Jump to content
➔ ParentsCafe.gr
  • Tell a friend

    Love Parents.org.gr? Tell a friend!

αυξηση αδειας τοκετου (υπεγραφει σημερα 7/5/2008)


Recommended Posts

Κατά έξι μήνες αυξάνεται η άδεια τοκετού (7/5/08)

 

 

Αθήνα 7.5.2008, 18:21

Υπουργική αποφαση με την οποία αυξάνεται κατά έξι μήνες η συνολική άδεια που δικαιούται η εργαζόμενη μητέρα αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού της, υπέγραψε σήμερα η υπουργός Απασχόλησης κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά (παρατίθεται παρακάτω).

 

Το μέτρο αυτό, που προβλέπεται από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ, θα αφορά και εκείνες τις μητέρες οι οποίες είναι τώρα στη λοχεία ή είναι στην άδεια των 119 ημερών, ενώ περιλαμβάνεται και η περίοδος πριν από τον τοκετό.

 

 

 

----------------------------------------------

 

 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α/ 22-4-05).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α/3-4-2008).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6-11-2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», ( ΦΕΚ 31/Α/9-2-2004).

5. Τις διατάξεις της υπʼ αριθμ. 30874/23-6-2004 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/08 δικαιούται η μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που απασχολείται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.

3. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης των αδειών της προηγουμένης παραγράφου.

4. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά τη δημοσίευση του νόμου (3-4-2008) βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

5. Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

6. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω αδείας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για τις εργαζόμενες που κατά τις 3-4-08 διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους.

7. Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

α. Βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση,

β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2. Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις


Μπράβο βρε aria και αναρωτιόμουν τι έγινε τελικά με αυτό το ζήτημα... Νομίζω ότι θα χαρούνε πολλές μανούλες (και όχι μόνο). Μπράβο για την ταχύτατη ενημέρωση!

Link to comment
Share on other sites

Θα το ζητήσει καμία όμως??Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος ή μπορεί να αρνηθεί? Έχει το δικαίωμα να σε απολύσει??

YAgZp3.png43y0p3.png
Link to comment
Share on other sites

Μπραβο ρε aria146!!! Εισαι πρωτη :cool::cool::cool:

Εμαθε κανεις τι εγινε με τα υπολοιπα ταμεια? Εγω ειμαι ΤΣΜΕΔΕ, αλλα πληρωνω και ΙΚΑ για παροχη σε χρημα (για ασθενειες κτλ). Οποτε επιδομα τοκετου δεν πηρα απο το ΙΚΑ αλλα απο το ΤΣΜΕΔΕ. Τι κανουμε συναδελφισσες πολυτεχνιτισσες???

GwASp3.png

Link to comment
Share on other sites

Θα το ζητήσει καμία όμως??Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος ή μπορεί να αρνηθεί? Έχει το δικαίωμα να σε απολύσει??

 

Ναι, αυτό είναι κάτι που με απασχολεί και μένα. Εμείς είμαστε και 3 εδώ το γραφείο που ήδη κάναμε το πρώτο μας παιδί και σκεφτόμαστε για το 2ο. Φαντάζεστε να πάρουμε όλες από 1 χρόνο άδεια; Θα μας αφήσει;

Πέρίμενα πως και πως αυτή την τελική υπογραφή για να αρχίσει να ισχύει το νομοσχέδιο αλλά σκέφτομαι τώρα πως ο εργοδότης μου δεν θα χαρεί και τόσο. Και με το δίκιο του εδώ που τα λέμε αλλά με το δίκιο μου και γω θέλω να καθήσω τον πρώτο χρόνο με το παιδί μου.....

Να δούμε...... :?

sL7ap2.png

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Καλημέρα σας! Είμαι νέο μέλος, καθώς διανύω τον 8ο μήνα εγκυμοσύνης μου.

Χθες πήρα τηλέφωνο στη ΓΣΕΕ και μου είπαν ότι περιμένουν την σχετική εγκύκλιο μέσα σε 15 μέρες. Γνωρίζετε που αλλού μπορούμε να απευθυνθούμε για ολοκληρωμένη απάντηση?

Link to comment
Share on other sites

Η γυναικα μου γεννησε περυσι.

Ειναι πλεον σε αδεια μητροτητας-ανατροφης, και μαλιστα τελειωνει τον Ιουνιο, και πρεπει να επιστρεψει στη δουλεια.

 

Μπορει να παρει το εξτρα εξαμηνο ή οχι?

 

Ο νομος μιλα για αδεια λοχειας, αλλα αυτη για τη συζυγο μου τελειωσε περυσι και τωρα ειναι ακομη σε αδεια μητροτητας.

Την πιανει ο νόμος ή οχι?

 

Ξερει κανεις να μας βοηθησει?

Ο χρονος πιεζει γιατι Ιουνιο θα πρεπει να παρουσιαστει παλι στη δουλεια.

Link to comment
Share on other sites

Σας προσάπτω τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στον ΟΑΕΔ:

7. Η αιτούσα οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

α. βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχεία ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο αδείας.

 

β. αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

 

γ. υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου,

 

δ. αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης).

 

Για την νομιμότητα της παροχής, η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

 

8. Η παροχή διακόπτεται λόγω :

 

α. πρόσληψης και απασχόλησής της δικαιούχου σε νέο εργοδότη,

 

β. αίτησης διακοπής της δικαιούχου.

 

9. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους στην ενδιαφερόμενη.

 

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών (ΕΕΑΔ) της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

Για τις εργαζόμενες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/08 (3-4-2008) διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α. ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του κεφαλαίου Α΄ και ειδικής παροχής προστασίας του κεφαλαίου Β΄ της παρούσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

β. δεν ισχύει περίοδος προειδοποίησης προς τον εργοδότη.

 

γ. μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

 

Η δαπάνη της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Καλημέρα .

 

Θα ήθελα να καταγγείλω μια μεγάλη αδικία που προκύπτει απο την υπουργική

απόφαση που υπογράφηκε χθες , 07/05/2008 απο την Υπουργό απασχόλησης.

 

Με βάση λοιπόν την υπουργική απόφαση, την 6άμηνη άδεια μητρότητας

δικαιούνται και οι γυναίκες που βρίσκονταν σε άδεια λοχείας ή την

ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια κατά την έναρξη ισχύος του ν.

3655/08 (3/4/2008). Το θέμα είναι όμως ότι , η ισόχρονη ως προς το

μειωμένο ωράριο άδεια δεν δίνεται υποχρεωτικά αλλά απαιτεί συγκατάθεση

του εργοδότη. Αυτο πρακτικά σημαίνει ότι για παράδειγμα, η γυναίκα μου

που γέννησε 19/01/2008 και δεν της δίνει ο εργοδότης το μειωμένο ωράριο

με την μορφή αδείας ΔΕΝ δικαιούται το επιπλέον εξάμηνο σε αντίθεση με

μία γνωστή μας που ενώ γέννησε στις 08/01/2008 ( Νωρίτερα απο εμάς ),

επειδή ο εργοδότης της παρέχει την ισόχρονη ως προς το μειωμένο ωράριο

άδεια,ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ κανονικά το επιπλέον εξάμηνο. Για άλλη μια φορά, το κράτος φροντίζει να υπάρχουν εργαζόμενοι 2 ταχυτήτων όπως χρόνια τώρα κάνει.....

 

Ευχαριστώ εκ' των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

. αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

 

?????????? εγω για παραδειγμα μου κανανε ξανα κανονικη προσληψη 01/01/2008 και επειδη περσι δεν μου κολλουσανε ενσημα για τις 3 μερες που δουλευα την εβδομαδα, δεν συμπληρωνω 200 ενσημα μεχρι τις 13/09 που ειναι η ΠΗΤ. Αρα δεν παιρνω φραγκο ...... Αυτο δεν σημαινει οτι χανω ομως την εξαμηνη αδεια .......ε θα την παρω???

Επισης δεν καταλαβα χρειαζεται να συναινεσει και ο εργοδοτης????

Link to comment
Share on other sites

Ωραία κορίτσια όλα αυτά, αλλά μας λένε τα μισά.

 

Πχ

 

1. Οτι όσο θα καθόμαστε δεν θα πέρνουμε ένσημα, τα οποία αργότερα θα ψάχνουμε να τα βρούμε.

 

2. Οτι ο 1 χρόνος τον οποίο δεν θα μπορεί να σε απολύσει ο εργοδότης θα μειωθεί σε 3 με 6 μήνες

 

3. Οτι τα υποτειθέμενα 651 ? είναι μικτά και οχι καθαρά,τα καθαρά είναι 550 ?, πράγμα που σημαίνει οτι οι γυναίκες που αμοίβονται με τα 700 ? - 800 ? καθαρά και ήδη ζορίζονται οικονομικά θα παραζοριστούν, ειδικά όταν έχουν ένα νέο μέλος της οικογένειας.

 

4. Οτι σιγά να μην το δεχτούν οι εργοδότες και οτι θα μας βλέπουν έτσι κι αλλιώς σας απειλή

 

κλπ

Li2ep3.pngKeoEp3.png
Link to comment
Share on other sites

Πολλες αποριες εχουμε, δεν βλεπω να τις λυνουμε.

Εμενα η δικη μου η γυναικα, θα παει δουλεια τον αλλο μηνα ή οχι?

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Πολλες αποριες εχουμε, δεν βλεπω να τις λυνουμε.

Εμενα η δικη μου η γυναικα, θα παει δουλεια τον αλλο μηνα ή οχι?

Link to comment
Share on other sites

πηρα τηλεφωνο στο 1966 και μου ειπαν οτι ακομα δε ξερουν κατι και οτι ειναι ολα πολυ μπερδεμενα και περιμενουν την εγκυκλιο που θα τους φτασει μετα τις 15 Μαιου, οποτε και να ξανακαλεσω τοτε..........

Link to comment
Share on other sites

Μετα τις 15 Μαη? Παμε για τελος του μηνα δηλαδη...

Κι ενας θεος ξερει, αυτη η εγκυκλιος θα ξεκαθαριζει οσα ρωταμε?

Οποιος την δει πρωτος, ας ενημερωσει εδω...

αντε να δουμε τι θα γινει.

Link to comment
Share on other sites

Ωραία κορίτσια όλα αυτά, αλλά μας λένε τα μισά.

 

Πχ

 

1. Οτι όσο θα καθόμαστε δεν θα πέρνουμε ένσημα, τα οποία αργότερα θα ψάχνουμε να τα βρούμε.

 

2. Οτι ο 1 χρόνος τον οποίο δεν θα μπορεί να σε απολύσει ο εργοδότης θα μειωθεί σε 3 με 6 μήνες

 

3. Οτι τα υποτειθέμενα 651 ? είναι μικτά και οχι καθαρά,τα καθαρά είναι 550 ?, πράγμα που σημαίνει οτι οι γυναίκες που αμοίβονται με τα 700 ? - 800 ? καθαρά και ήδη ζορίζονται οικονομικά θα παραζοριστούν, ειδικά όταν έχουν ένα νέο μέλος της οικογένειας.

 

4. Οτι σιγά να μην το δεχτούν οι εργοδότες και οτι θα μας βλέπουν έτσι κι αλλιώς σας απειλή

 

κλπ

 

 

Mammyblue δεν νομιζω οτι ειναι ετσι οπως τα λες

 

χθες στον Αυτια συγκεκριμενα αναφερθηκε οτι το εξαμηνο που θα καθομαστε θα υπολογιζεται στον συνταξιμο χρονο και θα κολλουνται κανονικα ενσημα. Το ποσο των 680 ευρω νομιζω πως ειναι καθαρα οχι μεικτα.

 

Εξαλλου η γυναικα εχει το δικαιωμα να μη κατσει και τους 6 μηνες που της διδονται αλλα μονο οσους επιθυμει. Παντως κατι ειναι κι αυτο!

Link to comment
Share on other sites

Η γυναικα μου γεννησε περυσι.

Ειναι πλεον σε αδεια μητροτητας-ανατροφης, και μαλιστα τελειωνει τον Ιουνιο, και πρεπει να επιστρεψει στη δουλεια.

 

Μπορει να παρει το εξτρα εξαμηνο ή οχι?

 

Ο νομος μιλα για αδεια λοχειας, αλλα αυτη για τη συζυγο μου τελειωσε περυσι και τωρα ειναι ακομη σε αδεια μητροτητας.

Την πιανει ο νόμος ή οχι?

 

Ξερει κανεις να μας βοηθησει?

Ο χρονος πιεζει γιατι Ιουνιο θα πρεπει να παρουσιαστει παλι στη δουλεια.

 

 

κατά την παράγραφο 7 στο κεφάλαιο Α απ το αρχικό ποστ.... όχι :?

Link to comment
Share on other sites

Η γυναικα μου γεννησε περυσι.

Ειναι πλεον σε αδεια μητροτητας-ανατροφης, και μαλιστα τελειωνει τον Ιουνιο, και πρεπει να επιστρεψει στη δουλεια.

 

Μπορει να παρει το εξτρα εξαμηνο ή οχι?

 

Ο νομος μιλα για αδεια λοχειας, αλλα αυτη για τη συζυγο μου τελειωσε περυσι και τωρα ειναι ακομη σε αδεια μητροτητας.

Την πιανει ο νόμος ή οχι?

 

Ξερει κανεις να μας βοηθησει?

Ο χρονος πιεζει γιατι Ιουνιο θα πρεπει να παρουσιαστει παλι στη δουλεια.

 

 

κατά την παράγραφο 7 στο κεφάλαιο Α απ το αρχικό ποστ.... όχι :?

 

Μου το εξηγεις λιγο γιατι δεν το καταλαβαινω? Το διαβασα αλλα δεν καταλαβαινω γιατι...οχι.

Εχω σπασει τηλεφωνα, αλλα δεν απαντουν, αλλοι δεν ειναι ενημεροι ακομη κλπ.

 

Γιατι λες, οτι δεν την πιανει?

Link to comment
Share on other sites

Εμαθε κανεις τι εγινε με τα υπολοιπα ταμεια? Εγω ειμαι ΤΣΜΕΔΕ, αλλα πληρωνω και ΙΚΑ για παροχη σε χρημα (για ασθενειες κτλ). Οποτε επιδομα τοκετου δεν πηρα απο το ΙΚΑ αλλα απο το ΤΣΜΕΔΕ. Τι κανουμε συναδελφισσες πολυτεχνιτισσες???

πριν λίγες μέρες που πήγα από το ΤΣΜΕΔΕ να πληρώσω τις εισφορές μου για την περίοδο εγκυμοσύνης και λοχείας και ρώτησα γι'αυτό το θέμα, δεν είχαν ιδέα....

θεωρητικά πάντως, θα μπορούσε να δουλέψει το σύστημα και για μας, αν και θα έχουμε τρελή χασούρα χρημάτων: για 700 καθαρά περίπου κάθε μήνα, θα λάβουμε 4200 το εξάμηνο, εκ των οποίων τα 1800 περίπου είναι οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ, που πρέπει να δοθούν βρέξει-χιονίσει.

Link to comment
Share on other sites

Μου το εξηγεις λιγο γιατι δεν το καταλαβαινω? Το διαβασα αλλα δεν καταλαβαινω γιατι...οχι.

Εχω σπασει τηλεφωνα, αλλα δεν απαντουν, αλλοι δεν ειναι ενημεροι ακομη κλπ.

 

Γιατι λες, οτι δεν την πιανει?

 

με βάση το τι καταλαβαίνω πάντα εγώ ε?

δεν είμαι και ειδικός!

 

εγώ διαβάζω

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω αδείας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για τις εργαζόμενες που κατά τις 3-4-08 διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους

 

η γυναίκα σου όπως λες βρίσκεται εδώ και κάτι μήνες σε άδεια μητρότητας

άρα... στις 03-04-08 βρισκόταν σε άδεια μητρότητας

άρα... έχει φύγει απ την προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 

ΕΚΤΟΣ κι αυτό που εννοούν είναι ότι θα μπορούν να την πάρουν την άδεια χωρίς να έχουν κάνει αίτηση οι μητέρες που αυτό το διάστημα ήταν ήδη σε άδεια

επειδή όμως βρισκόμαστε στην Ελλάδα κι επειδή τίποτα δεν γίνεται υπερ των εργαζομένων, πολύ φοβάμαι ότι δεν εννοούν αυτό...

 

:?

Link to comment
Share on other sites

 

ΕΚΤΟΣ κι αυτό που εννοούν είναι ότι θα μπορούν να την πάρουν την άδεια χωρίς να έχουν κάνει αίτηση οι μητέρες που αυτό το διάστημα ήταν ήδη σε άδεια

επειδή όμως βρισκόμαστε στην Ελλάδα κι επειδή τίποτα δεν γίνεται υπερ των εργαζομένων, πολύ φοβάμαι ότι δεν εννοούν αυτό...

 

:?

αυτό εννοούν...δε χρειάζεται να προειδοποιήσουν τον εργοδότη ένα μήνα πριν, για να ξεκινήσουν το εξάμηνο (αχχχχ, πόσο μου αρέσει που θα πάθουν καρδιακό αρκετοί εργοδότες :P:P:P )

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...