού για την εκπαίδευση τους, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική ζωή.

 

 

Με πρώτο στρατηγικό στόχο του επιχειρησιακού προγράμματος την «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» να καταλαμβάνει το 39.9% της κοινοτικής συνδρομής, καθίσταται φανερό ότι ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού θα διατεθεί στους επιμέρους ειδικούς στόχους του προγράμματος που αφορούν άμεσα την ειδική αγωγή & την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οποίοι είναι:

 

· Η ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμός 169,9 εκατ. ευρώ).

 

· Η ένταξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμός 173,2 εκατ. ευρώ).

 

· Η ενίσχυση και βελτίωση της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού(συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμός 251,3 εκατ. ευρώ).

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 σχεδιάζονται δράσεις για την ειδική αγωγή & εκπαίδευση, οργανωμένες σε πέντε βασικούς άξονες, που υποστηρίζουν ουσιαστικά και λειτουργικά τις καινοτομίες που εισάγει το παρόν σχέδιο νόμου:

 

1. Εξειδίκευση & επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή & εκπαίδευση

 

2. Ανάπτυξη και προμήθεια βοηθημάτων και εξειδικευμένων αξιολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων

 

3. Ανάπτυξη δομών εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες με έμφαση στον αυτισμό και τη νοητική υστέρηση

 

4. Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία

 

5. Άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων έναντι των ατόμων με αναπηρία

 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας ήδη συγχρηματοδοτεί σημαντικές δράσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας για τον άνθρωπο, με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα έργα αυτά που στο σύνολό τους αποτελούν τεχνολογίες αιχμής, έχουν ως κύριο αποδέκτη και τελικό χρήστη τα άτομα με αναπηρία και ως κύριο στόχο την υποστήριξη της λειτουργικότητας και της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην κοινωνική ζωή.

 

· Έργο ?Smart Eyes?: Ένα έξυπνο φορητό σύστημα πλοήγησης των ατόμων με προβλήματα όρασης στην πόλη. Το ?Smart Eyes? παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης του αναπήρου σε σενάρια πλοήγησης, παροχής βοήθειας και οδηγιών κατά τη διάρκεια της πορείας του στο δρόμο, αλλά και χρήσης ως κινητό τηλέφωνο. Το σύστημα, που θα διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αυτονόμηση των τυφλών και αμβλυώπων με χαμηλά όραση, δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή πιλοτικά από 100 χρήστες στην Αθήνα και 50 χρήστες στη Θεσσαλονίκη.

 

· ‘Έργο ?Sign2Talk?: Ένας προηγμένος φορητός μετατροπέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε φωνή και αντίστροφα, για υποβοήθηση της επικοινωνίας των ατόμων με προβλήματα ακοής, με τους ακούοντες. Το σύστημα, που θα διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αυτονόμηση των κωφών και βαρήκοων, δοκιμάζεται πιλοτικά με χρήστες του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

 

· Έργο ?Noesis?: Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον για παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Το ?Noesis? αποτελεί μία νέα πρόταση στην εκπαίδευση αυτιστικών παιδιών, αφού συνδυάζει όλες τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους του συγκεκριμένου χώρου με την ασύρματη μέτρηση του stress του παιδιού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και η στοχοθεσία της, για κάθε παιδί ξεχωριστά. Το αυτιστικό παιδί «συνδέεται» μέσω της τεχνολογίας με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους γονείς του με μία μορφή εξατομικευμένης ανάδρασης ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό αφού υπάρχουν οι περιορισμοί επικοινωνίας(λεκτικής και μη) εξαιτίας της αυτιστικής διαταραχής. Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε πιλοτικά σε σχολείο Ειδικής Αγωγής της Θεσσαλονίκης.

 

 

 

Επιπλέον όλων των ανωτέρω έργων με στόχο την ενσωμάτωση των ανάπηρων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, προετοιμάζει και παραδίδει μελέτες σε όλες τις Νομαρχίες της χώρας, που αφορούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από μαθητές με αναπηρία, όλων των σχολείων γενικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, που βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού ή κατασκευής.

 

Επίσης μέσω του Ο.Σ.Κ. το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί πρόγραμμα κατασκευής 56 σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, σε όλη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 100.440.579 €. Από αυτές τις σχολικές μονάδες οι 12 έχουν ήδη παραδοθεί, οι επόμενες 11 θα παραδοθούν εντός του 2008 και κάποιες στις αρχές του 2009, οι 22 βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης και οι 11 υπόλοιπες στο στάδιο του προγραμματισμού.

