Πίνακας Συνεισφοράς


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/08/2022 in all areas

  1. 1 point
    Η επιλοχειος κατάθλιψη μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή μετά τον τοκετό , ακόμα και μήνες μετά. Αν δεις ότι τα συναισθήματα σε καταβάλλουν, οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις ψυχολογική υποστήριξη από ειδικό και όσον αφορά το καινούριο μωρό, θέλει εξίσου συμμετοχή στην ανατροφή και από τον πατέρα. Δεν πρέπει να περνάνε όλα από σένα. Επίσης, το έξω βοηθά τώρα που είναι καλοκαίρι. Καροτσαδα το μωρό, το άλλο παιδάκι και μια φίλη και καφές στο χέρι.
ποιοί είμαστε | επικοινωνία | στατιστικά

© parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008 !!


Powered by Invision Community