➔ ParentsCafe.gr

Για τα παιδιά μας – σωματείο

Διαβάστε εδώ το καταστατικό του σωματείου που ιδρύθηκε από γονείς τον νοέμβριο 2016.

Χαιρετίζουμε την δημιουργία του παρακάτω σωματείου και θα στηρίξουμε τις προσπάθειές του.
Το σωματείο διαθέτει την σελίδα https://www.facebook.com/yiatapediamas/ στο οποίο αναρτούνται τα τελευταία δελτία τύπου & ανακοινώσεις.
Καταστατικό Σωματείου “για τα παιδιά μας” ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ· Νοέμβριος 2016
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1ο Σύσταση
 Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία « για τα παιδιά μας » , αγγλιστί « for our children».
Άρθρο 2ο    Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο δήμος της Κέρκυρας.   Το σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.
Άρθρο 3o
Σκοπός   Βασικός , κεντρικός και πρωταρχικός σκοπός του Σωματείου είναι η προστασία , η μέριμνα και η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και εφήβων .
Επίσης Η διάδοση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στο σεβασμό και τη διαφύλαξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης . Η προαγωγή της υγείας, της κοινωνικής περίθαλψης και της γενικής ευημερίας  παιδιών και εφήβων. Η προστασία , πρόνοια και παροχή βοήθειας , ηθικής , οικονομικής κλπ. παιδιών και εφήβων που έχουν υποστεί κακοποίηση, που κινδυνεύουν , που νοσούν.
Η αναβάθμιση και διασφάλιση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων , η μέριμνα για τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, η καθ’οιονδήποτε τρόπο στήριξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας ή νοσηλεύονται. Η στήριξη παιδιών και εφήβων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, κατάθλιψη, άγχος , μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακά προβλήματα , αμεα.
Η παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, σε θύματα από φυσικούς ή ανθρώπινους παράγοντες , σε θύματα φυλετικών, θρησκευτικών, πολιτικών και λοιπών διακρίσεων.
Η στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εκμετάλλευσης παιδιών, υπογεννητικότητας, υποσιτισμού και κακών διατροφικών συνηθειών.
Η υποστήριξη παιδιών και εφήβων που διώκονται , είναι θύματα πολέμων, εξεγέρσεων, η στήριξη προσφύγων και η παροχή σε τέτοιες περιπτώσεις βοήθειας, νοσηλείας, περίθαλψης και αρωγής.      Η -με τη συνδρομή ιατρών , νοσηλευτών και ειδικών – επικέντρωση στο αμιγώς επιστημονικό πεδίο της ιατρικής και στην κοινωνική και ψυχολογική διάσταση νοσούντων παιδιών και εφήβων.
 Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών και του Δήμου, των κρατικών Αρχών και Οργανισμών. H υποστήριξη , με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο, των παιδιών και των οικογενειών τους που διέρχονται κρίση και αδυνατούν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν την κατάσταση που βιώνουν.
Η προώθηση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση , σε κοινωνικές δραστηριότητες , στη δημιουργική έκφραση και ψυχαγωγία, στη σωματική αγωγή.
 Η δημιουργία δραστηριοτήτων για την επαφή των παιδιών και των εφήβων με τον κόσμο, για την απόκτηση εμπειριών και ενδιαφερόντων , την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη δεξιοτήτων ,χαρισμάτων, σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων.
Η πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν στα παιδιά και τους έφηβους η εντόπιση προβλημάτων , η διάγνωση, η αξιολόγηση και η επίλυση τους.
Η συνεργασία με τους δημόσιους φορείς, με επιστημονικούς συλλόγους, με ομάδες εθελοντών, οργανώσεις, σωματεία ,δομές, με ιατρούς, δικηγόρους ,εκπαιδευτικούς , επιστήμονες. Η οργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων , σεμιναρίων με παρουσίαση και ενεργό συμμετοχή ιατρών, εκπαιδευτικών , παιδιάτρων ,ψυχολόγων και επαγγελματιών υγείας .
Η δημιουργία χώρων υποδοχής, ξενώνων και κέντρου για άμεση περίθαλψη, φιλοξενία και αποκατάσταση για παιδιά και εφήβους καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους. Η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου και αριθμού κλήσεως .
Η δημιουργία δικτύου εθελοντών. Η διαμεσολάβηση για την παροχή ιατρικής βοήθειας, επίλυσης κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών , πολιτιστικών, βιοτικών προβλημάτων των παιδιών , των εφήβων και των οικογενειών τους με τους αρμόδιους και κατάλληλους σε κάθε περίπτωση φορείς, ανθρώπους, υπηρεσίες κλπ.
 Η προώθηση του θέματος της κατάστασης της δημόσιας υγείας εν γένει και ειδικότερα της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας αλλά και των λοιπών τμημάτων-κλινικών καθώς και του ΕΚΑΒ.   Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση των υπηρεσιών και των παροχών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των παιδιών , των εφήβων και των οικογενειών τους . Η παρέμβαση όποτε και όπου απαιτείται στο Δήμο, την Περιφέρεια, Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα, Νοσοκομείο, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Δημόσιες Υπηρεσίες , δομές, φορείς κλπ, στο μέτρο και το βαθμό που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία. Η δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης κατά της βίας και της εγκληματικότητας.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για παιδιά, εφήβους και νέους με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαχείρισης καταστάσεων κινδύνου (κακοποίηση, bulling, πένθος, χρήση ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, σχέσεις κλπ) και γενικότερα καταστάσεων κοινωνικής παθογένειας. Η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα που αφορούν στη χρήση Η/Υ και το διαδίκτυο και τις σύγχρονες ή παραδοσιακές τέχνες με στόχο την παροχή και ενίσχυση των εφοδίων για πρόσβαση στην αγορά εργασίας άνεργων νέων και γονέων.
Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης και οι επιδράσεις στο παιδί και στο κοινωνικό σύνολο και διάδοση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 Η υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (απόρων, ορφανών, ρομά, μεταναστών κλπ.) και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η επιστημονική προσέγγιση και αντιμετώπιση με ειδικούς ( ιατρούς, αναπτυξιολόγους κ.α ) των παιδιών κα εφήβων που πάσχουν από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή όπως αυτισμό, σύνδρομο asperger , διαταραχές ανάπτυξης κ.α.
Η συγκέντρωση και διανομή όταν απαιτείται ειδών ρουχισμού, διατροφής, ιματισμού, φαρμάκων κλπ.
 Η ενίσχυση και προώθηση παιδιών με ιδιαίτερα χαρίσματα, ταλέντα και δεξιότητες.
Η ενεργοποίηση μηχανισμού ελέγχου αδειών και πτυχίων όσων ασχολούνται με παιδιά και εφήβους.
Η υπεράσπιση, διαφύλαξη και προώθηση καινοτόμων ιδεών μηχανικής, υπολογιστών και ευρεσιτεχνιών παιδιών, εφήβων και νέων .
Η δημιουργία χώρων για τα παιδιά, όπως παιδικής χαράς για αμεα, χριστουγεννιάτικου χωριού κλπ. Η προαγωγή του εθελοντισμού. Η προαγωγή του πολιτισμού.  Κάθε άλλος σκοπός σε συνάφεια με τα ανωτέρω.
  Άρθρο 4ο   Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών   Το σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως : Ι.  Οργανώνοντας και μισθώνοντας γραφεία και λέσχες για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών και των ενδιαφερομένων καθώς και χώρους (γήπεδα, πλατείες, αίθουσες κλπ) για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και δράσεων του. ΙΙ.  Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις , επιστημονικού και διαφωτιστικού περιεχομένου. ΙΙΙ.  Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά μαθήματα για ανήλικους και ενήλικες. IV.  Οργανώνοντας ψυχαγωγικές, πολιτιστικές , αθλητικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, εκθέσεις, εκδρομές, επισκέψεις, λαχειοφόρους αγορές , φιλανθρωπικές αγορές, δράσεις κλπ. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο. Δημιουργώντας και διατηρώντας ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Προβάλλοντας τους σκοπούς, τα προβλήματα , τις ιδέες, τις ενέργειες κλπ. διά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Πραγματοποιώντας παραστάσεις , υποβάλλοντας υπομνήματα , αιτήσεις, ερωτήσεις σε αρμόδιους φορείς και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή , διεκδίκηση και επίτευξη των σκοπών του.  Έχοντας συνεργασία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο–ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- με κοινωνικές και λοιπές δημόσιες Υπηρεσίες, δομές, φορείς, ενώσεις, συλλόγους (επιστημονικούς, πολιτιστικούς κλπ), φιλανθρωπικά σωματεία και οργανώσεις με παρόμοιο πεδίο δράσης, το Δήμο, την Περιφέρεια, την Πρόνοια, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, το Φάρο Ζωής, την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων , το Νοσοκομείο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, με τα Δικαστήρια (Εισαγγελία, Επιμελητή Ανηλίκων κλπ), το Δικηγορικό Σύλλογο, την Αστυνομική Διεύθυνση , την Ασφάλεια κλπ, την Εκκλησία , το Συνήγορο του Παιδιού, το Υπουργείο Υγείας , Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Ινστιτούτο Υγείας, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν.Κ , την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας, τον Ερυθρό Σταυρό, τη Γραμματεία Ισότητας και τα Κ.Ε.Θ.Ι , τον ΟΑΕΔ, την UNICEF, το κέντρο κακοποιημένων γυναικών, το ΚΨΥ Κέρκυρας, το ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας και το Δίκτυο Κέρκυρας, την ΚΛΙΜΑΚΑ, την ΜΕΡΙΜΝΑ, τη ΔΗΜΟΠ , το Ορφανοτροφείο Κέρκυρας, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τα Παιδικά Χωριά SOS, το Ελληνικό Παιδικό Χωριό κλπ.  Προσλαμβάνοντας υπαλλήλους και προσωπικό. Πραγματοποιώντας μελέτες και ενεργώντας ό,τι επιβάλλεται για την αναβάθμιση του.  Συγκροτώντας επιτροπές για την οργάνωση δραστηριοτήτων. Έχοντας ενεργό συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή , με υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων, οργάνωση δράσεων και δρώμενων. Συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Διεκδικώντας και λαμβάνοντας δωρεές, επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις (από ιδιώτες, Υπουργεία, Εκκλησία, Δήμο, Περιφέρεια κλπ) , προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις , δομές , φορείς και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση και ευόδωση των σκοπών του. Ανοίγοντας και τηρώντας Τραπεζικό Λογαριασμό σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας. Κάθε άλλη ενέργεια ή δραστηριότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σωματείου ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.    Σημ. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Σωματείου ή μέσο για την πραγματοποίηση αυτού, που έχει πολιτικά ή κομματικά κίνητρα ή συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς –κομματικούς σκοπούς και οφέλη.
  Άρθρο 5ο   Μέλη  Ι.  Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε : ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα. Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου είναι τα πρόσωπα που είχαν την πρωτοβουλία ίδρυσης του Σωματείου και υπογράφουν το παρόν καταστατικό. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία , που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο, διακατέχονται από το πνεύμα του εθελοντισμού και της προσφοράς και αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου, εφόσον δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που αναφέρονται κατωτέρω.  Επίτιμα μέλη του Σωματείου είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στην πολιτεία, στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.  ΙΙ.  Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. ΙΙΙ.  Δε μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα. Επίσης, δε μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ή εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους , όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, όποιος στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, όποιος καταδικάσθηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία, κατασκοπία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία ή δωροληψία, πλαστογραφία, απάτη, εκβίαση, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών , για εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκλημάτων σχετικά με το γάμο και την οικογένεια καθώς και όποιος παραπέμφθηκε για τα ανωτέρω αδικήματα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα.  IV.  Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου. Επίσης δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δε μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. V.  Κάθε εγγραφή και είσοδος νέου μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου. (Κατά την εγγραφή καταβάλλεται το τέλος εγγραφής και υποβάλλεται μία αίτηση-δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, του Κανονισμού του Σωματείου καθώς και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα που αναφέρονται σε αυτά.)
 Άρθρο 6ο  Δικαιώματα Μελών  Ι.  Τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών. Τα μέλη δικαιούνται :  α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.  β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.  γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.  δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Σημ.  Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων , να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις όμως στερούνται το δικαίωμα ψήφου, ως και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  ε. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.  στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα , υποβάλλοντας προηγουμένως σχετική αίτηση απευθυνόμενη προς το Δ.Σ και εκπληρώνοντας τις μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής τους οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. ΙΙ.  Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν με έγγραφη αίτησή τους προς το Σωματείο η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ και αποφασίζεται η αποδοχή ή η απόρριψή της.
