Jump to content
➔ ParentsCafe.gr
 • Tell a friend

  Love Parents.org.gr? Tell a friend!

Recommended Posts

Παράθεση
Τα είδη της αναδοχής

 

ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΔΟΧΗ

 

Η περίπτωση αυτή αφορά οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση. Η κοινωνική λειτουργός έρχεται σε επαφή με τους συγγενείς που θέλουν να πάρουν να πάρουν το παιδί και εφόσον το αποδεχτούν έχουμε την συγγενική αναδοχή.

 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΔΟΧΗ

 

Το είδος αυτό της αναδοχής είναι διάρκειας μέχρι 2 χρόνων. Γίνεται όταν οι οικογένειες χρειάζονται αυτό το διάστημα για να ξεπεράσουν την κρίση ώστε να ξαναπάρουν τα παιδιά κοντά τους. Είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος αναδοχής ο οποίος όμως ενδέχεται να εξελιχθεί σε μακροπρόθεσμη τοποθέτηση.

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΔΟΧΗ

 

Το είδος αυτό της αναδοχής αναφέρεται σε παιδιά που δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην οικογένειά τους.

 

ΑΝΑΔΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Σημαίνει όταν κάποιος θα ήθελε να φιλοξενήσει στο σπίτι κάποιο παιδί για Σαββατοκύριακο, γιορτές, καλοκαίρια κ.λ.π.

Διαφορές αναδοχής και υιοθεσίας.

 

Η υιοθεσία είναι μια νομική πράξη κατά την οποία το υιοθετημένο παιδί απολαμβάνει όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα ενός φυσικού παιδιού, και η οικογένεια έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό σαν να ήταν φυσικό παιδί της. Η υιοθεσία αλλάζει την νομική ταυτότητα του παιδιού. Ένα ανάδοχο παιδί κρατάει την δική του ταυτότητα (π.χ. ονοματεπώνυμο) και εξακολουθεί να είναι νόμιμο παιδί των φυσικών γονέων του.

Ποια είναι τα προσόντα των ανάδοχων γονέων;

 

Αγάπη, υπομονή, καλοσύνη για να μπορείς να ενδιαφερθείς για "το παιδί κάποιου άλλου". Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς τον ιδανικό ανάδοχο γονέα, γιατί οι ανάγκες των παιδιών ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζονται και ανάλογοι ανάδοχοι γονείς. Το ιδανικότερο θα ήταν οι ανάγκες κάθε παιδιού να συνταυτίζονται με αυτό που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι ανάδοχοι γονείς. Βέβαια οι συνθήκες δεν επιφέρουν τόσο ιδανική τοποθέτηση. Παρ όλα αυτά έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας γιατί οι γονείς που δεν ήταν σίγουροι για τις ικανότητές τους, σήμερα είναι ευτυχισμένοι. Η αναδοχή είναι μια μορφή εργασίας στην οποία πρέπει να συμμετέχει όλη η οικογένεια.

Μπορεί ο καθένας να γίνει ανάδοχος γονέας;

 

 

Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη διαδικασία αναδοχής. Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν τις δικές τους μεθόδους στο να κρίνουν την καταλληλότητα των ανάδοχων γονέων. Μερικές φορές οι ενδιαφερόμενοι καθώς μαθαίνουν περισσότερα για τον θεσμό ανακαλύπτουν ότι είναι κάτι που δεν ταιριάζει στη δική τους οικογένεια, και άλλες φορές κρίνουν ότι θα ήταν καλύτερα να το αναβάλουν έως ότου τα παιδιά τους ωριμάσουν περισσότερο.

Οι ανάδοχοι γονείς παίρνουν πληροφορίες για τα παιδιά που θα φροντίσουν;

 

Όλοι οι φορείς δίνουν πληροφορίες για το παιδί και τις ιδιαιτερότητές του. Όμως και οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να θέσουν ένα ερωτηματολόγιο αν θέλουν:

 

Α. Γενικές πληροφορίες - ονοματεπώνυμο, ηλικία, σχολείο κ.λ.π.

Β. Προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Γ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της αναδόχου οικογένειας;

 

Ο φάκελος του παιδιού μπορεί να διαβαστεί από τους ανάδοχους γονείς.

Υπάρχει όριο ηλικίας για τους ανάδοχους γονείς;

 

Κάθε αίτηση εξετάζεται ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ηλικίας. Είθισται πάντως να προτιμούνται γονείς ηλικίας κάτω των 55 ετών.

 

Ο θεσμός της αναδοχής είναι νομικά κατοχυρωμένος σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2447/30-12-1996.

 

Παροχές στις ανάδοχες οικογένειες.

