PDA

Επιστροφή στο Forum : ΙΚΑ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 50% ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Μαρια Στυλιανακη
26-02-10, 15:34
Προς
Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων

Καταρχάς πολλά συγχαρητήρια για το έργο σας.
Ονομάζομαι Α. Κ. και είμαι μητέρα ενός κοριτσιού 16 μηνών.
Λόγω του επαγγέλματός μου (λογίστρια) τυχαίνει να γνωρίζω για μία εγκύκλιο του ΙΚΑ που βγήκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2010 και αφορά πολλές μητέρες.
Θέμα της εγκυκλίου είναι η επιστροφή εισφορών (δηλαδή χρημάτων) προς εργαζόμενες μητέρες με ασφάλιση ΙΚΑ.
Πρόκειται για μία καθυστερημένη κατά δύο χρόνια εφαρμογή του νόμου που προέβλεπε ότι οι μητέρες εργαζόμενες που επιστρέφουν στην εργασία τους δικαιούνται για 12 μήνες μειωμένες εισφορές προς το ΙΚΑ κατά 50% για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Συγκεκριμένα αφορά τις μητέρες εργαζόμενες που επέστρεψαν στην εργασία τους από άδεια λοχείας μετά τις 3/4/2008.

Δεν αφορά μητέρες που η άδεια λοχείας τους έληξε πριν από αυτήν την ημερομηνία.

Οι δικαιούχες μητέρες πρέπει να κάνουν αίτηση στο ΙΚΑ για την επιστροφή των εισφορών με τα παρακάτω δικαιολογητικά:Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του μωρού
Αίτηση (δίνεται στο ΙΚΑ αλλά υπάρχει και στην εγκύκλιο)
Βεβαίωση Εργοδότη για την απασχόλησή της μητέρας όπου να φαίνεται πότε σταμάτησε η μητέρα με άδεια κύησης και πότε έληξε η λοχεία της.
Βιβλιάριο ΙΚΑ και φωτοτυπία το εξώφυλλο με την φωτογραφία και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ
Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ΙΚΑ της σελίδας (ή σελίδων) όπου φαίνονται οι ημερομηνίες της άδειας μητρότητας,λοχείας, τα επιδόματα κλπ.
Φωτοτυπία της απόφασης του ΟΑΕΔ για την εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητας όπου φαίνονται οι ημερομηνίες της άδειας (για όσες μητέρες πήραν την άδεια αυτή)

Για όσες μητέρες θα επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την 1/4/2010 θα εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος νόμος αυτόματα από τον εργοδότη τους και έτσι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων.


Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να διαβάσουν την επισυναπτόμενη εγκύκλιο ή να απευθυνθούν στο ΙΚΑ της περιοχής τους.

Επειδή το παραπάνω ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και καθώς φαίνεται δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση ούτε από τα ΜΜΕ ούτε από τους εργοδότες (αφού δεν τους αφορά ) νομίζω ότι μόνο μέσω ειδικών φορέων ενημέρωσης (όπως ο δικός σας) μπορεί να επιτευχθεί η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων μητέρων για το θέμα.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι σε κεντρικό υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη όπου και πήγα πριν 2 ημέρες για να υποβάλλω την δική μου αίτηση οι υπάλληλοι με ενημερώσαν ότι ήμουν η πρώτη που παρουσιαζόμουν για αυτό το θέμα.

Παρακαλώ πολύ λοιπόν να το δημοσιεύσετε στον ιστοχώρο σας και για ό,τι χρειαστείτε βρίσκομαι στη διάθεσή σας.

Φιλικά,
το κειμενο της εγκυκλιου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

Αθήνα 3/2/2010Αριθμ. Πρωτ.

Α23/269/4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΡ. : 15ΠΡΟΣ:

Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Ως ο συνημμένος πίνακας διανομήςΘΕΜΑ : «Μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης
που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά
το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού.
Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς
νόμιμη αιτία»

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008
(ΦΕΚ 58/3-4-2008 τ.Α΄) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και παρέχουμε τις
ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους :

Με την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι, οι εισφορές του κλάδου
κύριας σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες φορέων
κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, μειώνονται κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί
το μήνα του τοκετού.

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που
έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

Α) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Η ισχύς της προαναφερόμενης διάταξης αρχίζει την 3/4/2008, ημερομηνία
έναρξης ισχύος του ν.3655/2008. Η ανωτέρω ρύθμιση σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ.
Φ80000/οικ.11095/914/6-5-2008 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, καταλαμβάνει τόσο τις γυναίκες που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν παιδί
μετά την 3/4/2008, όσο και τις περιπτώσεις εργαζομένων γυναικών που έχουν
τεκνοποιήσει πριν τις 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι τη
συμπλήρωση του 12μήνου, μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός ή την λήξη
επιδότησης λόγω λοχείας. Στην τελευταία ωστόσο περίπτωση, η καταβολή των
μειωμένων εισφορών γίνεται από τις 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα
υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου που ακολουθεί τον μήνα που έλαβε
χώρα ο τοκετός ή έληξε η επιδότηση λόγω λοχείας.Α1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.

Δικαιούχοι της εν λόγω μείωσης εισφοράς είναι οι γυναίκες ασφαλισμένες
Φορέων Κύριας Ασφάλισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας. Η εν λόγω διάταξη καταλαμβάνει και τις γυναίκες ασφαλισμένες στο
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που ασφαλίζονται είτε με το κοινό, είτε με το ειδικό
συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Η μείωση της εργατικής εισφοράς κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο
απασχόλησης που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας, αφορά τις μητέρες
οι οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις, ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου
χρόνου, έργου, ωρομίσθιες κ.λ.π. και απασχολούνται με πλήρη ή μειωμένη
απασχόληση.

Είναι αυτονόητο ότι, στις περιπτώσεις των εργαζόμενων μητέρων με
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν πριν τη
συμπλήρωση του δωδεκάμηνου η μείωση της εισφοράς ισχύει για το χρονικό
διάστημα έως τη λήξη της σύμβασης.

Για τις εργαζόμενες μητέρες οι οποίες απασχολούνται στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. είτε με τις κοινές
διατάξεις του α.ν. 1846/51, είτε με τις διατάξεις του Ειδικού Συνταξιοδοτικού
Καθεστώτος του ν. 3163/55 και θα κάνουν χρήση της παροχής του εννεαμήνου, οι
εισφορές κλάδου σύνταξης που τις βαρύνουν καταβάλλονται μειωμένες κατά 50%, για
όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται από τη λήξη της εν λόγω αδείας έως τη
συμπλήρωση των 12 μηνών που έπονται από τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, εφόσον η ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. μητέρα κάνει χρήση της εξάμηνης ειδικής άδειας μητρότητας, οι
εισφορές του κλάδου σύνταξης που την βαρύνουν καταβάλλονται μειωμένες κατά
50%, για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται από τη λήξη της εν λόγω αδείας έως τη
συμπλήρωση των 12 μηνών που έπονται από τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.
Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη, μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας,
λάβει την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια φροντίδας παιδιού και στη
συνέχεια κάνει χρήση της εξάμηνης άδειας μητρότητας, το 12μηνο καταβολής των
μειωμένων εισφορών περιορίζεται ανάλογα.

Α2) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Μετά τη μείωση κατά 50% το ποσοστό του κλάδου κύριας σύνταξης
βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η εισφορά για τον κλάδο αυτό που βαρύνει τη
μητέρα ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. διαμορφώνεται σε 3,335% επί των
ασφαλιστέων αποδοχών.

Β) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Οι εισφορές του κλάδου κύρια σύνταξης, που έχουν παρακρατηθεί από τα
πρόσωπα που καταλαμβάνουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις και έχουν καταβληθεί από
τους υπόχρεους εργοδότες εις ολόκληρον, δηλαδή χωρίς την μείωση κατά 50%,
καθίστανται αχρεώστητες ως καταβληθείσες χωρίς νόμιμη αιτία και επιστρέφονται
στις δικαιούχους κατά τις οριζόμενες διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 27 του
α.ν. 1846/51.

Η αξίωση για την επιστροφή των εν λόγω εισφορών υπόκειται στην
πενταετή παραγραφή του άρθρου 40 της παρ. 6 του α.ν. 1846/51.


Στην προκειμένη περίπτωση η αξίωση για επιστροφή του ποσού των
εισφορών που καταβλήθηκε χωρίς νόμιμη αιτία, γεννάται κατά το χρόνο καταβολής
της.

Συνεπώς ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου παραγραφής και αξίωσης
ορίζεται η ημερομηνία καταβολής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των επιπλέον εισφορών.

Για την επιστροφή των εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης από τη
δικαιούχο μητέρα και η έκδοση απόφασης Διευθυντή σύμφωνα με τα συν/να στην
παρούσα εγκύκλιο υποδείγματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αίτηση να συνοδεύεται από ληξιαρχική
πράξη γέννησης του τέκνου, καθώς και από λοιπά ασφαλιστικά στοιχεία (βιβλιάριο
ασθενείας, Α.Α.Λ.Α., βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.) από τα οποία να προκύπτουν :

• Η ημερομηνία γέννησης του τέκνου.
• Η ημερομηνία λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.
• Η επιστροφή της δικαιούχου μητέρας στην εργασία της.
• Η χρήση εξάμηνης ειδικής άδειας λόγω μητρότητας ή του εννεαμήνου.


Αρμόδιο Υποκ/μα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κ.Α. του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την Φ.11321/6316/11-
4-07 (Β΄603) Υπουργική Απόφαση, το Υποκ/μα στην ασφαλιστική περιοχή του
οποίου εδρεύει ο εργοδότης στον οποίο απασχολήθηκαν κατά το κρίσιμο διάστημα οι
ασφαλισμένες μητέρες του Ιδρύματος.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχες προσέλθουν στο Υποκ/μα του τόπου
κατοικίας τους οι αιτήσεις τους θα παραληφθούν και θα διαβιβασθούν αρμοδίως.