Άρθρο 7ο  Υποχρεώσεις Μελών  Ι.  Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :  α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.  β. Να παρίστανται στις συνελεύσεις του Σωματείου.  γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες και δράσεις του Σωματείου.  δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.   Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.  ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο. Σημ.  Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.  στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη, να τηρούν εχεμύθεια και το απόρρητο των αποφάσεων, συζητήσεων κλπ. του Σωματείου.  ζ. Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές και τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου , τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.  ΙΙ.  Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία, των διατάξεων του Καταστατικού, του Κανονισμού και των αρχών του σωματείου , αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
 Άρθρο 8ο  Πειθαρχικός Έλεγχος  Ι.  Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από τη Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :   α. Στην επίπληξη.  β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.  γ. Στην οριστική διαγραφή από το Σωματείο. ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :   α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.  β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.  γ. Έχει ζητηθεί από τον ίδιο ή μέλος του Σωματείου και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. ΙΙΙ.  Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης και το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος καλείται σε έγγραφη ή προφορική απολογία εντός προθεσμίας πέντε ημερών . ΙV.  Η απόφαση κοινοποιείται στον πειθαρχικά διωκόμενο .Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί , εντός προθεσμίας ενός μηνός ,από της κοινοποιήσεως, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης..  V.Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή της κύρωσης λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 Άρθρο 9ο  Διαγραφή Μελών  Ι.  Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο. ΙΙ.  Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :  α. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.  β. Αν παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό ή καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα ή για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.  γ. Αν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή παραβιάσει τους όρους του παρόντος ή του Εσωτερικού Κανονισμού. ΙΙΙ.  Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή , εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από της κοινοποιήσεως της απόφασης ,ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. IV.  Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι και εφόσον τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές του εκκρεμότητες προς το Σωματείο.
Άρθρο 10ο  Πόροι του Σωματείου   Πόροι του Σωματείου ορίζονται:   α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και το τέλος (δικαίωμα) εγγραφής τους.  β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.  γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου, από εκδηλώσεις (εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές κλπ) λαχειοφόρους, εράνους, μπαζάρ, παραστάσεις κλπ. που διοργανώνει το Σωματείο.  δ. Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες (επ’ωφελεία απογραφής) κληροδοσίες προς το Σωματείο ,από ιδιώτες, το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ο.Τ.Α, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ.  Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Σημ.  Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς  επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο  χρόνο, τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.  ε. Οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από κρατικούς φορείς ή το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ο.Τ.Α, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα , ΕΣΠΑ κλπ. Κάθε άλλο χρηματικό ποσό ή είδος που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία και πηγή.
Άρθρο 11ο   Οικονομική Διαχείριση  Ι.  Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. ΙΙ.  Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. ΙΙΙ.  Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. IV.  Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σωματείου και υπογεγραμμένο από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. V.  Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι 1.500 Ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό. VI.  Η ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία. VII.  Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία. VIII.  Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό έως /////// σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.. ΙΧ.  Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι 200 Ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.
 Άρθρο 12ο   Γενική Συνέλευση  Ι.  Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι’ αυτού εκδηλώνεται η βούληση των μελών.  ΙΙ.  Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα που εκλέγονται –με ανάταση των χειρών πριν από την έναρξη των εργασιών της- από τα παρόντα μέλη της. ΙΙΙ.  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, με μέριμνα της διοίκησης έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  IV.  Την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα μέλη του Σωματείου (ιδρυτικά και τακτικά) με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως από τη διοίκηση, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της. V.  Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα και με κάθε πρόσφορο μέσο. (προσκλήσεις , τηλέφωνο, διαδίκτυο κλπ)  Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. VI.  Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.. VII.  Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση. VII.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται φανερά και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση. ΙΧ.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
  Άρθρο 13ο   Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ι.  Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά ενήμερα, προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Μέλος που έχει οικονομική εκκρεμότητα με το Σωματείο , δύναται να την τακτοποιήσει ακόμη και την ημέρα της Γ.Σ. ΙΙ.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη προσέλθουν.  ΙΙΙ.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης. IV.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. V.  Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. VI.  Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών. VII.  Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού. VIII.  Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ για φύλαξη.
