Recommended Posts

  Υπογονιμότητα

   

  Η μη ικανότητα σύλληψηςμετάαπόένα ολόκληρο χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών,ενόςζευγαριούχαρακτηρίζει την υπογονιμότητα. Αφοράτο 15% περίπου των περιπτώσεων. Αιτιολογικάαποδίδεται ισομερώςστους3 επίμέρουςπαράγοντες δηλαδήτον άνδρα, τη γυναίκα ήκαι τουςδύο μαζί Αυτόδείχνει ότι ο άνδραςκαι η γυναίκα πρέπει

  να εξετάζονται και να εκτιμώνται ταυτόχρονα.

  Μία απλήεξέταση του σπέρματοςμαςδίνει γρήγορα πληροφορίεςγια την κατάσταση του άνδρα. Ο Ουρολόγοςασχολείται με την υπογονιμότητα του άνδρα που χαρακτηρίζεται και ωςανδρικήδιαταραχήτηςαναπαραγωγής

  Τι μας ενδιαφέρει , Πριν απόοποιαδήποτε θεραπεία χρειάζεται να τεθείμια σαφήςδιάγνωση. Η διάγνωση τηςυπογονιμότηταςτίθεται απόεξειδικευμένο ιατρό(γυναικολόγο, ουρολόγο-ανδρολόγο ήενδοκρινολόγο, ανάλογα με την περίπτωση). Εκτόςαπότην κλινικήεξέταση και την λεπτομερήλήψη του ιατρικούιστορικούτου ζευγαριού ο διαγνωστικόςέλεγχοςμπορείνα

  συμπεριλάβει:

  •μικροβιολογικέςεξετάσεις(συνήθωςκαλλιέργεια σπέρματοςκαι κολπικούυγρού

  •εργαστηριακέςαναλύσειςαίματος σπέρματοςκαι τραχηλικήςβλέννης•ειδικέςαπεικονιστικέςεξετάσεις(υπερηχογράφημα κάτω κοιλίαςήοσχέου,

  Υπογονιμότητα

  υστεροσαλπιγγογραφία, αξονικήήμαγνητικήτομογραφία)

  •κολποσκόπηση, πεοσκόπηση

  •χειρουργικέςεπεμβάσεις(υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση)

  •άλλεςειδικέςεξετάσειςκαι αναλύσεις(ανοσολογικές σπέρματος κ.λπ.)

  Οι Σεξουαλικέςσυνήθειεςδηλαδήη συχνότητα επαφών, οι γόνιμεςημέρες,ορμονικέςδιαταραχέςόπωςη γυναικομαστία ,ο τραυματισμόςτων όρχεων,ησυστροφή,η ατροφία, η

  κιρσοκήλη ,τα αντισπερματικάαντισώματα θα πρέπει να ληφθούν σοβαράυπόψην.Επίσηςχειρουργικέςεπεμβάσειςστο παρελθόν όπωςπ.χ. βουβωνοκήλη ,ορχεοπηξία ,εκτομήτου κυστικούαυχένα, προστατεκτομή(παλίνδρομη εκσ/ση) κ.λ.π. επίσηςλοιμώξειςτων επιδιδυμίδων του προστάτη και τηςουρήθρας Σύμφωνα με τον ορισμότηςυγείας όπωςαυτόςέχει διατυπωθείαπότον Παγκόσμιο ΟργανισμόΥγείας(Π.Ο.Υ.), η υπογονιμότητα αποτελείδιαταραχήτηςυγείαςκαι χρήζει αντιμετώπισης Η τεκνοποίηση και η δημιουργία οικογένειαςθεωρούνται δικαίωμα του κάθε ανθρώπου.Παρ'όλη τη δημόσια ανησυχία και συζήτηση, κυρίωςαπο τα μέσα μαζικήςενημέρωσης η επίπτωση τηςυπογονιμότηταςστο πέρασμα των χρόνων παραμένει

  ουσιαστικάστα ίδια ποσοστά Η υπογονιμότητα αυξάνει με την ηλικία. Το 33% των ζευγαριών στα προχωρημένα 30 τουςέχουν πρόβλημα υπογονιμότηταςκαι αυτόστιςαναπτυγμένεςχώρεςέχει να κάνει με τιςεπαγγελματικέςεπιδιώξειςκαι στόχουςπουθέτει

  το ζευγάρι.

  Συχνότητα της υπογονιμότητας

  Σύμφωνα με διάφορεςεπιδημιολογικέςμελέτεςκαι εκτιμήσειςτου Π.Ο.Υ., περίπου το 8-12% των ζευγαριών που βρίσκονται σε αναπαραγωγικήηλικία αντιμετωπίζει κάποιαςμορφήςδυσκολία στην προσπάθειάτου να αποκτήσει απογόνους Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι υπάρχουν 50-80 εκατομμύρια υπογόνιμα ζευγάρια, στα οποία προστίθενται περίπου 2 εκατομμύρια νέα ζευγάρια ετησίως με τάση για αύξηση. Σημειωτέον ότι ο καρκίνοςπροσβάλλει περίπου 6 εκατομμύρια άτομα ετησίωςκαι η

  ελονοσία περίπου 100 εκατομμύρια: επομένως η υπογονιμότητα, χωρίςνα αποτελείμείζονα διαταραχήτηςυγείας δεν είναι διόλου αμελητέα, σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη λήρειςεπιδημιολογικέςμελέτεςτηςυπογονιμότητας αλλάεκτιμάται ότι περίπου 300.000 ζευγάρια δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδιάΗ συχνότητα

  τηςυπογονιμότηταςμπορείνα ποικίλλει απόπεριοχήσε περιοχήκαι απόπληθυσμόσε πληθυσμό Είναι σημαντικόνα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει ειδικό«προφίλ» του υπογόνιμου ζευγαριού Η υπογονιμότητα είναι πολυσύνθετη και ρευστήκατάσταση: το ίδιο άτομο, ήζευγάρι, μπορείνα διανύσει εγάλεςχρονικέςπεριόδουςστιςοποίεςαδυνατείνα

  συλλάβει και η αδυναμία αυτήμπορείνα επέλθει, ήνα λήξει, χωρίςπροειδοποίηση.Τιςπερισσότερεςφορέςη υπογονιμότητα δεν έχει ειδικάσυμπτώματα κι έτσι δεν την αντιλαμβανόμαστε.

  Υπογονιμότητα

  Πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης

  Η μέση φυσιολογικήπιθανότητα επιτυχίαςκυήσεωςαπόένα γόνιμο ζευγάρι με κανονικήσεξουαλικήζωήδεν υπερβαίνει το 20% ανάέμμηνο κύκλο. Το ποσοστόαυτόείναιμεγαλύτερο όταν η ηλικία τηςγυναίκαςείναι μικρή(κάτω των 25 ετών), παραμένει περίπουσταθερόμέχρι την ηλικία των 30 και μειώνεται προοδευτικάμέχρι την ηλικία των 40 ετών.Σε μεγαλύτερεςηλικίες το ποσοστόφυσιολογικήςσύλληψηςείναι πολύμικρό τηςτάξεωςτου 5% το πολύ Περίπου το 50% των φυσιολογικών γόνιμων ζευγαριών επιτυγχάνει κύηση κατάτο πρώτο έτοςπροσπαθειών και 20-35% των ζευγαριών αυτών επιτυγχάνει κύηση κατάτο δεύτερο έτοςπροσπαθειών. Το υπόλοιπο 15% είναι τα «υπογόνιμα» ζευγάρια.

  Αιτιολογία της υπογονιμότητας

  Οσον αφοράτην αιτιολογία τηςανδρικήςυπογονιμότητας διακρίνουμε σ΄αυτήν αίτια πουοφείλονται στουςπαράγοντεςπου επηρεάζουν ήρυθμίζουν τη λειτουργία των όρχεωνπροορχικάαίτια, αίτια που οφείλονται ήπροέρχονται απότη λειτουργία των όρχεων

  Υπογονιμότητα

  ορχικάαίτια και αίτια μεταορχικά που σχετίζονται με την απαγωγήτου σπέρματοςκαι την εκσπερμάτιση.Προορχικάαίτια. Τα προορχικάαίτια είναι στην πλειονότητάτουςορμονικέςδιαταραχέςκαι διακρίνονται σε παθήσειςτου υποθαλάμου και σε παθήσειςτηςυπόφυσης Οι παθήσειςτου υποθαλάμου χαρακτηρίζονται απότην απουσία τηςέκκρισηςτου παράγοντα που

  απελευθερώνει τιςγοναδοτροπίνες(Gonatotropin-Releasing Factor ή GnRH) και καταλήγει στην ανεπάρκεια αμφοτέρων των γοναδοτροπινών, τηςθυλακιοτρόπου ορμόνηςδηλαδήήFSH ( Folicle Stimulating Hormone

  ) και τηςωχρινοποιητικήςήLH (Leuteneizing Hormone). Η διαταραχήαυτήπροσδιορίζει το σύνδρομο Kallman, κύριο χαρακτηριστικότου οποίου είναι η καθυστέρηση τηςήβης η ανοσμία, η κρανιακήασυμμετρία και η αχρωματοψία και όπου ο ορμονικόςπροσδιορισμόςαποδεικνύει χαμηλήτην τιμήτηςτεστοστερόνης αλλάκαι των γοναδοτροπινών υπογοναδοτροφικόςυπογοναδισμός. Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη με την εξωγενήχορήγηση FSH και LH. Σπανιώτερα οι παθήσειςτου υποθαλάμου μπορείνα καταλήγουν σε μεμονωμένη ανεπάρκεια τηςLH, με αποτέλεσμα οι ασθενείςνα παρουσιάζουν ελαττωμένα τα επίπεδάτηςστο αίμα, όπωςκαι τα επίπεδα τηςτεστοστερόνης ενώτα επίπεδα τηςFSH είναι φυσιολογικά(σύνδρομο του γόνιμου ευνούχου). Το ίδιο μπορείνα παρατηρείται

  και σαν μεμονωμένη ανεπάρκεια τηςFSH, οπότε τα επίπεδα τηςστο αίμα είναι χαμηλά ενώεκείνα τηςLH και τηςτεστοστερόνηςείναι φυσιολογικά Τα άτομα τηςπρώτηςκατηγορίας έχουν δευτερογενήχαρακτηριστικάκαι μειωμένο αριθμόσπερματοζωαρίων, ενώεκείνα τηςδεύτερηςομάδας έχουν φυσιολογικάτα δευτερογενήχαρακτηριστικάκαι συνήθωςαζωοσπερμία. Οι παθήσειςτηςυπόφυσηςπου καταλήγουν σε ανεπάρκεια των ορμονών που επηρεάζουν τη λειτουργία των όρχεων (FSH και LH), μπορείνα οφείλονται σε όγκους έμφρακτα (δρεπανοκυτταρικήαναιμία, θαλασσαναιμία), σε

  χειρουργικέςεπεμβάσειςήσε ακτινοβολία. Συνηθέστερη όμωςαιτία είναι η

  υπερπρολακτιναιμία, η αύξηση δηλαδήτηςπρολακτίνηςστο αίμα, που παρατηρείται σε αδενώματα τηςυπόφυσης(προλακτινώματα) και οδηγείσε μείωση τηςFSH, τηςLH και τηςτεστοστερόνης με συνέπεια τη μείωση τηςlibido, τη στυτικήδυσλειτουργία και τηνυπογονιμότητα. Η διάγνωση επεβεβαιώνεται με την αξονικήήτη μαγνητικήτομογραφία του

  τουρκικούεφιππίου. Η αύξηση των οιστρογόνων απόδιάφορα αίτια (κίρρωση ήπατος όγκοιεπινεφριδίων, όγκοι των όρχεων απότα διάμεσα κύτταρα ήτα κύτταρα του Sertoli)προκαλείμείωση των γοναδοτροπινών απότην υπόφυση και άρα ορχικήανεπάρκεια, όπωςκαι η αύξηση των ανδρογόνων, απόδιάφορεςπαθήσεις(ανδρογεννετικόσύνδρομο) ήαπότη

  χρήση αναβολικών φαρμάκων, μπορείνα καταστείλουν την έκκριση γοναδοτροπινών και ναπροκαλέσουν μείωση τηςσπερματογένεσης

  Ορχικάαίτια υπογονιμότητας Εδώυπάγονται οι ενδογενείςβλάβεςπου οφείλονται ήπροκύπτουν απόδιάφορεςχρωματοσωμικέςανωμαλίεςκαι οι βλάβεςπου οφείλονται σεεξωτερικάαίτια, εξωγενείςπαράγοντεςπου δρούν βλαπτικάκαι επηρεάζουν τη λειτουργίατων όρχων και χαρακτηρίζονται ωςγοναδοτοξίνες.

  Υπογονιμότητα

  Το ποσοστόσυμμετοχήςτων χρωματοσωμικών ανωμαλιών στιςδιαταραχέςτηςσπερματογένεσηςανέρχεται στο 5% περίπου των αιτίων τηςυπογονιμότητας πουδιπλασιάζεται (10% περίπου), σε ολιγοσπερμίεςκάτω των 10Χ106 /ml καιτετραπλασιάζεται (20%) σε αζωοσπερμικούςάνδρες Παρουσιάζονται οι συχνότερααπαντώμενεςχρωματοσωμικέςανωμαλίες Το σύνδρομο Klinefelter, που χαρακτηρίζεταιαπότην κλασσικήτριάδα των μικρών σκληρών όρχεων, τηςγυναικομαστίαςκαι τηςαζωοσπερμίαςκαι οφείλεται στην παρουσία ενόςεπιπλέον Χ χρωμοσώματος(47ΧΧΥ),

  αποτελείτη συχνότερα απαντώμενη χρωματοσωμικήανωμαλία σε παρόμοιεςπεριπτώσειςκαι εμφανίζεται με συχνότητα ενόςστα 500 άρρενα άτομα. Στα άτομα αυτάτα επίπεδα τηςτεστοστερόνηςείναι συνήθωςφυσιολογικά ενώεκείνα τηςFSH και τηςLH είναι αυξημένα.

  Άλλεςχρωματοσωμικέςανωμαλίες σπανιώτερα απαντώμενεςμε αζωοσπερμία είναι το σύνδρομο Noonan,που ονομάζεται και ανδρικόσύνδρομο Turner

  και έχει παρόμοια ευρήματα με το γυναικείο σύνδρομο Turner, που χαρακτηρίζεται απόέλλειψη ενόςχρωματοσώματοςΧ, το σύνδρομο τηςαμφοτερόπλευρηςανορχίας(vanishing testis syndrome

  ), που οφείλεται σε ενδοεμβρυϊκήαπώλεια, καταστροφήτων όρχεων, απόδιάφορα αίτια

  5 / 10

  Υπογονιμότητα

  και το σύνδρομο «Sertoli only cell», που χαρακτηρίζεται απόαπλασία των γεννητικών κυττάρων στα ορχικάσωληνάρια.Οσον αφοράτιςγοναδοτοξίνες τουςεξωτερικούςπαράγοντεςπου επιδρούν βλαπτικάστηλειτουργία των όρχεων, είναι γνωστήη δυσμενήςεπίδραση τηςακτινοβολίας διαφόρων

  φαρμάκων, όπωςκαι συστηματικών παθήσεων, που επηρεάζουν ρνητικάτην

  σπερματογένεση. Δόσειςακτινοβολίας400cGy μπορείνα προκαλέσουν αζωοσπερμία, ηοποία είναι αντιστρεπτήκαι μπορείνα διαρκέσει ωςκαι 40 εβδομάδες Ασθενείς πουυπόκεινται σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικέςασπίδεςπροστασίαςτων όρχεων. Διάφορα φάρμακα χημειοθεραπευτικάέχουν ενοχοποιηθείγια τηνπρόκληση υπογονιμότηταςστουςάνδρεςκαι οι ασθενείςθα πρέπει να περιμένουν

  τουλάχιστον 6 μήνεςμετάτη διακοπήτηςθεραπείας πριν προσπαθήσουν να κάνουνπαιδιά Καλόείναι πριν την εφαρμογήτηςακτινοθεραπείαςκαι τηςχημειοθεραπείαςναγίνεται έλεγχοςτου σπέρματοςκαι ιδιαίτερα στα νέα άτομα να φυλάσσεται σπέρμα σετράπεζα σπέρματος Απότιςσυστηματικέςπαθήσειςη νεφρικήανεπάρκεια, η κίρρωση του