Για να λάβει χώρα εν τέλει η επιστροφή, θα πρέπει οι εισφορές που
επιπλέον παρακρατήθηκαν να έχουν πράγματι καταβληθεί ή να καταβάλλονται
τμηματικώς (ρύθμιση).

Τονίζεται ότι, επειδή το προς επιστροφή ποσό αφορά τις εισφορές των
εργαζομένων μητέρων και όχι αξιώσεις του εργοδότη, η επιστροφή τους θα
πραγματοποιείται χωρίς τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου, παρά μόνο με τη
προσκόμιση των δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν. Ευνόητο είναι ότι τα περί
επιστροφής εισφορών αφορούν το χρονικό διάστημα από 3/4/2008 και μέχρι
31/3/2010. Για τον τρόπο καταχώρισης στην Α.Π.Δ. από 1/4/2010 και εφεξής και τη
διαχείριση στο πλαίσιο του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των περιπτώσεων που αφορούν
στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιό μας.Συν/να : 2 υποδείγματα

3 φύλλαΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΦ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


1.

Γρ. κ. Διοικητή

2.

Γρ. κ. κ. Υποδιοικητώ

3.

Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών

4.

Γρ. κ. κ. Συντονιστών

Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση

αυτών και των επο

Επιχειρήσεων κ.α.)

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προσ

Γενική Γραμματεία Κοιν. Α

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρ

Ακαδημ

Σ.Ε.Β.

Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα

Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και Ε

Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας

Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικ

Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Α

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Μητροπόλεω

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπο

Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Σταδίου 2

Γ.Σ.Ε.Ε.

28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λο

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρω

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελ

Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμ
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειρα

Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Π

Ομοσπονδία Επαγγελ

Νομού Θεσ/νίκης

Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων

Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα

Επιχειρησιακή Ομάδα

Πατησίων 12, Αθήνα

Ομάδα Εκπαιδευτών Α

Πατησίων 12, Αθήνα

Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης

(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)

Ομάδα Υποδομών Ηλ

Πατησίων 12, Αθήνα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικο

Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθ

Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πε

Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς

Γενική Συνομοσπονδ

Βιοτεχνών Ελλάδος

Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικώ

Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλά

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα

Ομάδα Υποδομών Λει

Πατησίων 12, Αθήνα

Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α

Πατησίων 12, Αθήνα

Ομάδα Υποδομών Προ

Πατησίων 12, Αθήνα

Επιτροπή ΔιαχείρισηςΝΟΜΟΣ 3655/08
Άρθρο 141 Παρ. 22. Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι
γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50% κατά το
δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που
έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.


Α Ι Τ Η Σ Η

Της ασφαλισμένης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. :Επώνυμο : ...........................................................Όνομα : ...........................................................Πατρώνυμο : ......................................................Α.ΜΑ. : ......................................................Α.Μ.Κ.Α. : ......................................................Πόλη : ......................................................Οδός : .......................................................Αριθμ. : .......................................................Τ.Κ. : .......................................................Τηλέφωνο : .......................................................

ΘΕΜΑ : «Περί επιστροφής εισφορών κλάδου
κύριας σύνταξης που μου
παρακρατήθηκαν χωρίς νόμιμη
αιτία »ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : .............................................Αθήνα ............/........../201.......Αριθμ. Πρωτ. :

ΠΡΟΣ:

Το ............................ΥποκατάστημαΙ.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : ................................Υπηρεσία Εσόδων :

Κύριοι,Με την παρούσα σας γνωρίζω ότι
είμαι μητέρα τέκνου που έχω αποκτήσει την
....................................... και σας δηλώνω
υπεύθυνα ότι έχω επιστρέψει στην εργασία
μου την .................................. δηλαδή πρίν τη
λήξη του 12μηνου που ακολουθεί από τον
μήνα του τοκετού.

Σας υποβάλλω Ληξιαρχική Πράξη
γέννησης του τέκνου μου και παρακαλώ να
μου επιστρέψετε το 50% των εισφορών του
κλάδου Κύριας Σύνταξης που με βαρύνει και
έχει παρακρατηθεί από τον εργοδότη μου:
(Επωνυμία: ....................................................

.........................................................................

ΑΜΕ : ........................................................)
κατά το διάστημα από την επιστροφή μου
στην εργασία μέχρι τη λήξη του 12μηνου
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 του
Ν.3655/2008.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ( ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΝ/ΝΑ : 1 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ................................ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.......................................................................................

Ταχ. Διεύθυνση : ........................................

Πληροφορίες : ........................................

Αριθ. τηλεφώνου : .........................................

FAX : ..........................................

E – mail : ..........................................Αθήνα ........../......../201....Αριθμ. Πρωτ. ................................ΘΕΜΑ : «Μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που
βαρύνουν την ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
...........................................................................Α.Μ.Α......................................
Α.Μ.Κ.Α. ............................. μητέρα τέκνου που απέκτησε κατά την
............................................... για το χρονικό διάστημα απασχόλησης
............................................. και επιστροφή σ΄ αυτήν του αντίστοιχου
ποσού που παρακρατήθηκε»ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος Διευθυντής του...................... Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
..............................................Έχοντας υπόψη :1.

Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51 «περί κοινωνικών
ασφαλίσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κ.Α - Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την Φ11321/6316/11-4-07
(Β΄603) Α.Υ.Ε.Κ.Α.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51.

3.

Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 40 του Α.Ν. 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.825/78.

4.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν.3655/08 (58 Α΄).

5.

Την με αριθμ. πρωτ. ...................................................... αίτηση της ασφαλισμένης
........................................................................................................................................

Α.Μ.Α .............................. Α.Μ.Κ.Α. ................................

6.

Την από .............................. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του τέκνου της ανωτέρω
ασφαλισμένης από την οποία προκύπτει ότι γεννήθηκε στις .........................

7.

Την από ............................................ Έκθεση Ελέγχου – Εισήγηση του αρμοδίου
τμήματος Εσόδων του Υποκ/τός μας.

Αφού σκεφτήκαμε σύμφωνα με το Νόμο :

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν.3655/08 :
«Οι εισφορές του κλάδου Κύριας Σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες
ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50% κατά το
δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που
έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας».

Επειδή, οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν τις γυναίκες που απέκτησαν ή θα
αποκτήσουν τέκνο μετά από την 3/4/2008 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων).

Επειδή, οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για όσες γυναίκες έχουν
τεκνοποιήσει πριν την ανωτέρω ημερομηνία, (3/4/2008), πλήν όμως στην περίπτωση
αυτή η μείωση των εισφορών χωρεί από 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα
υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο
τοκετός ή τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.

Επειδή, με την από ...................................................... αίτησή της η
ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
........................................................................................................ Α.Μ.Α.
............................................................. Α.Μ.Κ.Α................................................... ζητά
την επιστροφή ποσοστού 50% των εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης που την
βαρύνουν και παρακρατήθηκαν από τον εργοδότη της το διάστημα από την επιστροφή
της στην εργασία και μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαμήνου από την ημερομηνία
γέννησης του τέκνου της.

Επειδή, από την από ........................................ ληξιαρχική πράξη γέννησης που
προσκόμισε προκύπτει ότι το τέκνο της αιτούσης γεννήθηκε την
......................................

Επειδή, από τα ασφαλιστικά της στοιχεία (Α.Λ.Α.Α., βεβαίωση εργοδότη,
κ.λ.π.), διαπιστώνεται ότι επέστρεψε στην εργασία της την ..............................................

Επειδή, σύμφωνα με την από ...................... Έκθεση Ελέγχου – Εισήγηση του
αρμοδίου υπαλλήλου προκύπτει ότι ο εργοδότης
...............................................................

............................................................................................................................................
. Α.Μ.Ε. ..................................... στον οποίο απασχολήθηκε κατά το κρίσιμο χρονικό
διάστημα η αιτούσα έχει καταβάλλει ή έχει ρυθμίσει τις προς επιστροφή εισφορές.

Επειδή, το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να χωρήσει η μείωση
υπολογίζεται από ................................. (περίοδος επιστροφής στην εργασία) μέχρι
................................................... (ημερομηνία λήξης του δωδεκάμηνου).

Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση επιστροφής στην
εν λόγω ασφαλισμένη του ποσού
........................................................................................ που αναλογεί στο 50% των
εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης που την βαρύνει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιστροφή στην ασφαλισμένη .................................................. Α.Μ.Α.
................................... Α.Μ.Κ.Α. .......................................................................ποσού
.................................................... για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας
λόγους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.

κ. ......................................

..........................................

..........................................Με απόδειξη παραλαβής και την
πληροφορία ότι κατά της απόφασης
αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση
εντός τριάντα (30) ημερών από την
παραλαβή της.

2.

Τμήμα Συναλλακτικό Υποκ/τός μας

3.

Τμήμα Εσόδων Υποκ/τός μαςΟ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ ...........

η εγκύκλιος σε PDF
http://www.parents.gr/images/upload/EG_15_2010.pdf

BEBE
03-03-10, 00:11
ερωτηση: γέννησα την κόρη μου 8 ιουνίου 2008. δικαιούμαι ? εχει σημασία αν πήρα τελικα το εξάμηνο, εγω πήρα μονό τρεις ( από τους εξι) μακάρι :?:

koukounaki
03-03-10, 08:50
Εμενα στο ΙΚΑ της Αγιας Παρασκευής μου ζήτησαν τα προτωτυπα και οχι φωτοτυπίες. Επισης μου ζητησαν και τα ενσημα του ετους 2008 και 2009 δηλ. της περιοδου που πηρα την αδεια κυησεως μεχρι που επεστρεψα στη δουλεια. Την Παρασκευή, θα παω τα χαρτια & θα κανω την αιτηση και θα σας πω λεπτομερειες. ΒΕΒΕ τα δικαιουσαι.

MUMSOFIA
03-03-10, 09:39
κορίτσια υπάρχει και άλλο θεμα ανοιγμένο για την επιστροφή εισφορών

elachl
03-03-10, 10:02
εγω γεννησα 10/03/07.δεν πηρα εξαμηνο διοτι τοτε δεν υπηρχε αυτο..να παρω τηλ να ρωτησω η οχι?

melisoula
03-03-10, 10:24
Μαρια την ολη διαδικασια την εχουμε κατανοησει, το μονο που δεν εχουμε καταλαβει πως υπολογιζεται το ποσο που θα μας επιστραφει? αν το γνωριζεις κανε μας ενα παραδειγμα ωστε να υπολογισει η καθε μια το δικο της ποσο?

beta
03-03-10, 10:33
Καλημέρα σε όλες

Η παρακράτηση του κλάδου κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ είναι 6,67% των ασφαλιστέων αποδοχών (μέχρι το ανώτατο όριο παλαιών ή νέων ασφαλισμένων).
Συνεπώς η αξίωση επιστροφής εισφορών διαμορφώνεται στο 3,335% επί των ασφαλιστέων αποδοχών.

elachl
03-03-10, 10:52
πειτε μου να παρω τηλ η οχι?

BABE
03-03-10, 10:55
ωραια και πωσ υπολογίζετε? περιπου κανε μασ ενα παραδειγμα?

ΜΕΡΣΑ
03-03-10, 11:04
εγω γεννησα 10/03/07.δεν πηρα εξαμηνο διοτι τοτε δεν υπηρχε αυτο..να παρω τηλ να ρωτησω η οχι?

Λογικά πρέπει να δικαιούσαι επιστροφή για κάποιες μέρες. Δηλαδή υπολόγισε ένα χρόνο από την ημέρα που έληξε η άδεια λοχείας και δες πόσες μέρες σου αναλογούν από την 03.04.2008 και έως την λήξη της λοχείας.

elachl
03-03-10, 11:48
12/05/07 ΕΛΗΞΕ Η ΛΟΧΕΙΑ .ΜΕΧΡΙ 03/04/08 ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΜΙΛΑΜΕ?ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ?ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΡΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

beta
03-03-10, 13:33
Υπολογίζεται ως εξής:

Ονομαστικός μισθός (μικτές αποδοχές) Χ 3,335% Χ μήνες που δικαιούσαι την επιστροφή.
Αν π.χ. ο μισθός σου είναι 2.000 ευρώ μικτά, η επιστροφή θα είναι 66,70 ευρώ / μήνα. Αν τώρα δικαιούσαι 8 μήνες επιστροφή, θα εισπράξεις 66,70 Χ 8 = 533,60 ευρώ.

MUMSOFIA
03-03-10, 13:47
Ευχαριστούμε beta... γιατι δεν είχα καταλάβει καθόλου πόσα είναι τα χρήματα!

Τώρα βλέπω για ένα μισθό μικτό περίπου 1250 η επιστροφή θα είναι περίπου για τους 9 μήνες είναι περίπου 375,00 ευρώ - Καλά είναι

zouzounel
03-03-10, 13:50
Εδώ τα έχουμε ξαναπεί:
http://parents.gr/forum/showthread.php?t=40087

και εδώ είναι και η εγκύκλιος, από το site του ικα:
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_15_2010.pdf

Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής: η απαλλαγή αυτή θα έχει κάποια επίπτωση όταν (--> αν ποτέ τα καταφέρουμε δλδ! :) ) έρθει με το καλό ο καιρός να πάρουμε σύνταξη?

elachl
03-03-10, 13:52
EYXARISTV BETA.πηρα τηλ στο ικα μυτιληνης..ασχετοι.δεν εχουν ιδεα.στο αλλο τηλεφωνο της αθηνας μιλαει συνεχεια.τι να κανω?

zouzounel
03-03-10, 13:57
elachl οπως φαίνεται -έστω και οριακά- το δικαιούσαι. Τυπωσε ένα αντιγραφο της εγκυκλίου από το site του ικα, πάρε και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, και πήγαινε στο τμήμα εσόδων στο ικα που ανηκε ο εργοδότης σου. Για πόσο καιρο εργαζόσουν μετά τη λήξη της λοχείας?

elachl
03-03-10, 14:27
ζουζουνελ τωρα μιλουσα με του ασχετους..επιμενουν οτι δεν δικαιουμε..
την βρηκανε την εγκυκλιο..ασε ειναι μπερδεμα με μενα...δεν δουλεψα ξανα εκει αν και φαινομουνα στα χαρτα μεχρι τουν ιουνιο..μετα κλεισανε

elachl
03-03-10, 14:29
ξαναλεω γεννησα 10/03/07
για τι ποσο μιλαμε?
και στην αθηνα μιλανε συνεχεια.εδω δεν τους εμπιστευομαι

zouzounel
03-03-10, 14:36
ζουζουνελ τωρα μιλουσα με του ασχετους..επιμενουν οτι δεν δικαιουμε..
την βρηκανε την εγκυκλιο..ασε ειναι μπερδεμα με μενα...δεν δουλεψα ξανα εκει αν και φαινομουνα στα χαρτα μεχρι τουν ιουνιο..μετα κλεισανε


Δηλαδη έληξε η λοχεία σου τον Μάιο και η εταιρία έκλεισε Ιούνιο? Για ένα μήνα μιλάμε δλδ? Μετά δούλεψες? Επιμένω για να καταλάβω αν έχεις καταλάβει σωστά... θα σου επιστραφεί ενα ποσό από αυτά που εχεις ήδη καταβάλει, επομένως θα πρέπει να ήσουν σε ενεργή εργασιακή σχέση το διάστημα μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και για 12 μήνες. Ήσουν?
Το ποσό επιστροφής πάει αναλογικά με τον μισθό σου, οπως εξήγησε παραπάνω η beta.

elachl
03-03-10, 15:04
ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ..Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΕΚΑΘΑΡΙΣΗς ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩς ΔΙΚΑΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝ...ΕΓΩ ΕΣΤΕΙΛΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ..ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ>?
ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΚΡΕΜΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΩΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑς ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ...ΕΧΩ ΜΠΛΕΞΕΙ ΑΣΧΗΜΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΟΑΕΔ ΤΙς ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕς ΑΠΟΦΑΣΕΙς..22/03 ΕΧΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

zouzounel
03-03-10, 20:18
Χμμμ... Ελενίτσα είναι όντως λίγο μπλεγμένα τα πράγματα...
Τώρα που το σκέφτομαι, μια ιδέα είναι να δεις τι ένσημα έχεις από τον Μάιο του 2007 και μετά. Αν σου έχει κολλήσει ένσημα, θα έχεις δικαίωμα επιστροφής... αλλά παλι αφού είστε στα δικαστήρια, ίσως να επρεπε να σου έχει κολλήσει και να μην το έχει κάνει, δεν ξέρω... Ισως θα πρεπει να απευθυνθείς σε κάποιον με πιο εξειδικευμένες γνώσεις, έχεις μιλήσει με δικηγόρο?

elachl
03-03-10, 20:26
τα ενσημα ειναι μεχρι ιουνιο του 2007.τρια χρονια τραβιεμαι στα δικαστηρια με αυτους..εκρεμουν 2 επιδοματα ανεργιας .αστα να πανε...το κωλοτηλεφωνο των αθηνων μιλουσε ολη μερα..εδω ασχετοι..κριμα ειναι τα τα χασω αν τελικα τα δικαιουμαι

alexele
05-03-10, 23:11
Καλησπέρα,
Εγώ που ρώτησα στο ΙΚΑ της περιοχής μου στο τμήμα εσόδων μου είπαν ότι εφόσον πήρα το 6μηνο του ΟΑΕΔ δε δικαιούμαι αυτή την επιστροφή. Ισχύει αυτό?

koukounaki
07-03-10, 15:09
[QUOTE=alexele;1497909]Καλησπέρα,
Εγώ που ρώτησα στο ΙΚΑ της περιοχής μου στο τμήμα εσόδων μου είπαν ότι εφόσον πήρα το 6μηνο του ΟΑΕΔ δε δικαιούμαι αυτή την επιστροφή. Ισχύει αυτό?[/QUΟΤΕ]

Απαραδεκτοι. Φυσικα και δεν ισχυει. Το δικαιουνται οι μαμαδες που εχδουν παρει το εξαμηνο...

roulaki71
07-03-10, 15:26
Για όσες μητέρες θα επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την 1/4/2010 θα εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος νόμος αυτόματα από τον εργοδότη τους και έτσι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων.

Επιστρεφω ακριβως αυτη την ημερομηνια μετα απο εξαμηνο. Ποιος θα μου δωσει την επιστροφη χωρις να κανω αιτηση? :roll: Γιατι αν περιμενω απο το αφεντικο μου σωθηκα....:evil:

Choco
17-03-10, 15:46
Με λίγα λόγια:
Όσες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ έχουν γεννήσει από 3/4/2008 και μετά, δικαιούνται επιστροφή του 50% των εισφορών της Κύριας Σύνταξης για 12 μήνες μετά την επιστροφή τους στην εργασία (λήξη από της επιδότησης λοχείας).

Διαβάστε το σχετικό link:

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_15_2010.pdf

touloubaki
17-03-10, 16:04
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΠΗΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ!!
ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΟΣΟ!!
ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ!!!

Choco
17-03-10, 16:08
Άντε μπράβο!
Εγώ είχα πάρει και το 6μηνο οπότε δε νομίζω να είναι και πολύ μεγάλο το ποσό.
Τα κατέθεσες στο ΙΚΑ του εργοδότη ή το δικό σου;

touloubaki
17-03-10, 16:14
ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ.
ΕΓΩ ΕΚΕΙ ΠΗΓΑ.
Η ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ.:rolleyes:

papadanna
17-03-10, 16:22
Gavraki καλησπέρα.
Θα πάω αύριο για την αίτηση. Από περιέργεια, μήπως μπορείς να μου πεις πόσο καιρό μετά την αίτηση, πήρες εσύ τα χρήματα;
Ευχαριστώ!