 Άρθρο 14ο   Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης  Ι.  Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητά θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση. ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορούν να επαναπροταθούν.  ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση είναι :  α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.  β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη λήξη κάθε έτους.  γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από 1.000 Ευρώ.  δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημίωσης για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας . στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.  ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σημειώνεται στο σημείο αυτό, ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Σωματείο τουλάχιστον ένα έτος πριν τις  αρχαιρεσίες, είναι ταμειακά ενήμερα και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που αναφέρονται στο παρόν.  θ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.  ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.  ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.  ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου όταν κρίνει το Δ.Σ που είναι αρμόδιο, για την παραπομπή σε αυτή.  ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.  ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.  ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.  ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.  ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.  ιθ. Η διάλυση του Σωματείου. V.  Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
Άρθρο 15ο   Διοικητικό Συμβούλιο  Ι.  Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ειδικό Γραμματέα , έναν (1) Ταμία, έναν (1) ‘Εφορο και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών και ιδρυτικών μελών. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικοί με τη σειρά εκλογής τους.  Η θητεία του Δ.Σ ορίζεται τριετής. ΙΙ.  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτούνται ή παύονται , αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά της εκλογής τους και επανασυγκροτούνται σε σώμα εντός πέντε ημερών. ΙΙΙ.  Κανένα μέλος δε δύναται να έχει διπλή ιδιότητα στο Δ.Σ. IV.  Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης , διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά. V.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του. VI.  Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου , ο πλειοψηφείς από τους Συμβούλους. VII.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός εάν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα ή κρίνει το Δ.Σ ότι πρέπει να γίνει μυστική. VIII.  Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση. ΙΧ.  Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν είτε τηλεφωνικώς ,είτε μέσω διαδικτύου , είτε με γραπτές προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Χ.  Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. ΧΙ.  Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο. ΧΙΙ.  Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε (5) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση παραίτησης οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ, τη θέση καταλαμβάνει αναπληρωματικός και το Δ.Σ επανασυγκροτείται σε σώμα. Τα μέλη του Δ.Σ δε δύνανται σε καμία περίπτωση να είναι μέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης ή να έχουν κομματική ή πολιτική δράση ή να κατέχουν αξίωμα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αυτό με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά. Τα μέλη του Δ.Σ οφείλουν να τηρούν απαραβίαστα το Καταστατικό και τον Κανονισμό του Σωματείου καθώς και το απόρρητο των συνεδριάσεων του. Μέλος του Δ.Σ που παύει να πληρεί τις ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις ή υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα , παύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  Άρθρο 16ο   Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου   Το Διοικητικό Συμβούλιο :  α. Διοικεί το Σωματείο.  β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, ή το κρίνει σκόπιμο τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.   γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους.  δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.  ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  στ. Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.  Προκηρύσσει εκλογές , δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του, καθορίζοντας τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής τους.  ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.  η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου και την οργάνωση δράσεων.  θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.  ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.  ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.  ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε ενάτων (5/9) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.  ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών .  ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.  ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.  ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.  ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.  ιη. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.  ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.  κ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση.  Και Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.
  Άρθρο 17ο   Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Ι.  Ο Πρόεδρος :  α. Συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.  β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.  γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, των κρατικών Αρχών, του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, εξωδικαστικά και δικαστικά, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.  δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  ε. Διεξάγει με το Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία και συνυπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.  στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.  ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.  η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.  θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον τραπεζικό λογαριασμό.  ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.  ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.  ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. ΙΙ.  Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή εν απουσία και του Αντιπροέδρου ο πλειοψηφείς Σύμβουλος.    2. Ο Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει τον Πρόεδρο -όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται – σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα καθήκοντα.
Άρθρο 18ο   Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα και Ειδικού Γραμματέα  Ι.  Ο Γενικός Γραμματέας :  α. Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.  β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο.  γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  δ. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.  ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σ’ αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.  στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.  ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου. ΙΙ.  Το Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας. Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα προαναφερόμενα καθήκοντα του.
 Άρθρο 19ο   Αρμοδιότητες Ταμία και Εφόρου  Ι.  Ο Ταμίας :  α. Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.  β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων είσπραξης που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.  γ. Κινεί με τον Πρόεδρο το λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στην Τράπεζα.  δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά στην οικονομική κατάσταση του Σωματείου.  ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.   στ. Υποβάλλει κάθε εξάμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. ΙΙ.  Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ο Έφορος. Ο Έφορος αναπληρώνει τον Ταμία στα ανωτέρω αναφερόμενα καθήκοντά του.
 Άρθρο 20ο   Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου  Ι.  Όποιοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική –προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική δήλωση –αίτηση , στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπό τους όρους  Α. Να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα έτος από την εγγραφή τους ως μέλη , στο Σωματείο. Β. Να είναι ταμειακά ενήμεροι και γενικά να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.  Σημειώνεται ότι δύνανται ακόμη και την ημέρα των αρχαιρεσιών να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Γ. Να μην εμπίπτουν στα κωλύματα που προβλέπονται από το Νόμο, το Καταστατικό και τον εσωτερικό του Κανονισμό. Επισημαίνεται και πάλι ότι δεν δύνανται να εκλεγούν και να κατέχουν θέση στο Δ.Σ μέλη που είναι ενεργά σε πολιτικές ή κομματικές οργανώσεις και συνδικαλιστικά όργανα ή κατέχουν δημόσιο αξίωμα.  ΙΙ.  Η δήλωση υποψηφιότητας που υποβάλλεται από τα τακτικά και ιδρυτικά μέλη ενέχει σιωπηρά υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που δηλώνει ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό. Επίσης ότι δεν είναι μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης ούτε έχει κομματική ή πολιτική δράση, ούτε κατέχει αξίωμα. ΙΙΙ.  Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε σε κοινό ψηφοδέλτιο . Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση που προηγείται αυτών, με ανάταση χειρών, Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή . Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις εκλογές, κάνει τη διαλογή των ψήφων, συντάσσει κατάσταση ψηφισάντων και πρακτικό εκλογικών αποτελεσμάτων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι. IV.  Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτίμησής τους, έως εννέα (9) για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο. V.  Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν λάβει περισσότερες ψήφους. Οι εννέα (9) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι όλοι οι επόμενοι υποψήφιοι είναι αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά εκλογής τους. Οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά. VI.  Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν. VII.  Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα, με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος, εντός πέντε ημερών από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και κατανέμουν μεταξύ τους , με φανερή ψηφοφορία , τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.
 Άρθρο 21ο  Ελεγκτική Επιτροπή  Ι.  Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους. Η θητεία τους ,όπως και του Δ.Σ , ορίζεται τριετής. ΙΙ.  Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που τη θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους. ΙΙΙ.  Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα. IV.  Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
   Άρθρο 22ο   Αποζημίωση Μελών Διοίκησης  Ι.  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος. ΙΙ.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 5/9 μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για τη λήψη απόφασης επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.
 Άρθρο 23ο   Τροποποίηση Καταστατικού  Ι.  Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. ΙΙ.  Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Δικαστηρίου.
  Άρθρο 24ο   Εσωτερικοί Κανονισμοί  Ι.  Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς. ΙΙ.  Οι Κανονισμοί αυτοί λαμβάνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κριθεί αναγκαίο εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
  Άρθρο 25ο   Διάλυση Σωματείου  Ι.  Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.  Με απόφαση του Δικαστηρίου , μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο , αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή, α) αν , επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια , είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το Σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό β) αν από μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί γ)αν το Σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό του ή αν ο σκοπός και η λειτουργία του Σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη. ΙΙ.  Τη διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των ιδρυτικών και τακτικών μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. ΙΙΙ.  Με απόφαση του Δικαστηρίου επίσης μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου – που διέπει τα Σωματεία – ή του Καταστατικού.
Άρθρο 26ο   Τύχη Περιουσίας του Σωματείου   Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δε διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.
   Άρθρο 27ο   Σφραγίδα Σήμα  Ι.  Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ίδρυσης του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου και την έδρα. ΙΙ.  Το σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του.
 Άρθρο 28ο   Βιβλία του Σωματείου   Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι : – Υποχρεωτικά  α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.  β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών.  δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.   – Προαιρετικά :  α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.  β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.  γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.  δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.  Ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.  Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
  Άρθρο 29ο   Γενικές Διατάξεις  Ι.  Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι. ΙΙ.  Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμευτικές για το Σωματείο εφόσον γίνονται μέσα στα πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, νομότυπα και κατά το χρόνο της θητείας τους.
Άρθρο 30ο    Τελική Διάταξη   Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη ,στην Κέρκυρα και υπογράφεται ως εξής :    Κέρκυρα,11.1.2016
 ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  1 Γενοβέφα – Θεοδώρα Χειμαριού  2. Ιωάννης Κούλας  3. Άρτεμις Γκισδάκη  4.Μαρία Αγάθου  5. Σπύρος Φαγογένης  6. Αναστασία Γκαργκατζή  7.Ελισάβετ Μπάσιου  8.Θοδώρα Σιδέρη  9. Σπυριδούλα Μαυροζούμη  10. Μαρίνος Μικάλεφ  11. Χρήστος Γεωργίου  12. Παναγιώτα Κορακιανίτη  13. Σπυριδούλα Κυζιρίδου  14 .Σκορδίλη Ειρήνη 15.Βασιλεία Τρίψα 16.Αναστάσιος Μπούας 17.Ιωάννης – Τζών Μαγκλάρας  18.Χρήστος Τσαρακτσίδης 19.Χρήστος Λούβρος 20. Γιώργος Χρηστακέας  21.Σπυρίδων Κασίμης 22. Δήμητρα Κοκκίνου  23. Ευριδίκη Σπητιέρη   24. Δημήτρης Σαββανής  25. Μεταλληνού Αναστασία  26. Φιλένη Λοράνδου 27.Χριστίνα Κατέρη  28. Μπαλανίκας Ιωάννης
. Attachment Babywearing Bonding Bιβλία ENCA Kids in Athens KMOP LaLeche Online Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Origami Quilling S.O.S. Saferinternet STEM Tourette vbac Άγχος Όρια Αγόρια Αδερφάκι Αθήνα Αθλητισμός Αιματολογική εξέταση Ανάπτυξη Ανακύκλωση Ανοσοκαταστολή Απόκριες Ασφάλεια Ασφάλιση Αυτισμός Αυτοάνοσα Βάφτιση Βίντεο Βιβλιάριο Υγείας Βιβλιοθήκες Βοήθεια Βρώμικο παιχνίδι Γεωγραφία Γεωμετρία Γλουτολίνη Γυναικολογία ΔΕΠΥ Δημιουργικότητα Διάστημα Διαγωνισμοί Διαδίκτυο Διαδραστικό Διαζύγιο Διακρίσεις Διαταραχές Διατροφή Δικαιοσύνη Δωρεά ωαρίων Δώρο ΕΨΥΠΕ Εγκυμοσύνη Εθελοντισμός Ειδική Αγωγή Εκδρομή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικές δράσεις Εκτυπώσεις Εκφοβισμός Εμβόλια Εξωσωματική Επιμέλεια Επιστημονικά νέα Ευεξία Εφηβεία Εφημερίες Ζάχαρη Ζήλεια Θεσσαλονίκη Θετική ενίσχυση Θηλασμός Θυμός Ιατρική Ιστορία Ισχίο ΚΑΡΠΑ Κακοποίηση Καλοκαίρι Καρκίνος Κατάθλιψη Κατοικίδια Κοινωνικοποίηση Κορωνοϊός Κουράκης Κουτάκι Κρίση ΛΟΑΤΚΙ Λεπτή Κινητικότητα Μαθηματικά Μαιευτήρια Μουσεία Μουσική Μπαμπάς Μυθολογία Νεογέννητο Νηπιαγωγείο Νησί Νοηματική Νοσοκομεία Ξύλο Ολοήμερο Ορθοπεδική Ουρολογία Πάρτυ Πάσχα Παιδικός Παιχνίδια Παλιές κακές συνήθειες Πανεπιστήμιο Παππούς & Γιαγιά Παρασυμπαθητικό Παχυσαρκία Πετιμέζι Ποτέ πια μόνα Προγεννητική Προς Ετήσια Ανανέωση Προσκόλληση Πρωτοχρονιά Πρόληψη Ρολό τουαλέτας Σαπουνόφουσκες Σαπούνι Σεμινάρια Σεξουαλική αγωγή Σπίτι Στατιστικές Συμβουλές Συμπαθητικό Σχολείο Σώμα Ταξίδι Ταυτότητα φύλου Τηλεφωνικές γραμμές Τηλεόραση & Η/Υ Τοκετός Τυρί ΥΛΑ Υπερδιέγερση Υποστήριξη Φαρμακεία Φθηνές κατασκευές Φοβίες Φωτιά Φόβος Φόρουμ Φύση Χανιά Χαρτί Χορηγία Επικοινωνίας Χριστούγεννα Χρυσόσκονη Χωρίς Ζάχαρη ΩάριοΔιαφημίσεις (5)
"Με την παραμονή σας σε αυτή τη σελίδα συμφωνείτε στους όρους χρήσης & την πολιτική απορρήτου/cookies. Το φόρουμ συζητήσεων είναι δημόσιο. Θα είναι καλό να τηρείτε την ανωνυμία σας και να μην δημοσιεύετε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Ότι δημοσιεύετε στο διαδίκτυο μένει για πάντα στο διαδίκτυο. "

      © parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008
Υποστηρικτές: