➔ ParentsCafe.gr

Διάφορα νέα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Καθώς το 5ο τεύχος είναι το πρώτο newsletter μας μετά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, το αφιερώνουμε στην εκπαίδευση των μαθητών δημοτικού γύρω από την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, πολύ σημαντική ομάδα-στόχο για το πρόγραμμα Safer Internet της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εργασία της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνας Ζηκούλη, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, MSc, ως παράδειγμα αξιοποίησης του αναρτημένου υλικού της δράσης Safeinternet.gr στη διδακτική πράξη, με στόχο την καλλιέργεια δεξιoτήτων ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου στους μαθητές δημοτικού. Θα θέλαμε με αφορμή την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία να προτρέψουμε όλους τους εκπαιδευτικούς να μας αποστείλουν παρόμοιες προτάσεις, καθώς είναι σημαντικό να γίνονται γνωστές τέτοιου είδους πολλαπλασιαστικές δράσεις εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Διαφημίσεις

Παράλληλα, αναφερόμαστε και στο νέο online εκπαιδευτικό οδηγό «eSafetyKit» που δημιούργησε το Saferinternet.gr για παιδιά από 6-12 ετών με συμβουλές, χρυσούς κανόνες, κουίζ, πάζλ και παιχνίδια για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

Όπως πάντα, σας παραθέτουμε μικρά νέα και ειδήσεις από το έργο του Safer Ιnternet ή από τον κόσμο της τεχνολογίας.

Αξιοποιώντας το αναρτημένο υλικό της ιστοσελίδας ‘Saferinternet.gr’ στη διδακτική πράξη

Τα τελευταία δύο χρόνια οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν εισαχθεί ως μάθημα του ωρολογίου προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Το πλαίσιο επαφής των μαθητών με το Διαδίκτυο περιγράφεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στο Αναλυτικό Πλαίσιο Σπουδών (Α.Π.Σ.) (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Αρ. φ. 304/2003, σσ. 4147-4148, 4145) καθώς και σε πολλές νεότερες αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας (π.χ. την απόφαση 113719/Γ1/03-10-2011 σχετικά με την έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). Προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή του μαθήματος μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς Τ.Π.Ε. των 800 ολοήμερων σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. σχετικός οδηγός στον οποίο περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Το γεγονός της μη ύπαρξης σχετικού βιβλίου που θα διανέμεται στους μαθητές πιστεύουμε ότι αφήνει μεγάλα περιθώρια αυτενέργειας στους Πληροφορικούς που διδάσκουν Τ.Π.Ε. που καλούμαστε να διαμορφώσουμε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για ένα αντικείμενο που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται. Η ανά χείρας εργασία παρουσιάζει την αξιοποίηση του υλικού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr προκειμένου να διαμορφωθούν διδακτικές προτάσεις υπό τη μορφή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου για μαθητές Δημοτικού Σχολείου (Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης). Η προαναφερθείσα ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό διδακτικό μέσο στα χέρια του εκπαιδευτικού και των μαθητών προκειμένου να καλλιεργήσουν δεξιότητες σωστής και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου προσαρμοσμένα στην ηλικία και τις ανάγκες τους.

Διδακτικές προτάσεις ανά τάξη

Η ως τώρα εμπειρία μας στη διδασκαλία των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με συγκεκριμένο στόχο την ασφαλή χρήση του Dιαδικτύου και των υπηρεσιών του, έχει δείξει ότι: Α) οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού έχουν ήδη διαμορφώσει στάσεις και δεξιότητες στη χρήση του Διαδικτύου.

Β) η ηλικία στην οποία οι μαθητές έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του τείνει να μειώνεται. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κρίνεται απαραίτητος ο προσεκτικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων που εμπλέκουν μαθητές ακόμα και της Α’ Δημοτικού σε θέματα δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων, χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προστασίας των κωδικών κ.λπ.

Οι διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν αφορούν και τις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου όπως υλοποιήθηκαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ψυχικού και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου στο μάθημα των Τ.Π.Ε. και στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Πρόκειται για απλές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα, είτε στο μάθημα των Τ.Π.Ε., είτε να ενταχθούν σε κάποιο από τα υπόλοιπα μάθημα του αναλυτικού προγράμματος της συγκεκριμένης τάξης.

ΣΤ’ Δημοτικού

Ως αφόρμηση θέσαμε τη συμμετοχή μας στην «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου». Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.saferinternet.gr/ προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή του Σχολείου στον εορτασμό.

Παράλληλα εργάζονται σε ομάδες προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες (ιστορικά στοιχεία, τεχνολογία, χρήσεις κ.λπ.) για υπηρεσίες του Διαδικτύου όπως παγκόσμιος ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές αγορές, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά παιχνίδια κ.λπ. Μέσα από συζήτηση και με προβολή κατάλληλων βίντεο που υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.saferinternet.gr/ ενημερώνονται για τους κινδύνους και για την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών.

Κατά το έτος 2012 τα Δημοτικά Σχολεία συμμετέχουν στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου με τη δημιουργία αφίσας. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν το θέμα της αφίσας του Σχολείου. Επιλέγουν την «Εξάρτηση» και αποτυπώνουν τις σκέψεις τους σε ζωγραφιές με το ελεύθερο λογισμικό Revelation Natural Art. Αυτές οι ζωγραφιές χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η τελική αφίσα με τίτλο «Μην κολλάς…» που παρουσιάστηκε στις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Έτσι, για την ΣΤ΄ Δημοτικού, η ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr χρησιμοποιήθηκε ως πηγή έμπνευσης, άντλησης πληροφοριών, και προβληματισμού.

Ε’ Δημοτικού

Στην τάξη αυτή στόχος μας ήταν να προσεγγίσουμε τις έννοιες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου π.χ. κατάλληλος κωδικός πρόσβασης, προστασία προσωπικών δεδομένων, συνομιλία κ.λπ. μέσα από το παιχνίδι.

Αρχικά, διερευνήθηκαν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών και μέσα από τη συζήτηση ανασκευάστηκαν παρανοήσεις που είχαν οι μαθητές σχετικά με τη δομή του Διαδικτύου και τη λειτουργία του. Στη συνέχεια, οι μαθητές κατασκεύασαν ερωτηματολόγιο με το οποίο θα διερευνούσαν τις συνήθειες των συμμαθητών τους στη χρήση του Διαδικτύου. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε ερωτήσεις που διατύπωσαν οι ίδιοι οι μαθητές, αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας με ειδικό λογισμικό και εξήχθησαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr χρησιμοποιήθηκε για την εμπέδωση των εννοιών που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου μέσα από το παιχνίδι «Ιντερνετοδάσος».

Δ’ Δημοτικού

Η εισαγωγή των μαθητών της Δ’ Δημοτικού στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου ξεκίνησε με αφορμή τις ‘Δέκα Συμβουλές’ που περιλαμβάνονται στο αναρτημένο υλικό της ιστοσελίδας της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr.

Μετά από κατάλληλη αφόρμηση και πολλή συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με θέματα που αφορούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τον παγκόσμιο ιστό, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις υπηρεσίες συνομιλίας κ.λπ. ζητήθηκε από τους μαθητές να συντάξουν τον Δεκάλογο καλής χρήσης του Διαδικτύου της τάξης τους. Επίσης, τους ζητήθηκε προαιρετικά να καθαρογράψουν τη λίστα που θα προέκυπτε σε χαρτόνι που θα αναρτούσαμε στην τάξη και στο εργαστήριο Πληροφορικής.

Οι μαθητές φάνηκαν να γνωρίζουν κάποιους βασικούς κανόνες σωστής χρήσης και συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, τους οποίους παραθέσανε στον ‘Δεκάλογο’ που ακολουθεί και ο οποίος συντάχθηκε από τις γνώμες των μαθητών.

Γ’ Δημοτικού

Στόχος μας στην Γ’ Δημοτικού ήταν να προλάβουμε κάποιες παρανοήσεις των μαθητών οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πολλές υπηρεσίες του Διαδικτύου μέσω των γονέων ή των μεγαλύτερων αδελφών και φίλων. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι μικροί μας μαθητές – επειδή δεν έχουν το απαραίτητο γνωστικό και εννοιολογικό υπόβαθρο – συγχέουν έννοιες του Διαδικτύου (π.χ. το Διαδίκτυο ταυτίζεται με την ιστοσελίδα) το οποίο θεωρούν ως το διαβατήριο τους στον κόσμο των μεγάλων αδελφών, των γονέων, και σίγουρα σε μια σφαίρα ανώτερη από αυτήν των υπόλοιπων συμμαθητών τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ηλικιακής αυτής ομάδας αγνοούνται οι πραγματικές διαστάσεις του Διαδικτύου και οι τρόποι σωστής χρήσης του.

Και στην τάξη αυτή χρησιμοποιήσαμε – παράλληλα με τη διδασκαλία της αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό και της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο πλαίσιο συγκεκριμένης διαθεματικής δραστηριότητας – ως βοηθητικό υλικό στον προβληματισμό μας σχετική αφίσα από την ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr.

Πρόκειται για την αφίσα που παρατίθεται στα δεξιά, στην οποία θίγονται θέματα εγκυρότητας των πληροφοριών που αναρτώνται στον Παγκόσμιο Ιστό, θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πρόληψης αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και θέματα κλοπής ταυτότητας.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των μαθητών του δημοτικού σχολείου σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου πιστεύουμε ότι ο Πληροφορικός που καλείται να υπηρετήσει στην εκπαιδευτική αυτή βαθμίδα μπορεί να σχεδιάσει πρωτότυπες δραστηριότητες βασιζόμενος στην αγάπη του για τους μαθητές, στις γνώσεις του αλλά και σε πιστοποιημένο υλικό που μπορεί να αναζητήσει τόσο σε έντυπα όσο και σε ψηφιακά μέσα. Μια ιστοσελίδα που περιέχει εγκεκριμένο υλικό προς αξιοποίηση είναι και η ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr.

Στο ανά χείρας εργασία παρουσιάστηκαν κάποιες ενδεικτικές δράσεις που βασίστηκαν στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα και οι οποίες υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν μέσα στην τάξη με πολύ καλά αποτελέσματα.

eSafetyKit

Έναν νέο online οδηγό ασφάλειας «eSafetyKit” δημιούργησε για τα Ελληνόπουλα ηλικίας 6 έως 12 ετών η δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Ο online οδηγός στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.esafetykit.net/

έχει δημιουργηθεί σε έντεκα Ευρωπαϊκές γλώσσες ως αποτέλεσμα της γνώσης του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, Insafe, με πρωτοβουλία του European Schoolnet, συντονιστή του Δικτύου Insafe. Υλοποιήθηκε στην Ελληνική γλώσσα από τη δράση Saferinternet.gr με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

Ο ιστοχώρος αναδεικνύει τέσσερα βασικά θέματα:

 • Ασφάλεια
 • Επικοινωνία
 • Ηλεκτρονική παρενόχληση
 • Διασκέδαση και κατέβασμα αρχείων

Στην online πλατφόρμα τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους θα βρουν συμβουλές, χρυσούς κανόνες, κουίζ, πάζλ και παιχνίδια για τα θέματα αυτά, μαθαίνοντας έτσι με διασκεδαστικό τρόπο. Επίσης, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη προς παιδιά αυτών των ηλικιών.

Από την online πλατφόρμα, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να «κατεβάσουν» τον ειδικό PDF Οδηγό Ασφάλειας: περιλαμβάνει δύο βιβλιαράκια ασφάλειας στο Διαδίκτυο – τον οικογενειακό οδηγό διασκέδασης και τον οδηγό για γονείς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί – μαζί με 12 κάρτες περιπτώσεων γύρω από θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, τις οποίες μπορούν να κόψουν τα παιδιά και στη συνέχεια να διαβάσουν και να συζητήσουν μαζί με τους γονείς ή τους δασκάλους τους.

Νέους κανόνες στο «διαδικτυακό τζόγο» φέρνει η Κομισιόν

Ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων (on-line gambling) εξετάζει η Ευρωπαική Επιτροπή. Το νέο πλαίσιο που προτείνεται στοχεύει, αφ’ενός, στην εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου των κρατών-μελών με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου στον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των τυχερών διαδικτυακών παιγνίων.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, ο online τζόγος καλπάζει στην Ε.Ε και από 9,3 δις ευρώ το 2011, μέχρι το 2015 θα ανέλθει στα 15 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 40%. Ο γρήγορος αυτός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται στα πολλαπλά και ευέλικτα κανάλια διανομής που προσφέρει η τεχνολογία μέσω Η/Υ, κινητού τηλεφώνου και ψηφιακής τηλεόρασης.

Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο που θα συζητηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο τη ρύθμιση της αγοράς, ενώ επιπλέον θα πρέπει να επιτευχθούν πιο ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων σε επίπεδο Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, η Κομισιόν αναγνωρίζει διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη της Ε.Ε, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δε συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο. Επίσης, υπάρχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι εγκατεστημένοι σε ορισμένα κράτη-μέλη, οι οποίοι εμποδίζονται να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη-μέλη. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίθει καταγγελιών για παραβιάσεις των άρθρων 49 και 56 της συνθήκης της Ε.Ε. Για να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, προτείνεται η Κομισιόν να λάβει μέτρα κατά των κρατών-μελών που δε συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ε.Ε. αλλά και τη συνθήκη της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά στη διασυνοριακή ελευθερία παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης. Το θέμα αυτό απασχολεί και τη χώρα μας.

Η δεύτερη βασική επιδίωξη θα είναι ο έλεγχος της αγοράς των online παιχνιδιών, και κυρίως του διαδικτυακού στοιχηματισμού, όπου εμφανίζονται συχνά προβλήματα απάτης και διαφθοράς για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Προτείνεται η

συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιγνίων των κρατών-μελών και η αξιοποίηση του συστήματος IMI (Internal Market Information System), που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Τέλος προτείνεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την Κομισιόν, που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων εθισμού στα τυχερά παίγνια και ενίσχυσης του υπεύθυνου παιχνιδιού (gaming).

Πηγή: εφημερίδα «Καθημερινή» (16.10.2012)

Ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων στη γη!

Εννιά στους δέκα ανθρώπους επάνω στον πλανήτη διαθέτουν τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια.

Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των τηλεφώνων πολύ σύντομα θα ξεπεράσει τον παγκόσμιο πληθυσμό. Τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία που καταδεικνύουν τη σχεδόν απόλυτη πλέον εξάρτηση του σύγχρονου ανθρώπου από την κινητή τηλεφωνία, ανακοίνωσε στη Γενεύη η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Αναφορικά με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τα α κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένας στους τρεις χρήστες, περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δηλαδή, είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τις συσκευές τους στα τέλη του 2011, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς.

Η ITU υπολογίζει πως το 70% των χρηστών με πρόσβαση στο Ίντερνετ προέρχονται από πλούσιες και βιομηχανοποιημένες χώρες, ενώ μόλις το 24% βρίσκονται σε φτωχές ή βιομηχανοποιημένες χώρες.

Πηγή: εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος» (17.10.2012)

Η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης του Twitter: όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Αγαπητοί φίλοι,

Έχοντας ήδη αφιερώσει τα δύο προηγούμενα τεύχη στην Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Google και του Νο 1 ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, κλείνουμε με το παρόν τεύχος την ενότητα αυτή με το δεύτερο σε μέγεθος «social network» αυτή τη στιγμή: το Twitter.

Όπως και στους άλλους δύο ιστοχώρους, έτσι και στο Twitter oι περισσότεροι έφηβοι, αλλά και μεγάλη μερίδα ενηλίκων, δεν έχουν διαβάσει και δε γνωρίζουν τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου με την οποία αυτομάτως συμφωνούν με την εγγραφή τους σε αυτό. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουμε πλήρως τα κείμενα αυτά, πριν δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό.

Όπως πάντα, σας παραθέτουμε μικρά νέα και ειδήσεις από το έργο του Safer Ιnternet ή από τον κόσμο της τεχνολογίας.

Μετά το Facebook, ο δημοφιλέστερος ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης είναι σίγουρα το Twitter με περίπου 500.000.000 χρήστες παγκοσμίως1. Ωστόσο, Twitter και Facebook είναι τελείως διαφορετικές πλατφόρμες. Στο Twitter, κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να στείλει ένα μήνυμα 140 χαρακτήρων ή λιγότερο, που είναι εξ’ ορισμού δημόσιο και μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες, βίντεο και συνδέσμους άλλων σελίδων (links). Ουσιαστικά το Twitter είναι μια “μικρό-blogging” υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να απαντήσουν σε ερωτήσεις του τύπου «Τι κάνεις αυτή τη στιγμή;» στέλνοντας απλά μηνύματα που ονομάζονται “tweets” σε φίλους ή, όπως λέγονται στη γλώσσα του Twitter, “followers” (το δίκτυο των ανθρώπων που ακολουθούν ένα χρήστη).

Παρ’ όλο που ακόμα δεν έχει κατακτήσει τα μεγέθη του Facebook, το Twitter κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε όλες τις ηλικίες. Σήμερα, μπορεί να γίνει μέλος της υπηρεσίας οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του. Στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 200.000 χρήστες στο Twitter και ο αριθμός αυξάνει καθημερινά2. Είναι, λοιπόν, ιδιαιτέρως σημαντικό να κατανοήσουμε πλήρως τους

όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της δημοφιλούς αυτής υπηρεσίας που αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων και δη νέων.

Α. Πολιτική απορρήτου – τα πιο σημαντικά

Στο κάτω μέρος της οθόνης του Twitter αναγράφεται με μικρά γράμματα στα αγγλικά ο όρος “Privacy”. Εκεί διαβάζετε ποια δεδομένα συλλέγει η ιστοσελίδα για τους επισκέπτες της και πώς τα χρησιμοποιεί και τα διαχειρίζεται όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.

Α1. Συλλογή Πληροφοριών

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή: Όταν δημιουργείτε ή ανανεώνετε ένα λογαριασμό Twitter, παρέχετε κάποιες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας, το όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένες από τις πληροφορίες, όπως το αληθινό σας όνομα και το όνομα χρήστη, αναγράφονται στις υπηρεσίες του Twitter, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας του προφίλ σας και των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ορισμένες υπηρεσίες, όπως η αναζήτηση, το δημόσιο προφίλ των χρηστών και η προβολή στους καταλόγους, δεν απαιτούν εγγραφή.

Πρόσθετες πληροφορίες: Εκτός από τις πληροφορίες του προφίλ σας, το Twitter ενδέχεται να χρησιμοποιήσει και άλλα στοιχεία που δημοσιοποιείτε στο προφίλ σας, όπως ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, τι δουλειά κάνετε, την ιστοσελίδα σας, ή μια φωτογραφία που «ανεβάσατε». Χρησιμοποιεί, επίσης, στοιχεία που προσθέτετε στο λογαριασμό σας, με πληροφορίες όπως τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για παράδοση μηνυμάτων SMS. Το Twitter μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του ή για να προωθήσει διάφορα προϊόντα για διαφημιστικούς λόγους. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτές τις ειδοποιήσεις μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Το Twitter ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email / τηλέφωνο) για να βοηθήσει άλλους χρήστες να εντοπίσουν το προφίλ σας μέσω τρίτων υπηρεσιών και εφαρμογών.

1 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά αποτελέσματα, http://www.mediabistro.com/alltwitter/twitter-statistics-2012_b18914

2 Πηγή: http://trending.gr/

Εάν μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας έχετε εισάγει λίστα διευθύνσεων με ανθρώπους που γνωρίζετε, το Twitter μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για να σας «προτείνει» να «ακολουθήσετε» ανθρώπους που ξέρετε. Εάν επικοινωνήσετε μέσω email με την ιστοσελίδα, το Twitter μπορεί να αποθηκεύσει το μήνυμά σας και τις πληροφορίες αποστολής για να απαντήσει στο αίτημά σας.

Εάν συνδέσετε το λογαριασμό σας στο Twitter με λογαριασμό που διατηρείτε σε άλλη ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα αυτή μπορεί να αποστείλει τα στοιχεία της εγγραφής σας ή πληροφορίες σχετικά με το εκεί προφίλ σας στο Twitter, όπως και άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν στο Twitter να ελέγχει τις διπλές εγγραφές μηνυμάτων στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες (τα λεγόμενα “cross-posting”), ενώ -όπως αναγράφεται στην πολιτική απορρήτου- τα στοιχεία εγγραφής σας και οι πληροφορίες του εκεί προφίλ σας διαγράφονται από το Twitter μέσα σε λίγες εβδομάδες, εάν επιλέξετε να αποσυνδέσετε τους δυο λογαριασμούς.

“Tweets”, λίστες και άλλες δημόσιες πληροφορίες: Οι υπηρεσίες του Twitter έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που παρέχετε είναι στοιχεία που είναι δημόσια ορατά. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τα μηνύματα που κάνετε “tweet” αλλά και τα μεταδεδομένα αυτών, όπως η ημερομηνία που δημιουργήσατε ένα “tweet”, οι χρήστες που «ακολουθείτε», τα αγαπημένα σας “tweets” και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη πληροφορία προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών του Twitter. Γενικά, η πολιτική που ακολουθεί το Twitter είναι να δημοσιοποιεί ό,τι πληροφορία δίνετε στο προφίλ σας για όσο καιρό παραμένει ενεργή (εφ’ όσον δεν τη διαγράψετε), αλλά, υπάρχουν ρυθμίσεις ώστε τα μηνύματά σας να είναι πιο ιδιωτικά εάν το επιλέξετε. Γενικότερα, όλες οι πληροφορίες που είναι δημόσιες στο προφίλ σας μπορούν να εντοπιστούν από τις μηχανές αναζήτησης και μπορούν να παραδοθούν μέσω SMS και API σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών και υπηρεσιών. Παράδειγμα αποτελεί η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που διατηρεί αρχεία των “tweets” των χρηστών για ιστορικούς σκοπούς, όπως υποστηρίζει.

Συμβουλή: Όταν αναρτάτε περιεχόμενο στο προφίλ σας, όπως φωτογραφίες, βίντεο και διάφορους συνδέσμους μέσω των Υπηρεσιών του Twitter, να είστε πολύ προσεκτικοί με τις πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε.

Πληροφορίες Τοποθεσίας: Εάν επιλέξετε να δημοσιεύσετε την τοποθεσία σας στα “tweets” σας και στο προφίλ σας στο Twitter, ή ορίσετε την τοποθεσία σας στο “Twitter.com”, ή ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας τηλέφωνο για να στείλετε πληροφορίες για το πού βρίσκεστε, το Twitter ενδέχεται να χρησιμοποιήσει και να αποθηκεύσει πληροφορίες για την τοποθεσία σας για να παρέχει – όπως αναγράφει στην πολιτική απορρήτου του- πιο βελτιωμένες υπηρεσίες και να προσαρμόσει, για παράδειγμα, πιο σχετικό περιεχόμενο στα στοιχεία που προβάλλει στους χρήστες, όπως τοπικές τάσεις, διαφημίσεις κ.λπ.

Σύνδεσμοι: Το Twitter μπορεί να παρακολουθεί το πώς αλληλεπιδράτε με τους διάφορους συνδέσμους (links) των υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών τρίτων, καθώς και εφαρμογών. Ο λόγος, σύμφωνα με το Twitter, είναι για να παράσχει πιο σχετικές διαφημίσεις, αλλά και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία, όπως το πόσες φορές επιλέχθηκε ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος.

Καταγραφή δεδομένων: Οι διακομιστές στο Twitter καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που δημιουργούνται από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Η καταγραφή δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες που επισκεφτήκατε, τα αναγνωριστικά του κινητού σας τηλεφώνου, τους όρους αναζήτησης που έχετε πραγματοποιήσει, καθώς και πληροφορίες μέσω cookies3.

Επίσης, καταγράφονται δεδομένα όταν, για παράδειγμα, επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του Twitter, εγγράφεστε σε Υπηρεσίες, αλληλεπιδράτε με ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας στο Twitter κλπ. Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου Twitter, αυτό γίνεται για να βελτιώσει και να προσαρμόσει το περιεχόμενο των υπηρεσιών του.

Α2. Πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία

Το Twitter αναφέρει στην Πολιτική Απορρήτου του ότι δεν αποκαλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγει, εκτός από τις περιορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται πιο κάτω:

Με τη συγκατάθεσή σας: Το Twitter μοιράζεται τις πληροφορίες σας, όταν πχ. δίνετε τη συγκατάθεση σε μια εφαρμογή να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

Πάροχοι Υπηρεσιών: Το Twitter χρησιμοποιεί ορισμένα έμπιστα τρίτα μέρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, για την εκτέλεση των λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών του. Το Twitter μοιράζεται τα προσωπικά αυτά στοιχεία με αυτά τα τρίτα μέρη, αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων λειτουργιών και υπηρεσιών, και μόνο με βάση τις δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στην προστασία της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δίκαιο και ζημίες: Το Twitter μπορεί να αποκαλύψει τα στοιχεία σας εάν θεωρεί ότι είναι λογικά αναγκαίο για την ικανοποίηση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, ή νομικού ζητήματος, για την ασφάλεια ενός ατόμου, αν τίθεται θέμα απάτης, τεχνικού προβλήματος ή αν θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα ή η ιδιοκτησία του Twitter.

Μεταβίβαση επιχείρησης: Σε περίπτωση που το Twitter εμπλέκεται σε μια πτώχευση, συγχώνευση, εξαγορά, αναδιοργάνωση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να πωληθούν ή να μεταφερθούν ως μέρος της συναλλαγής αυτής.

Μη ιδιωτικές ή μη προσωπικές πληροφορίες: Το Twitter ενδέχεται να μοιραστεί τις μη ιδιωτικές ή μη προσωπικές σας πληροφορίες, όπως τις πληροφορίες στο προφίλ σας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων “tweets” σας, ή τον αριθμό των χρηστών που σας «ακολουθούν» ή που τους «ακολουθείτε» εσείς, ή τον αριθμό των χρηστών που επιλέγουν ένα σύνδεσμο. Τροποποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Twitter, η υπηρεσία σάς παρέχει τα μέσα για να προβάλλετε ή να τροποποιήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε δώσει, μέσα από την επιλογή Ρυθμίσεις. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε μόνιμα το λογαριασμό σας από το Twitter, ακολουθώντας τις οδηγίες στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Ο λογαριασμός σας αρχικά θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα διαγραφεί. Όταν ο λογαριασμός σας γίνεται ανενεργός, δεν είναι πλέον ορατός στο “Twitter.com”. Στη

συνέχεια, έχετε 30 ημέρες περιθώριο σε περίπτωση που θέλετε να ανακτήσετε το λογαριασμό σας. Μετά τις 30 ημέρες αρχίζει η διαδικασία αφαίρεσης του λογαριασμού σας από το σύστημα, η οποία διαρκεί έως μία εβδομάδα.

Στη γλώσσα του Διαδικτύου πρόκειται για μικρά αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα στο σκληρό μας δίσκο, όταν επισκεπτόμαστε ορισμένες ιστοσελίδες, χωρίς να ζητηθεί η έγκρισή μας. Εάν επισκεφθούμε αργότερα την ίδια ιστοσελίδα, τότε ο διακομιστής μας αναγνωρίζει από το αντίστοιχο cookie. Τα αρχεία αυτά μπορούν να περιέχουν πληροφορίες, όπως ποιες ιστοσελίδες επισκεφθήκαμε, πόσο χρόνο αφιερώσαμε σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα και πολλά άλλα που αφορούν τις συνήθειές μας, όταν είμαστε στο Διαδίκτυο. Τα cookies διευκολύνουν τη λειτουργία πολλών ιστοσελίδων, όπως για παράδειγμα στις ηλεκτρονικές αγορές, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς λόγους. Έχουμε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε τα cookies μέσω των επιλογών απορρήτου του browser μας.

Η Πολιτική του Twitter για τα παιδιά

Το Twitter δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 13 ετών. Σε περίπτωση που οι γονείς διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους, χωρίς την άδειά τους, έχουν δώσει τα προσωπικά τους δεδομένα, μπορούν να επικοινωνήσουν στο mail privacy[at]twitter.com. Αν το Twitter διαπιστώσει ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών έχει δώσει προσωπικές πληροφορίες, λαμβάνει μέτρα κατάργησης του λογαριασμού αυτού.

Β. Όροι χρήσης – τα πιο σημαντικά

Θα τους συναντήσετε στο κάτω μέρος της οθόνης του Twitter ως “Terms” και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στον ιστοχώρο. Οτιδήποτε δημοσιοποιείτε στο Twitter είναι άμεσα ορατό στους χρήστες της Υπηρεσίας σε όλο τον κόσμο. Όπως αναγράφεται από το ίδιο το Twitter, είστε ό,τι κάνετε “tweet”. Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:

Β.1 Βασικές Προϋποθέσεις

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση της υπηρεσίας και για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιοποιείτε σε αυτήν. Το Twitter αναφέρει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μόνο εάν έχετε τη δυνατότητα να συνάψετε ένα δεσμευτικό συμβόλαιο με την Υπηρεσία και δεν υπόκειστε σε περιορισμούς βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.

Β2. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία, συναινείτε αυτόματα στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας (όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου), συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των στοιχείων αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες για αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση τους από το Twitter.

B3. Κωδικοί πρόσβασης

Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη των κωδικών πρόσβασής σας στην Υπηρεσία. Το Twitter συμβουλεύει τους χρήστες να χρησιμοποιούν «ισχυρούς» κωδικούς ασφαλείας (συνδυασμός πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων) για την πρόσβαση στο λογαριασμό τους. Το Twitter, όπως επισημαίνει, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από την αδυναμία συμμόρφωσης των χρηστών με τα παραπάνω.

Β4. Διαχείριση περιεχομένου

Σύμφωνα με το Twitter, οι χρήστες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν ή που ανταλλάσουν σε ιδιωτικά μηνύματα με άλλους χρήστες. Το Twitter δεν υποχρεούται να ελέγχει κατ’ ανάγκη το περιεχόμενο στις Υπηρεσίες του και ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως το Twitter δεν υιοθετεί, στηρίζει ή εγγυάται την πληρότητα, εγκυρότητα ή αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιοποιείται στην Υπηρεσία του, ούτε υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται στην πλατφόρμα του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πως ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο ανακριβές, προσβλητικό, κακόβουλο ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάρμοστο ή σε αναρτήσεις που μπορεί να είναι παραπλανητικές. Καθίσταται σαφές ότι το Twitter δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση ούτε για το περιεχόμενο, ούτε για τις λειτουργίες των υπηρεσιών, την αξιοπιστία τους, τη διαθεσιμότητά τους ή τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας.

Β5. Τα δικαιώματά σας

Στο Twitter, αναφέρεται ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στον ιστοχώρο του σας ανήκει. Ταυτόχρονα, όμως, δίνετε στον ιστοχώρο μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης (μαζί με το δικαίωμα της περαιτέρω μεταβίβασης της άδειας αυτής) να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, επεξεργάζεται, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύσει, προωθεί και διαμοιράζει το περιεχόμενο αυτό σε οποιοδήποτε μέσο και με τη βοήθεια οποιασδήποτε μεθόδου διανομής (που είναι γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον). Με άλλα λόγια, με την άδεια αυτή εξουσιοδοτείτε το Twitter να διαθέτει όλα τα “tweet” σας σε όλο τον κόσμο και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν το ίδιο.

Β6. Τα δικαιώματα της Υπηρεσίας

Κάθε περιεχόμενο που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες που παρέχει το Twitter (εκτός από αυτό που αναρτούν οι χρήστες) παραμένει αποκλειστική ιδιοκτησία του. Οι Υπηρεσίες προστατεύονται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων και της σχετικής με αυτά νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων χωρών. Οι χρήστες δεν έχουν καμία δικαιοδοσία να χρησιμοποιούν το λογότυπο, εμπορικό σήμα ή άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά του Twitter. Οποιαδήποτε σχόλια, προτάσεις ή απόψεις εκφράζουν οι χρήστες για το Twitter είναι σε εθελοντική βάση και η Υπηρεσία μπορεί να τις αξιοποιήσει όπως νομίζει, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στους χρήστες.

Β7. Περιορισμοί περιεχομένου και χρήσης των Υπηρεσιών

Το Twitter διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή να αρνηθεί να διανείμει περιεχόμενο στην Υπηρεσία του, να τερματίσει την ιδιότητα μέλους κάποιου χρήστη ή να ανακτήσει ονόματα χρηστών, χωρίς να έχει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση, να διαβάζει, να διατηρεί αρχείο και να χρησιμοποιεί κάθε πληροφορία όπως κρίνει αναγκαίο α) για την ικανοποίηση κάθε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κυβερνητικού αιτήματος, β) για την επιβολή των Όρων Χρήσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παραβίασης τους, γ) για να διερευνήσει, αποτρέψει ή διαχειριστεί περίπτωση εξαπάτησης ή τεχνικού προβλήματος ή προβλήματος ασφαλείας, δ) για να ανταποκριθεί σε αιτήματα χρηστών, ή ε) για να προστατέψει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια των χρηστών στο Twitter.

Β8. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το Twitter σέβεται τη πνευματική ιδιοκτησία των χρηστών του και αναμένει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Όπως αναγράφεται στους όρους χρήσης, εάν κάποιος χρήστης θεωρεί ότι παραβιάζεται η πνευματική του ιδιοκτησία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να απευθυνθεί στο Twitter παρέχοντας κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει περιεχόμενο που θεωρεί ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα άλλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη απέναντι στους χρήστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να τερματίσει ένα λογαριασμό, εάν ο χρήστης προβαίνει επανηλλειμένως σε παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Β.9 Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης – Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει»

Η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου με αυτές περιεχόμενου γίνεται με δική σας ευθύνη. Καταλαβαίνετε και αποδέχεστε ότι οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν». Το Twitter και οι θυγατρικές του αποποιούνται κάθε ευθύνης για εγγυήσεις, ρητές ή υπονοούμενες.

Το Twitter και οι θυγατρικές του δε φέρουν καμία ευθύνη α) για την πληρότητα, ακρίβεια, διαθεσιμότητα, ασφάλεια ή αξιοπιστία του περιεχόμενου ή των υπηρεσιών του, β) για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκληθεί στον υπολογιστή σας από κακόβουλο λογισμικό ή τυχόν ιούς που μπορεί να μεταδοθούν από τις υπηρεσίες του στους χρήστες, ή γ) για τη δυνατότητα των υπηρεσιών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας. Επιπλέον, καμία συμβουλή ή πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που παρέχεται από το Twitter και τους συνεργάτες του δεν δημιουργεί υποχρέωση ευθύνης για την ιστοσελίδα.

Γι’ αυτό και αναφέρεται ρητά πως στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία κανείς από τους διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους ή συνεργαζόμενους φορείς του Twitter, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για οποιαδήποτε έμμεση, περιστασιακή, ειδική ή απορρέουσα βλάβη ή απώλεια κερδών ή εισοδήματος, άμεσων ή έμμεσων, ή απώλεια δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη απώλεια δημιουργηθεί στον χρήστη από τη χρήση των υπηρεσιών ή από ανακριβές περιεχόμενο ή για πράξεις, πληροφορίες ή δεδομένα που διανέμονται από τρίτους. Επιπλέον, αναφέρεται ρητά στους όρους ότι το Twitter, οι προμηθευτές και οι διανομείς του δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που δεν είναι ευλόγως προβλεπόμενη.

Οι όροι χρήσης και οι συναφείς διαδικασίες διέπονται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια και δεν εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας καταγωγής ή της χώρας διαμονής του χρήστη. Τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους όρους χρήσης ή σχετίζονται με αυτούς ή τις υπηρεσίες του, όπως αναγράφονται στο σχετικό κείμενο, εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας του Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, και διέπονται από τη νομοθεσία της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

———————————————–

Σύμφωνα με το Twitter, η «Πολιτική Απορρήτου» και οι «Όροι Χρήσης» του ενδέχεται να αλλάξουν κατά καιρούς. Η τελευταία έκδοση τους βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση “twitter.com/tos”. Εάν η υπηρεσία πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές ζωτικής σημασίας τις οποίες κρίνει ότι πρέπει να γνωρίζετε, θα σας ειδοποιήσει μέσω της πλατφόρμας του Twitter ή μέσω του συνδεδεμένου με το λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ανατρέχετε στα κείμενα αυτά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς συναινείτε σε όλες αυτές τις τροποποιήσεις (!).

Σημείωση: Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω κείμενα ως ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο, επί του οποίου «συναινώντας» ή ακόμα και απλά χρησιμοποιώντας την συνδεμένη με τους όρους υπηρεσία βάζουμε από κάτω την υπογραφή μας.

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιου Πατρών – Εκπαιδευτική Δράση «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Γνωρίζοντας τις επιπτώσεις της τεχνολογίας που τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς σήμερα, αλλά και τους κανόνες για σωστή χρήση και προστασία των παιδιών σε σχέση με το Διαδίκτυο, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) Πατρών υλοποιεί, ήδη από την άνοιξη του 2011, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο», για μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και για μαθητές Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την πρόληψη και ενημέρωση των παιδιών και εφήβων για τους κινδύνους που υπάρχουν στο Διαδίκτυο. Μέσα από μια 90λεπτη παρουσίαση των σημαντικών σταδίων εξέλιξης του Διαδικτύου, τη σύγκρισή του με παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και την παρουσίαση υλικού από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και συγκεκριμένα τη δράση Saferinternet.gr, οι μαθητές εξοικειώνονται με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του Διαδικτύου. Παράλληλα, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη συζήτηση, τα παιδιά αναπτύσσουν μια βιωματική εμπειρία σε σχέση με το τι πρέπει να προσέχουν όταν «σερφάρουν» στο Διαδίκτυο.

Από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει 43 σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, 25 από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 18 από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο από το Νομό Αχαΐας αλλά και από την Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία, την Αττική, τη Μεσσηνία, την Κορινθία κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με το Μουσείο στα τηλέφωνα 2610 996732 / 969972 / 969973 ή μέσω email: stmuseum[at]upatras.gr.

«Ακολουθείστε» μας στο Facebook / Twitter! Γίνετε φαν της ιστοσελίδας μας στο Facebook ή στο Twitter. Ακολουθείστε μας στη διεύθυνση http://www.facebook.com/saferinternet.gr  ή http://twitter.com/SaferinternetGR  αντίστοιχα (@SaferinternetGR), για να μαθαίνετε σε διαρκή βάση τα νέα μας από «πρώτο χέρι»! Ελπίζουμε να σας ‘συναντήσουμε’ στα νέα διαδικτυακά κανάλια πληροφόρησης!

Τι συμβαίνει στο Διαδίκτυο κάθε λεπτό!

Δύο εταιρείες που ειδικεύονται στη συγκέντρωση δεδομένων και στη δημιουργία γραφημάτων δημιούργησαν ένα νέο «χάρτη» που δείχνει τη ροή των δεδομένων και γενικότερα τι συμβαίνει στο Διαδίκτυο κάθε λεπτό. Ειδικότερα, η Domo και η Column Five Media, παρουσιάζουν όλα όσα γίνονται στον κυβερνοχώρο κάθε 60 δευτερόλεπτα σε ένα πολύ ενδιαφέρον γράφημα. Κάθε λεπτό αποστέλλονται περίπου 204 εκατομμύρια emails, η μηχανή αναζήτησης της Google δέχεται 2 εκατομμύρια αιτήματα, οι χρήστες του Facebook ανταλλάσουν περίπου 684.000 πληροφορίες και δεδομένα, στο YouTube «ανεβαίνουν» βίντεο συνολικής διάρκειας 48 ωρών, αποστέλλονται 100.000 “tweets”, δημιουργούνται 571 δικτυακοί τόποι (sites), ενώ ξοδεύονται περισσότερα από 270.000 δολάρια σε “online” αγορές!

Πηγή: εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής (01.07.2012)»

Τεύχος 4 – 2012

Εκδότης: Safer Internet Hellas

Eπικεφαλής Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr,

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

Email: info[at]saferinternet.gr

Επικοινωνία: Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, Τηλ. 210 6212365, Email: vsamara[at]sihellas.org

Όλοι, όσοι έχουμε εγγραφεί στο Facebook, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το αναδυόμενο κουτάκι:«πατώντας Εγγραφή πιστοποιείτε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου». Όμως, οι περισσότεροι έφηβοι, αλλάκαι μερίδα ενηλίκων δεν έχουν διαβάσει και δε γνωρίζουν τα κείμενα αυτά με τα οποία αυτομάτως συμφωνούν με την εγγραφή τους. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, λοιπόν, να τα κατανοήσουμε πλήρως, γνωρίζοντας τόσο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στον ιστοχώρο, αλλά και τι είδους πληροφορίες συλλέγονται από εμάς και πώς χρησιμοποιούνται.

Σε αυτό το τεύχος θα αναφερθούμε, επίσης, στο καινούριο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επωφεληθούν πλήρως και με ασφάλεια από τον ψηφιακό κόσμο.

Το Facebook είναι ίσως η δημοφιλέστερη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως1. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2004 από τον τότε φοιτητή του Harvard, Mark Zuckerberg, και αρχικά η χρήση της περιοριζόταν μόνο σε φοιτητές του πανεπιστημίου αυτού. Σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια, ώσπου σταδιακά άνοιξε τις πύλες του στο ευρύ κοινό. Σήμερα μπορεί να γίνει μέλος του Facebook οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του.

Στη «λίστα του Facebook», η Ελλάδα καταλαμβάνει την 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης «Social Bakers», η διείσδυση του Facebook στη χώρα μας έχει αγγίξει πλέον το 33,14%. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουμε πλήρως την δήλωση απορρήτου και τους όρους χρήσης του Facebook, για να γνωρίζουμε σε τι έχουμε συναινέσει, χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο αυτό.

Α. Πολιτική απορρήτου – τα πιο σημαντικά

Στο κάτω μέρος της οθόνης του Facebook αναγράφεται με μικρά γράμματα «Προσωπικό Απόρρητο» (Privacy). Εκεί διαβάζετε ποια δεδομένα συλλέγει η ιστοσελίδα για τους επισκέπτες της και πώς τα χρησιμοποιεί και τα διαχειρίζεται.

Α.1 Συλλογή πληροφοριών

Α.1.1 Πληροφορίες που συλλέγονται για τους χρήστες

Σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Facebook, οι πληροφορίες που συλλέγονται για τους χρήστες ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες:

 • Πληροφορίες εγγραφής: Όταν γράφεστε στο Facebook, πρέπει να δώσετε το όνομά σας, τη διεύθυνση email, την ημερομηνία γέννησης2 και το φύλο σας.
 • Πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε: Συλλέγονται επίσης οι πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιείτε στο Facebook, όπως όταν δημοσιεύετε μια ενημέρωση κατάστασης (status update), ανεβάζετε μια φωτογραφία ή σχολιάζετε μια δημοσίευση ενός φίλου. Επίσης, σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται και δεδομένα που έχετε επιλέξει να κοινοποιείτε όταν κάνετε μια ενέργεια (π.χ. όταν προσθέτετε κάποιον στους φίλους σας, σας αρέσει μια Σελίδα ή ένας ιστότοπος, προσθέτετε με ετικέτα μια τοποθεσία στη δημοσίευσή σας, βρίσκετε φίλους μέσω των εργαλείων εισαγωγής φίλων, ή δείχνετε ότι είστε σε σχέση).
 • Πληροφορίες που κοινοποιούν οι άλλοι για εσάς: Το Facebook λαμβάνει πληροφορίες για εσάς από τους φίλους σας (π.χ. όταν σας προσθέτουν με ετικέτα σε φωτογραφία ή τοποθεσία, όταν σας προσθέτουν σε ομάδα κτλ.), εάν έχετε δώσει άδεια. Ενδέχεται, επίσης, να λάβει πληροφορίες για εσάς από τα παιχνίδια, τις εφαρμογές και τους ιστοτόπους που χρησιμοποιείτε, αλλά και πάλι μόνο εάν έχετε δώσει άδεια. Οι περισσότερες εφαρμογές προσφέρονται από τρίτες εταιρείες και όχι από το Faceboοκ. Γι’ αυτό είναι βασικό να διαβάσετε προσεκτικά τους «Όρους Χρήσης» και την «Πολιτική Απορρήτου» της προς εγκατάσταση εφαρμογής για να γνωρίζετε σε τι συναινείτε. Η πρόσβαση στις πληροφορίες εξαρτάται από τον τύπο της εκάστοτε εφαρμογής, έτσι π.χ. ένας διαδραστικός χάρτης μπορεί να έχει πρόσβαση στον τόπο διαμονής σας καθώς και στις φωτογραφίες και τα βίντεο σας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά του Facebook, τον Ioύνιο του 2012 υπολογίστηκε ότι ο ιστοχώρος είχε πάνω από 900 εκ. χρήστες παγκοσμίως.

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/

Σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, ο λόγος που το Facebook ζητά την ημερομηνία γέννησής σας είναι για να σας εμφανίζει περιεχόμενο και διαφημίσεις που είναι κατάλληλα για την ηλικία σας. Επίσης, το Facebook συμμορφώνεται με το νόμο COPPA («Children’s Online Privacy Protection Act» περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων παιδιών στο Διαδίκτυο) και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να πιστοποιήσει ότι οι χρήστες δεν είναι κάτω των 13 ετών, προκειμένου να μπορεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης του Facebook: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

 • Άλλες πληροφορίες που συγκεντρώνει το Facebook για εσάς:
  • Δεδομένα σχετικά με εσάς κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με το Facebook, δηλαδή όταν κοιτάτε το προφίλ κάποιου, στέλνετε μήνυμα σε κάποιον, αναζητάτε φίλο ή Σελίδα, κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση ή αγοράζετε Μονάδες Facebook.
  • Όταν δημοσιεύετε στο Facebook φωτογραφίες, βίντεο ή αντίστοιχο περιεχόμενο, ο ιστοχώρος αποθηκεύει και περαιτέρω σχετικά δεδομένα (ή μεταδεδομένα), όπως είναι π.χ. η ώρα, η ημερομηνία και το σημείο λήψης της φωτογραφίας ή του βίντεο.
  • Το Facebook λαμβάνει δεδομένα από τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Facebook. Μεταξύ αυτών των δεδομένων είναι η διεύθυνση ΙΡ σας, η τοποθεσία σας, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ή οι σελίδες που επισκέπτεστε. Για παράδειγμα, με βάση τη θέση σας στο σύστημα GPS, το Facebook σας ενημερώνει αν κάποιος από τους φίλους σας βρίσκεται κοντά σας.
  • Δεδομένα όποτε επισκέπτεστε είτε παιχνίδι, είτε εφαρμογή, είτε ιστότοπο που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Facebook, είτε ιστότοπο με κάποια λειτουργία του Facebook.
  • Το Facebook λαμβάνει κάποιες φορές δεδομένα από διαφημιστικούς συνεργάτες ή τρίτους που στηρίζουν το Facebook στην προώθηση διαφήμισης και στην ανάλυση της διαδικτυακής δραστηριότητας των χρηστών του. Για παράδειγμα, ένας διαφημιστής μπορεί να ενημερώσει το Facebook πώς ανταποκρίθηκε ένας χρήστης σε μια διαφήμιση στον ίδιο ή σε άλλον ιστότοπο, προκειμένου να υπολογίσει την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και να βελτιώσει την ποιότητά της.
  • Επίσης, το Facebook, επεξεργάζεται δεδομένα από τις πληροφορίες που έχει ήδη για εσάς και τουςφίλους σας. Για παράδειγμα, ίσως συγκεντρώσει δεδομένα σας για να προσδιορίσει ποιους φίλους θα σας δείχνει στις «Ενημερώσεις Αρχικής Σελίδας» ή για να σας προτείνει ετικέτες για τις φωτογραφίες που δημοσιεύετε. Ενδέχεται να συνδυάσει την πόλη στην οποία μένετε με άλλες πληροφορίες GPS και τοποθεσίας που έχει ο ιστοχώρος για εσάς. Έτσι, για παράδειγμα, ενημερώνεστε εσείς αλλά και οι φίλοι σας, είτε σχετικά με άτομα ή εκδηλώσεις από την περιοχή σας, είτε για προσφορές που ίσως σας ενδιαφέρουν. Περαιτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρουσιάζονται πιο σχετικές διαφημίσεις.

Α.1.2 Δημόσιες πληροφορίες

Πληροφορίες που επιλέγετε να εμφανίζονται δημόσια: Αν επιλέξετε οι πληροφορίες σας να είναι δημόσιες, τότε θα μπορεί να τις δει οποιοσδήποτε (ακόμη και άτομα εκτός Facebook). Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες σας μπορεί να συσχετιστούν με εσάς (πχ. όνομα, εικόνα προφίλ κ.λπ.). Επιπλέον, σημαίνει ότι μπορεί να εμφανιστούν όταν κάποιος κάνει αναζήτηση στο Facebook ή σε δημόσια μηχανή αναζήτησης. Οι πληροφορίες σας είναι επίσης προσβάσιμες στα παιχνίδια, τις εφαρμογές και τους ιστότοπους που χρησιμοποιείτε εσείς και οι φίλοι σας και τέλος σε όποιον χρησιμοποιεί τα API του Facebook.

Προσοχή!! Yπάρχουν κάποιες πληροφορίες που διατίθενται πάντοτε δημόσια και θεωρούνται δεδομένα που έχετε αποφασίσει να δημοσιοποιήσετε. Βλ. παρακάτω λίστα:

 • Όνομα: Πρέπει να είναι το πραγματικό σας όνομα, και με το οποίο θα μπορούν να σας βρίσκουν οι φίλοι σας. Αν δε νιώθετε άνετα να κοινοποιήσετε το πραγματικό σας όνομα, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε το λογαριασμό σας, βάσει των όρων χρήσης (βλ. παρακάτω).
 • Εικόνες προφίλ: Μπορείτε να δημοσιεύσετε κάποιες φωτογραφίες, με τις οποίες θα μπορούν να σας αναγνωρίζουν οι φίλοι σας. Αν δε νιώθετε άνετα να εμφανίζεται δημόσια η εικόνα προφίλ σας, διαγράψτε τη. Απλώς τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη φωτογραφία και επιλέξτε «Αλλαγή εικόνας».
 • Δίκτυο: Έτσι θα βλέπετε σε ποιους κοινοποιούνται οι πληροφορίες σας πριν επιλέξετε «Φίλοι και δίκτυα» ως προσαρμοσμένο κοινό (π.χ. ως δίκτυο μπορεί να είναι το σχολείο, η εταιρία που εργάζεστε, ένας αθλητικός σύλλογος κ.λπ.)
 • Όνομα χρήστη και Αναγνωριστικό (ID): Έτσι μπορείτε να δίνετε έναν προσαρμοσμένο σύνδεσμο για το προφίλ ή τη Σελίδα σας και να λαμβάνετε email στη διεύθυνση email του Facebook.

Α.2 Πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία

Το Facebook αναφέρει στην Πολιτική Απορρήτου πώς χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που προσφέρει τόσο σε εσάς όσο και στους άλλους (π.χ. στους φίλους σας, στους διαφημιστές που αγοράζουν διαφημίσεις στον ιστότοπο, καθώς και στους προγραμματιστές των παιχνιδιών, των εφαρμογών και των ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε). Για παράδειγμα, ο ιστοχώρος ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας ως εξής:

 • για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε εσάς και στους άλλους.
 • για να ενημερώνεστε σχετικά με δυνατότητες και υπηρεσίες τοποθεσίας (π.χ. εσείς και οι φίλοι σας θα ενημερώνεστε όταν συμβαίνει κάτι στην περιοχή σας).
 • για να στείλει προτάσεις σε εσάς και σε άλλους χρήστες του Facebook. Για παράδειγμα: αποστολή πρότασης σε κάποιον άλλο χρήστη να σας προσθέσει στους φίλους του ή αποστολή πρότασης σε κάποιο φίλο σας να σας προσθέσει με ετικέτα όταν ανεβάζει μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεστε.

Το Facebook αναφέρει πως δεν κοινοποιεί τις πληροφορίες σας σε άλλους, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:

 • εάν έχετε δώσει την άδειά σας,
 • εάν έχετε ειδοποιηθεί σχετικά (π.χ. έχετε ενημερωθεί από την πολιτική απορρήτου),
 • εάν έχει αφαιρεθεί το όνομά σας ή άλλα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας από τις συγκεκριμένες πληροφορίες που κοινοποιούνται, συνεπώς δεν ταυτοποιούνται.

Α.3 Διαγραφή/ Απενεργοποίηση του Προφίλ σας

Όταν ο λογαριασμός σας απενεργοποιείται, ουσιαστικά εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας. Αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι χρήστες δε βλέπουν πλέον το προφίλ σας, όμως οι πληροφορίες σας δε διαγράφονται.

Σύμφωνα με το Facebook, αυτό γίνεται, επειδή ίσως θελήσετε μελλοντικά να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας από τη σελίδα ρυθμίσεων λογαριασμού. Όταν ο λογαριασμός σας διαγράφεται, αυτό σημαίνει ότι διαγράφεται οριστικά από το Facebook. Η διαγραφή λογαριασμών διαρκεί συνήθως γύρω στον ένα μήνα. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες παραμένουν ενδεχομένως σε αντίγραφα ασφαλείας και σε αρχεία καταγραφής μέχρι και για 90 ημέρες. Διαγράψτε το λογαριασμό σας μόνο αν είστε σίγουροι ότι δε θέλετε να τον ενεργοποιήσετε ξανά.

Β. Όροι χρήσης/”Terms”

Θα τους συναντήσετε στο κάτω μέρος της οθόνης του Facebook και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στον ιστοχώρο. Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:

Β.1 Εγγραφή και ασφάλεια του λογαριασμού σας:

Κατά την εγγραφή σας στον ιστοχώρο καλείστε να δώσετε τα πραγματικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης) καθώς το Facebook ενημερώνει ότι η χρήση ψεύτικου ονόματος ή ψεύτικης ταυτότητας αντιτίθεται στην πολιτική του.

 • Απαγορεύεται η χρήση του ιστοχώρου σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 13 έτος της ηλικίας τους.
 • Απαγορεύεται η χρήση του ιστοχώρου σε όσους έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.
 • Απαγορεύεται να δημιουργήσετε περισσότερα του ενός προφίλ.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προφίλ σας για εμπορικούς λόγους.
 • Πρέπει τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρείτε να είναι ακριβή και σε ισχύ.
 • Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε το προφίλ σας σε άλλο άτομο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Facebook.
 • Εάν το Facebook απενεργοποιήσει για οποιονδήποτε λόγο το προφίλ σας, απαγορεύεται να δημιουργήσετε ένα καινούριο χωρίς τη συγκατάθεση του ιστοχώρου.
 • Δεν πρέπει να δίνετε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασής σας ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την ασφάλεια του λογαριασμού σας.

Β. 2 Πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε στον ιστοχώρο

Για θέματα ασφάλειας

 • Το Facebook απαγορεύει στους χρήστες, μεταξύ άλλων, να φορτώνουν ιούς ή κακόβουλο λογισμικό στον ιστοχώρο.
 • Απαγορεύει την αλίευση πληροφοριών για στοιχεία ή λογαριασμό που ανήκει σε άλλους χρήστες.
 • Απαγορεύει τον διαδικτυακό εκφοβισμό ή την παρενόχληση οποιουδήποτε χρήστη.
 • Απαγορεύει την ανάρτηση οποιουδήποτε ρατσιστικού, απειλητικού ή πορνογραφικού περιεχομένου ή περιεχομένου που προωθεί τη βία ή περιέχει γυμνό.
 • Απαγορεύει επίσης τη χρήση του ιστοχώρου για την προώθηση οποιασδήποτε παράνομης, παραπλανητικής, κακόβουλης ή ρατσιστικής πράξης.

Προστασία των δικαιωμάτων τρίτων

 • To Facebook απαγορεύει στους χρήστες του, μεταξύ άλλων, να κοινοποιούν πληροφορίες που καταπατούν τα δικαιώματα τρίτων ή που παραβιάζουν καθοιονδήποτε τρόπο τη νομοθεσία.
 • Για τους χρήστες που παραβιάζουν κατ’ εξακολούθηση την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, το Facebook μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό τους, όταν το κρίνει σκόπιμο.
 • Το Facebook απαγορεύει την δημοσιοποίηση ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων άλλων χρηστών ή στοιχείων της ταυτότητας / του διαβατηρίου τους.
 • Δεν επιτρέπει, επίσης, τη χρήση ετικετών για κάποιο χρήστη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του.
 • Το Facebook απαγορεύει τη χρήση ή αντιγραφή των λογοτύπων του ή του σήματος του ή σχεδίων πανομοιότυπων με τα δικά του χωρίς την συγκατάθεση του.

Β.3 Σχετικά με δημοσίευση περιεχομένου

 • Στο Facebook αναφέρεται ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύετε σας ανήκει, ταυτόχρονα, όμως δίνετε στον ιστοχώρο διαρκή άδεια χρήσης του περιεχομένου αυτού. Με άλλα λόγια, «ποστάροντας» οποιοδήποτε περιεχόμενο, δίνετε στο Facebook την άδεια να το χρησιμοποιήσει με όποιον τρόπο θέλει. Αναλυτικά μέσα στους όρους αναγράφεται το εξής: «Με την δημοσίευση περιεχόμενου που διέπεται από νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως οι φωτογραφίες και τα βίντεο, οι χρήστες χορηγούν αυτόματα και επιτρέπουν στo Facebook, μια αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστέα, μεταβιβάσιμη, πλήρως πληρωμένη, παγκόσμια άδεια (με το δικαίωμα sublicense) να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει, αποδώσει δημόσια, (γενικά ή εν μέρει) και να διανείμει το περιεχόμενο χρηστών για οποιοδήποτε σκοπό σχετικά με τον ιστοχώρο ή την προώθησή του».
 • Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας την επιλογή «Δημόσιες Πληροφορίες», επιτρέπετε σε οποιονδήποτε και σε άτομα εκτός Facebook να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές, καθώς και να τις συσχετίσουν με εσάς (όνομα, φωτογραφία προφίλ κ.λπ.).
 •  Όταν διαγράφετε περιεχόμενο, η διαγραφή προσιδιάζει αυτή του κάδου ανακύκλωσης στον υπολογιστή μας. Ωστόσο, μπορεί να κρατηθούν αρχεία «backup» για εύλογο χρονικό διάστημα (τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα στους υπόλοιπους χρήστες).

Β.4 Σχετικά με τις διαφημίσεις και άλλο εμπορικό περιεχόμενο που προωθεί το Facebook

 • To Facebook αναγράφει στους όρους χρήσης πως μέσα από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προφίλ σας μπορείτε να περιορίσετε τη συσχέτιση του ονόματος και της φωτογραφίας σας με εμπορικό, χορηγικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο που προωθείται από το Facebook.
 • Σύμφωνα με το Facebook, τα στοιχεία σας δε διανέμονται σε διαφημιστές χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Β.5 Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως το Facebook δεν δεσμεύεται σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει. Δε δεσμεύεται ούτε για το περιεχόμενο, ούτε για τις λειτουργίες των υπηρεσιών, την αξιοπιστία τους, τη διαθεσιμότητά τους ή τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας. Προσπαθεί να διατηρεί τον ιστοχώρο «καθαρό» από κακόβουλο λογισμικό, αλλά αναφέρει πως δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ιούς που μπορεί να μεταδοθούν από τις υπηρεσίες του στους χρήστες, οι οποίοι κάνουν χρήση του ιστοχώρου με δική τους ευθύνη. Επίσης, το Facebook δεν είναι αρμόδιο για την καταστρατήγηση οποιονδήποτε ρυθμίσεων απορρήτου (privacy settings) ή μέτρων ασφαλείας που εμπεριέχονται στον ιστοχώρο. Γι’ αυτό και αναφέρεται ρητά πως κανείς από τους διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους δεν μπορεί να κατηγορηθεί για οποιαδήποτε βλάβη δημιουργηθεί στον χρήστη από ανακριβές περιεχόμενο ή για πράξεις, πληροφορίες ή δεδομένα που διανέμονται από τρίτους. Επιπλέον, αναφέρεται ρητά στους όρους ότι το Facebook, οι προμηθευτές και οι διανομείς του δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που δεν είναι ευλόγως προβλεπόμενη.

Τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους όρους χρήσης ή σχετίζονται με αυτούς ή τις υπηρεσίες του όπως αναγράφονται στο σχετικό κείμενο, εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και διέπονται από τη νομοθεσία της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

———————————————–

Σύμφωνα με το Facebook, η «Πολιτική Απορρήτου» και οι «Όροι Χρήσης» του ενδέχεται να αλλάξουν κατά καιρούς. Τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου δημοσιεύονται σε συγκεκριμένη σελίδα του Facebook («Facebook Site Governance Page») και σας δίνεται και η δυνατότητα σχολίων. Συνεπώς είναι σημαντικό να ανατρέχετε στα κείμενα αυτά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς συναινείτε και συνδιαμορφώνετε όλες αυτές τις τροποποιήσεις (!).

Τέλος, είναι βασικό να γνωρίζετε, πως χρησιμοποιώντας το Facebook δίνετε αυτόματα τη συναίνεσή σας να συλλέγονται και να διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (“Concent to Collection and Processing in the United States: By Using Facebook, you consent to having your personal datea transferred to and processed in the United States”).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα σχέδιο ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επωφεληθούν πλήρως και με ασφάλεια από τον ψηφιακό κόσμο.

Το Διαδίκτυο δεν έχει σχεδιαστεί έχοντας υπόψη τα παιδιά, πάντως σήμερα το 75% των παιδιών το χρησιμοποιούν – το ένα τρίτο από αυτά μέσω κινητού τηλεφώνου. Η νέα στρατηγική συνίσταται στη δημιουργία της αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, των κατασκευαστών συσκευών κινητής τηλεφωνίας και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Επιθυμία μου είναι κάθε παιδί να αποκτήσει σύνδεση – όμως τα παιδιά χρειάζονται απλά, διαφανή και συνεκτικά διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση τους. Η πρωτοβουλία μας συγκεντρώνει όλους τους συντελεστές, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν περισσότερο από το ποιοτικό περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και την προστασία που χρειάζονται για να απολαύσουν θετικές διαδικτυακές εμπειρίες».

Η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, δήλωσε: «Το Διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά και τους εφήβους νέες ευκαιρίες για να είναι δημιουργικοί και για να εκφραστούν ελεύθερα Καθώς το Διαδίκτυο είχε αρχικά σχεδιαστεί για ενήλικες και όχι για τα παιδιά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στη διαδικτυακή σύνδεση. Η νέα στρατηγική της Επιτροπής θα συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι βίας. Πρόκειται για εύλογη προσέγγιση που θα συμβάλει ώστε το Διαδίκτυο να προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών».

Η Επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, κα Cecilia Malmström, δήλωσε: «Ζούμε στην ψηφιακή εποχή και οι νεότερες γενιές είναι οι πλέον δραστήριες στο Διαδίκτυο. Αυτοί οι νέοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση του Διαδικτύου, παραμένουν, ωστόσο, ευάλωτοι σε ηλεκτρονικές απειλές. Είναι καθήκον μας ως γονείς να παραμείνουν τα παιδιά μας ασφαλή – και αυτό περιλαμβάνει και το Διαδίκτυο.

Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και ιδιαίτερα των πλέον αποτρόπαιων πράξεων, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και η διάδοση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο».

Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων συνεπάγεται ότι τα παιδιά σε όλη την ΕΕ έχουν διαφορετικά επίπεδα διαδικτυακής υπευθυνότητας και προστασίας. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει και για τις επιχειρήσεις τη διάθεση στην αγορά – σε ενωσιακή κλίμακα – υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς τα παιδιά. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, η Επιτροπή έχει σχεδιάσει σειρά μέτρων, που θα υλοποιηθούν με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της αυτορρύθμισης του κλάδου, τα οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε ευέλικτες και γρήγορες λύσεις στο πεδίο αυτό. Ζωτικής σημασίας εν προκειμένω θα είναι η συνεργασία σε φόρουμ, όπως ο συνασπισμός που αποβλέπει στη δημιουργία καλύτερου και ασφαλέστερου διαδικτύου για τα παιδιά. Οι δράσεις ομαδοποιούνται γύρω από τέσσερις κύριους στόχους:

 • Τόνωση της παραγωγής δημιουργικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για παιδιά και ανάπτυξη πλατφορμών που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία.
 • Αναβάθμιση της ευαισθητοποίησης και της διδασκαλίας της διαδικτυακής ασφάλειας σε όλα τα σχολεία της ΕΕ, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τον ψηφιακό και επικοινωνιακό γραμματισμό (digital literacy) και την υπευθυνότητά τους στο Διαδίκτυο.
 • Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά παρέχοντας σε γονείς και παιδιά τα απαραίτητα εργαλεία για την εξασφάλιση της προστασίας τους στο Διαδίκτυο – όπως εύχρηστοι μηχανισμοί για την καταγγελία βλαβερού περιεχομένου και διαδικτυακή διεξαγωγή διαφανών, προεπιλεγμένων ηλικιακών ρυθμίσεων απορρήτου ή εύχρηστων γονικών ελέγχων.
 • Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους
 • Καταπολέμηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο μέσω προώθησης της έρευνας και της χρήσης καινοτόμων τεχνικών λύσεων για τις έρευνες της αστυνομίας.

Ιστορικό

Η ασφαλής διαδικτυακή παρουσία των παιδιών είναι βασική δέσμευση του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.

Μολονότι το Διαδίκτυο δε δημιουργήθηκε για τα παιδιά, το χρησιμοποιούν και μάλιστα από ολοένα μικρότερη ηλικία. Τέσσερα στα δέκα παιδιά αναφέρουν ότι έχουν αντιμετωπίσει κινδύνους, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, η έκθεση σε περιεχόμενο άλλων χρηστών που προβάλλει την ανορεξία ή τον αυτοτραυματισμό ή την κατάχρηση των προσωπικών τους δεδομένων. Ενώ έως το 2015 αναμένεται ότι για το 90% των θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς θα απαιτούνται τεχνολογικές δεξιότητες, μόνο το 25% των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ δηλώνουν ότι διαθέτουν «υψηλό» επίπεδο βασικών διαδικτυακών δεξιοτήτων (όπως η χρήση Διαδικτύου για τηλεφωνήματα, δημιουργία ιστοσελίδας, ή χρήση ομότιμης ανταλλαγής αρχείων).

Αν εισακουστούν οι απαιτήσεις των παιδιών διανοίγεται ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών. Η παγκόσμια αγορά ψηφιακού περιεχομένου αναμένεται φέτος να φτάσει τα 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αγορά των κινητών διαδικτυακών εφαρμογών (apps) ανέρχεται σε 5 δις ευρώ, ενώ έως το 2015 αναμένεται να αυξηθεί σε 27 δις ευρώ, κυρίως από τα παιχνίδια και τις περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια συσκευές που είναι εξοπλισμένες με κινητή διαδικτυακή σύνδεση σε όλο τον κόσμο. Με την ευρεία διάδοση που έχουν οι ταμπλέτες, τα έξυπνα τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές – που τα παιδιά χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό – είναι σημαντικό το δυναμικό της αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τόσο για μικρά παιδιά όσο και εφήβους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Σύνοψη για τους πολίτες:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Πηγή: Saferinternet.gr: e-newsletter, τεύχος 3/2012

Σχολιασμός της έρευνας EU Kids Online για τη χρήση του Διαδικτύου από τους ανήλικους

Πριν από λίγες εβδομάδες είδε το φως της δημοσιότητας η τελευταία πανευρωπαϊκή έρευνα EU Kids Online που διεξήχθη σε 25 χώρες στην Ευρώπη σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και σε έναν από τους γονείς τους.  Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τα Ελληνόπουλα βρίσκονται ακόμα αρκετά πίσω στη χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τα άλλα παιδιά στην Ευρώπη – καθώς το πρώτο «κλικ» στο Διαδίκτυο γίνεται 3-4 χρόνια αργότερα από ότι από συνομήλικούς τους στην υπόλοιπη Ευρώπη – με το 33% των ανήλικων χρηστών να έχει εμπειρία κάποιου διαδικτυακού κινδύνου, το 2% να έχει ανταλλάξει εικόνες ή μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, και το 54% να έχει προφίλ σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή οι Έλληνες γονείς συνεχίζουν να δηλώνουν άγνοια για τις αρνητικές εμπειρίες των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.

Διαβάζοντας τα λεπτομερή αποτελέσματα της έρευνας1, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι χρήστες του Διαδικτύου είναι όλο και νεότεροι, παρόλα αυτά, τα υψηλά ποσοστά παιδιών και νέων που έχουν υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο δωμάτιό τους θα πρέπει να μας προβληματίσει, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι συνιστάται ο υπολογιστής να είναι τοποθετημένος σε σημείο του σπιτιού προσβάσιμο από όλη τη οικογένεια, ακόμα δε περισσότερο αν συνδυαστεί με την άγνοια των γονέων για τους κινδύνους του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη να είναι οι γονείς ενήμεροι, να είναι μέντορες για το παιδί τους, και να θέτουν ξεκάθαρους κανόνες για τη χρήση του υπολογιστή στο σπίτι.  Από την έρευνα φαίνεται ότι 9 στα 10 παιδιά στη Ευρώπη χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, ενώ 6 στα 10 παιδιά τα χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά.

Τα παραπάνω ποσοστά πρέπει επίσης να αφυπνίσουν τους γονείς, ειδικά αυτούς που απορρίπτουν το Διαδίκτυο και δεν πιστεύουν ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουν, είτε γιατί θεωρούν τον εαυτό τους πολύ απασχολημένο ή πολύ μεγάλο για την τεχνολογία αυτή, είτε γιατί απλά δεν θέλουν να το γνωρίσουν. Πώς σκοπεύουν όμως να συμβουλέψουν και να προστατεύσουν οι γονείς το παιδί τους, αν δεν ξέρουν καν περί τίνος πρόκειται;  Ο μέσος όρος του χρόνου σύνδεσης στο Διαδίκτυο που μας αποκαλύπτει η έρευνα – περίπου 1,5 ώρες καθημερινά (σχεδόν 2 ώρες για τα παιδιά 15-16 χρονών) – δεν είναι μικρός. Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής (American Academy of Pediatrics) συνιστά ως μέγιστο χρόνο καθημερινής παραμονής μπροστά σε οθόνη το πολύ 2 ώρες για παιδιά και νέους (συμπεριλαμβανόμενης της τηλεόρασης, του υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας μπροστά σε οθόνη). Πρόσφατη έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Pediatrics, δείχνει ότι η εβδομαδιαία χρήση του Διαδικτύου άνω των 10 ωρών μπορεί να οδηγήσει σε παθολογική χρήση στο μέλλον, συμφωνώντας με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδημίας που παραθέσαμε παραπάνω.

Σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά και νέους, θα πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη πρώτη θέση της έρευνας με 68%, όταν μάλιστα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21%!

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι παιδιά ηλικίας 11 ή 12 χρονών δίνουν απαντήσεις σχετικά με την ιδιωτικότητα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,Τwitter κ.λπ.), όταν στα πιο δημοφιλή από αυτά υποτίθεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση από άτομα κάτω των 13 ετών. Σε κάθε περίπτωση, η ανυπαρξία βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από τους ανήλικους χρήστες αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση σε αυτές πρέπει πλέον να αρχίζει σε πολύ νεαρή ηλικία.

Δεν αποτελεί έκπληξη ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα παιδιά το Διαδίκτυο: μετά τη μελέτη για το σχολείο, στις υψηλότερες θέσεις χρήσης βρίσκουμε την θέαση βίντεο, τα παιχνίδια, την επικοινωνία και το «κατέβασμα» δεδομένων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι 3 στα 10 παιδιά χρησιμοποιούν web κάμερες, αποκαλύπτοντας έτσι στο Διαδίκτυο το παρουσιαστικό τους – ειδικά σεσχέση με το φαινόμενο grooming, δηλαδή την προσέγγιση ανήλικων από παιδεραστές με σκοπό την κακοποίηση και με το ζήτημα συναντήσεων με αγνώστους.

Σχετικά με την επικοινωνία στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός, ότι 1 στα 2 παιδιά βρίσκει ευκολότερο να είναι ο εαυτός του στο Διαδίκτυο από ότι στον πραγματικό κόσμο. Είναι επίσης ανησυχητικό ότι 1 στα 3 παιδιά μιλούν για προσωπικά πράγματα online, σε σχέση με το πόσο καλά διαφυλάσσουν την προσωπική τους σφαίρα, αναφερόμενοι για άλλη μια φορά στο grooming ή στις συναντήσεις με αγνώστους στον πραγματικό κόσμο.  Κατά μέσο όρο, 1 στα 12 παιδιά (και 1 στα 7 για ηλικίες 15-16 χρονών) συναντούν εκτός Διαδικτύου μια online επαφή τους, ενημερώνοντας για αυτό είτε συνομηλίκους τους είτε απλά κανένα. Σε συνδυασμό με την άγνοια των γονέων, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η συνάντηση αυτή φαίνεται υψηλού κινδύνου.

Αλλά η άγνοια των γονέων φαίνεται εξίσου μεγάλη και για τους υπόλοιπους κινδύνους του Διαδικτύου, σύμφωνα με την έρευνα.  1 στα 7 παιδιά έχει δει εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου ή έλαβε τέτοιου είδους εικόνες ή μηνύματα online, αλλά η πλειοψηφία αυτών των παιδιών δεν ενοχλήθηκε. Τι σημαίνει αυτό για τη σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και την ανάπτυξη μιας φυσιολογικής σεξουαλικής ζωής; Μήπως τέτοιου είδους ερεθίσματα σε τόσο νεαρές ηλικίες μπορούν να βλάψουν σε μεγάλο βαθμό το παιδί στην κατανόηση του φύλου του και τη υγιή σχέση με το άλλο φύλο;

Τέλος, σε θέματα αντιμετώπισης των online κινδύνων, ακόμα και αν τα νούμερα δεν είναι τελείως αποθαρρυντικά, πρέπει να γίνουν πολλά για να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη των παιδιών προς τους γονείς τους και προς άτομα που πραγματικά μπορούν να τα βοηθήσουν σε σχέση με άσχημες online εμπειρίες.  Επίσης, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να λάβουν ενεργή δράση απέναντι σε δυνάμενους κινδύνους, και όχι να περιμένουν απλά ότι η κακή εμπειρία θα «εξαφανιστεί» από μόνη της, ή να αισθάνονται ένοχα για κάτι κακό που τους συνέβη και που δεν ευθύνονται.  Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι η περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εθνικό επίπεδο θα δώσει περισσότερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Σχολίασε η Δρ. Βερόνικα Σαμαρά

Συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

1: Οι συγκριτικές μελέτες του δικτύου EU Kids Online, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τα

προγράμματα EU Kids Online I και ΙΙ είναι διαθέσιμες στις διαδικτυακές διευθύνσεις

http://www.eukidsgreece.gr και www.eukidsonline.net__

Αναγνωρίστε τα συμπτώματα της εξάρτησης από το Διαδίκτυο

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει το Νοσοκομείο Παίδων «Π & A Κυριακού», ενημερώνει ότι η πρόληψη από την «εξάρτηση» στο Διαδίκτυο είναι εύκολη, αρκεί να λάβετε εγκαίρως υπόψη σας τα σημάδια που σας δίνει το ίδιο σας το παιδί και να ζητήσετε άμεσα βοήθεια από τους ειδικούς. Και ως γονέας είναι πολύ εύκολο να επισημάνετε αλλαγές του τρόπου συμπεριφοράς του παιδιού σας.
Αν παρατηρήσετε τα παρακάτω συμπτώματα:
– Εκνευρισμός όταν το παιδί σας είναι εκτός Διαδικτύου
– Χρήση του Διαδικτύου πολύ περισσότερο από το προτιθέμενο
– Ξαφνική σχολική αποτυχία
– Διαταραχές ύπνου και αλλαγή των συνηθειών ύπνου
– Μειωμένη φυσική δραστηριότητα
– Διαταραχή στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις
– Αλλαγή των συνηθειών του παιδιού σας, όπως π.χ. παραμέληση φίλων, αγαπημένων χόμπι
– Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής
επικοινωνήστε άμεσα με τη Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 / [email protected], του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Η Γραμμή αυτή, απευθύνεται σε εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, παιδοφιλία, κ.α.).  Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 είναι χωρίς χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις, στελεχώνεται από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους σε θέματα χρήσης – κατάχρησης διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους. Λειτουργεί στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), στο Παράρτημα του Νοσοκομείου Παίδων “Π. & Α. Κυριακού», Μεσογείων 24, Γουδί, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00-15:00.

 

Διαφημίσεις


Πώς να αποκλείσετε ακατάλληλα αποτελέσματα αναζήτησης στη μηχανή Google

Πολύ συχνά τα αποτελέσματα μια αναζήτησης στο Διαδίκτυο περιλαμβάνουν ακατάλληλες για τους ανήλικους ιστοσελίδες. Γι αυτό το λόγο, η μηχανή αναζήτησης Google υλοποίησε το φίλτρο SafeSearch, με στόχο να διαχωρίζει τους ιστότοπους που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο και να τους αποκλείει από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Το SafeSearch εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς διαδικτύου της google (τα Google domains). Για την ενεργοποίηση του φίλτρου χρειάζεται:
1. να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Google (αν δεν έχετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν, πηγαίνοντας
στην διεύθυνση www.gmail.com),
2. να πάτε στην αρχική σελίδα της μηχανής Google,
3. να πάτε στις «Ρυθμίσεις αναζήτησης / Search settings» (θα το βρείτε επάνω αριστερά, δίπλα στο όνομα του
λογαρισμού σας),
4. να επιλέξετε από το «φιλτράρισμα ασφαλούς αναζήτησης / safe search filtering», την επιλογή «Κλείδωμα Aσφαλούς Αναζήτησης LockSafeSearch». Με το κλείδωμα αυτό χρησιμοποιείται η αυστηρή ρύθμιση φιλτραρίσματος και περιορίζεται η δυνατότητα των χρηστών να την αλλάξουν.
Έχετε τελειώσει. Αν όλα έχουν πάει καλά, θα δείτε επάνω δεξιά στην οθόνη τις πολύχρωμες μπάλες της Google, όπως εμφανίζονται παρακάτω στη φωτογραφία. Βλέπετε ότι η σελίδα των αποτελεσμάτων με το SafeSearch έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε αμέσως να δείτε εάν το φίλτρο είναι ενεργό ή όχι ακόμα και από το άλλο άκρο του δωματίου που βρίσκεται ο υπολογιστής. Εάν κάποια στιγμή θέλετε να
απενεργοποιήσετε το φίλτρο, επιλέγετε το «Ξεκλείδωμα – Unlock» από την σελίδα των ρυθμίσεων αναζήτησης.

Πηγή: www.google.gr (μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από το Saferinternet.gr)

. Bιβλία ENCA Kids in Athens LaLeche Online Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Origami S.O.S. STEM vbac Όρια Αγόρια Αδερφάκι Αθήνα Αθλητισμός Αιματολογική εξέταση Ανάπτυξη Ανακύκλωση Απόκριες Ασφάλεια Ασφάλιση Αυτισμός Αυτοάνοσα Βάφτιση Βίντεο Βιβλιάριο Υγείας Βιβλιοθήκες Βοήθεια Βρώμικο παιχνίδι Γεωγραφία Γεωμετρία Γλουτολίνη Γυναικολογία Δημιουργικότητα Διάστημα Διαγωνισμοί Διαδίκτυο Διαδραστικό Διαζύγιο Διακρίσεις Διατροφή Δικαιοσύνη Δώρο Εγκυμοσύνη Εθελοντισμός Ειδική Αγωγή Εκδρομή Εκπαίδευση Εκτυπώσεις Εκφοβισμός Εμβόλια Εξωσωματική Επιμέλεια Επιστημονικά νέα Ευεξία Εφηβεία Εφημερίες Ζάχαρη Ζήλεια Θεσσαλονίκη Θετική ενίσχυση Θηλασμός Θυμός Ιατρική Ιστορία Καλοκαίρι Καρκίνος Κατάθλιψη Κορωνοϊός Κουράκης Κουτάκι Κρίση ΛΟΑΤΚΙ Λεπτή Κινητικότητα Μαθηματικά Μαιευτήρια Μουσεία Μουσική Μυθολογία Νεογέννητο Νηπιαγωγείο Νησί Νοσοκομεία Ξύλο Ολοήμερο Ουρολογία Πάρτυ Πάσχα Παιδικός Παιχνίδια Παλιές κακές συνήθειες Πανεπιστήμιο Παππούς & Γιαγιά Παχυσαρκία Πετιμέζι Ποτέ πια μόνα Προγεννητική Προς Ετήσια Ανανέωση Πρωτοχρονιά Σαπουνόφουσκες Σαπούνι Σεμινάρια Σπίτι Συμβουλές Σώμα Ταξίδι Ταυτότητα φύλου Τηλεόραση & Η/Υ Τοκετός Τυρί ΥΛΑ Υποστήριξη Φαρμακεία Φθηνές κατασκευές Φόρουμ Φύση Χανιά Χαρτί Χορηγία Επικοινωνίας Χριστούγεννα Χρυσόσκονη Χωρίς Ζάχαρη


This is the First Placement in the SidebarThis is the Second Placement in the Sidebar
"Με την παραμονή σας σε αυτή τη σελίδα συμφωνείτε στους όρους χρήσης & την πολιτική απορρήτου/cookies. Το φόρουμ συζητήσεων είναι δημόσιο. Θα είναι καλό να τηρείτε την ανωνυμία σας και να μην δημοσιεύετε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Ότι δημοσιεύετε στο διαδίκτυο μένει για πάντα στο διαδίκτυο. "

      © parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008
Υποστηρικτές: