➔ ParentsCafe.gr

Επιλέγοντας Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο

Κριτήρια επιλογής ιδιωτικού νηπιαγωγείου: ποιές είναι οι προτεραιότητες, ποιά τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει;

Επιλέγοντας Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο  της Όλγας Τσουμή 

Διαφημίσεις

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί πλέον την πρώτη υποχρεωτική βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι η αρχή της σχολικής ζωής του παιδιού και η πρόκληση για τους γονείς, να επιλέξουν σχολείο μεγάλη!

Στα πρώτα τέσσερα με πέντε χρόνια της ζωής του, ο άνθρωπος διαμορφώνει το μισό σχεδόν των δυνατοτήτων της ψυχικής και νοητικής του εξέλιξης.

Γνωρίζοντας πόσο σημαντικά είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και πόσο καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του παίζει το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσει, τα βιώματα που θα έχει και τα μηνύματα που θα πάρει, καταλαβαίνει κανείς πόσο κρίσιμη και σοβαρή είναι για τον κάθε γονιό η επιλογή του χώρου και των ανθρώπων στα χέρια των οποίων θα εμπιστευτεί το παιδί του.

Η σωστή επιλογή Νηπιαγωγείου αποτελεί εγγύηση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του παιδιού ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μελλοντικές του προσπάθειες για επιτυχία στη ζωή!

Τα πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής Νηπιαγωγείου, τα οποία θα πρέπει ο γονιός να λάβει υπόψη του, είναι:

Α) Παιδαγωγικά κριτήρια

Εφαρμογή καινοτόμων επιστημονικών προγραμμάτων με έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Νηπιαγωγείο, ως ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού μετά την οικογένεια, θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού αναφέρεται στην παράλληλη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική του ανάπτυξη.

Ειδικότερα, στο Νηπιαγωγείο το παιδί θα καταφέρει:

 • Να καλλιεργήσει τις αισθήσεις του και να οργανώσει τις πράξεις του, νοητικές ή κινητικές.
 • Να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Να μάθει να συμπεριφέρεται σωστά, να εργάζεται, να βοηθά, να δέχεται τη βοήθεια που του προσφέρεται, να πειθαρχεί και να προχωρεί στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Να αναπτύξει πρωτοβουλίες ελεύθερα κι αβίαστα μέσα στο οργανωμένο περιβάλλον και να συνειδητοποιήσει την αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας, κυριαρχώντας και ελέγχοντας παράλληλα τον εαυτό του.
 • Να αναπτύξει την ικανότητα να διατυπώνει τις σκέψεις του, τις επιθυμίες του, τα συναισθήματά του και να περιγράφει τις εμπειρίες του με λογική δομή.
 • Να εξοικειωθεί με τη σχέση των ήχων και των συμβόλων (γράμματα) της γλώσσας μας για την ομαλή μετάβαση από το γραπτό στον προφορικό λόγο.
 • Να καλλιεργήσει τη λεπτή του κινητικότητα και με τις κατάλληλες ασκήσεις προγραφής να καταλήξει στην άνετη γραφή των γραμμάτων.
 • Να συνειδητοποιήσει τις βασικές έννοιες των μαθηματικών και να συλλάβει το “μηχανισμό” τους πριν αρχίσει να μετράει.
 • Να κατανοήσει τις βασικές αρχές της ανάγνωσης.
 • Να ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα και να αποκτήσει όλες εκείνες τις γνώσεις που του είναι απαραίτητες για την ομαλή μετάβασή του στο Δημοτικό Σχολείο.

Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, με παράλληλη καθοδήγηση και συμβουλευτική των γονέων.

Όπως προαναφέρθηκε, η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αποτελεί έναν από τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Νηπιαγωγείο. Η εφαρμογή συγκεκριμένων και απόλυτα στοχευμένων δραστηριοτήτων, με παράλληλη συμβουλευτική των γονέων έχει σα στόχο να υποστηρίξει τα παιδιά και τους γονείς :

 • Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις ή καταστάσεις που τους προκαλούν άγχος,
 • Να αναπτύξουν συναισθηματική ανθεκτικότητα,
 • Να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων,
 • Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους,
 • Να συμβάλει στη βελτίωση της αυτό-αποτελεσματικότητας τους,
 • Να απολαμβάνουν θετικές εμπειρίες,
 • Να αναπτύξουν μια φιλοσοφία αλληλοβοήθειας και υποστήριξης.