  ήπατοςκαι η δρεπανοκυτταρικήαναιμία, συνοδεύονται συνήθωςαπόυπογονιμότητα καιστυτικήδυσλειτουργία. Οι κακώσειςτων όρχεων, που προέρχονται απόφλεγμονές(βακτηριακές όπωςη κοινήορχίτιδα ήιογενείς όπωςη μεταπαρωτιδικήορχίτιδα, πουσυχνάείναι αμφοτερόπλευρη), μπορείνα καταλήξουν σε αζωοσπερμία, όπωςκαι οικακώσειςπου προέρχονται απόσυστροφήτων όρχεων ήεξωτερικούςτραυματισμούςμπορείνα προκαλέσουν ανοσολογικήςαιτίαςυπογονιμότητα, λόγω ενεργοποίησηςτου

  ανοσοποιητικούσυστήματοςκαι παραγωγήςαντοιεσπερματικών αντισωμάτων. Διαταραχέςτηςσπερματογένεσηςκαι υπογονιμότητα παρουσιάζουν και οι πάσχοντεςαπόκρυψορχία,

  που πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικάέγκαιρα, με τη συμπλήρωση του πρώτουχρόνου τηςζωής χωρίςνα είναι ξεκάθαρο ότι αυτόμπορείνα προστατεύσει μελλοντικάΗ κιρσοκήλη που χαρακτηρίζεται απόδιάταση του φλεβικούπλέγματοςτων όρχεων καιοφείλεται σε παλινδρόμηση αίματοςαπότιςνεφρικέςφλέβεςπροςτουςόρχειςλόγωανεπαρκών φλεβικών βαλβίδων των έσω σπερματικών φλεβών, που αποχετεύονται στιςνεφρικέςφλέβες είναι η πιο συχνάχειρουργικάδιορθώσιμη αιτία τηςανδρικήςυπογονιμότητας Στο 90% των περιπτώσεωνεμφανίζεται στον αριστερόόρχη γιαανατομικούςλόγους που εξηγείται απότην κάθετη πορεία τηςαριστερήςσπερματικήςφλέβας που εκβάλλει στην ριστερήνεφρικήφλέβα, σε αντίθεση με τη δεξιά πουπαρουσιάζει μία λοξήπροςτα έσω πορεία και εκβάλλει απ΄ευθείαςστην κάτω κοίλη φλέβα.Η συχνότητα τηςκιρσοκήληςμεταξύτων νεαρών ενηλίκων ανέρχεται στο 20%, όμωςτο το

  ένα τέταρτο απόαυτούς δηλαδήοι 5 στους100 εξεταζόμενουςπαρουσιάζουν

  υπογονιμότητα. Η κιρσοκήλη σχετίζεται με ατροφία των όρχεων και μπορείνα προκαλέσειμείωση του αριθμού τηςκινητικότηταςκαι του ποσοστούτων φυσιολογικών μορφών των

  σπερματοζωαρίων. Υπάρχουν διάφορεςθεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν το λόγο,που συμβαίνει αυτό Οι θεωρίεςαυτέςπεριλαμβάνουν την αύξηση τηςθερμοκρασίαςστονπάσχοντα όρχη, απότη στάση και λίμναση του φλεβικούαίματος την πιθανήπαλινδρόμησηνεφρικών και επινεφριδιακών μεταβολιτών και την αύξηση τηςυδροστατικήςπίεσηςτου

  όρχη, που καταλήγουν σε δυσλειτουργία τηςυπόφυσηςκαι των γονάδων. Βέβαια όπωςσυμβαίνει με όλεςτιςπαθήσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε τιςιδιοπαθείςπεριπτώσεις πουαναφέρονται στο 25-50% των περιπτώσεων ανδρικήςυπογονιμότητας όπου δεν υπάρχεικαμία αναγνωρίσιμη αιτία και τα αίτιααποδίδονται σε γνωστους γενετικούςκαιπεριβαλλοντολογικούςπαράγοντες

  Μεταορχικάαίτια υπογονιμότητας Τα μεταορχικάαίτια αναφέρονται στην παρεμπόδιση

  τηςεξόδου του σπέρματος που οφείλεται στην απόφραξη τηςαποχετευτικήςτου οδούκαι

  διακρίνονται σε συγγενή επίκτητα και λειτουργικάαίτια.

  Η συγγενήςαπόφραξη μπορείνα οφείλεται στην απουσία τηςδιάπλασηςτμημάτων τηςεπιδιδυμίδαςήστην ατροφία και την απουσία του σπερματικούπόρου, όπωςαυτόπολύσυχνάσυμβαίνει σε ασθενείςμε κυστικήίνωση των πνευμόνων, που χαρακτηρίζεται απόχρόνια απόφραξη των βροχιολίων. Το ίδιο μπορείνα συμβαίνει λόγω τηςπαρουσίαςπολλαπλών μικρών κύστεων στην επιδιδυμίδα που την απποφράσσουν, όπωςσυχνάπαρατηρείται σε ασθενείςμε πολυκυστικήνόσο των νεφρών του τύπου του ενήλικα, που

  χαρακτηρίζεται απότην παρουσία πολλαπλών κύστεων στουςνεφρούς στο ήπαρ και το

  πάγκρεας Η συγγενήςαπόφραξη μπορείακόμη να οφείλεται στην ατρησία των

  εκσπερματιστικών πόρων ήστη συμπίεσήτους απότην παρουσία αποφραγμένου και

  διατεταμένου προστατικούκόλπου .


  Χειρουργός Ουρολόγος

  Για να δείτε το βιογραφικό μου, πατήστε εδώ.

  Για να δείτε άλλες απαντήσεις μου, πατήστε πάνω στο όνομα χρήστη μου και

  Εμφάνιση Περισσοτέρων Μυνημάτων του Χρήστη

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Γνωρίζετε αν σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν θεραπείες αποκατάστασης για άνδρες με σύνδρομο KLINEFELTER, XXY και από ποιούς?


  lKinp2.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Λυπάμαι αλλά δεν γνωρίζω


  Χειρουργός Ουρολόγος

  Για να δείτε το βιογραφικό μου, πατήστε εδώ.

  Για να δείτε άλλες απαντήσεις μου, πατήστε πάνω στο όνομα χρήστη μου και

  Εμφάνιση Περισσοτέρων Μυνημάτων του Χρήστη

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  καλημερα κοριτσια και ειμαι καινουργια στην παρεα και συγχωριστεμε αν κανω καποιο λαθος γιατι δεν τα παω καλα με τουσ υπολογιστες...εδω και εναν χρονο προσπαθουμε με τον αντρα μου να κανουμε παιδακι αλλα δυσκολευομαστε πολυ.ειμαι 27 χρονων και εχω πολυκυστικες ωοθηκες,ποτε δεν ειχα σταθερο κυκλο και η γιατρος μου μου ειπε οτι εχω αρκετες κυστες.καναμε μια αγωγη με τα χαπια cyclacur για 6 μηνες αλλα δεν ειχαμε κανενα αποτελεσμα,τωρα παιρνω τα clomiphen για 5 μηνες αλλα παλι τπτ.καθε μηνα περιμενω να μεινω εγκυος και καθε μηνα μου ερχεται περιοδος.αυτο τον μηνα ειχα παρα πολλα υγρα και πονοθσ χαμηλα στην μητρα κ στην σαλπιγγα,πριξιμο στο στηθος και στην μεση επρεπε να μου ερθει περιοδος πριν απο 6 ημερες αλλα δεν ηρθε κανονικα μονο καποιες σταγονες καφε αλλα οχι περιοδος.φοβαμαι μηπως τα χαπια μου εχουν δημιουργησει και αλλες κυστες και εχω καποιο προβλημα..τι να κανω?ειμαι πολυ απογοητευμενη...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  καλημερα κοριτσια και ειμαι καινουργια στην παρεα και συγχωριστεμε αν κανω καποιο λαθος γιατι δεν τα παω καλα με τουσ υπολογιστες...εδω και εναν χρονο προσπαθουμε με τον αντρα μου να κανουμε παιδακι αλλα δυσκολευομαστε πολυ.ειμαι 27 χρονων και εχω πολυκυστικες ωοθηκες,ποτε δεν ειχα σταθερο κυκλο και η γιατρος μου μου ειπε οτι εχω αρκετες κυστες.καναμε μια αγωγη με τα χαπια cyclacur για 6 μηνες αλλα δεν ειχαμε κανενα αποτελεσμα,τωρα παιρνω τα clomiphen για 5 μηνες αλλα παλι τπτ.καθε μηνα περιμενω να μεινω εγκυος και καθε μηνα μου ερχεται περιοδος.αυτο τον μηνα ειχα παρα πολλα υγρα και πονοθσ χαμηλα στην μητρα κ στην σαλπιγγα,πριξιμο στο στηθος και στην μεση επρεπε να μου ερθει περιοδος πριν απο 6 ημερες αλλα δεν ηρθε κανονικα μονο καποιες σταγονες καφε αλλα οχι περιοδος.φοβαμαι μηπως τα χαπια μου εχουν δημιουργησει και αλλες κυστες και εχω καποιο προβλημα..τι να κανω?ειμαι πολυ απογοητευμενη...

   

   

  κανενα τεστ εγκυμοσυνης ή χοριακη δεν εκανες;

  τα σικλακουρ τα δινουν και για κυστες;

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Καλημέρα σε όλα τα μέλη και χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκομαι στην παρέα σας.Όπως ίσως καταλάβατε είμαι νέο μέλος, αρκετά αγχωμένη και με πολλές-πολλές απορίες. Παρακαλώ συγχωρέστε μου πιθανές "ατασθαλίες" σχετικά με τους κανονισμούς του forum, αλλά η αγωνία μου για απαντήσεις ξεπερνά καθετί.Για να μην τα πολυλογώ...Πριν ένα περίπου χρόνο από μια αναλυτική-γενική εξέταση αίματος μαθαίνουμε με τον σύζυγό μου πως ήμουν έγκυος και απέβαλα. Εκείνο το διάστημα και για τους προηγούμενους τουλάχιστον 3 μήνες παρατηρούσα το σώμα μου να αλλάζει.Δεν πάχυνα αλλά άνοιξε η περιφέρειά μου και έκανα κοιλίτσα,κανένα από τα δυο δεν τα είχα έως τότε όσα κιλά και αν είχα πάρει κατά διαστήματα.Μου μύριζαν τα πάντα και είχα συνεχώς τάση για εμετό. Τα ποσοστά χωριακής ήταν πολύ υψηλά και με διασταυρωμένη σύμφωνη γνώμη από τρεις γιατρούς,κατά τους 2 σίγουρα και κατά τον ένα 99,99999% αφορούσε εγκυμοσύνη. Ο σύζυγός μου έχει μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Γυναικολογικά εγώ όλα καλά. Ηλικιακά, ο σύζυγός μου 28 και εγώ 38. Προγραμματίζουμε εξωσωματική. Με αρχή από σαλπιγγογραφία, την οποία με το σπερματοδιάγραμμα και την γνωμάτευση του γυναικολάγου μας, τα πάμε για ΕΟΠΠΥ. Παρακαλώ πολύ-εάν υπάρχει κάποιο μέλος που θα μπορούσε να διαφωτίσει το "μονοπάτι" που ξεκινάμε να διαβούμε ας μας διαφωτίσει, γιατί μου φαίνονται όλα βουνό....Οι ερωτήσεις μου...Τι πιθανότητες υπάρχουν με μη αποφρακτική αζωοσπερμία?Η ηλικία μου είναι απαγορευτική?Πόσες άραγε προσπάθειες θα χρειαστούν?Σε πόσο διάστημα δίδεται η έγκριση για αγορά φαρμάκων από ΕΟΠΠΥ?Ποιο το κόστος για βιοψία και διαδικασία εξωσωματικής?Δεν θέλω να γίνω παραπάνω κουραστική...

  Οι ερωτήσεις μου είναι ανεξάντλητες...Συγνώμη αν έχω παραβεί κάποιον από τους κανόνες.Διορθώστε με για μελλοντική καλή χρήση από μέρους μου.

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Καλημέρα σε όλα τα μέλη και χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκομαι στην παρέα σας.Όπως ίσως καταλάβατε είμαι νέο μέλος, αρκετά αγχωμένη και με πολλές-πολλές απορίες. Παρακαλώ συγχωρέστε μου πιθανές "ατασθαλίες" σχετικά με τους κανονισμούς του forum, αλλά η αγωνία μου για απαντήσεις ξεπερνά καθετί.Για να μην τα πολυλογώ...Πριν ένα περίπου χρόνο από μια αναλυτική-γενική εξέταση αίματος μαθαίνουμε με τον σύζυγό μου πως ήμουν έγκυος και απέβαλα. Εκείνο το διάστημα και για τους προηγούμενους τουλάχιστον 3 μήνες παρατηρούσα το σώμα μου να αλλάζει.Δεν πάχυνα αλλά άνοιξε η περιφέρειά μου και έκανα κοιλίτσα,κανένα από τα δυο δεν τα είχα έως τότε όσα κιλά και αν είχα πάρει κατά διαστήματα.Μου μύριζαν τα πάντα και είχα συνεχώς τάση για εμετό. Τα ποσοστά χωριακής ήταν πολύ υψηλά και με διασταυρωμένη σύμφωνη γνώμη από τρεις γιατρούς,κατά τους 2 σίγουρα και κατά τον ένα 99,99999% αφορούσε εγκυμοσύνη. Ο σύζυγός μου έχει μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Γυναικολογικά εγώ όλα καλά. Ηλικιακά, ο σύζυγός μου 28 και εγώ 38. Προγραμματίζουμε εξωσωματική. Με αρχή από σαλπιγγογραφία, την οποία με το σπερματοδιάγραμμα και την γνωμάτευση του γυναικολάγου μας, τα πάμε για ΕΟΠΠΥ. Παρακαλώ πολύ-εάν υπάρχει κάποιο μέλος που θα μπορούσε να διαφωτίσει το "μονοπάτι" που ξεκινάμε να διαβούμε ας μας διαφωτίσει, γιατί μου φαίνονται όλα βουνό....Οι ερωτήσεις μου...Τι πιθανότητες υπάρχουν με μη αποφρακτική αζωοσπερμία?Η ηλικία μου είναι απαγορευτική?Πόσες άραγε προσπάθειες θα χρειαστούν?Σε πόσο διάστημα δίδεται η έγκριση για αγορά φαρμάκων από ΕΟΠΠΥ?Ποιο το κόστος για βιοψία και διαδικασία εξωσωματικής?Δεν θέλω να γίνω παραπάνω κουραστική...

  Οι ερωτήσεις μου είναι ανεξάντλητες...Συγνώμη αν έχω παραβεί κάποιον από τους κανόνες.Διορθώστε με για μελλοντική καλή χρήση από μέρους μου.

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων...

  Κοριτσάκι μου καλημέρα, σήμερα είδα το μνμ σου, δεν ξέρω αν έχεις λάβει τις απαντήσεις που ζήτησες.Λοιπόν για το πόσες προσπάθειες θα χρειαστούν αυτό δεν το ξέρει κανένας...Τα φάρμακα σου τα συνταγογραφούν στο κέντρο που θα απευθυνθείς και θα τα πάρεις δωρεάν από φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, αν θελήσεις να περάσεις επιτροπή τα ραντεβού είναι συνήθως από τρίμηνο και πάνω.Αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο μη διστάσεις...καλη επιτυχία και καλό κουραγιο.


  a%3Ea%3E

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

  Θα ήθελα και πάλι την βοήθειά σας σε όποιον ίσως γνωρίζει κάτι παραπάνω....

  Έναν "καλό" γυναικολόγο για μια "ιδιαίτερη" εξωσωματική και με τον όρο "καλός" εννοούμε ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ και με τον όρο "ιδιαίτερη" εννοούμε λόγω της κατάστασης της υγείας του συζύγου.Ο σύζυγος 28 ετών με μη αποφρακτική αζωοσπερμία.

  Εγώ σε ηλικία 38 ετών,γυναικολογικά όλα μια χαρά.

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  γιατρέ ήθελα να σας ρωτήσω επειδή έχει 2 χρ που προσπαθούμε για παιδί με τον άντρα μου και έχουμε κάνει εξετάσεις ορμονικές σπερμοδιάγραμμα σαλπιγγογραφία.όλα αυτά καλά με μια μικρή υποψία για δική μ κακή τραχηλική βλέννη.κάναμε 3 σπερματεγχύσεις και ήταν και οι 3 αποτυχημένες.τώρα πιστεύεται ότι η μόνη λύση είναι η εξωσωματική; γνωρίζεται καλούς γιατρούς στην Κύπρο γυναικολόγους;ευχαριστώ

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Καλημέρα!! Θέλω να κάνω μια ερώτηση!! Αν μια κοπέλα είχε κολλήσει χλαμυδια πριν 6 χρόνια..αν κάνει τεστ μετά από 6 χρόνια τεστ για χλαμυδια βγαίνει θετικό??? Ευχαριστώ

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Καλησπερα σε ολες!!

   

  μου εχουν μεινει 2 κουτια Gonal-f, τα οποια διατηρω στο ψυγειο

  Ειναι κριμα να πανε χαμενα

   

  Τα θελει καμια?

   

   

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και μην το βαζετε κατω

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Kalhspera sas!!!

  Exw Gonal pros pwlhsh se polu xamhlh timh endiafererai kamia sas?

  Egw eutixws den ta xreiazomai allo epiasa me th prwth doksa to Theo!!!

  Elpizw opoia ta parei na ths ferei tuxh opws k emena!!!

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Kalhspera sas!!!

  Exw Gonal pros pwlhsh se polu xamhlh timh endiafererai kamia sas?

  Egw eutixws den ta xreiazomai allo epiasa me th prwth doksa to Theo!!!

  Elpizw opoia ta parei na ths ferei tuxh opws k emena!!!

   

  Χρόνια πολλά! καλη χρονιά! έχεις πμ...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  καλησπερα σας....σας διαβαζω πολυ καιρο και αποφασισα λογω του δικου μου "θεματος" να γινω μελος στην ομαδα σας,για ανταλλαγη αποψεων ...........ειμαι παντρεμενη 5 χρονια και τωρα 31 χρονων.εχω "λυσσει" λαπαροσκοπικα τις πολυκυστικες,την ενδομητριωση και τις συμφυσεις σαλπιγγων..........γενικο ρεκτιφιε δηλαδη.μεχρι να τα βρω και να τα κανω και να επανελθω φτασαμε στο σημερα.στο δια ταυτα:15 μερες τον δεκεμβρη πηρα ultrogestan,5/1 αδιαθετησα,15-19/1 clomiphene,23/1 pregnyl και μετα προσπαθεια..........εχθες 3/2 ειδα κανονικη περιοδο....τα εβαλα κατω και εχουν περασει μονο 8 ημερες απο την ωορρηξια!!!!!και ιδου η ερωτηση:ειναι κανονικη περιοδος ή οπως εχω αλλου διαβασει γινεται εμφυτευση και εχω αιμοραγια???σας παρακαλω.........τα φωτα σας............ευχαριστω για το χρονο σας

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Λυπάμαι αλλά δεν γνωρίζω

   

  καλησπερα σας....σας διαβαζω πολυ καιρο και αποφασισα λογω του δικου μου "θεματος" να γινω μελος στην ομαδα σας,για ανταλλαγη αποψεων ...........ειμαι παντρεμενη 5 χρονια και τωρα 31 χρονων.εχω "λυσσει" λαπαροσκοπικα τις πολυκυστικες,την ενδομητριωση και τις συμφυσεις σαλπιγγων..........γενικο ρεκτιφιε δηλαδη.μεχρι να τα βρω και να τα κανω και να επανελθω φτασαμε στο σημερα.στο δια ταυτα:15 μερες τον δεκεμβρη πηρα ultrogestan,5/1 αδιαθετησα,15-19/1 clomiphene,23/1 pregnyl και μετα προσπαθεια..........εχθες 3/2 ειδα κανονικη περιοδο....τα εβαλα κατω και εχουν περασει μονο 8 ημερες απο την ωορρηξια!!!!!και ιδου η ερωτηση:ειναι κανονικη περιοδος ή οπως εχω αλλου διαβασει γινεται εμφυτευση και εχω αιμοραγια???σας παρακαλω.........τα φωτα σας............ευχαριστω για το χρονο σας

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Καλησπερα σε ολες!!

   

  μου εχουν μεινει 2 κουτια Gonal-f, τα οποια διατηρω στο ψυγειο

  Ειναι κριμα να πανε χαμενα

   

  Τα θελει καμια?

   

   

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και μην το βαζετε κατω

  Καλησπερα,αν υπαρχουν ακομα θα ηθελα εγω,εστω και ενα κουτι.τηλ 6976796666 ευχαριστω.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Καλησπέρα σας και απο μένα

   

  Εχω πάρα πολυ καιρο να γράψω σε φορουμ αλλα αυτην την στιγμή χρειαζομαι λιγο κουραγιο.

  Ας πούμε οτι σημερα παυω να παλευω αλλο. Δεν αντεχω αλλο, πονάω πολύ

   

  Ας τα πάρουμε απο την αρχη.

  Ειναι 34 χρονων με ενα πανεμορφο κοριτσακι 6 χρονων. Η μικρη μου ηρθε πολυ ευκολα οταν ημουν 28 χρονων. μετα απο 6 μηνες ηρθε, χωρις αγχος και χωρις πονο.

  Με τον πατέρα της χώρισα οταν ηταν ακομα πολύ μικρη. Ειμαι πολυ τυχερη ομως γιατι βρήκα τον ανθρωπο της ζωης μου, ο οποιος και αυτος ειναι χωρισμένος με ενα παιδακι. Ειμαστε δηλαδη μια πανεμορφη οικογενεια με 2 παιδακια ουσιαστικα. Δεν θα επρεπε να παραπονιεμαι.

  Τον Ιανουάριο του 14 ξεκινησαμε σιγα σιγα να κανουμε ελευθερα. Θεωρουσαμε οτι ενα παιδακι θα ολοκληρωναμε την οικογενεια μας, θα ενωνε τα παιδακια μας και θα μας εκανε τρομερα ευτηχισμενους μια που εχουμε βρει ο ενας στον αλλο αυτο που θελαμε μια ζωη.

  Μπορω να σας πω οτι 2,5 χρονια μετα και κανοντας συστηματικα τις μερες που πρεπει δεν εχει ερθει παιδακι. Μαλιστα στο χρονο επανω καναμε ολες τις εξετασεις και εγω και αυτος. Ολα ειναι τελεια. Καλυτερα δεν γινονται. Σημεα για ακομα μια φορα με ηρθε περιοδος. Μαλιστα υπαρχουν πλεον ανθρωποι που μου λενε οτι ανηκουμε στην ανεξηγητη υπογονιμοτητα.

  Πραγματικα δεν περιμενα οτι θα ποναει τοσο πολυ. Νιωθω αχρηστη, ανικανη να κανω το οτιδηποτε. Κλαιω μονη μου καθε μερα. Δεν μπορω να το βγαλω απο το μυαλο μου.

  Ειπα λοιπον οτι σημερα ειναι η τελευταια μερα. Δεν αντεχω αλλο. Θα το παρω αποφαση οτι εχουμε δυο παιδια και οτι δεν μπορω να κανω αλλο.

   

  Σας ευχαριστω που με ακουσατε.


  If You Can Dream It, You Can Do It!

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Καλησπέρα σας και απο μένα

   

  Εχω πάρα πολυ καιρο να γράψω σε φορουμ αλλα αυτην την στιγμή χρειαζομαι λιγο κουραγιο.

  Ας πούμε οτι σημερα παυω να παλευω αλλο. Δεν αντεχω αλλο, πονάω πολύ

   

  Ας τα πάρουμε απο την αρχη.

  Ειναι 34 χρονων με ενα πανεμορφο κοριτσακι 6 χρονων. Η μικρη μου ηρθε πολυ ευκολα οταν ημουν 28 χρονων. μετα απο 6 μηνες ηρθε, χωρις αγχος και χωρις πονο.

  Με τον πατέρα της χώρισα οταν ηταν ακομα πολύ μικρη. Ειμαι πολυ τυχερη ομως γιατι βρήκα τον ανθρωπο της ζωης μου, ο οποιος και αυτος ειναι χωρισμένος με ενα παιδακι. Ειμαστε δηλαδη μια πανεμορφη οικογενεια με 2 παιδακια ουσιαστικα. Δεν θα επρεπε να παραπονιεμαι.

  Τον Ιανουάριο του 14 ξεκινησαμε σιγα σιγα να κανουμε ελευθερα. Θεωρουσαμε οτι ενα παιδακι θα ολοκληρωναμε την οικογενεια μας, θα ενωνε τα παιδακια μας και θα μας εκανε τρομερα ευτηχισμενους μια που εχουμε βρει ο ενας στον αλλο αυτο που θελαμε μια ζωη.

  Μπορω να σας πω οτι 2,5 χρονια μετα και κανοντας συστηματικα τις μερες που πρεπει δεν εχει ερθει παιδακι. Μαλιστα στο χρονο επανω καναμε ολες τις εξετασεις και εγω και αυτος. Ολα ειναι τελεια. Καλυτερα δεν γινονται. Σημεα για ακομα μια φορα με ηρθε περιοδος. Μαλιστα υπαρχουν πλεον ανθρωποι που μου λενε οτι ανηκουμε στην ανεξηγητη υπογονιμοτητα.

  Πραγματικα δεν περιμενα οτι θα ποναει τοσο πολυ. Νιωθω αχρηστη, ανικανη να κανω το οτιδηποτε. Κλαιω μονη μου καθε μερα. Δεν μπορω να το βγαλω απο το μυαλο μου.

  Ειπα λοιπον οτι σημερα ειναι η τελευταια μερα. Δεν αντεχω αλλο. Θα το παρω αποφαση οτι εχουμε δυο παιδια και οτι δεν μπορω να κανω αλλο.

   

  Σας ευχαριστω που με ακουσατε.

   

  Σου έστειλα πμ..

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Καλησπέρα,

   

  χρειαζόμαστε επειγόντως gonal για φίλη που βρίσκεται σε διαδικασία πρόκλησης.

  Σας παρακαλώ στείλτε μου μήνυμα.

  Θεσσαλονίκη.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

  Για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο θα χρειαστεί να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Είναι δωρεάν.

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Κάντε εγγραφή να συμμετάσχετε στις συζητήσεις - είναι εύκολη και γρήγορη!

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Σύνδεση

  Έχετε ήδη έναν λογαριασμό χρήστη; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα