ganick

Νέο Μέλος
 • Περιεχομενο (αριθμoς δημοσιευσεων)

  5
 • Μελος απο

 • Τελευταια επισκεψη

Συνεισφορα στο φορουμ

0 Neutral
 1. Έτσι το καταλαβαίνω και εγώ, πρέπει να υφίσταται το δικαίωμα της συζύγου για να μεταβιβαστεί. Εφόσον, όμως, στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ διευκρινίζεται ότι "για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων" η μητέρα-σύζυγος μπορεί να ασκεί, μεταξύ άλλων, και ελεύθερο επάγγελμα, δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα; Το θέμα εδώ, για μένα, είναι ο ορισμός του ελευθερίου επαγγέλματος !! Είναι όλοι όσοι ασφαλίζονται στο Τ.Ε.Β.Ε. ελεύθεροι επαγγελματίες ή όχι; Και που ορίζεται αυτό; Στο Ν. 2238/94 (ΦΕΚ-151 Α') : Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος λέει: "... Εισόδημα και απόκτησή του 1. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, [ ] κοινωνικού λειτουργού – ΠΡΟΣΘ. ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 2954/01, ΦΕΚ-255 Αʼ. Ισχύς από 1-1-2001 [ ] και εμπειρογνώμονα. 2. Στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται: α. Σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανώνυμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας. β. Σε συγγραφείς και μουσουργούς από συγγραφικά δικαιώματα γενικά. γ. Σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια, από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά. ..." Δηλαδή, με βάσει τα παραπάνω οι βιοτέχνες δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες;;;;; Και άρα η μητέρες βιοτέχνες δεν έχουν το δικαίωμα για να το μεταβιβάσουν;;;;;
 2. Η σύζυγος μου είναι ελεύθερη επαγγελματίας, ασφαλισμένη στο Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) και εγώ δημόσιος υπάλληλος, σε Δήμο. Δικαιούμαι ως σύζηγος την 9μηνη άδεια/μειωμένο ωράριο ανατροφής τέκνου; Έχει κάνει χρήση κάποιος αυτής της άδειας;;; Για όποιον ενδιαφέρεται, μετά από σχετικό ψάξιμο βρήκα ότι σύμφωνα με το Νέο ΥΚ (Ν. 3528/2007) Αρ. 53 και το ΚΚΔΚΥ (Ν.3584/2007) Αρ. 60: "Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις ... 2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. ... " Επίσης σύμφωνα με την διευκρινηστική εγκύκλειο του ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346: "10. Χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε πατέρα υπάλληλο του οποίου η σύζυγος εργάζεται. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ΥΚ, καθώς και την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ προβλέπεται ότι, αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από τον ΥΚ ή τον ΚΚΔΚΥ διευκολύνσεων. Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένου και του αγροτικού επαγγέλματος, καθώς και η άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση). Για τη διαπίστωση της δραστηριότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το οικείο Επιμελητήριο. "
 3. naina μετράς και β-κετόνη; Αν ναι, ποια είναι τα όρια: <0,6 ;

 4. Διαφημίσεις


 5. Ψάχνοντας στο Google βρήκα αυτό http://www.diabetes.org.cy/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=33 Το ανώτατο όριο μία ώρα μετά το γεύμα είναι 140 mg/dL σύμφωνα με το παραπάνω. Θα ήθελα από άλλα μέλη του Φόρουμ που κάνουν μετρήσεις να μου πούνε τι τους είπαν ο γυναικολόγος/ενδοκρινολόγος για τις μετρήσεις τους. Ποιες είναι οι τιμές στόχος;
 6. Γεια σε όλες/όλους, Ξέρει κανείς πόσο πρέπει να είναι η μέτρηση του σακχάρου μια ώρα μετά το φαγητό, με το μηχανάκι;