Οι γονείς, συμμετέχουν σε ομάδες και μαθαίνουν νέες δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά τους, οι οποίες τους βοηθούν να τα υποστηρίζουν καλύτερα στο μεγάλωμά τους.

 

Μέθοδοι διδασκαλίας με επίκεντρο τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις ανάγκες κάθε μαθητή.

Η νηπιαγωγός σχεδιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της. Σύμφωνα με τη Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία, το θέμα επεξεργασίας προκύπτει μέσα από ισότιμες επικοινωνιακές σχέσεις των μελών της ομάδας και δεν επιβάλλεται από τη Νηπιαγωγό. Η ίδια, διαμορφώνει ένα ελκυστικό περιβάλλον που παρακινεί το παιδί να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να προσεγγίσει μια δραστηριότητα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, του εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο υλοποίησης σύμφωνα με τον προσωπικό του ρυθμό, τον προτρέπει να λύνει προβλήματα που παρουσιάζονται και ουσιαστικά τον οδηγεί στο να συνειδητοποιήσει ότι η μάθηση είναι προσωπική του υπόθεσηΠρογράμματα που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων των παιδιών.

Εκτός από τα προγράμματα «Γλώσσας» και «Μαθηματικών» που ουσιαστικά διατρέχουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, το παιδί πρέπει να έρχεται σε επαφή με το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον, με την τέχνη (εικαστικά), τη μουσική, το θέατρο, την άθληση και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Δίνοντας ποικίλα και κατάλληλα ερεθίσματα στο παιδί και προσφέροντάς του την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, του επιτρέπουμε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, να επιλέξει τα ενδιαφέροντά του, να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ταλέντα του.

Προγράμματα που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων των παιδιών.

Εκτός από τα προγράμματα «Γλώσσας» και «Μαθηματικών» που ουσιαστικά διατρέχουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, το παιδί πρέπει να έρχεται σε επαφή με το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον, με την τέχνη (εικαστικά), τη μουσική, το θέατρο, την άθληση και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Δίνοντας ποικίλα και κατάλληλα ερεθίσματα στο παιδί και προσφέροντάς του την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, του επιτρέπουμε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, να επιλέξει τα ενδιαφέροντά του, να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ταλέντα του.

Μόνιμο, ειδικευμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές.

Η μονιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετίζεται με την ασφάλεια που νιώθει στο εργασιακό περιβάλλον και του επιτρέπει την απρόσκοπτη ενασχόλησή του με το έργο του. Η εμπειρία, επιτρέπει να αξιοποιούνται τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να γίνονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις για την επίτευξη των γνωστικών και συναισθηματικών στόχων. Η ειδίκευση είναι χρήσιμη τόσο ως προς το γνωστικό αντικείμενο, όσο και ως προς τις ανάγκες της προσχολικής ηλικίας. Διαφορετικά θα υλοποιήσει μια μουσική δραστηριότητα η νηπιαγωγός από έναν μουσικό. Διαφορετική προσέγγιση απαιτεί το νήπιο από έναν έφηβο.

Β) Υγεία και ασφάλεια

Ιατρείο

Η ύπαρξη ιατρείου και η λειτουργία του κατά τη διάρκεια όλων των σχολικών δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Σημαντική επίσης είναι η διαδικασία καταγραφής τυχόν προβλημάτων υγείας των μαθητών (π.χ. αλλεργίες) και η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων με το παιδί.

Επιπλέον ιατρικές παροχές όπως η συνεργασία με παιδίατρο, η ετήσια οφθαλμολογική και οδοντιατρική εξέταση είναι χρήσιμες για την πρόληψη ή/και τον εντοπισμό προβλημάτων.

Στις εξωτερικές εκπαιδευτικές επισκέψεις καλό είναι να συνοδεύει τα παιδιά νοσοκόμα. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν μαζί τους φαρμακείο.

Έμφαση στην ασφάλεια των χώρων και στον έλεγχο των επισκεπτών.

Η ασφάλεια των χώρων προϋποθέτει:

Ισόγειους χώρους, χωρίς σκάλες.

Τζάμια με μεμβράνες ασφαλείας.

Άνετες αίθουσες που επιτρέπουν την ασφαλή κίνηση των παιδιών.

Έπιπλα στο μέγεθος των παιδιών.

