ratataplan

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

  Recommended Posts

  ΓΕΝΙΚΑ

  Με το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α /3-4-2008) εγκρίθηκε η καταβολή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών.

  Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας , ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

  Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 - 2005.

  Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

   

  ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

  Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής είναι η Τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της.

  Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

   

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Α) Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας.

  Β) Να έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

   

  ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  Η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι' αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ , αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

   

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Α) Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας.

  Β) Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

  Γ) Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και το ΑΦΜ.

  Δ) Αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας της δικαιούχου.

   

  ΠΟΣΟ

  Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

  Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού.

  Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

   

  ΔΙΑΚΟΠΗ

  Η παροχή διακόπτεται λόγω:

  Α) Πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και

  Β) αίτησης διακοπής του δικαιούχου.

   

  ΙΣΧΥΣ

  Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες που από την δημοσίευση του νόμου (3/4/2008) και μετά, βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

   

   

  -----------------------------

   

  ΑΙΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ

   

  Τ.Υ. . ΚΠΑ2............................

  Σας παρακαλώ να μου εγκρίνετε τη καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (άρθρο 142 του Ν. 3655/2008).

  ΟΝΟΜΑ

  ΕΠΩΝΥΜΟ

   

  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

   

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ

   

  Α. Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΑΦΜ

  Α.Μ.ΙΚΑ ΑΡ. ΛΟΓ. ΕΤΕ

  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

  ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Τ.Κ.

   

   

   

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

   

  .........../......../.......

   

  Η ΑΙΤΟΥΣΑ

   

   

  ----------------------------------------

   

   

   

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

   

   

  Ο πιο κάτω εργοδότης........................................................................

  Είδος επιχείρησης...............................................................................

  Διεύθυνση .......................................................................................Α.Μ. (Αγορά Ενσήμων ΙΚΑ) .................................ΤΗΛ...........................

  Στοιχεία Ταυτότητας...........................................................................

  Βεβαιώνω και δηλώνω υπεύθυνα, με την παρούσα μου και έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόμου, για ψευδή δήλωση, ότι η ασφαλισμένη...............

  ......................................................................................................

  με Α.Μ. ΙΚΑ ..................................... κατά την έναρξη της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση με την επιχείρησή μας.

  Η ανωτέρω ασφαλισμένη προσλήφθηκε την ..................................με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου/ορισμένου χρόνου με πλήρη/μερική απασχόλησης.(1).

  (Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι η ..................)

  Κατά την έναρξη δε αυτής οι μηνιαίες αποδοχές ή το ημερομίσθιο της είναι.....................................................................ευρώ (...............).

  Η ασφαλισμένη έλαβε κανονική άδεια ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας (μετά τη λήξη της κυοφορίας - λοχείας) από.......................έως.................

  Η βεβαίωση αυτή δίνεται στην ανωτέρω μισθωτό για να την χρησιμοποιήσει στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να της χορηγηθεί η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας.

   

   

   

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

   

  ........./....../......

   

   

  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

   

   

  ΣΦΡΑΓΙΔΑ


  ltPsp2.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  να συμπληρωσω στα παραπανω πως σημερα ακουσα πως εκτος απο τον κατωτατο μισθο που θα παιρνουν οι γυναικες, θα προστιθονται οτι αλλα επιδοματα επαιρναν κατα τη διαρκεια της κανονικης εργασιας τους δηλ. (γαμου, ξενης γνωσσας, υπολογιστη κλπ)

   

  αρα κατι ειναι κι αυτο

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  να ρωτησω βρε παιδια.... πρεπει να παρω τον 6μηνο απο τισ 9 /10 κ μετα(ετσι λεει το χαρτι που μου εδωσαν απο την δουλεια) ομως δεν μου εχει ερ8ει ακομα το χαρτι απο το ικα (Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.)

  μεχρι ποτε μπορω να κανω τα χαρτια μου????

  ολα τα υπολοιπα ειναι ετοιμα

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  πας κ το ζητας απο τισ παροχες???

  οταν τους ειπα οτι μου ζηταν ενα χαρτι απο τον οαεδ μου ειπαν οτι δεν εχει εκδοθει ακομα κ θα μου το στειλουν σπιτι.........

  που ξερω οτι εχει εκδοθει αφου κανει 2 μηνεσ να βγει???

  ελεοσ με την γραφειοκρατειαααααααααααα

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

  Για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο θα χρειαστεί να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Είναι δωρεάν.

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Κάντε εγγραφή να συμμετάσχετε στις συζητήσεις - είναι εύκολη και γρήγορη!

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Σύνδεση

  Έχετε ήδη έναν λογαριασμό χρήστη; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα