Jump to content
➔ ParentsCafe.gr
  • Tell a friend

    Love Parents.org.gr? Tell a friend!

Για τον ΑΜΚΑ και την ΚΑ.ΚΟΙ.Α(κάρτα κοινωνικής ασφάλισης)


Sam

Recommended Posts

ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΕ 1500 ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΙΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

του π.Σαράντη

 

Άπό τήν 1η Ίουνίου 2009 καθιερώθηκε ή ύποχρεωτική παραλαβή του ΑΜΚΑ

πού είναι γραμμένος πάνω σέ μιά άπλη κάρτα σάν ταυτότητα.

Τήν κάρτα αύτή τοϋ ΑΜΚΑ ύποχρεωτικά έχουν παραλάβει προγενέστερα

όλοι οι νομιμοποιηθέντες στή χώρα μας μετανάστες.

Καλούμαστε λοιπόν καί μεις, οί νόμιμοι ʽΕλληνες πολιτες μέχρι τήν τελευταία

ήμέρα του Σεπτεμβρίου 2009 νά τήν παραλάβουμε. ʽΑν άρνηθούμε,

άπειλούμαστε άπο ...

 

τό άρθρο 153 τοϋ νόμου 3655/2008:

1. Νά μήν έχουμε τό δικαίωμα έργασίας καί συνταξιοδότησης

2. Νά μήν έχουμε ίατροφαρμακευτική περίθαλψη καί άσφάλιση

3. Νά μήν πληρωνόμαστε μισθούς, έπιδόματα, συντάξεις

4. Νά στερούμαστε πάσης δικαιοπραξίας

 

Τί είναι όμως ό ΑΜΚΑ;

 

Άπό συνεντεύξεις άρμοδίων Κρατικών παραγόντων γνωρίζουμε ότι δέν

πρόκειται γιά μιά άπλή κάρτα καί ένα άπλό άριθμό ίατροφαρμακευτικης

άσφάλισης.

Αυτή ή άπλή κάρτα σύντομα θά άλλαχθεί καί θά γίνει τελικά ήλεκτρονική.

Θά γίνει σάν τις ήλεκτρονικές ταυτότητες πού χρησιμοποιούνται σέ άλλα

Εύρωπαϊκά καί Άμερικανικά Κράτη.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 

Οχι μόνο τώρα, άλλά άπό πολύ παλαιότερα ανησυχουσαμε και αντιδρουσαμε

για την

προτεινομενη απο διαιφορες κυβερνησεις της χωρας μας καθιέρωση

ήλεκτρονικών ταυτοτήτων ή ήλεκτρονικών καρτών. Τήν άντίδρασή μας

αύτή είχαν συνειδητοποιήσει οί Εύρωπατοι έταίροι μας καί γιά αύτό δέν

βιάζονταν άκομψα νά μας τις έπιβάλουν.

 

Ό καγκελάριος μάλιστα της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ τό 2000 είχε πει,

ότι έφόσον οί Έλληνες άντιδρούν στις ήλεκτρονικές ταυτότητες, άς τούς

δώσουμε μιά άλλη κάρτα ήλετρονική. Έτσι μεθοδεύτηκε στίς μέρες μας ό

ΑΜΚΑ, μέ προοπτική τή θέσπιση όχι ήλεκτρονικής ταυτότητας άλλά κάρτας

ήλεκτρονικής.

 

πηγή τροκτικό

 

πηγή της πηγής http://orthodox-watch.blogspot.com/2009/08/blog-post.html

 

Παραξενεύτηκα τόσο καιρό που δεν είχα ακούσει την άποψη της εκκλησίας επί του θέματος αλλά ευτυχώς τώρα ησύχασα...

Το δικαίωμά σας να ομιλείτε,δεν περιλαμβάνει και υποχρέωσή μας να σας πάρουμε στα σοβαρά

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις


  • 2 months later...

Οι πιστοί ας κοιμούνται ήσυχοι. Η σωτηρία των ψυχών δεν κινδυνεύει από τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Είναι μόνο «απλώς ένας επιπλέον χρηστικός αριθμός».

 

Η απόφαση αυτή έρχεται, μάλιστα, από τα πιο επίσημα και ειδικά χείλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία ζήτησε την εισήγηση της συνοδικής επιτροπής δογματικών και νομοκανονικών ζητημάτων.

 

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, την οποία αποδέχθηκε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στη σημερινή της συνεδρίαση, «ο αριθμός ΑΜΚΑ είναι απλώς ένας επιπλέον χρηστικός αριθμός και από όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία ουδείς κίνδυνος προκύπτει για την σωτηρία των ψυχών».

 

Και για όσους ανησυχούν ακόμα, η εισήγηση καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία γρηγορεί».

 

πηγή http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=72384&cid=7

Το δικαίωμά σας να ομιλείτε,δεν περιλαμβάνει και υποχρέωσή μας να σας πάρουμε στα σοβαρά

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...