 

 

Με όλες τις καινοτόμες παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν -θεσμικές, οργανωτικές και υλικοτεχνικές-και με την ενσωμάτωση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο στόχος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, φαίνεται πλέον ρεαλιστικός και εφικτός αλλά και κοινωνικά βαθύτερος και πιο ουσιώδης:

 

Η ανθρωποκεντρική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, σηματοδοτεί την οικοδόμηση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Διότι μία κοινωνία που δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους με αναπηρία, ανεξάρτητα από τα επιτεύγματα ή το βαθμό οργάνωσής της, είναι η ίδια ανάπηρη.

ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ

Ρατσιστής δεν γεννιέσαι … γίνεσαι

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις


Ανοίγουν τα σχολεία στα παιδιά με αναπηρία

Πέμπτη, 03.04.08

Πρόσκληση στους γονείς παιδιών με αναπηρία «να τα φέρουν στα ειδικά σχολεία όσο βαριά κι αν είναι τα περιστατικά τους» απηύθυνε χθες ο υπουργός Παιδείας, κ. Ευρ. Στυλιανίδης, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ειδική αγωγή.

 

Το νομοσχέδιο καθιερώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία είτε στο γενικό σχολείο όταν το είδος της αναπηρίας τους το επιτρέπει είτε στις ειδικές σχολικές μονάδες για τα βαρύτερα περιστατικά.

 

«Το σχέδιο νόμου εκφράζει πολιτική βούληση για ουσιαστική κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. Βγάζει τη χώρα μας από το βάλτο», δήλωσε ο κ. Στυλιανίδης σημειώνοντας ότι «σε μεγάλο ποσοστό η σχολική διαρροή που εμφανίζεται στην Ελλάδα οφείλεται σε μη καταγεγραμμένα άτομα με αναπηρία, τα οποία μέχρι τώρα δεν ενθαρρύνθηκαν από την Πολιτεία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δομές».

 

Προς την κατεύθυνση της δημιουργίας θεσμών και υποδομών ειδικής εκπαίδευσης θα κυλήσει μέχρι το 2013 ένας ποταμός κονδυλίων από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Συνολικά 600 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάζονται για την ειδική αγωγή.

 

Η εθνική πολιτική που υιοθετεί το νομοσχέδιο είναι η συνεκπαίδευση στο γενικό σχολείο. Ο ΟΣΚ ανέλαβε να παραδώσει μελέτες για τις προδιαγραφές πρόσβασης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολικά κτίρια.

 

Μέχρι το 2012 προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί σχετικές παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος και να έχουν παραδοθεί 56 νέες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, συνολικού προϋπολογισμού 100,4 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των παιδιών τους. Η γνώμη τους θα αξιολογείται. Η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μεταφέρεται στην προσχολική ηλικία.

 

Παιδιά αυτής της ηλικίας θα παραπέμπονται σε τμήματα πρώιμης παρέμβασης. Αρμόδια για την παραπομπή είναι τα Κέντρα Διάγνωσης (ΚΔΑΥ), που εκτός από το γεγονός ότι μετονομάζονται σε ΚΕΔΔΥ αποκτούν επιστημονική στελέχωση (5 άτομα κατ’ ελάχιστον) και διευρυμένες αρμοδιότητες.

 

Για τη στελέχωση των Κέντρων ιδρύονται οργανικές θέσεις παιδονευρολόγων, παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εργοθεραπευτών κ.λπ. Επίσης, συντάσσονται ανεξάρτητοι πίνακες εκπαιδευτικών με αναπηρίες και υποπίνακες εκπαιδευτικών με ειδίκευση στον αυτισμό, στη νοηματική και τη γραφή Μπράιγ.

 

Το υπουργείο Παιδείας συγχρηματοδοτεί δράσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Ηδη βρίσκονται σε δοκιμαστική χρήση τα «Εξυπνα μάτια», φορητό σύστημα πλοήγησης των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και ένας προηγμένος μετατροπέας της νοηματικής σε φωνή και αντίστροφα για την υποβοήθηση των ατόμων με προβλήματα ακοής.

ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ

Ρατσιστής δεν γεννιέσαι … γίνεσαι

Link to comment
Share on other sites

Επιτέλους!!!!!!!!!

 

Μακάρι να το εφαρμόσουνε και γρήγορα 8)8)8)

ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ

Ρατσιστής δεν γεννιέσαι … γίνεσαι

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...