 

Το ΜΗΤΕΡΑ για κάθε παιδί που είναι τοποθετημένο σε ανάδοχη οικογένεια παρέχει:

 

μηνιαίο επίδομα κλιμακούμενο ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού

 

πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη.

 

κάλυψη ειδικών θεραπειών

 

κάλυψη ένδυσης, υπόδησης, ιματισμού και ειδών πρώτης εγκατάστασης του παιδιού στην οικογένεια

 

κάλυψη σχολικών δαπανών.

 

http://news.pathfinder.gr/periscopio/adoption_children.html

 

Παράθεση
4. Η αναδοχή ανηλίκων

4.1. Έννοια

Θεσμός σχετικά νεοπαγής, η αναδοχή αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών συμφερόντων του ανηλίκου, όταν οι γονείς ή ο επίτροπος δεν είναι σε θέση να φροντίζουν το παιδί. Αντικείμενο, λοιπόν, της αναδοχής είναι η πραγματική φροντίδα του ανηλίκου. Η γονική μέριμνα ή η επιτροπεία παραμένουν, καταρχήν, ανεπηρέαστες από την αναδοχή. Στην ουσία, δηλαδή, πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση μιας πραγματικής κατάστασης, η οποία δημιουργείται από την ανάθεση, με συμφωνία των γονέων και της ανάδοχης οικογένειας ή με απόφαση του δικαστηρίου, της πραγματικής φροντίδας του παιδιού σε τρίτον. Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση εισάγεται για πρώτη φορά στον Αστικό Κώδικα ο θεσμός της αναδοχής, ο οποίος μέχρι τώρα διείπετο από αμφίβολης συνταγματικότητας διατάξεις.

4.2. Περιπτώσεις

4.2.1. Συμφωνία των γονέων με την ανάδοχη οικογένεια

Η αναδοχή ανηλίκων μπορεί να επέλθει ύστερα από συμφωνία μεταξύ των γονέων του ανηλίκου και της ανάδοχης οικογένειας. Η συμφωνία αυτή είναι είτε ρητή, είτε και σιωπηρή, συναγόμενη από τη σταθερή και μόνιμη παραμονή του ανηλίκου σε τρίτα πρόσωπα (ΑΚ 1655). Οι γονείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τους ανάδοχους γονείς. Η συμφωνία, πάντως, πρέπει να αναγγέλλεται, χωρίς καθυστέρηση, στην κοινωνική υπηρεσία (ΑΚ 1665 παρ.2).

4.2.2. Δικαστική απόφαση

Tο δικαστήριο αναθέτει την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου σε τρίτους (ανάδοχους γονείς, ανάδοχη οικογένεια), όταν συντρέχει, στο πρόσωπο και των δύο γονέων, κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1532, 1533) ή όταν ο επίτροπος αποδεικνύεται ακατάλληλος για την ανάπτυξη του ανηλίκου (ΑΚ 1607 παρ.2).

Το δικαστήριο αναθέτει την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου σε οικογένεια αποτελούμενη από συζύγους, με παιδιά ή και χωρίς παιδιά, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κατάλληλη να αναλαμβάνει την αναδοχή ανηλίκων. Παρόμοια αναγνώριση δεν απαιτείται, όταν το δικαστήριο αναθέτει την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου σε συγγενική οικογένεια ή και σε άλλη μη συγγενική, που όμως υποδείχθηκε από όποιον ζήτησε τη λήψη του μέτρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την αναδοχή μπορεί να αναλαμβάνει και μεμονωμένο άτομο. Οι ρυθμίσεις αυτές, σχετικά με την επιλογή της ανάδοχης οικογένειας, ισχύουν μόνο για την αναδοχή ύστερα από δικαστική απόφαση και όχι για την αναδοχή από σύμβαση. 4.3. Λειτουργία

Η αναδοχή, είτε στηρίζεται σε σύμβαση, είτε απορρέει από δικαστική απόφαση, δεν επηρεάζει, καταρχήν, τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία του ανηλίκου. Οι ανάδοχοι γονείς έχουν, πάντως, ορισμένα δικαιώματα. Δικαιούνται έτσι να ασκούν όσες αρμοδιότητες είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίζουν υποθέσεις του ανηλίκου με τρέχοντα ή επείγοντα χαρακτήρα (ΑΚ 1659). Κατά τα λοιπά, όλες οι αποφάσεις που αφορούν στις προσωπικές ή περιουσιακές υποθέσεις του ανηλίκου εξακολουθούν να λαμβάνονται από τους γονείς ή τον επίτροπο.

Όταν, όμως, η ένταξη του ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια καθίσταται μονιμότερη, ενώ, παράλληλα, εξασθενούν οι δεσμοί του με τους γονείς του, το δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει, ολικά ή μερικά, την επιμέλεια του ανηλίκου, καθώς και τη διοίκηση της περιουσίας του, από τους γονείς και να την αναθέσει στους ανάδοχους γονείς, οι οποίοι πλέον γίνονται (συν)επίτροποι (ΑΚ 1660). Ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για την περίπτωση κατά την οποία η αναδοχή συντρέχει με επιτροπεία (ΑΚ 1661).

 

http://parents.org.gr/forum/showpost.php?p=852125&postcount=4

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία

υποστηρικτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων & ενάντια στις διακρίσεις

Rights & Law in Greece

http://www.sapphogr.net/dikaiwma/law/index.html

 

Παράθεση
4.4. Aρση της αναδοχής

Η αναδοχή αίρεται με ανάκληση της ανάθεσης από τους γονείς, είτε με δικαστική απόφαση.

4.4.1. Ανάκληση της ανάθεσης από τους γονείς ή τον επίτροπο

Όταν η ανάθεση της πραγματικής φροντίδας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια έγινε με τη συμφωνία των γονέων (ή του επιτρόπου), οι γονείς (ή ο επίτροπος) μπορούν να την ανακαλούν οποτεδήποτε. Η ανάκληση αυτή δεν είναι δυνατή, στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έχει αφαιρέσει, ολικά ή μερικά, την άσκηση της γονικής μέριμνας από τους γονείς (ή της επιτροπείας από τον επίτροπο), οπότε οι ανάδοχοι γονείς είναι επίτροποι (ΑΚ 1662).

4.4.2. Aρση με δικαστική απόφαση

Όταν η ανάθεση της πραγματικής φροντίδας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια έγινε με δικαστική απόφαση, το δικαστήριο μπορεί να θέτει τέρμα σε αυτή, ύστερα από αίτηση των βιολογικών γονέων ή του επιτρόπου, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι λόγοι που την επέβαλαν (ΑΚ 1662). Η άρση, ωστόσο, δεν είναι δυνατή, στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο είχε αφαιρέσει, ολικά ή μερικά, την επιμέλεια ή και τη διοίκηση της περιουσίας από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο, οπότε οι ανάδοχοι γονείς είναι επίτροποι (ΑΚ 1662).

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αίρει την ανάθεση από τη συγκεκριμένη ανάδοχη οικογένεια και να εμπιστεύεται την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου σε άλλους, αν διαπιστώνει ότι η ανάδοχη οικογένεια δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της (ΑΚ 1663).

 

 

5. Η δικαστική συμπαράσταση

5.1. Έννοια

Με το νόμο 2447/1996 αντικαταστάθηκαν οι αναχρονιστικοί θεσμοί της δικαστικής απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης από το νέο θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης, ενώ, ακόμη, καταργήθηκε η νόμιμη απαγόρευση, θεσμός μη συμβατός με τις αρχές του σύγχρονου νομικού πολιτισμού.

Η δικαστική συμπαράσταση αποβλέπει στην προστασία ενήλικων προσώπων, των οποίων η σωματική, διανοητική ή ψυχική κατάσταση δεν τους επιτρέπει να διαμορφώνουν έννομες σχέσεις χωρίς να κινδυνεύουν τα συμφέροντά τους. Η προστασία αυτή, στο πλαίσιο του αστικού δικαίου, εκδηλώνεται, κατά τρόπο αναπόφευκτο, μέσα από τη στέρηση ή τον περιορισμό της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Το μέτρο αυτό, έστω και αν τείνει στην προστασία του προσώπου, δεν παύει να είναι μειωτικό για την προσωπικότητά του και, ακόμη, να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους καταχρήσεων. Ο νέος νόμος προσπαθεί να προστατεύσει τα ενήλικα αυτά πρόσωπα, εγκαθιδρύοντας ένα εύκαμπτο σύστημα, το οποίο διαπνέεται από την αρχή του σεβασμού στην προσωπικότητα του ατόμου, το οποίο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν παθητικό αντικείμενο της όλης διαδικασίας, ούτε, βέβαια, να τίθεται στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής.

Η αρχή αυτή εκφράζεται κατά πρώτο λόγο με την κατάργηση της αναχρονιστικής και ιδιαίτερα μειωτικής για το πρόσωπο ορολογίας (δικαστική απαγόρευση και δικαστική αντίληψη) και την εισαγωγή ενός "ουδέτερου", κατά το δυνατό, όρου, όπως δικαστική συμπαράσταση. Αλλά και η όλη διάρθρωση του νέου θεσμού διακρίνεται από την αναγνώριση κάποιου, μεγαλύτερου ή μικρότερου, αναλόγως των περιπτώσεων, ρόλου στο ενήλικο πρόσωπο, που χρειάζεται προστασία. 5.2. Περιπτώσεις

Η δικαστική συμπαράσταση χωρεί μόνο στις εξής περιπτώσεις (ΑΚ 1666):

-Ψυχική ή διανοητική διαταραχή, καθώς και σωματική αναπηρία, εφόσον οι καταστάσεις αυτές εμποδίζουν το πρόσωπο να φροντίζει τις προσωπικές και περιουσιακές του υποθέσεις.

-"Ασωτία", τοξικομανία ή αλκοολισμός, εφόσον οι καταστάσεις αυτές εκθέτουν σε κίνδυνο στέρησης είτε το ίδιο το πρόσωπο, είτε το σύζυγο, τους κατιόντες και τους ανιόντες του.

http://parents.org.gr/forum/showpost.php?p=852126&postcount=5

 

επίσης δείτε και εδώ (άρθρο της ΕΕΕΓ στην αρχική σελίδα : )

http://parents.org.gr/psych/a14

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΔΟΧΗΣ

 

Α. ΝΟΜΟΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΔΟΧΗΣ

 

Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ 278 / 30-12-96, τεύχος Αʼ).

http://www.paidopoli-alimou.gr/files/docs/fek278_96.pdf'>http://www.paidopoli-alimou.gr/files/docs/fek278_96.pdf

Σχετικά με την υιοθεσία – αναδοχή – επιτροπεία κλπ

Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 / 17-10-05, τεύχος Αʼ).

Σχετικά με την αιμοδοσία. Στο άρθρο 29 αναφέρεται η δυνατότητα των ΜΚΦ να εφαρμόσουν τους θεσμούς της υιοθεσίας και της αναδοχής.

Σημείωση: η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού αναφερόταν και στο Ν. 3329/05 και καταργήθηκε με το Ν. 3527/07 (σελ. 581, παράγραφος 12).

Ν. 3528 / 07 (ΦΕΚ 26 / 9-2-07 τεύχος Αʼ).

Σχετικά με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, σελ. 595, άρθρο 52, παράγραφος 4, για τις άδειες των θετών γονέων.

Ν. 2915 / 2001 (ΦΕΚ 109 / 29-9-2001 τεύχος Αʼ)

Σχετικά με ανασύσταση υιοθεσίας – υιοθεσία ανηλίκων κλπ.

Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 / 12-9-05 τεύχος Αʼ).

Ν. 2082 / 1992 (ΦΕΚ 158 / 21-9-92 τεύχος Αʼ).

Σχετικά με αναδοχή ενηλίκων.

Ν. 3491 / 2006 (ΦΕΚ 207 / 2-10-2006 τεύχος Αʼ).

Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων / ορφανοτροφείων

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΔΟΧΗΣ

Π.Δ 337 / 1993 (ΦΕΚ 144 / 2-9-93 τεύχος Α΄).

Σχετικά με την αναδοχή.

Σημείωση: Από το ΠΔ έχουν καταργηθεί τα άρθρα 1-9.

Π.Δ. 226 /1999 ΦΕΚ 190 / 20-9-1999).

Σχετικά με την υιοθεσία (παρακολούθηση – υιοθεσία στο εξωτερικό κλπ).

Αποφάσεις : Π1α/Γ.Π.οικ. 74349/ΦΕΚ 1191 / 3-8-04 τεύχος Β΄

http://www.paidopoli-alimou.gr/files/docs/fek1191_3.8.04.pdf'>http://www.paidopoli-alimou.gr/files/docs/fek1191_3.8.04.pdf

Π1α/Γ.Π.οικ. 92798/ΦΕΚ 1163 / 28-8-06 τεύχος Β΄.

http://www.paidopoli-alimou.gr/files/docs/fek1163_28.8.06.pdf'>http://www.paidopoli-alimou.gr/files/docs/fek1163_28.8.06.pdf

Σχετικά με το ύψος των επιδομάτων αναδοχής.

Απόφαση 139491 (ΦΕΚ 1747 / 30-11-06 τεύχος Β΄).

http://www.paidopoli-alimou.gr/files/docs/fek1747.pdf'>http://www.paidopoli-alimou.gr/files/docs/fek1747.pdf

Σχετικά με την έκδοση βιβλιαρίων ανασφάλιστων παιδιών σε αναδοχή.

Ν. 2685 / 99 (ΦΕΚ / 18-2-99 τεύχος Α΄).

Σχετικά με την κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων.

Π.Δ 82/ 2009 (ΦΕΚ τεύχος Α΄).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 86/2009 - ΦΕΚ 114/Α'/16.7.2009

Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων.

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd86_09.htm

 

Παράθεση

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Οι επιθυμούντες να γίνουν ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν στον αρμόδιο για την εποπτεία της αναδοχής φορέα:

 

α. Αίτηση, από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλικία τους και στην οποία πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε τεκμηριωμένα ο λόγος που τους ωθεί να γίνουν ανάδοχοι γονείς.

 

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έχει καταθέσει τη δήλωση φόρου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα όταν εκδοθεί.

 

δ. Πιστοποιητικό δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα, από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.

 

ε. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή κίνησης σχετικής διαδικασίας από το πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας των αιτούντων και όσων συνοικούν με αυτούς.

 

στ. Αντίγραφο τύπου Α' ποινικού μητρώου των ιδίων και των συνοικούντων με αυτούς ενηλίκων μελών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδίκημα από εκείνα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 του Αστικού Κώδικα, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ναρκωτικών ή περί εμπορίας ανθρώπων ή οργάνων.

 

ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα προβλεπόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο στ αδικήματα, καθώς και πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από την Εισαγγελία του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα.

 

Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους, ο αρμόδιος φορέας υποχρεούνται να διεξαγάγει κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων ανάδοχων γονέων προς εγγραφή τους στο Μητρώο του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Κατά την κρίση για την καταλληλότητα εκτιμάται ιδιαίτερα η συμμετοχή του αιτούντος σε ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων ανάδοχων γονέων, η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία διεξάγεται και περατούται εντός εξαμήνου, ο φορέας διαβιβάζει άμεσα την απόφασή του στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης προς εγγραφή του υποψήφιου ανάδοχου γονέα στο ως άνω Μητρώο.

 

 

 

2. Προκειμένου για τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια με δικαστική απόφαση ή κατόπιν σύμβασης καταρτισθείσας μεταξύ νομικού προσώπου που έχει οριστεί επίτροπος, κατά το άρθρο 1600 του Αστικού Κώδικα, και του ανάδοχου γονέα, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α. Επί ορφανών, ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι η επιμέλεια του τέκνου δεν έχει ανατεθεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

 

β. Επί τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών, αίτηση του γονέα.

 

γ. Επί εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς ή έκθετων ή κακοποιημένων ή παραμελημένων τέκνων, οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο αρμόδιου κατά νόμο οργάνου από το οποίο να προκύπτει το γεγονός της εγκατάλειψης ή έκθεσης ή κακοποίησης ή παραμέλησης του ανηλίκου.

 

δ. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση διορισμού του επιτρόπου.

-----------------------------

Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» Αλίμου

http://www.paidopoli-alimou.gr/

αναδοχή : ναι

υιοθεσίες : ναι

στην παρούσα φάση φιλοξενούνται 31 παιδιά ηλικίας 3-12

-----------------------

Αναρρωτήριο Πεντέλης – Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού (πρώην ΠΙΚΠΑ)

Επικοινωνία

Τέρμα Ιπποκράτους

152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Τηλ.: 2132059800-10

E-mail: [email protected]

στην παρούσα φάση φιλοξενούνται 40 παιδιά

-------------------------

Κέντρο Βρεφών Μητέρα

Λ. Δημοκρατίας 65

Ιλιον Αθήνα

http://www.kvmhtera.gr/

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132015700

------------------------

Δημοτικό Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός»

http://agiosstylianos.com/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 28ης Οκτωβρίου 99

ΠΕΡΙΟΧΗ: Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310.939860

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Συντονιστά, ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση!

 

Υπάρχει κάποιος φίλος / φίλη εδώ στο φόρουμ που να έχει αντίστοιχη εμπειρία? Δηλαδή, να είναι ήδη ανάδοχος γονέας?

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Όλα καλά κι όλα ωραία, αλλά εγώ μένω Λευκάδα και όταν τηλεφώνησα μου είπαν ότι η αναδοχή ισχύει μόνο για Αθήνα.Είναι αυτό νόμιμο και σωστό;

Link to comment
Share on other sites

Όλα καλά κι όλα ωραία, αλλά εγώ μένω Λευκάδα και όταν τηλεφώνησα μου είπαν ότι η αναδοχή ισχύει μόνο για Αθήνα.Είναι αυτό νόμιμο και σωστό;

υποψιάζομαι ότι τηλεφωνικές αναδοχές δεν γίνονται :wink:

θέλω να πω ότι εφοσον μπήκες στο κόπο να πάρεις τηλέφωνο τους ρώτησες ποια είναι η διαδικασία για κάποιον που ενδιαφέρετε να γίνει αναδοχος απο την ΕΠΑΡΧΕΙΑ ;;;;

αυτη νομίζω θα ήτνα μια χρήσημη πληροφορία που στην συνέχεια θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε κι εμεις εδω τους υπόλοιπους γονείς !

 

εγω πχ ήξερα (απο προσωπική επίσκεψη στο ΠΙΚΠΑ πεντελης ότι αν θες να γίνεις ανόδοχος απο την επαρχεία εκδηλώνεις ενα ενδιαφέρον και ακολουθείς τις διαδικασίες βεβαια αλλα χρειάζεται να πηγαίνει εκει ... καθώς εκει διαμένουν και φροντίζονται τα παιδια ), τι να κάνουμε ; Το ευλογο θα ήταν βέβαια να υπαρχουν παντου μονάδες φροντίδας παιδιών προς αναδοχή ή και υιοθεσία , σε καθε πολη σε κάθε χωριο .... αλλα στην Ελλάδα ζούμε ....!!! πιστεύω όμως απο την στιγμή που κάποιος θα μπεί στην διαδηκασία της αναδοχής το θέμα ταξιδίου και αποστασης δεν θα ον εμποδίσει ....! )

Link to comment
Share on other sites

natty76 Στο χωριο του αντρα μου εχουν παρει ενα κοριτσακι με αναδοχη,αλλα νομιζω οτι ισχυει αυτο που γραφει κ η αρια,οτι σαφως πρεπει να ερθεις απο κοντα.Το συγκεκριμενο ζευγαρι ειχα παει πολλες φορες στο μητερα.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

 • 7 months later...

Υπάρχει κάποια ανάδοχη μητέρα στο forum ή έχετε κάποια γνωστή που να έχει μπει στο πρόγραμμα ανάδοχης οικογένειας? Αν ναι θα το εκτιμούσα πολύ αν μοιραζόταν μαζί μου/μας την εμπειρία της.

"Ο φανατισμός είναι η μόνη μορφή θέλησης που μπορεί να διαπνέει τους αδύναμους"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Την Τρίτη έχω ραντεβού με την κοινωνική λειτουργό στον Αγ. Στυλιανό στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσω για αναδοχή.

 

Ήδη τηλεφωνικά μου έκανε κάποιες ερωτήσεις, ηλικία οικογενειακή κατάσταση κτλ.

 

Επίσης με ρώτησε για τι ηλικία ενδοαφέρομαι, της εξήγησα ότι δεν έχω πρόβλημα και μου μίλησε για ένα 9χρονο παιδάκι.

 

Θα σας γράψω και λεπτομέρειες μετά από τη συνάντηση.

 

Με ρώτησε δε, αν το είδα στην τηλεόραση, προφανώς κάτι έδειξαν αυτές τις μέρες.

 

Αν κάποια κοπέλα το είδε και μπορεί ας δώσει κάποιο λινκ.

 

έντιτ: ξέχασα να αναφέρω πως την ενημέρωσα ότι δε θα μπορούσα να αναλάβω κάποιο παιδάκι με πρόβλημα δυστυχώς...και μου ανέφερε για το 9χρονο πως είναι έτοιμο για αναδοχή και για υιοθεσία, κι ότι είναι από άλλο φορέα, μιας κι αυτοί έχουν παιδιά μέχρι 5 6 ετών.

Djccp2.png

67KIp2.png

Link to comment
Share on other sites

Σήμερα πήγα στο ραντεβού μου στον Άγιο Στυλιανό.

 

Μου έδωσαν ένα χαρτί με τα δικαιολογητικά που χρειάζεται (αν κάποιος θέλει, ευχαρίστως να τα παραθέσω), τα οποία μου είπε ότι είναι κοινά για όλα τα ιδρύματα, μιας και τα ζητάει ο νόμος ουσιαστικά.

 

Μου είπε κάποιες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει με τους φυσικούς γονείς,, για το επίδομα, 200?, για το ότι σου παρέχεται πλήρη υποστήριξη ψυχολογική από το ίδρυμα καθώς και λογοθεραπείες εργοθεραπείες κτλ δωρεάν, και τώρα περιμένω τηλέφωνο από τη μέλισσα το ορφανοτροφείο για ένα 9χρονο κοριτσάκι.

 

Η διαδικασία εδώ Θεσσαλονίκη διαρκεί γύρω στους 6 μήνες. Κάνεις ένα ραντεβού, αφού καταθέσεις δικαιολογητικά, και πρωτοκολληθεί η αίτηση εκεί με την κοινωνική λειτουργό, έπειτα γίνεται ένα σπίτι μας, και γίνεται μία κοινωνική έκθεση, αν κρινόμαστε κατάλληλοι. Και μετά περιμένουμε να γίνει η αναδοχή.

 

Προτιμούνται για αναδοχή οικογένειες με παιδιά.

 

Επίσης, υπάρχει μία περίοδος προσαρμογής του παιδιού στην οικογένεια, πρώτα το παίρνεις μία βόλτα μετά ΣΚ και ανάλογα το πως θα προσαρμοστεί το παιδί, έπειτα το παίρνεις για αναδοχή.

 

 

Αυτά προς το παρόν, αν θυμηθώ κάτι άλλο θα επανέλθω.

Djccp2.png

67KIp2.png

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

επαναφερω το θεμα

θα επιθυμουσαμε κ εμεις να γινουμε αναδοχοι κ νονοι σε ενα παιδακι δυστυχως δεν θα ηταν εφικτο να το παρουμε σπτι για μεγαλα χρονικα διαστηματα αλλα καποια Σαβ/κα γιορτες κτλ. να του δειξουμε τον εξω κοσμο να του προσφερουμε αγαπη κ αγκαλια να το καλομαθουμε οπως κ το δικο μας αγορακι κ να του φερθουμε σαν να ειναι μοναδικο γιατι εξαλλου ειναι. ειναι κατι που το σκεφτομαστε αρκετο καιρο με τον αντρα μου αλλα δεν εχουμε ξεκινησει διαδικασιες. φοβαμαι ισως το δεσιμο που θα ακολουθησει.... πως θα μπορω να το αποχωριζομαι καθε φορα, εκεινο???

αν υπαρχει αλλη κοπελα με αναλογη εμπειρια ας μας πει παρακαλω.

age.png

το παιδι σου δεν ειναι η συνεχεια της ζωης σου,

ειναι η αφετηρια της δικης του ζωης!

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Καλησπερα σας.τελος του μηνα θα παμε αθηνα.και με την ευκαιρια θα παμε να μαθουμε περισοτερα για τα παιδακια στο μητερα ως προς αναδοχη και αυτο που δεν ξερω ειναι ποσο κραταει η αναδοχη???????????θελω να πω ειναι προθαλαμος μεχρι να υιοθετιθει ενα μωρο-παιδι????εχει κανει καποιος απο εδω μεσα αναδοχη???ποσο κρατησατε το παιδακι και για ποιον λογο εφυγε απο την οικογενεια??οποιος μπορει ας μου πει.αν και δεν εχω παιδακια θα ηθελα να βγαλω απο τους 4 τοιχους ενα παιδακι και να του δωσουμε αγαπη μεχρι σκασμου.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

 • 1 year later...

Επαναφέρω το θέμα !!

Υπάρχει κάποια κοπέλα που έχει στο σπίτι της παιδάκι με αναδοχή? Θα εκτιμούσα πολύ να μας γράψει την εμπειρία της, κυρίως όσον αφορά στην προσαρμογή του παιδιού στην οικογένεια αλλά και πώς αντιμετωπίζει συναισθηματικά το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί το παιδί από την οικογενειακή εστία...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

καλησπέρα! ενδιαφερόμαστε για αναδοχή παιδιού, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει κάποια οικογένεια εμπειρία πως αντεδρασαν τα δικά τους παιδιά? δεθηκαν με το παιδί, το είδαν θετικά ή αρνητικά? και πως το αντιμετώπισαν?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

Ανάδοχη πρώτη αγκαλιά: Ζητούνται ζευγάρια ή μόνες μαμάδες με δικά τους παιδιά να γίνουν ανάδοχοι γονείς

 

https://www.kkppa.gr/?p=7508

Την Πέμπτη 10/11/2022 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης για υποψηφίους θετούς και ανάδοχους γονείς από τις 16:00-18:00 μμ.

 

Την ενημέρωση θα συντονίσουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κέντρου μας, Βασιλική Ταλάντζη και Ανδρέας Κασκανιώτης. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενημέρωση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή – έως και την Τετάρτη 09/11/2022 και ώρα 15:00 μμ –  στο παρακάτω email:

[email protected]

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

http://www.iator.gr/2011/06/01/diataraxes-tou-desmou-i-tis-proskollisis/ 

 

Ο όρος “δεσμός” (στα αγγλικά ο αντίστοιχος όρος είναι “attachment”) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον ψυχίατρο Bowlby το 1985 και αναφέρεται στο συναισθηματικό δέσιμο που αναπτύσσεται μεταξύ του βρέφους και ενός σημαντικού προσώπου που το φροντίζει (συνήθως της μητέρας, αλλά όχι απαραίτητα) κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους της ζωής του.

Καθώς τα βρέφη μεγαλώνουν επιθυμούν όλο και περισσότερο να εξερευνήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Μετά το πρώτο έτος της ηλικίας τους έχουν αρχίσει να περπατάνε και η μνήμη τους είναι αρκετά καλή, ώστε να θυμούνται αρκετά πράγματα. Κινούνται πάνω κάτω, πιάνουν νέα αντικείμενα και ανακαλύπτουν τον κόσμο.
Όμως, ακόμη, δεν νιώθουν σίγουρα για τον εαυτό τους και έτσι επιστρέφουν σύντομα πίσω στην ασφάλεια του ανθρώπου που τα φροντίζει ή, πιο απλά, τον αναζητούν με το βλέμμα τους για να ηρεμήσουν.
Πριν από την ηλικία των 7-8 μηνών τα βρέφη ελάχιστα παρακολουθούσαν το γονέα και προσπαθούσαν να κρατήσουν επαφή μαζί του. Τώρα, νιώθουν θλίψη αν τον αποχωριστούν, είναι ευτυχισμένα όταν βρίσκονται κοντά του και ζητούν συνεχώς την επιβεβαίωσή του (πως θα είναι ασφαλή) πριν ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα. Παράλληλα εμφανίζεται ένα νέο άγχος, το λεγόμενο άγχος προς τα ξένα πρόσωπα, όταν κάποιο μη οικείο πρόσωπο τα πλησιάζει.
Γιατί, όμως, είναι τόσο σημαντικός να αναπτυχθεί αυτός ο δεσμός; Και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει διαταραχή αυτού του δεσμού;

 

(περισσότερα στο λινκ)

 

http://attachment-parenting.gr/αντιδραστική-διαταραχή-συναισθηματι/

 

Η Αντιδραστική Διαταραχή Συναισθηματικού Δεσμού της βρεφονηπιακής ηλικίας είναι μία σπάνια, αλλά σοβαρή διαταραχή, όπου ένα βρέφος ή νήπιο δεν καταφέρνει να αναπτύξει υγιείς συναισθηματικούς δεσμούς με τους γονείς ή φροντιστές του. Τα συμπτώματα αυτής της διαταραχής μπορεί να εμφανίσουν και υγιή παιδιά ή και παιδιά που κατατάσσονται στο φάσμα του αυτισμού και αυτό δυσκολεύει πολύ τη διάγνωση. Είναι ασαφές αν αυτή η διαταραχή παρουσιάζεται σε παιδιά άνω των πέντε ετών.
Παιδιά με αντιδραστική διαταραχή συναισθηματικού δεσμού δεν αναζητούν παρηγοριά όταν βιώνουν στρες, δεν ανακουφίζονται όταν τους προσφέρεται η παρηγοριά, έχουν ελάχιστες ή και μηδαμινές κοινωνικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, μπορεί να παρουσιάζουν ανεξήγητη υπερδιέγερση ή θλίψη, έχουν περιορισμένο ρεπερτόριο θετικών συναισθηματικών εκφράσεων και έχουν έλλειψη βασικής συναισθηματικής και κοινωνικής φροντίδας. Για την έγκυρη διάγνωση αυτής της διαταραχής χρειάζεται να έχει επιβεβαιωθεί η παθογενής φροντίδα του βρέφους ή νηπίου.

 

 Διαταραχή η οποία παρουσιάζεται όχι σε όλα, άλλα σε πολλά παιδιά του ιδρήματος. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Διαφημίσεις

https://www.facebook.com/danainus?fref=ufi  DANA EVANS - ψηχολόγος και ανάδοχη μητέρα. Μπορεί να βοηθήσει αν ηπάρχει πρόβλημα στην συμπερηφορά του παιδιού ( στα αγγλικά μόνο ). Αλλα καλύτερα να βρείτε καλό ψηχολόγο που ειδηκεύεται στο RAD  εδώ στην Ελλάδα.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
 • 4 years later...

Γειά σας 

δείτε εδώ πληροφορίες για το προτζεκτ  Πρώτη Αγκαλιά 

 

 

https://www.kkppa.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _ΑΠΑ.pdf

 

Ενώ εδώ θα βρίσκετε τις νεότερες πληροφορίες :

https://www.facebook.com/kkpattikis

Βοηθήστε στη διατήρηση της λειτουργικότητας του forum κάνοντας χρήση της αναζήτησης και της αναφοράς. Οδηγίες για το πως γίνεται η αναζήτηση δείτε εδώ  Αν παρατηρήσετε κάποια δημοσίευση που θεωρείτε περίεργη επιθετική ή ενάντια στους κανόνες κάντε αναφορά δημοσίευσης  Οδηγίες για το πως γίνεται η αναφορά δείτε εδώ Ευχαριστούμε

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...