Ύπαρξη σχεδίου πυροπροστασίας με εμφανείς και εύχρηστους πυροσβεστήρες.

Πρόβλεψη για σχέδιο άμεσης εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού.

Φροντισμένος κήπος, χωρίς πέτρες και ξερά κλαδιά στα δέντρα.

Καλά συντηρημένα παιχνίδια στην παιδική χαρά.

Προσεκτικά επιλεγμένο παιδαγωγικό υλικό.

Παιχνίδια κατάλληλα για κάθε ηλικία, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάποσης ή τραυματισμού.

Ο έλεγχος των επισκεπτών σχετίζεται με:

Τη δυνατότητα εισόδου στο σχολικό περιβάλλον: η πόρτα του σχολείου πρέπει να παραμένει κλειστή και να ελέγχεται αν ο επισκέπτης είναι γονέας παιδιού που φοιτά ή απλώς επισκέπτης, καθώς και η πρόθεσή του. Κατά τη διάρκεια παραμονής του επισκέπτη στο χώρο, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται.

Σε μεγάλες οργανωμένες σχολικές μονάδες που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη φύλακα και η επιβεβαίωση των στοιχείων του επισκέπτη. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δίνεται σε όλους τους γονείς ειδική κάρτα εισόδου, την οποία δείχνουν στο φύλακα κατά την είσοδό τους. Για τους επισκέπτες, καταγράφονται τα στοιχεία τους και τους παραδίδεται «κάρτα επισκέπτη». Ταυτόχρονα, ενημερώνεται ο αρμόδιος που υποδέχεται και συνοδεύει τον επισκέπτη.

Τα παιδιά παραδίδονται -είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι από τις συνοδούς των σχολικών λεωφορείων- μόνο στους γονείς ή σε πιστοποιημένα από τους γονείς άτομα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάρχει άμεση επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς για έγκριση.

 

Γ) Επιπλέον παροχές

 • Διευρυμένο ωράριο, εκτός του βασικού, με κατάλληλες δραστηριότητες και δυνατότητα κάλυψης ποικίλων οικογενειακών αναγκών.

Εκτός από το βασικό πρόγραμμα είναι καλό να υπάρχει δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων, που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό η κάθε δραστηριότητα να πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας με εμπειρία στην προσχολική ηλικία. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι ξένες γλώσσες, η μουσική, τα αθλήματα, τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, η κολύμβηση. Έτσι, στο γνώριμο και οικείο περιβάλλον του νηπιαγωγείου, το παιδί θα καλλιεργεί τα ενδιαφέροντά του, ενώ οι γονείς απαλλάσσονται από την επιβαρυντική διαδικασία των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

 • Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για άμεση παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον και απρόσκοπτη συνεργασία με τους γονείς.

Η ύπαρξη ψυχολόγου, καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, επιτρέπει την άμεση υποστήριξη των Νηπιαγωγών στο έργο τους ως προς την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και την υποστήριξη των ίδιων των μαθητών. Επιπλέον, ευνοεί τη συχνή συνεργασία και υποστήριξη των γονέων, με δική της ή δική τους πρωτοβουλία.

 • Συνεργασία με τους γονείς και άμεση ενημέρωσή τους.

Η δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να είναι άμεση. Αν είναι απασχολημένοι στην τάξη με τα παιδιά, ενημερώνονται από τη γραμματεία και επικοινωνούν το συντομότερο δυνατό με τον γονέα ή η γραμματεία τους μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει εβδομαδιαίος συγκεκριμένος χρόνος για προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, ενώ ιδανικά προβλέπονται και απογευματινές συναντήσεις που εξασφαλίζουν περισσότερο χρόνο συνεργασίας και εξυπηρετούν τους εργαζόμενους γονείς.

 • Ύπαρξη κήπου με άνετο χώρο που καλύπτει πλήρως την πρωταρχική ανάγκη της προσχολικής ηλικίας για παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο, αλλά και την ανάγκη για επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, ο κατάλληλα οργανωμένος κήπος με ποικιλία φυτών, αμμόλακο, λαχανόκηπο, κ.λ.π. καλύπτει την ανάγκη για εξερεύνηση, παρατήρηση και πειραματισμούς, ενώ ενισχύει τη γνώση μέσα από τη βιωματική μάθηση.

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις σύγχρονων προδιαγραφών

Η ύπαρξη χώρων όπως η αίθουσα μουσικής, το κολυμβητήριο, το θέατρο, το κλειστό γυμναστήριο καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η οργανωμένη προσχολική εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των δυσκολιών και στην ομαλή μετάβαση στη σχολική ζωή και τις υποχρεώσεις της.

Τα παιδιά που παρακολουθούν ποιοτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, αποδίδουν καλύτερα σε επίπεδο γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο Δημοτικό.

 Η Όλγα Τσουμή είναι νηπιαγωγός, διευθύντρια του Νηπιαγωγείου στα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Διαφημίσεις


Το άρθρο δημοσιεύτηκε με την ευγενική χορηγία των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Απο την ίδια σειρά ενημερωτικών άρθρων, με χορηγό τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, δείτε και αυτά τα ενδιαφέροντα άρθρα: Η δημιουργικότητα: αστείρευτη πηγή γνώσης, Αντιμετωπίζοντας περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς και Πρέπει να μάθει να γράφει και να διαβάζει ένα παιδί από το Νηπιαγωγείο; Παράλληλα, απο τον ίδιο χορηγό έχει δημοσιευτεί και το εύκολο εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο “Καθάρισε την πόλη!” στο Parentscafe.gr! Πατήστε εδώ για να το παίξετε.


Email (επικοινωνία μέσω email) Μεσογείων 151, Μαρούσι, 15126. Τηλ.: 210 61 86 000, Fax: 210 61 86 020

. Bιβλία ENCA Kids in Athens LaLeche Online Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Origami S.O.S. STEM vbac Όρια Αγόρια Αδερφάκι Αθήνα Αθλητισμός Αιματολογική εξέταση Ανάπτυξη Ανακύκλωση Απόκριες Ασφάλεια Ασφάλιση Αυτισμός Αυτοάνοσα Βάφτιση Βίντεο Βιβλιάριο Υγείας Βιβλιοθήκες Βοήθεια Βρώμικο παιχνίδι Γεωγραφία Γεωμετρία Γλουτολίνη Γυναικολογία Δημιουργικότητα Διάστημα Διαγωνισμοί Διαδίκτυο Διαδραστικό Διαζύγιο Διακρίσεις Διατροφή Δικαιοσύνη Δώρο Εγκυμοσύνη Εθελοντισμός Ειδική Αγωγή Εκδρομή Εκπαίδευση Εκτυπώσεις Εκφοβισμός Εμβόλια Εξωσωματική Επιμέλεια Επιστημονικά νέα Ευεξία Εφηβεία Εφημερίες Ζάχαρη Ζήλεια Θεσσαλονίκη Θετική ενίσχυση Θηλασμός Θυμός Ιατρική Ιστορία Καλοκαίρι Καρκίνος Κατάθλιψη Κορωνοϊός Κουράκης Κουτάκι Κρίση ΛΟΑΤΚΙ Λεπτή Κινητικότητα Μαθηματικά Μαιευτήρια Μουσεία Μουσική Μυθολογία Νεογέννητο Νηπιαγωγείο Νησί Νοσοκομεία Ξύλο Ολοήμερο Ουρολογία Πάρτυ Πάσχα Παιδικός Παιχνίδια Παλιές κακές συνήθειες Πανεπιστήμιο Παππούς & Γιαγιά Παχυσαρκία Πετιμέζι Ποτέ πια μόνα Προγεννητική Προς Ετήσια Ανανέωση Πρωτοχρονιά Σαπουνόφουσκες Σαπούνι Σεμινάρια Σπίτι Συμβουλές Σώμα Ταξίδι Ταυτότητα φύλου Τηλεόραση & Η/Υ Τοκετός Τυρί ΥΛΑ Υποστήριξη Φαρμακεία Φθηνές κατασκευές Φόρουμ Φύση Χανιά Χαρτί Χορηγία Επικοινωνίας Χριστούγεννα Χρυσόσκονη Χωρίς Ζάχαρη


This is the First Placement in the SidebarThis is the Second Placement in the Sidebar
"Με την παραμονή σας σε αυτή τη σελίδα συμφωνείτε στους όρους χρήσης & την πολιτική απορρήτου/cookies. Το φόρουμ συζητήσεων είναι δημόσιο. Θα είναι καλό να τηρείτε την ανωνυμία σας και να μην δημοσιεύετε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Ότι δημοσιεύετε στο διαδίκτυο μένει για πάντα στο διαδίκτυο. "

      © parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008
Υποστηρικτές: