Πίνακας Συνεισφοράς


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/08/2022 in all areas

  1. 2 points
    Εγώ διαφωνώ με την κοπέλα πάνω. Πιστεύω ότι καλό είναι να έχετε κάτι δικό σας, αντί να δίνετε τόσα λεφτά στο ενοίκιο καλύτερα σε κάποιο δάνειο κ μετά να σου μείνει κ το σπίτι. 70τμ πιστεύω είναι οριακά, θα μπορούσατε πχ να μείνετε 4μελης οικογένεια αλλά στριμωχτα. Βέβαια με μια διαρυθμιση κάνοντας 2 υπνοδωμάτια θα μπορούσατε απλά για τρίτο παιδί δύσκολο. Το ενδεχόμενο να πουλουσατε αυτό να πάρετε κάτι μεγαλύτερο δίνοντας κάποια επιπλέον λεφτά το σκεφτήκατε?
ποιοί είμαστε | επικοινωνία | στατιστικά

© parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008 !!


Powered by Invision Community