Jump to content
➔ ParentsCafe.gr
 • Tell a friend

  Love Parents.org.gr? Tell a friend!

ΙΚΑ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 50% ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Recommended Posts

Προς

Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων

 

Καταρχάς πολλά συγχαρητήρια για το έργο σας.

Ονομάζομαι Α. Κ. και είμαι μητέρα ενός κοριτσιού 16 μηνών.

Λόγω του επαγγέλματός μου (λογίστρια) τυχαίνει να γνωρίζω για μία εγκύκλιο του ΙΚΑ που βγήκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2010 και αφορά πολλές μητέρες.

Θέμα της εγκυκλίου είναι η επιστροφή εισφορών (δηλαδή χρημάτων) προς εργαζόμενες μητέρες με ασφάλιση ΙΚΑ.

Πρόκειται για μία καθυστερημένη κατά δύο χρόνια εφαρμογή του νόμου που προέβλεπε ότι οι μητέρες εργαζόμενες που επιστρέφουν στην εργασία τους δικαιούνται για 12 μήνες μειωμένες εισφορές προς το ΙΚΑ κατά 50% για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Συγκεκριμένα αφορά τις μητέρες εργαζόμενες που επέστρεψαν στην εργασία τους από άδεια λοχείας μετά τις 3/4/2008.

 

Δεν αφορά μητέρες που η άδεια λοχείας τους έληξε πριν από αυτήν την ημερομηνία.

 

Οι δικαιούχες μητέρες πρέπει να κάνουν αίτηση στο ΙΚΑ για την επιστροφή των εισφορών με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

 • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του μωρού
 • Αίτηση (δίνεται στο ΙΚΑ αλλά υπάρχει και στην εγκύκλιο)
 • Βεβαίωση Εργοδότη για την απασχόλησή της μητέρας όπου να φαίνεται πότε σταμάτησε η μητέρα με άδεια κύησης και πότε έληξε η λοχεία της.
 • Βιβλιάριο ΙΚΑ και φωτοτυπία το εξώφυλλο με την φωτογραφία και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ΙΚΑ της σελίδας (ή σελίδων) όπου φαίνονται οι ημερομηνίες της άδειας μητρότητας,λοχείας, τα επιδόματα κλπ.
 • Φωτοτυπία της απόφασης του ΟΑΕΔ για την εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητας όπου φαίνονται οι ημερομηνίες της άδειας (για όσες μητέρες πήραν την άδεια αυτή)

Για όσες μητέρες θα επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την 1/4/2010 θα εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος νόμος αυτόματα από τον εργοδότη τους και έτσι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων.

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να διαβάσουν την επισυναπτόμενη εγκύκλιο ή να απευθυνθούν στο ΙΚΑ της περιοχής τους.

 

Επειδή το παραπάνω ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και καθώς φαίνεται δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση ούτε από τα ΜΜΕ ούτε από τους εργοδότες (αφού δεν τους αφορά ) νομίζω ότι μόνο μέσω ειδικών φορέων ενημέρωσης (όπως ο δικός σας) μπορεί να επιτευχθεί η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων μητέρων για το θέμα.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι σε κεντρικό υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη όπου και πήγα πριν 2 ημέρες για να υποβάλλω την δική μου αίτηση οι υπάλληλοι με ενημερώσαν ότι ήμουν η πρώτη που παρουσιαζόμουν για αυτό το θέμα.

 

Παρακαλώ πολύ λοιπόν να το δημοσιεύσετε στον ιστοχώρο σας και για ό,τι χρειαστείτε βρίσκομαι στη διάθεσή σας.

 

Φιλικά,

το κειμενο της εγκυκλιου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΙΔΡΥΜΑ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

 

10241 ΑΘΗΝΑ

 

Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου

 

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248

 

FAX : 210 52 23 228

 

E – mail : [email protected]

 

 

 

 

 

Αθήνα 3/2/2010

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ.

 

Α23/269/4

 

 

 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΑΡ. : 15

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

 

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 

Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης

που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά

το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού.

Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς

νόμιμη αιτία»

 

 

 

 

 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008

(ΦΕΚ 58/3-4-2008 τ.Α΄) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος

Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και παρέχουμε τις

ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους :

 

Με την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι, οι εισφορές του κλάδου

κύριας σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες φορέων

κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης, μειώνονται κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί

το μήνα του τοκετού.

 

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των

ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που

έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

 

 

 

 

 

Α) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

 

Η ισχύς της προαναφερόμενης διάταξης αρχίζει την 3/4/2008, ημερομηνία

έναρξης ισχύος του ν.3655/2008. Η ανωτέρω ρύθμιση σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ.

Φ80000/οικ.11095/914/6-5-2008 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, καταλαμβάνει τόσο τις γυναίκες που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν παιδί

μετά την 3/4/2008, όσο και τις περιπτώσεις εργαζομένων γυναικών που έχουν

τεκνοποιήσει πριν τις 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι τη

συμπλήρωση του 12μήνου, μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός ή την λήξη

επιδότησης λόγω λοχείας. Στην τελευταία ωστόσο περίπτωση, η καταβολή των

μειωμένων εισφορών γίνεται από τις 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα

υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου που ακολουθεί τον μήνα που έλαβε

χώρα ο τοκετός ή έληξε η επιδότηση λόγω λοχείας.

 

 

 

 

 

 

 

Α1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.

 

Δικαιούχοι της εν λόγω μείωσης εισφοράς είναι οι γυναίκες ασφαλισμένες

Φορέων Κύριας Ασφάλισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας. Η εν λόγω διάταξη καταλαμβάνει και τις γυναίκες ασφαλισμένες στο

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που ασφαλίζονται είτε με το κοινό, είτε με το ειδικό

συνταξιοδοτικό καθεστώς.

 

Η μείωση της εργατικής εισφοράς κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο

απασχόλησης που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας, αφορά τις μητέρες

οι οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις, ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου

χρόνου, έργου, ωρομίσθιες κ.λ.π. και απασχολούνται με πλήρη ή μειωμένη

απασχόληση.

 

Είναι αυτονόητο ότι, στις περιπτώσεις των εργαζόμενων μητέρων με

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν πριν τη

συμπλήρωση του δωδεκάμηνου η μείωση της εισφοράς ισχύει για το χρονικό

διάστημα έως τη λήξη της σύμβασης.

 

Για τις εργαζόμενες μητέρες οι οποίες απασχολούνται στο Δημόσιο,

Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. είτε με τις κοινές

διατάξεις του α.ν. 1846/51, είτε με τις διατάξεις του Ειδικού Συνταξιοδοτικού

Καθεστώτος του ν. 3163/55 και θα κάνουν χρήση της παροχής του εννεαμήνου, οι

εισφορές κλάδου σύνταξης που τις βαρύνουν καταβάλλονται μειωμένες κατά 50%, για

όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται από τη λήξη της εν λόγω αδείας έως τη

συμπλήρωση των 12 μηνών που έπονται από τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, εφόσον η ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. –

Ε.Τ.Α.Μ. μητέρα κάνει χρήση της εξάμηνης ειδικής άδειας μητρότητας, οι

εισφορές του κλάδου σύνταξης που την βαρύνουν καταβάλλονται μειωμένες κατά

50%, για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται από τη λήξη της εν λόγω αδείας έως τη

συμπλήρωση των 12 μηνών που έπονται από τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.

Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη, μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας,

λάβει την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια φροντίδας παιδιού και στη

συνέχεια κάνει χρήση της εξάμηνης άδειας μητρότητας, το 12μηνο καταβολής των

μειωμένων εισφορών περιορίζεται ανάλογα.

 

 

 

 

 

Α2) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

 

Μετά τη μείωση κατά 50% το ποσοστό του κλάδου κύριας σύνταξης

βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η εισφορά για τον κλάδο αυτό που βαρύνει τη

μητέρα ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. διαμορφώνεται σε 3,335% επί των

ασφαλιστέων αποδοχών.

 

 

 

 

 

Β) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

 

Οι εισφορές του κλάδου κύρια σύνταξης, που έχουν παρακρατηθεί από τα

πρόσωπα που καταλαμβάνουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις και έχουν καταβληθεί από

τους υπόχρεους εργοδότες εις ολόκληρον, δηλαδή χωρίς την μείωση κατά 50%,

καθίστανται αχρεώστητες ως καταβληθείσες χωρίς νόμιμη αιτία και επιστρέφονται

στις δικαιούχους κατά τις οριζόμενες διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 27 του

α.ν. 1846/51.

 

Η αξίωση για την επιστροφή των εν λόγω εισφορών υπόκειται στην

πενταετή παραγραφή του άρθρου 40 της παρ. 6 του α.ν. 1846/51.

 

 

 

 

 

 

Στην προκειμένη περίπτωση η αξίωση για επιστροφή του ποσού των

εισφορών που καταβλήθηκε χωρίς νόμιμη αιτία, γεννάται κατά το χρόνο καταβολής

της.

 

Συνεπώς ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου παραγραφής και αξίωσης

ορίζεται η ημερομηνία καταβολής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των επιπλέον εισφορών.

 

Για την επιστροφή των εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης από τη

δικαιούχο μητέρα και η έκδοση απόφασης Διευθυντή σύμφωνα με τα συν/να στην

παρούσα εγκύκλιο υποδείγματα.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αίτηση να συνοδεύεται από ληξιαρχική

πράξη γέννησης του τέκνου, καθώς και από λοιπά ασφαλιστικά στοιχεία (βιβλιάριο

ασθενείας, Α.Α.Λ.Α., βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.) από τα οποία να προκύπτουν :

 

• Η ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

• Η ημερομηνία λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

• Η επιστροφή της δικαιούχου μητέρας στην εργασία της.

• Η χρήση εξάμηνης ειδικής άδειας λόγω μητρότητας ή του εννεαμήνου.

 

 

Αρμόδιο Υποκ/μα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κ.Α. του

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την Φ.11321/6316/11-

4-07 (Β΄603) Υπουργική Απόφαση, το Υποκ/μα στην ασφαλιστική περιοχή του

οποίου εδρεύει ο εργοδότης στον οποίο απασχολήθηκαν κατά το κρίσιμο διάστημα οι

ασφαλισμένες μητέρες του Ιδρύματος.

 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχες προσέλθουν στο Υποκ/μα του τόπου

κατοικίας τους οι αιτήσεις τους θα παραληφθούν και θα διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Για να λάβει χώρα εν τέλει η επιστροφή, θα πρέπει οι εισφορές που

επιπλέον παρακρατήθηκαν να έχουν πράγματι καταβληθεί ή να καταβάλλονται

τμηματικώς (ρύθμιση).

 

Τονίζεται ότι, επειδή το προς επιστροφή ποσό αφορά τις εισφορές των

εργαζομένων μητέρων και όχι αξιώσεις του εργοδότη, η επιστροφή τους θα

πραγματοποιείται χωρίς τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου, παρά μόνο με τη

προσκόμιση των δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν. Ευνόητο είναι ότι τα περί

επιστροφής εισφορών αφορούν το χρονικό διάστημα από 3/4/2008 και μέχρι

31/3/2010. Για τον τρόπο καταχώρισης στην Α.Π.Δ. από 1/4/2010 και εφεξής και τη

διαχείριση στο πλαίσιο του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των περιπτώσεων που αφορούν

στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιό μας.

 

 

 

Συν/να : 2 υποδείγματα

 

3 φύλλα

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

 

 

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Γρ. κ. Διοικητή

 

2.

 

Γρ. κ. κ. Υποδιοικητώ

 

3.

 

Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών

 

4.

 

Γρ. κ. κ. Συντονιστών

 

Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση

 

αυτών και των επο

 

Επιχειρήσεων κ.α.)

 

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προσ

 

Γενική Γραμματεία Κοιν. Α

 

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρ

 

Ακαδημ

 

Σ.Ε.Β.

 

Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα

 

Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και Ε

 

Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα

 

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας

 

Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη

 

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικ

 

Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα

 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

 

Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Α

 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

Μητροπόλεω

 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

 

Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπο

 

Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα

 

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

 

Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς

 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

 

Σταδίου 2

 

Γ.Σ.Ε.Ε.

 

28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λο

 

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα

 

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρω

 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα

 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελ

 

Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα

 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμ

 

 

 

 

Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη

 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειρα

 

Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Π

 

Ομοσπονδία Επαγγελ

 

Νομού Θεσ/νίκης

 

Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη

 

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων

 

Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα

 

Επιχειρησιακή Ομάδα

 

Πατησίων 12, Αθήνα

 

Ομάδα Εκπαιδευτών Α

 

Πατησίων 12, Αθήνα

 

Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης

 

(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)

 

Ομάδα Υποδομών Ηλ

 

Πατησίων 12, Αθήνα

 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικο

 

Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα

 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθ

 

Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα

 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πε

 

Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς

 

Γενική Συνομοσπονδ

 

Βιοτεχνών Ελλάδος

 

Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικώ

 

Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλά

 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα

 

Ομάδα Υποδομών Λει

 

Πατησίων 12, Αθήνα

 

Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α

 

Πατησίων 12, Αθήνα

 

Ομάδα Υποδομών Προ

 

Πατησίων 12, Αθήνα

 

Επιτροπή Διαχείρισης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ 3655/08

 

 

 

 

Άρθρο 141 Παρ. 2

 

 

 

2. Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι

γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50% κατά το

δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

 

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των

ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που

έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

 

 

Της ασφαλισμένης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. :

 

 

 

Επώνυμο : ...........................................................

 

 

 

Όνομα : ...........................................................

 

 

 

Πατρώνυμο : ......................................................

 

 

 

Α.ΜΑ. : ......................................................

 

 

 

Α.Μ.Κ.Α. : ......................................................

 

 

 

Πόλη : ......................................................

 

 

 

Οδός : .......................................................

 

 

 

Αριθμ. : .......................................................

 

 

 

Τ.Κ. : .......................................................

 

 

 

Τηλέφωνο : .......................................................

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Περί επιστροφής εισφορών κλάδου

κύριας σύνταξης που μου

παρακρατήθηκαν χωρίς νόμιμη

αιτία »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : .............................................

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα ............/........../201.......

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. :

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

Το ............................Υποκατάστημα

 

 

 

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : ................................

 

 

 

Υπηρεσία Εσόδων :

 

 

 

 

 

Κύριοι,

 

 

 

Με την παρούσα σας γνωρίζω ότι

είμαι μητέρα τέκνου που έχω αποκτήσει την

....................................... και σας δηλώνω

υπεύθυνα ότι έχω επιστρέψει στην εργασία

μου την .................................. δηλαδή πρίν τη

λήξη του 12μηνου που ακολουθεί από τον

μήνα του τοκετού.

 

Σας υποβάλλω Ληξιαρχική Πράξη

γέννησης του τέκνου μου και παρακαλώ να

μου επιστρέψετε το 50% των εισφορών του

κλάδου Κύριας Σύνταξης που με βαρύνει και

έχει παρακρατηθεί από τον εργοδότη μου:

(Επωνυμία: ....................................................

 

.........................................................................

 

ΑΜΕ : ........................................................)

κατά το διάστημα από την επιστροφή μου

στην εργασία μέχρι τη λήξη του 12μηνου

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 του

Ν.3655/2008.

 

 

 

 

 

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝ/ΝΑ : 1 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΙΔΡΥΜΑ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

 

 

................................ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

 

 

......................................................................................

 

Ταχ. Διεύθυνση : ........................................

 

Πληροφορίες : ........................................

 

Αριθ. τηλεφώνου : .........................................

 

FAX : ..........................................

 

E – mail : ..........................................

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα ........../......../201....

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που

βαρύνουν την ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

...........................................................................Α.Μ.Α......................................

Α.Μ.Κ.Α. ............................. μητέρα τέκνου που απέκτησε κατά την

............................................... για το χρονικό διάστημα απασχόλησης

............................................. και επιστροφή σ΄ αυτήν του αντίστοιχου

ποσού που παρακρατήθηκε»

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διευθυντής του...................... Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

..............................................

 

 

 

Έχοντας υπόψη :

 

 

 

1.

 

Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51 «περί κοινωνικών

ασφαλίσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κ.Α - Ι.Κ.Α. –

Ε.Τ.Α.Μ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την Φ11321/6316/11-4-07

(Β΄603) Α.Υ.Ε.Κ.Α.

 

2.

 

Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51.

 

3.

 

Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 40 του Α.Ν. 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν

από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.825/78.

 

4.

 

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν.3655/08 (58 Α΄).

 

5.

 

Την με αριθμ. πρωτ. ...................................................... αίτηση της ασφαλισμένης

........................................................................................................................................

 

Α.Μ.Α .............................. Α.Μ.Κ.Α. ................................

 

6.

 

Την από .............................. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του τέκνου της ανωτέρω

ασφαλισμένης από την οποία προκύπτει ότι γεννήθηκε στις .........................

 

7.

 

Την από ............................................ Έκθεση Ελέγχου – Εισήγηση του αρμοδίου

τμήματος Εσόδων του Υποκ/τός μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού σκεφτήκαμε σύμφωνα με το Νόμο :

 

 

 

 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν.3655/08 :

«Οι εισφορές του κλάδου Κύριας Σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες

ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50% κατά το

δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

 

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των

ασφαλιστικών εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που

έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας».

 

Επειδή, οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν τις γυναίκες που απέκτησαν ή θα

αποκτήσουν τέκνο μετά από την 3/4/2008 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων).

 

Επειδή, οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για όσες γυναίκες έχουν

τεκνοποιήσει πριν την ανωτέρω ημερομηνία, (3/4/2008), πλήν όμως στην περίπτωση

αυτή η μείωση των εισφορών χωρεί από 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα

υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο

τοκετός ή τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.

 

Επειδή, με την από ...................................................... αίτησή της η

ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

........................................................................................................ Α.Μ.Α.

............................................................. Α.Μ.Κ.Α................................................... ζητά

την επιστροφή ποσοστού 50% των εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης που την

βαρύνουν και παρακρατήθηκαν από τον εργοδότη της το διάστημα από την επιστροφή

της στην εργασία και μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαμήνου από την ημερομηνία

γέννησης του τέκνου της.

 

Επειδή, από την από ........................................ ληξιαρχική πράξη γέννησης που

προσκόμισε προκύπτει ότι το τέκνο της αιτούσης γεννήθηκε την

......................................

 

Επειδή, από τα ασφαλιστικά της στοιχεία (Α.Λ.Α.Α., βεβαίωση εργοδότη,

κ.λ.π.), διαπιστώνεται ότι επέστρεψε στην εργασία της την ..............................................

 

Επειδή, σύμφωνα με την από ...................... Έκθεση Ελέγχου – Εισήγηση του

αρμοδίου υπαλλήλου προκύπτει ότι ο εργοδότης

...............................................................

 

............................................................................................................................................

. Α.Μ.Ε. ..................................... στον οποίο απασχολήθηκε κατά το κρίσιμο χρονικό

διάστημα η αιτούσα έχει καταβάλλει ή έχει ρυθμίσει τις προς επιστροφή εισφορές.

 

Επειδή, το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να χωρήσει η μείωση

υπολογίζεται από ................................. (περίοδος επιστροφής στην εργασία) μέχρι

................................................... (ημερομηνία λήξης του δωδεκάμηνου).

 

Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση επιστροφής στην

εν λόγω ασφαλισμένη του ποσού

........................................................................................ που αναλογεί στο 50% των

εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης που την βαρύνει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

 

 

 

Την επιστροφή στην ασφαλισμένη .................................................. Α.Μ.Α.

................................... Α.Μ.Κ.Α. .......................................................................ποσού

.................................................... για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας

λόγους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 

1.

 

κ. ......................................

 

..........................................

 

..........................................

 

 

 

Με απόδειξη παραλαβής και την

πληροφορία ότι κατά της απόφασης

αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση

εντός τριάντα (30) ημερών από την

παραλαβή της.

 

2.

 

Τμήμα Συναλλακτικό Υποκ/τός μας

 

3.

 

Τμήμα Εσόδων Υποκ/τός μας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ ...........

 

 

 

 

 

 

 

 

η εγκύκλιος σε PDF

http://parents.org.gr/images/upload/EG_15_2010.pdf

...έγινα επιτέλους και εγώ μια parentholic ..

(If You Wanna Make The World A Better Place)

Take A Look At Yourself And Then Make A Change

R.I.P. Michael Jackson.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις


 • Replies 233
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

ερωτηση: γέννησα την κόρη μου 8 ιουνίου 2008. δικαιούμαι ? εχει σημασία αν πήρα τελικα το εξάμηνο, εγω πήρα μονό τρεις ( από τους εξι) μακάρι :?:

Link to comment
Share on other sites

Εμενα στο ΙΚΑ της Αγιας Παρασκευής μου ζήτησαν τα προτωτυπα και οχι φωτοτυπίες. Επισης μου ζητησαν και τα ενσημα του ετους 2008 και 2009 δηλ. της περιοδου που πηρα την αδεια κυησεως μεχρι που επεστρεψα στη δουλεια. Την Παρασκευή, θα παω τα χαρτια & θα κανω την αιτηση και θα σας πω λεπτομερειες. ΒΕΒΕ τα δικαιουσαι.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Μαρια την ολη διαδικασια την εχουμε κατανοησει, το μονο που δεν εχουμε καταλαβει πως υπολογιζεται το ποσο που θα μας επιστραφει? αν το γνωριζεις κανε μας ενα παραδειγμα ωστε να υπολογισει η καθε μια το δικο της ποσο?

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα σε όλες

 

Η παρακράτηση του κλάδου κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ είναι 6,67% των ασφαλιστέων αποδοχών (μέχρι το ανώτατο όριο παλαιών ή νέων ασφαλισμένων).

Συνεπώς η αξίωση επιστροφής εισφορών διαμορφώνεται στο 3,335% επί των ασφαλιστέων αποδοχών.

βετα:lol:

Link to comment
Share on other sites

εγω γεννησα 10/03/07.δεν πηρα εξαμηνο διοτι τοτε δεν υπηρχε αυτο..να παρω τηλ να ρωτησω η οχι?

 

Λογικά πρέπει να δικαιούσαι επιστροφή για κάποιες μέρες. Δηλαδή υπολόγισε ένα χρόνο από την ημέρα που έληξε η άδεια λοχείας και δες πόσες μέρες σου αναλογούν από την 03.04.2008 και έως την λήξη της λοχείας.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

12/05/07 ΕΛΗΞΕ Η ΛΟΧΕΙΑ .ΜΕΧΡΙ 03/04/08 ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΜΙΛΑΜΕ?ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ?ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΡΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Link to comment
Share on other sites

Υπολογίζεται ως εξής:

 

Ονομαστικός μισθός (μικτές αποδοχές) Χ 3,335% Χ μήνες που δικαιούσαι την επιστροφή.

Αν π.χ. ο μισθός σου είναι 2.000 ευρώ μικτά, η επιστροφή θα είναι 66,70 ευρώ / μήνα. Αν τώρα δικαιούσαι 8 μήνες επιστροφή, θα εισπράξεις 66,70 Χ 8 = 533,60 ευρώ.

βετα:lol:

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστούμε beta... γιατι δεν είχα καταλάβει καθόλου πόσα είναι τα χρήματα!

 

Τώρα βλέπω για ένα μισθό μικτό περίπου 1250 η επιστροφή θα είναι περίπου για τους 9 μήνες είναι περίπου 375,00 ευρώ - Καλά είναι

1gGKp3.png
Link to comment
Share on other sites

Εδώ τα έχουμε ξαναπεί:

http://parents.org.gr/forum/showthread.php?t=40087

 

και εδώ είναι και η εγκύκλιος, από το site του ικα:

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_15_2010.pdf

 

Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής: η απαλλαγή αυτή θα έχει κάποια επίπτωση όταν (--> αν ποτέ τα καταφέρουμε δλδ! :) ) έρθει με το καλό ο καιρός να πάρουμε σύνταξη?

EXXQp3.pngAIzKp2.png
Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

elachl οπως φαίνεται -έστω και οριακά- το δικαιούσαι. Τυπωσε ένα αντιγραφο της εγκυκλίου από το site του ικα, πάρε και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, και πήγαινε στο τμήμα εσόδων στο ικα που ανηκε ο εργοδότης σου. Για πόσο καιρο εργαζόσουν μετά τη λήξη της λοχείας?

EXXQp3.pngAIzKp2.png
Link to comment
Share on other sites

ζουζουνελ τωρα μιλουσα με του ασχετους..επιμενουν οτι δεν δικαιουμε..

την βρηκανε την εγκυκλιο..ασε ειναι μπερδεμα με μενα...δεν δουλεψα ξανα εκει αν και φαινομουνα στα χαρτα μεχρι τουν ιουνιο..μετα κλεισανε

Link to comment
Share on other sites

ζουζουνελ τωρα μιλουσα με του ασχετους..επιμενουν οτι δεν δικαιουμε..

την βρηκανε την εγκυκλιο..ασε ειναι μπερδεμα με μενα...δεν δουλεψα ξανα εκει αν και φαινομουνα στα χαρτα μεχρι τουν ιουνιο..μετα κλεισανε

 

 

Δηλαδη έληξε η λοχεία σου τον Μάιο και η εταιρία έκλεισε Ιούνιο? Για ένα μήνα μιλάμε δλδ? Μετά δούλεψες? Επιμένω για να καταλάβω αν έχεις καταλάβει σωστά... θα σου επιστραφεί ενα ποσό από αυτά που εχεις ήδη καταβάλει, επομένως θα πρέπει να ήσουν σε ενεργή εργασιακή σχέση το διάστημα μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και για 12 μήνες. Ήσουν?

Το ποσό επιστροφής πάει αναλογικά με τον μισθό σου, οπως εξήγησε παραπάνω η beta.

EXXQp3.pngAIzKp2.png
Link to comment
Share on other sites

ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ..Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΕΚΑΘΑΡΙΣΗς ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩς ΔΙΚΑΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝ...ΕΓΩ ΕΣΤΕΙΛΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ..ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ>?

ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΚΡΕΜΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΩΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑς ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ...ΕΧΩ ΜΠΛΕΞΕΙ ΑΣΧΗΜΑ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΟΑΕΔ ΤΙς ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕς ΑΠΟΦΑΣΕΙς..22/03 ΕΧΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Link to comment
Share on other sites

Χμμμ... Ελενίτσα είναι όντως λίγο μπλεγμένα τα πράγματα...

Τώρα που το σκέφτομαι, μια ιδέα είναι να δεις τι ένσημα έχεις από τον Μάιο του 2007 και μετά. Αν σου έχει κολλήσει ένσημα, θα έχεις δικαίωμα επιστροφής... αλλά παλι αφού είστε στα δικαστήρια, ίσως να επρεπε να σου έχει κολλήσει και να μην το έχει κάνει, δεν ξέρω... Ισως θα πρεπει να απευθυνθείς σε κάποιον με πιο εξειδικευμένες γνώσεις, έχεις μιλήσει με δικηγόρο?

EXXQp3.pngAIzKp2.png
Link to comment
Share on other sites

τα ενσημα ειναι μεχρι ιουνιο του 2007.τρια χρονια τραβιεμαι στα δικαστηρια με αυτους..εκρεμουν 2 επιδοματα ανεργιας .αστα να πανε...το κωλοτηλεφωνο των αθηνων μιλουσε ολη μερα..εδω ασχετοι..κριμα ειναι τα τα χασω αν τελικα τα δικαιουμαι

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

Εγώ που ρώτησα στο ΙΚΑ της περιοχής μου στο τμήμα εσόδων μου είπαν ότι εφόσον πήρα το 6μηνο του ΟΑΕΔ δε δικαιούμαι αυτή την επιστροφή. Ισχύει αυτό?

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

Εγώ που ρώτησα στο ΙΚΑ της περιοχής μου στο τμήμα εσόδων μου είπαν ότι εφόσον πήρα το 6μηνο του ΟΑΕΔ δε δικαιούμαι αυτή την επιστροφή. Ισχύει αυτό?[/QUΟΤΕ]

 

Απαραδεκτοι. Φυσικα και δεν ισχυει. Το δικαιουνται οι μαμαδες που εχδουν παρει το εξαμηνο...

Link to comment
Share on other sites

Για όσες μητέρες θα επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την 1/4/2010 θα εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος νόμος αυτόματα από τον εργοδότη τους και έτσι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων.

 

Επιστρεφω ακριβως αυτη την ημερομηνια μετα απο εξαμηνο. Ποιος θα μου δωσει την επιστροφη χωρις να κανω αιτηση? :roll: Γιατι αν περιμενω απο το αφεντικο μου σωθηκα....:evil:

lcWup3.png
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...