ΤΙΓΡΑΚΙ
17-03-10, 16:22
αχ τι ωραια που τα πηρες.μπραβο και εγω θα παω αλλα δεν ξερω τι χαρτια χρειαζονται.
μπορεις να μας πεις τα χρηματα για να χαρουμε λιγο...:razz:
εγω πηρα και το εξαμηνο.παιζει ρολο τελικα;

touloubaki
17-03-10, 16:30
Gavraki καλησπέρα.
Θα πάω αύριο για την αίτηση. Από περιέργεια, μήπως μπορείς να μου πεις πόσο καιρό μετά την αίτηση, πήρες εσύ τα χρήματα;
Ευχαριστώ!
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΜΕΡΕΣ.
ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΟ ΣΟΥ.

papadanna
17-03-10, 16:36
Ευχαριστώ! Πόσο χαίρομαι, νόμιζα ότι θα περνούσε κανένα δίμηνο για να τα πάρω.

Choco
17-03-10, 16:47
μπορεις να μας πεις τα χρηματα για να χαρουμε λιγο...:razz:
εγω πηρα και το εξαμηνο.παιζει ρολο τελικα;

Αν ο εργοδότης με την καταβολή της μισθοδοσίας σου δίνει και κάποιο χαρτί που γράφει τι σου έχει καταθέσει, δες από εκεί το ποσό της κύριας Σύνταξης. Θα σου επιστραφεί το 50% της δικής σου εισφοράς, για όσο διάστημα εργάστηκες (αφού πήρες το 6μηνο τότε θα είναι για περίπου 6 μήνες)

Αννουλιτσα
17-03-10, 16:58
Κοριτσια να ρωτησω κατι???
Εγω τωρα εκανα τα χαρτια μου για να παρω το εξαμηνο απο τον Ο.Α.Ε.Δ
Δικαιουμαι και γω αυτο με την επιστροφη που λετε?Και αν ναι ποτε και τι πρεπει να κανω???
Ευχαριστω

touloubaki
17-03-10, 16:59
Αν ο εργοδότης με την καταβολή της μισθοδοσίας σου δίνει και κάποιο χαρτί που γράφει τι σου έχει καταθέσει, δες από εκεί το ποσό της κύριας Σύνταξης. Θα σου επιστραφεί το 50% της δικής σου εισφοράς, για όσο διάστημα εργάστηκες (αφού πήρες το 6μηνο τότε θα είναι για περίπου 6 μήνες)
EINAI O MIKTOS MISTHOS SOY EPI 3.34%
TO POSO POY BGAINEI EPI TOYS MHNES POY DOYLEPSES.

Αννουλιτσα
17-03-10, 17:13
Ας μου απαντησει καποια..?

gmpat
17-03-10, 17:34
EINAI O MIKTOS MISTHOS SOY EPI 3.34%
TO POSO POY BGAINEI EPI TOYS MHNES POY DOYLEPSES.

kalhspera tha hthela thn bohtheia soy an einai eykolo egv genna gyrv stis 8-4-2010 meta th loxeia tha pav gia doyleia mono vs ton oktvbrio egv dikaioyme ayths tis eisforas???
se eyxaristv poly gia thn apanthsh soy.

gmpat
17-03-10, 17:39
:(:(kalhspera tha hthela thn bohtheia soy an einai eykolo egv genna gyrv stis 8-4-2010 meta th loxeia tha pav gia doyleia mono vs ton oktvbrio egv dikaioyme ayths tis eisforas???
se eyxaristv poly gia thn apanthsh soy.

xexasa epishs na sas grapsv oti hmoyna me annarvtikh enamish mhna prin to epidoma kyoforias kai h afentikina den me plrvne para kolloyse mono ta enshma... kai eipe meta th genna otan ennoeitai oti tha gyrisv 40 meres meta tha moy kolaei mono ta enshma kai oxi plhrvmh vs ton oktvbrio poy ha prepei na stamathsv.... asta na pane...
:( kai den mporv na klanv kai tipota giati otan eixa anagh thn doyleia moy thn edvse bleepis eimai egyos sto trito tvra ki ayto thn xalase...:(:(

μπετυ
17-03-10, 19:08
κοριτσια καλησπερα, θα ηθελα να ρωτησω κατι,δουλευα 2 χρονια μεχρι το νοεμβριο του 07,μετα εμεινα εγκυος και σταματησα γενησα 5/9/08.δικαιουμαι να παρω τα χρηματα?απο τοτε δεν εργαστηκα ειχα βγει στο ταμειο,αν μπορει και ξερει καποια ας μου πει,σας ευχαριστω:)

Choco
24-03-10, 15:33
κοριτσια καλησπερα, θα ηθελα να ρωτησω κατι,δουλευα 2 χρονια μεχρι το νοεμβριο του 07,μετα εμεινα εγκυος και σταματησα γενησα 5/9/08.δικαιουμαι να παρω τα χρηματα?απο τοτε δεν εργαστηκα ειχα βγει στο ταμειο,αν μπορει και ξερει καποια ας μου πει,σας ευχαριστω:)

Όχι - δεν δικαιούσαι

Choco
24-03-10, 15:41
:(:(

xexasa epishs na sas grapsv oti hmoyna me annarvtikh enamish mhna prin to epidoma kyoforias kai h afentikina den me plrvne para kolloyse mono ta enshma... kai eipe meta th genna otan ennoeitai oti tha gyrisv 40 meres meta tha moy kolaei mono ta enshma kai oxi plhrvmh vs ton oktvbrio poy ha prepei na stamathsv.... asta na pane...
:( kai den mporv na klanv kai tipota giati otan eixa anagh thn doyleia moy thn edvse bleepis eimai egyos sto trito tvra ki ayto thn xalase...:(:(

Με το καλό να γεννήσεις.
Από τη στιγμή που θα γυρίσεις στην εργασία σου (περίπου 12 μήνες μετά τη γέννα), ο εργοδότης πρέπει να σου καταβάλει τον μισθό με τη μειωμένη παρακράτηση.
Θεωρητικά το ξέρουν αλλά για να είσαι σίγουρη πήγαινέ τους ένα αντίγραφό από την εγκύκλιο του ΙΚΑ.
Τώρα για τα υπόλοιπα που γράφεις…. Ελπίζω να τα βρείτε μεταξύ σας και να μη σε «ρίξουν».

Choco
24-03-10, 15:48
Κοριτσια να ρωτησω κατι???
Εγω τωρα εκανα τα χαρτια μου για να παρω το εξαμηνο απο τον Ο.Α.Ε.Δ
Δικαιουμαι και γω αυτο με την επιστροφη που λετε?Και αν ναι ποτε και τι πρεπει να κανω???
Ευχαριστω

Όχι δεν δικαιούσαι – όταν γυρίσεις στην εργασία σου να τσεκάρεις με τον εργοδότη ότι σου παρακρατούν τις σωστές εισφορές.

φιλιτσα
24-03-10, 17:55
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΠΗΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ!!
ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΟΣΟ!!
ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ!!!πότε γεννησες ? αξιζει να κανω και αιτηση ή δεν με πιανει εμενα ??? εγω γεννησα 12/6/2007 δεν υπηρχε εξαμμηνο τοτε και πήρα 1 μηνα την κανονικη μου αδεια και 2 μηνες ανευ αποδοχων

φιλιτσα
24-03-10, 18:01
τωρα που το ξαναδιαβαζω μαλλον οχι ..
για πειτε μου αν καταλαβα σωστα...
οσες εχουν γεννησει μετα τις 3/ 4/08
και δεν πάρουν το 6μηνο δικαιουντε 50 % μειωση στις εισφορες του Ικα σωστα ??? αλλιως τι γινετε ???? γιατι εγω ξερω οτι για να πάρεις το 6 μηνο πρεπει να πάρεις την κανονικη σου αδεια , μετα το μειωμενο σε μήνες και μετα να ξεκινησει το 6 μηνο

τα λέω σωστα ????

ευχαριστω

ΜΕΡΣΑ
24-03-10, 18:36
Από την στιγμή που θα επιστρεψεις στην εργασία σου και έως την ημερομηνία που αντιστοιχεί σε ένα χρόνο από την ημερομηνία λήξεως της άδειας λοχείας....

φιλιτσα
24-03-10, 18:59
Από την στιγμή που θα επιστρεψεις στην εργασία σου και έως την ημερομηνία που αντιστοιχεί σε ένα χρόνο από την ημερομηνία λήξεως της άδειας λοχείας....

οκ το καταλαβα εγω που γεννησα το 2007 δικαιουμε ? αυτο ρωταω :)

ΜΕΡΣΑ
24-03-10, 19:08
ναι. Από την ημερομηνία που γύρισες στη δουλειά (με την προυπόθεση ότι είναι μετά την 03.04.2008) και έως τον Ιούλιο του 2008 (τότε λήγει η άδεια λοχείας σου;)

φιλιτσα
24-03-10, 19:13
ναι. Από την ημερομηνία που γύρισες στη δουλειά (με την προυπόθεση ότι είναι μετά την 03.04.2008) και έως τον Ιούλιο του 2008 (τότε λήγει η άδεια λοχείας σου;)

κατσε καλε γιατι εχει αδειασει το μυαλλο μου ..... πως μου λες ναι αφου

γεννησα 12/6/2007 και επεστρεψα τον δεκεμβριο του 2007 ???μαλλον για το 2008 ισχυει οχι το 2007

φιλιτσα
24-03-10, 19:14
μερσααααααααααααααα απαντησε μου γιατι αν δικαιουμε λεφτα θα την στησω απο σημερα εξω απο το Ικα χαχαχαχαχαχαχαχ

ΜΕΡΣΑ
24-03-10, 21:29
Ποια ημερομηνία έληξε η επιδότηση άδειας λοχείας ;;Τον ιούλιο ή τον αυγουστο;

ΜΕΡΣΑ
24-03-10, 21:45
Αν ο νόμος είχε ψηφιστεί νωρίτερα, θα έπαιρνες επιστροφικά από τον
Δεκέμβρη του 2007 που επέστρεψες στη δουλειά. Τώρα όμως θα πάρεις επιστροφικά από 03.04.2008 και έως τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 2008 (ένα χρόνο από την λήξη της επιδότησης λοχείας).

φιλιτσα
24-03-10, 21:56
Αν ο νόμος είχε ψηφιστεί νωρίτερα, θα έπαιρνες επιστροφικά από τον
Δεκέμβρη του 2007 που επέστρεψες στη δουλειά. Τώρα όμως θα πάρεις επιστροφικά από 03.04.2008 και έως τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 2008 (ένα χρόνο από την λήξη της επιδότησης λοχείας).

να κάνω αιτηση στο Ικα της περιοχης μου λες?? πάω να δω τι χαρτια χρειαζομαι

12/6/07 γεννησα αδεια λοχειας εληξε 09/07 σιγουρα δικαιουμε ε ? πάει αναλογα με το μεικτο του καθενος ??? πόσο ειναι περιπου ???

σε επριξα ε? αλλα εχω να ασχοληθω αρκετο καιρο με αυτα και εχω χασει επεισοδια .

φιλιτσα
24-03-10, 22:00
ετσι όπως τα υπολογιζω ειναι 150 ευρω γιατι να τα χάσω ??? πάω να δω τι αλλα χαρτια χρειαζομαι μακαριιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι σε ποιο τμημα του Ικα καταθετω την αιτηση ???

neamanoula
24-03-10, 23:20
Nα κάνω και εγώ μία ερώτηση? Γέννησα 19-03-2009 και μετά την άδεια λοχείας πήρα τους 3.5 μήνες μειωμένο ωράριο και καπάκι 1 μήνα την καλοκαιρινή άδεια και μετά πήρα το εξάμηνο Οαεδ. Θεωρητικά 4.5 μήνες φαινόταν ότι δούλευα, μου κολλούσαν κανονικά ένσυμα. Τώρα πρέπει να επιστρέψω 14-04. Δικαιούμαι και εγώ χρήματα από αυτούς τους 4.5 μήνες που φαίνεται ότι δούλευα?Ευχαριστώ.

touloubaki
24-03-10, 23:56
Nα κάνω και εγώ μία ερώτηση? Γέννησα 19-03-2009 και μετά την άδεια λοχείας πήρα τους 3.5 μήνες μειωμένο ωράριο και καπάκι 1 μήνα την καλοκαιρινή άδεια και μετά πήρα το εξάμηνο Οαεδ. Θεωρητικά 4.5 μήνες φαινόταν ότι δούλευα, μου κολλούσαν κανονικά ένσυμα. Τώρα πρέπει να επιστρέψω 14-04. Δικαιούμαι και εγώ χρήματα από αυτούς τους 4.5 μήνες που φαίνεται ότι δούλευα?Ευχαριστώ.
Τα δικαιουσαι.

JimmyP
24-03-10, 23:59
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΠΗΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ!!
ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΟΣΟ!!
ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ!!!

Mporis na mas pis perisotera? Pires 2 mines loxias kai girises doulia amesos? posa lefta pires apo to IKA?

touloubaki
25-03-10, 00:04
ΝΑΙ ΠΗΡΑ ΤΟΥΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΥΡΙΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ , ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 1000? ΠΗΡΑ 400?.
ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΚΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟ 3,34% ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΕΣ.

aggand
25-03-10, 06:40
Κορίτσια καλησπέρα. Επείδη μπερδεύτηκα λίγο μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε και εμένα τι δικαιούμαι? Εγώ γέννησα 11/04/2009 και μετά την άδεια λοχείας πήρα την καλοκαιρινή άδεια, μετά τους 3,5 μήνες από το μειωμένο και μετά έκανα χρήση του εξαμήνου όπου λήγει στις 22/04/2010.Με ενημέρωσαν όμως από την δουλειά ότι θα μου πληρώσουν ως στις 30/04/2010 και έπειτα θα με απολύσουν (περίεργο εεεε?). Τι γίνεται σε αυτη την περίπτωση? Ευχαριστω πολυ!

melisoula
25-03-10, 08:54
[QUOTE=φιλιτσα;1516355]πότε γεννησες ? αξιζει να κανω και αιτηση ή δεν με πιανει εμενα ??? εγω γεννησα 12/6/2007 δεν υπηρχε εξαμμηνο τοτε και πήρα 1 μηνα την κανονικη μου αδεια και 2 μηνες ανευ αποδοχων[/QUOT
λοιπον δικαιουσαι για τους μήνες απο 3/04/2008 Εως 15/08/2008 έφοσον τους παραπάνω διάστημα που ανεφερα δεν δεν πηρες αδεια ανευ αποδοχων και εχεις κανονικα κολλημενα ενσημα.

melisoula
25-03-10, 08:57
Κορίτσια καλησπέρα. Επείδη μπερδεύτηκα λίγο μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε και εμένα τι δικαιούμαι? Εγώ γέννησα 11/04/2009 και μετά την άδεια λοχείας πήρα την καλοκαιρινή άδεια, μετά τους 3,5 μήνες από το μειωμένο και μετά έκανα χρήση του εξαμήνου όπου λήγει στις 22/04/2010.Με ενημέρωσαν όμως από την δουλειά ότι θα μου πληρώσουν ως στις 30/04/2010 και έπειτα θα με απολύσουν (περίεργο εεεε?). Τι γίνεται σε αυτη την περίπτωση? Ευχαριστω πολυ!
δικαιουσαι για το διάστημα που έληξε η αδεια λοχειας και εως την μερα που πηρες το εξαμηνο

ΜΕΡΣΑ
25-03-10, 09:29
να κάνω αιτηση στο Ικα της περιοχης μου λες?? πάω να δω τι χαρτια χρειαζομαι

12/6/07 γεννησα αδεια λοχειας εληξε 09/07 σιγουρα δικαιουμε ε ? πάει αναλογα με το μεικτο του καθενος ??? πόσο ειναι περιπου ???

σε επριξα ε? αλλα εχω να ασχοληθω αρκετο καιρο με αυτα και εχω χασει επεισοδια .


Ξεκίνα για το Ικα!!!! χιχιχιχι!!
Λοιπόν τα δικαιούσε κανονικά για το διάστημα από 03.04.2008 έως 09.07.2008. Για 3 μήνες μόνο....:sad::sad:Το ποσό είναι περίπου το 3,34% του μικτού σου μισθού (με μία μικρή επιφύλαξη...).
Τα δικαιολογητικά τα καταθέτεις στο ΙΚΑ του εργοδότη σου. Θα πρέπει να πάρεις και κάποιο χαρτί από τον εργοδότη που να αναφέρει την ημερομηνία που γύρισες.
Αντε, καλοξόδευτα.......!!!!!!

φιλιτσα
25-03-10, 11:04
Ξεκίνα για το Ικα!!!! χιχιχιχι!!
Λοιπόν τα δικαιούσε κανονικά για το διάστημα από 03.04.2008 έως 09.07.2008. Για 3 μήνες μόνο....:sad::sad:Το ποσό είναι περίπου το 3,34% του μικτού σου μισθού (με μία μικρή επιφύλαξη...).
Τα δικαιολογητικά τα καταθέτεις στο ΙΚΑ του εργοδότη σου. Θα πρέπει να πάρεις και κάποιο χαρτί από τον εργοδότη που να αναφέρει την ημερομηνία που γύρισες.
Αντε, καλοξόδευτα.......!!!!!!


λοιπόν επειδη απο το πολύ το ντεκαπάζ εχει ξεβάψει η φαια ουσια ,

χρειαζομαι την αιτηση που εχει πιο πάνω ..

μια απλή βεβαιωση του εργοδότη που αναφέρει οτι επέστρεψα τον 12/ του 2007

τι αλλο ???

εγω θα τα καταθεσω στο Ικα χαλκιδας σιγα μην τρέχω ΑΘΗΝΑ ...

ΓΙΑ πειτε χρειαζομαι κατι αλλο ? και στο Ικα που την καταθετω σε πιο τμήμα ???

Και αν πάρω 150 ευρω σας κερναω καφε στην χαλκιδα δεν κανω πλακα !!!

ΜΕΡΣΑ
25-03-10, 11:33
ΦΙΛΙΤΣΑ Θα σου στειλω πμ το μεσημερι γιατι ετοιμαζομαι να παω το μπεμπη μου βόλτα.

φιλιτσα
25-03-10, 11:44
ΦΙΛΙΤΣΑ Θα σου στειλω πμ το μεσημερι γιατι ετοιμαζομαι να παω το μπεμπη μου βόλτα.


τυχερη εμεις απο προχτες ειμαστε με αντιβιωση :( φαντασου να την αρχισω και σταθμο

καλα να περάσετεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

φιλιτσα
25-03-10, 11:52
ΝΑΙ ΠΗΡΑ ΤΟΥΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΥΡΙΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ , ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 1000? ΠΗΡΑ 400?.
ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΚΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟ 3,34% ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΕΣ.

και σε πήρανε τηλεφωνο ??? 'η απλα περασες εσυ απο κει ???

aggand
25-03-10, 12:13
melisoula mou σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Φιλακια!

ΜΕΡΣΑ
25-03-10, 15:54
τυχερη εμεις απο προχτες ειμαστε με αντιβιωση :( φαντασου να την αρχισω και σταθμο

καλα να περάσετεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

Φιλίτσα περαστικούλια.
σου εστειλα πμ

φιλιτσα
25-03-10, 18:34
Φιλίτσα περαστικούλια.
σου εστειλα πμ

σε ευχαριστω το πήρα και θα την καταθεσω την δευτεραααααααααααααααα

natasoulaki
25-03-10, 20:54
Κορίτσια για βοηθήστε και εμένα!
Γέννησα 10/8/2010, πήρα τους 2 μήνες λοχείας, και τώρα έχω το εξάμηνο του οαεδ.Μετά μου μένει η άδειά μου για αυτό το χρόνο και μετά θα απολυθώ...δικαιούμε τίποτα???
ευχαριστώ πολύ

touloubaki
26-03-10, 01:04
και σε πήρανε τηλεφωνο ??? 'η απλα περασες εσυ απο κει ???

περασα τυχαια απο εκει, και ρωτησα αν ειναι ετοιμα.Μου έιπαν οτι ήταν έτοιμα και θα με ειδοποιούσαν με τα ελτα να παω απο εκεί.
Επειδη μάλλον δεν ειχα παει πολλες κοπελες να κάνουν αίτηση θα εφτιαξαν γρήγορα τα χαρτία μου΄και γι αυτό πήρα τα χρήματα γρήγορα.

MUMSOFIA
26-03-10, 11:25
Εγώ κορίτσια τα έχω καταθέση από 19/02 αλλά σήμερα πήρα τηλέφωνο και δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα .. μου φαινεται θα περάσω απο κει κατα τις 19/04 να έχουν περάσει και 2 μηνες για να δώ τι έγινε - ΙΚΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

athens2006
26-03-10, 12:02
Βοηθήστε και εμενα την ασχετη.
Εγώ γέννησα 5/2/10, πήρα 31 μέρες αδεια κυοφοριας, τις 63 της λοχειας και 25 απο μεταφορα κυοφοριας, δηλαδή η αδεια μου τελειωνει 4 Μαίου. Πρέπει τότε λογικα να πάρω την άδεια του καλοκαιριου, 1 μηνας, μετά τους 3,5 μηνες του μειωμένου και μετά το εξάμηνο; δηλαδη 5/5-4/6 εχω αδεια, 5/6-20/9 εχω τους 3,5 μηνες και μετά μπαίνω σε 6 μηνο ΟΑΕΔ, δηλαδη 20/9-20/3/11; Εχω υπολογισει σωστα; Και απο το Ικα επιπλεον θα πληρωθω απο 5/5-20/9 τις μειωμένες εισφορες; Γιατι το αφεντικουλη μου κανει το κοροιδο..

en.dr.
26-03-10, 12:54
Κορίτσια, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει κάμια απο εσάς το παρακάτω link που θα στείλω αλλά μου φαίνεται ότι μάλλον και απο εκεί κάτι παίρνουμε.
Πάντως αν καμιά απο εσάς ξέρει αναλυτικά ας ενημερώσει και εμάς.

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos_search.cfm

μπαίνεται στο δεύτερο εγκυκλιο με αριθμό 15/2010

ΜΕΡΣΑ
26-03-10, 13:02
Εχει συζητηθεί και παρακάτω:

http://www.parents.gr/forum/showthread.php?t=58725

en.dr.
26-03-10, 13:04
Ευχαριστώ, μόλις το είδα, οπότε ενημερώνομαι απο εκεί.

ΜΕΡΣΑ
26-03-10, 13:06
Κι εδω επίσης

http://www.parents.gr/forum/showthread.php?p=1517629#post1517629

en.dr.
26-03-10, 13:50
Βοηθήστε και εμενα την ασχετη.
Εγώ γέννησα 5/2/10, πήρα 31 μέρες αδεια κυοφοριας, τις 63 της λοχειας και 25 απο μεταφορα κυοφοριας, δηλαδή η αδεια μου τελειωνει 4 Μαίου. Πρέπει τότε λογικα να πάρω την άδεια του καλοκαιριου, 1 μηνας, μετά τους 3,5 μηνες του μειωμένου και μετά το εξάμηνο; δηλαδη 5/5-4/6 εχω αδεια, 5/6-20/9 εχω τους 3,5 μηνες και μετά μπαίνω σε 6 μηνο ΟΑΕΔ, δηλαδη 20/9-20/3/11; Εχω υπολογισει σωστα; Και απο το Ικα επιπλεον θα πληρωθω απο 5/5-20/9 τις μειωμένες εισφορες; Γιατι το αφεντικουλη μου κανει το κοροιδο..


αν καταλάβα σωστά, πάει αφού η άδεια λοχείας σου τελειώνει 4/05 οπότε απο εδώ μετράς 12 μηνές, (ένας χρόνος), όμως απο το 12μηνο αφαιρείς το 3,5 μήνες απο το μειωμένο ωράρειο και το 6 μήνο του οαεδ, οπότε σου μένουν μόνο 2,5 μήνες για να πάρεις τις μειωμένες εισφορές. γιατί το 12μηνο μετράει αμέσως μετά την άδεια λοχείας, οτιδήποτε άδεια πέρνεις μετά χάνεις αυτους τους μήνες. Εγώ αυτό κατάλαβα. να μας πει όμως και μία που τα ξέρει καλύτερα :p

touloubaki
27-03-10, 02:22
αν καταλάβα σωστά, πάει αφού η άδεια λοχείας σου τελειώνει 4/05 οπότε απο εδώ μετράς 12 μηνές, (ένας χρόνος), όμως απο το 12μηνο αφαιρείς το 3,5 μήνες απο το μειωμένο ωράρειο και το 6 μήνο του οαεδ, οπότε σου μένουν μόνο 2,5 μήνες για να πάρεις τις μειωμένες εισφορές. γιατί το 12μηνο μετράει αμέσως μετά την άδεια λοχείας, οτιδήποτε άδεια πέρνεις μετά χάνεις αυτους τους μήνες. Εγώ αυτό κατάλαβα. να μας πει όμως και μία που τα ξέρει καλύτερα :p

Στους 3,5 μηνες δεν πληρωνοσασταν κανονικά σαν να δουλεύατε?
Αν ναι, τότε πίανονται και αυτοί οι μήνες στην επιστροφη των εισφορων.
το εξαμηνο ναι το αφαιρείς.

elion
27-03-10, 10:28
Η en.dr τα λέει μια χαρά δείτε και την εγκύκλιο:

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11039

flosummer
28-03-10, 00:41
καλησπερα σε ολες.......
εγω αυτο που θελω να ρωτησω ειναι αν πρεπει να περασει το δωδεκαμηνο απο τη ληξη της αδειας λοχειας για να καταβαλουμε τα χαρτια η αν μπορουμε και νωριτερα......

touloubaki
28-03-10, 01:00
καλησπερα σε ολες.......
εγω αυτο που θελω να ρωτησω ειναι αν πρεπει να περασει το δωδεκαμηνο απο τη ληξη της αδειας λοχειας για να καταβαλουμε τα χαρτια η αν μπορουμε και νωριτερα......

καλησπερα!
Πιστεύω ότι μπορεις να τα καταθέσεις τα χαρτια σου γιατι και στην αίτησ γραφεί
"Με την παρούσα σας γνωρίζω ότι είμαι μητέρα τέκνου που έχω αποκτήσει την ....................................... και σας δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω επιστρέψει στην εργασία μου την .................................. δηλαδή πρίν τη λήξη του 12μηνου που ακολουθεί από τον μήνα του τοκετού. "

Συντονιστής Ε
28-03-10, 05:28
Επισης δειτε και http://www.parents.gr/forum/showthread.php?t=40087

mamavicky
29-03-10, 11:41
Βρε κορίτσια εμένα ο λογιστής μου είπε πως μειώθηκε κ κάτι άλλο.
φανταστήτε έδωσ εεντολή κάθε μήνα να παίρνω 120 ευρώ παραπάνω με μικτό μισθό 1392.

fankat26
08-04-10, 16:13
kalispera!!!tha ithela ti voitheia sas!eimai mitera kai tha ithela na mathw sxetika me tin epistrofi xrimatwn apo to ika!Gennisa 26/9/09,i loxeia elikse 27/11/09, amesws pira tin isoxroni adeia i opoia elikse 15/3/10 kai amesws ksekinise to eksamino tou oaed!!Egw dikaioume epistrofi xrimatwn apo to ika; An nai gia posous mines!

G.STONE
16-04-10, 14:33
Ρε κορίτσια βοηθείστε και εμένα please. Ρωτάω την λογίστρια και δεν έχει ιδέα...
Γέννησα στις 8/03/2008 και πήρα και την ισόχρονη άδεια και την κανονική και το 6μηνο από τον ΟΑΕΔ. Επέστρεψα για δουλειά 11/04/2009. Δικαιούμαι; και για πόσους μήνες; Ειλικρινά δεν μπορώ να βγάλω άκρη.

Και κάτι άλλο με βάση ποιον μεικτό μισθό μετράμε; αυτόν που έπαιρνα όταν ήμουν σε άδεια ή με βάση τον σημερινό;

ΜΕΡΣΑ
16-04-10, 18:11
Ρε κορίτσια βοηθείστε και εμένα please. Ρωτάω την λογίστρια και δεν έχει ιδέα...
Γέννησα στις 8/03/2008 και πήρα και την ισόχρονη άδεια και την κανονική και το 6μηνο από τον ΟΑΕΔ. Επέστρεψα για δουλειά 11/04/2009. Δικαιούμαι; και για πόσους μήνες; Ειλικρινά δεν μπορώ να βγάλω άκρη.

Και κάτι άλλο με βάση ποιον μεικτό μισθό μετράμε; αυτόν που έπαιρνα όταν ήμουν σε άδεια ή με βάση τον σημερινό;

έχω την εντύπωση πως δεν δικαιούσαι. :(:(

touloubaki
19-04-10, 00:50
Ρε κορίτσια βοηθείστε και εμένα please. Ρωτάω την λογίστρια και δεν έχει ιδέα...
Γέννησα στις 8/03/2008 και πήρα και την ισόχρονη άδεια και την κανονική και το 6μηνο από τον ΟΑΕΔ. Επέστρεψα για δουλειά 11/04/2009. Δικαιούμαι; και για πόσους μήνες; Ειλικρινά δεν μπορώ να βγάλω άκρη.

Και κάτι άλλο με βάση ποιον μεικτό μισθό μετράμε; αυτόν που έπαιρνα όταν ήμουν σε άδεια ή με βάση τον σημερινό;

δικαιουσαι μαλλον για την ισοχρονη αδεια και για την κανονικη περιπου 4,5 μηνες. πληρωνεσαι με βαση τον μικτο που επαιρνες τοτε, γιατι απο αυτον εγιναν οι κρατησεις.

G.STONE
19-04-10, 09:18
Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω τηλ. να ρωτήσω...

katerina11
19-04-10, 11:27
εγω γυρισα απο 6μηνο 1/4 ( πηρα 5 μηνες ) ..και εκανα μια νυξη στο αφεντικο ( κορεατης ) ..και χαρηκε γιατι νομιζω οτι θα πληρωνει λιγοτερα λεφτα και θα κραταει αυτος τη διαφορα ...
επειδη δε μπορω να μπω στη λογικη του ..ειπαμε με το λογιστη να μου βαλει κανονικα ολα τα ενσημα ..και να κανω αιτησα να τα παρω πισω απο το ΙΚΑ ..!!! αλλα δεν ειμαι καθολου σιγουρη οτι θα τα παρω απο το ΙΚΑ ..μιας και στην αγκυκλιο αναφερει οτι πρεπει να καταβαλλονται απευθειας σε εμενα !! τι γνωμη εχετε εσεις?

G.STONE
20-04-10, 11:07
εγω γυρισα απο 6μηνο 1/4 ( πηρα 5 μηνες ) ..και εκανα μια νυξη στο αφεντικο ( κορεατης ) ..και χαρηκε γιατι νομιζω οτι θα πληρωνει λιγοτερα λεφτα και θα κραταει αυτος τη διαφορα ...
επειδη δε μπορω να μπω στη λογικη του ..ειπαμε με το λογιστη να μου βαλει κανονικα ολα τα ενσημα ..και να κανω αιτησα να τα παρω πισω απο το ΙΚΑ ..!!! αλλα δεν ειμαι καθολου σιγουρη οτι θα τα παρω απο το ΙΚΑ ..μιας και στην αγκυκλιο αναφερει οτι πρεπει να καταβαλλονται απευθειας σε εμενα !! τι γνωμη εχετε εσεις?

Δεν το καταλαβαίνω όπως το γράφεις. Μα από το ΙΚΑ παίρνεις τα χρήματα, γιατί οι εισφορές αυτές έχουν παρακρατηθεί από τον εργοδότη όπως αναφέρεται και στην αίτηση.

DINA ST
21-04-10, 15:49
Καλησπέρα! Εγω γεννησα 9/8/2008 και δεν πηρα το 6μηνο μετα. (δηλ. πηρα απλα την αδεια κυησης). Μηπως ξερετε αν τα δικαιουμε και εγω?:confused::confused::confused:

ΜΕΡΣΑ
21-04-10, 16:27
Καλησπέρα! Εγω γεννησα 9/8/2008 και δεν πηρα το 6μηνο μετα. (δηλ. πηρα απλα την αδεια κυησης). Μηπως ξερετε αν τα δικαιουμε και εγω?:confused::confused::confused:

Δικαιούσε κανονικότατα. Να πας να καταθέσεις τα χαρτιά σου. :grin:

DINA ST
22-04-10, 09:33
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΜΕΡΣΑ
ΘΑ ΠΑΩ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ :mrgreen: !

φιλιτσα
13-05-10, 15:28
κανενα νεο απο καμια σας ??? εγω ακόμαααααααααααααααααα

saxpa
13-05-10, 15:31
και εγώ ακόμα περιμένω..τους πήρα 2 φορές και δεν ήξεραν ακόμα τίποτα..την δε πρώτη φορά μου είπαν οτι θα κάνουνε σύσκεψη για να τους ενημερώσουνε και να δούνε τι θα κάνουνε..την δε δεύτερη ..δεν ήξεραν ακόμα κάτι..:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:

melisoula
13-05-10, 17:53
εγω τα πηρα ...... για 8 μηνες 400?.

natexo
13-05-10, 17:57
Κορίτσια καλησπέρα! Δώστε μου τα φώτα σας... Γέννησα την κόρη μου 04/10/2008. Πήρα το μειωμένο, άδεια και το 6μηνο της μητρότητας. Μένω έγκυος στο 2ο (δε πρόλαβα να βγω για δουλειά) γέννησα 06/12/2009 και είμαι πάλι στο 6μηνο μητρότητας (πριν πάρω τις άδειες και το μειωμένο). Δικαιούμαι τίποτα;;; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

φιλιτσα
13-05-10, 18:14
και εγώ ακόμα περιμένω..τους πήρα 2 φορές και δεν ήξεραν ακόμα τίποτα..την δε πρώτη φορά μου είπαν οτι θα κάνουνε σύσκεψη για να τους ενημερώσουνε και να δούνε τι θα κάνουνε..την δε δεύτερη ..δεν ήξεραν ακόμα κάτι..:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:


εγω το εκανα καταθεση στο Ικα χαλκιδας...6/4 για να το στειλουνε στο Ικα αμαρουσιου περνω τηλεφωνο στο Ικα αμαρουσιου αν το λαβανε για να μου δωσουνε νεο αριθμο πρωτοκολου και μου λενε δέν εχει ερθει .....


ΟΙ Μακακες ... :twisted:

MUMSOFIA
14-05-10, 09:38
Εγώ κορίτσια ακόμα τίποτα /..............................

απο τον Φεβρουαριο περιμενω

PASOUMI
14-05-10, 10:49
πηγα εγω στο ΙΚΑ να καταθεσω κ μου ζητησανε κ βεβαιωση του ΟΑΕΔ οτι οντως εχω παρει το εξαμηνο...:???:
κ αναρωτιεμαι αν αξιζει το κοπο για το τρεξιμο κ αν θα παρω λεφτα που να το δικαιολογουν. αν ειναι δηλ μονο 30 ή 40 ευρω, δεν ξερω αν αξιζει τη ταλαιπωρια...
μηπως ξερετε ποτε ληγει η προθεσμια για τη καταθεση των δικαιολογητικων?

Katepina
19-05-10, 14:52
Αγαπητές μαμάδες γειά σας,

Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, θα σπεύσω κι εγώ να καταθέσω τα χαρτιά μου στο ΙΚΑ. Ωστόσο, έχω πάρει 8 διαφορετικά τηλέφωνα για διευκρινίσεις και ο ένας με παραπέμπει στον άλλο, γι'αυτό μήπως ξέρει κάποιος να μου απαντήσει στο εξής:

Γέννησα στις 10 Μαρτίου 2009, μετά τη λοχείο πήρα μέχρι τις 31 Αυγούστου 2009 το 6μηνο (3.5 μήνες δηλαδή), παραιτήθηκα διακόπτοντας το 6μηνο και προσελήφθηκα στο νέο μου εργοδότη από 1 Σεπτεμβρίου 2009 όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα.
Γνωρίζει κανείς αν δικαιούμαι επιστροφή εισφοράς για τους 6 μήνες στο νέο εργοδότη, ή τη αν τη χάνω?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

ΜΕΡΣΑ
23-05-10, 09:16
Αγαπητές μαμάδες γειά σας,

Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, θα σπεύσω κι εγώ να καταθέσω τα χαρτιά μου στο ΙΚΑ. Ωστόσο, έχω πάρει 8 διαφορετικά τηλέφωνα για διευκρινίσεις και ο ένας με παραπέμπει στον άλλο, γι'αυτό μήπως ξέρει κάποιος να μου απαντήσει στο εξής:

Γέννησα στις 10 Μαρτίου 2009, μετά τη λοχείο πήρα μέχρι τις 31 Αυγούστου 2009 το 6μηνο (3.5 μήνες δηλαδή), παραιτήθηκα διακόπτοντας το 6μηνο και προσελήφθηκα στο νέο μου εργοδότη από 1 Σεπτεμβρίου 2009 όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα.
Γνωρίζει κανείς αν δικαιούμαι επιστροφή εισφοράς για τους 6 μήνες στο νέο εργοδότη, ή τη αν τη χάνω?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Αν και δεν το γνωρίζω με βεβαιότητα, υποθέτω πως δικαιούσε κανονικά την επιστροφή διότι το όλο θέμα αφορά εσένα και το ΙΚΑ, όχι τον εργοδότη σου. Αν εσύ δουλεύεις κανονικά και καταβάλλεις εισφορές,οι εισφορές υπάγονται στη ρύθμιση αυτή.
Καλή επιτυχία......

Katepina
25-05-10, 13:44
Αν και δεν το γνωρίζω με βεβαιότητα, υποθέτω πως δικαιούσε κανονικά την επιστροφή διότι το όλο θέμα αφορά εσένα και το ΙΚΑ, όχι τον εργοδότη σου. Αν εσύ δουλεύεις κανονικά και καταβάλλεις εισφορές,οι εισφορές υπάγονται στη ρύθμιση αυτή.
Καλή επιτυχία......

Ευχαριστώ, θα καταθέσω τα χαρτιά μου και θα σας ενημερώσω για την έκβαση. Fingers crossed :)

clio_s
29-05-10, 00:11
Κορίτσια καλησπέρα μπορεί να φταίει η ώρα αλλά διαβάζω ώρα αυτό το topic και δεν έχω καταλάβει αν δικαιουμε χρήματα κι εγώ. ΑΝ μπορείτε παρακαλώ να με βοηθήσετε.

Αδεια κυοφορείας από 3/02/2010
Γέννησα 23/3/2010
Αδεια λοχείας λήγει 3/06/2010
Κανονικη αδεια έτους έως 3/07/2010
Μετα παιρνω το 6μηνο και επιστρέφω στην δουλειά 3/01/2011
Να ασχοληθώ ή δεν δικαιούμε τίποτα. Έχω μεικτό μισθό 1426Ε.
Ευχαριστώ.

filio1970
21-06-10, 11:53
Κορίτσια καλημέρα!!!
Είμαι καινούρια εδώ και δεν ξέρω να χειρίζομαι καλά το forum ακόμα, οπότε συγχωρέστε τυχόν παρατυπίες.

Από φίλη γνωστής ξέρω ότι τα λεφτά δεν αργούν να τα δώσουν...δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει το ίδιο σε όλους τους φορείς όλων των περιοχών
Εγώ μπορώ να αναφέρω το πρόβλημά μου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ή πρέπει να το αναφέρω κάπου άλλού?

filio1970
21-06-10, 12:09
Γέννησα 24/8/2009
επιστροφή μετά τη γέννα: 1/11/2009
Ο λογιστής όμως στην εργασία μου νόμιζε (λέει) ότι εγώ πήρα το εξάμηνο, πράγμα που δεν έγινε φυσικά και δε μου κόλλησε ένσημα τον 11ο και 12ο μήνα του 2009. Τί γίνεται τώρα μ αυτούς τους μήνες και την επιστροφή? Πώς θα γράψω την βεβαίωση εργοδότη γιατί από αυτόν δεν περιμένω? Τί ημερομηνία θα βάλω ότι γύρισα? Αυτός μου λέει να γράψω ότι απλά δε δούλεψα τους μήνες αυτούς. Θα έχω πρόβλημα αν δηλώσω κάτι τέτοιο?....Μήπως μπορεί κάποια να μου στείλει ένα δείγμα βεβαίωσης εργοδότη για να δω πώς να το συντάξη?
Σας ευχαριστώ

apricot
21-06-10, 12:19
Γέννησα 24/8/2009
επιστροφή μετά τη γέννα: 1/11/2009
Ο λογιστής όμως στην εργασία μου νόμιζε (λέει) ότι εγώ πήρα το εξάμηνο, πράγμα που δεν έγινε φυσικά και δε μου κόλλησε ένσημα τον 11ο και 12ο μήνα του 2009. Τί γίνεται τώρα μ αυτούς τους μήνες και την επιστροφή? Πώς θα γράψω την βεβαίωση εργοδότη γιατί από αυτόν δεν περιμένω? Τί ημερομηνία θα βάλω ότι γύρισα? Αυτός μου λέει να γράψω ότι απλά δε δούλεψα τους μήνες αυτούς. Θα έχω πρόβλημα αν δηλώσω κάτι τέτοιο?....Μήπως μπορεί κάποια να μου στείλει ένα δείγμα βεβαίωσης εργοδότη για να δω πώς να το συντάξη?
Σας ευχαριστώ
Ο δικος μου εργοδοτης εγραψε τα εξης

βεβαιώνουμε οτι η ...............εργαζεται στην...............από 01/06/2005 εώς σημερα και ελαβε κατα το διαστημα του τοκετου/λοχειας τις εξης αδειες

1) αδεια τοκετου/λοχειας απο ικα απο 15/02/2008 και εως 15/06/2008
2) αδεια τοκετου /λοχειας απο........ απο 16/06/2008-30/06/2008


η παρουσα χορηγειται μετα απο γραπτη αιτηση της ιδιας για καθε νομιμη χρηση


το 2 αφορα συλλογικη συμβαση του κλαδου μου οποτε εσυ δεν χρειαζεται να το βαλεις.

filio1970
21-06-10, 12:30
Σ ευχαριστώ πολύ

Τη δέχτηκαν όμως έτσι την βεβαίωση, γιατί θέλουν να φαίνεται σαφώς πότε γέννησες και πότε επέστρεψες στη δουλειά...Μήπως ξέρεις και που μπορώ να κατεβάσω την αίτηση του ΙΚΑ για να την ετοιμάσω από τώρα? Δεν υπάρχει κάπου σαν έγγραφο κανονικό να την κατεβάσω? Πόσες σελίδες είναι?

v & a
21-06-10, 12:49
Εγω κανω τα χαρτια σημερα. με εστειλαν στις παροχες κ πηρα βεβαιωση για ολες τις αδειες, με ημερομηνιες ( τοκετου λοχειας κλπ) θελουν απο τον εργοδοτη μου μονο ποτε επεστρεψα να γραψει. και το βιβλιαριο φωτοτυπια να φαινεται η θεωρηση. ΑΝ ΕΧΕΙς 6ΜΗΝΟ θελουν απο τον εργοδοτη ποτε επεστρεψες μετα το 6μηνο και απο τον οαεδ αλλη βεβαιωση να λεει οτι πηρες 6μηνο απο τοτε ως τοτε...

apricot
21-06-10, 12:50
Σ ευχαριστώ πολύ

Τη δέχτηκαν όμως έτσι την βεβαίωση, γιατί θέλουν να φαίνεται σαφώς πότε γέννησες και πότε επέστρεψες στη δουλειά...Μήπως ξέρεις και που μπορώ να κατεβάσω την αίτηση του ΙΚΑ για να την ετοιμάσω από τώρα? Δεν υπάρχει κάπου σαν έγγραφο κανονικό να την κατεβάσω? Πόσες σελίδες είναι?
τωρα με προβληματισες γιατι τη δευτερα θα την καταθεσω αλλα δουλευω σε τραπεζα και βγαζουν συνεχεια βεβαιωσεις απομενως θεωρω οτι θα ειναι ενταξει αφου την εχουν ηδη καταθει και αλλες κοπελες και εξαλλου προσκομιζεις και ληξιαρχικη πραξη γεννησης που φαινεται η ημερομηνια γεννησης. την αιτηση μου την εστειλαν απο το συλλογο μας και δεν ξερω που μπορεις να τη βρεις.

v & a
21-06-10, 12:52
θελετε να τη σκαναρω κ να τη κατεβασετε απο κει που θα τη βαλω?

filio1970
21-06-10, 13:01
αχ ναι σε παρακαλώ. Τουλάχιστον να τη δω πώς είναι

zouzounel
21-06-10, 13:06
Σ ευχαριστώ πολύ
Μήπως ξέρεις και που μπορώ να κατεβάσω την αίτηση του ΙΚΑ για να την ετοιμάσω από τώρα? Δεν υπάρχει κάπου σαν έγγραφο κανονικό να την κατεβάσω? Πόσες σελίδες είναι?


Εδω είναι η εγκύκλιος:
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_15_2010.pdf

Στη σελίδα 7 είναι η αίτηση.

apricot
21-06-10, 13:12
τελικα ρωτησα για τη βεβαιωση και ειναι ενταξει ετσι οπως σου εγραψα δεν θα εχεις προβλημα επειδη προσκομιζεις ληξ.πραξη γεννησης

filio1970
21-06-10, 13:14
σ ευχαριστω....να σαι καλα!!!!!
Δε νομίζω και για τη βεβαίωση του εργοδότη να υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα, κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο!!!!

filio1970
21-06-10, 13:17
ειλικρινά κορίτσια δεν πίστευα ότι σε ένα forum μπορείς να μάθεις τόσα πράματα. Έχω ήδη αρχίσει να ξεαγχώνομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ....ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

φιλιτσα
21-06-10, 15:00
ειλικρινά κορίτσια δεν πίστευα ότι σε ένα forum μπορείς να μάθεις τόσα πράματα. Έχω ήδη αρχίσει να ξεαγχώνομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ....ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ


καλη επιτυχια συνονοματη ;)

εγω απο τον Απρίλιο και ακόμα να μαθω νεα τους :)))

v & a
21-06-10, 15:22
KAI σε περιπτωση που δε μπορεσετε να ανοιξετε την εγκυκλιο με την αιτησησ επειδη ειναι Pdf το εβαλα κ εδω σαν εικονα
http://img821.imageshack.us/f/aithsh50.jpg/

συγκεκριμενα τα βηματα ειναι ( τωρα που τα χω φρεσκα)

Τα συγκεκριμενα χαρτια τα καταθετεις στο τμημα εσοδων. (Μη περιμενεις σε καμια αλλη ουρα αδικα;))
-Πριν απο αυτο πηγαινε στις παροχες και βγαλε βεβαιωση επιδοματων που λεει επανω ποτε ξεκινησαν και εληξαν ολες οι αδειες σχετικα με την εγκυμοσυνη ( κυοφορεια λοχεια / μεταφορα κυοφοριας) υποτιθεται πως αυτο το λεει το βιβλιαριο σου μεσα, εμενα εψαχναν με τις ωρες που τα λεει και στο τελος με εστειλαν να παω στις παροχες να τα βγαλω.
-Θελεις χαρτι απο την εργασια σου για το ποτε επεστρεψες μετα τη λοχεια ( θα πρεπει λογικα να συμπιπτει με αυτο το χαρτι που προηγουμενως σου εβγαλε το ικα, οποτε προσεξε το καλα ειδικα αν ειχατε με την εργασια καποιου ειδους προφορικη συμφωνια.)
-Το βιβλιαριο πρωτη σελιδα με τα στοιχεια σου και το κομματι που μπαινει το αυτοκολλητο θεωρησεων.
-Ληξ. πραξη γεννησης παιδιου-ων
-Αν εχεις 6μηνο/ 9μηνο βεβαιωση και απο τον οαεδ

filio1970
21-06-10, 16:03
τώρα μάλιστα!!! τί θα κάνω εγώ που ο άχρηστος ο λογιστής δε μου΄κόλλησε ένσημα για τους 2 πρωτους μήνες που γύρισα στη δουλειά μετά το δίμηνο της λοχείας? Πώς θα το δικαιολογήσω η έρμη εεεε?

v & a
22-06-10, 09:35
KAI σε περιπτωση που δε μπορεσετε να ανοιξετε την εγκυκλιο με την αιτησησ επειδη ειναι Pdf το εβαλα κ εδω σαν εικονα
http://img821.imageshack.us/f/aithsh50.jpg/

συγκεκριμενα τα βηματα ειναι ( τωρα που τα χω φρεσκα)

Τα συγκεκριμενα χαρτια τα καταθετεις στο τμημα εσοδων. (Μη περιμενεις σε καμια αλλη ουρα αδικα;))
-Πριν απο αυτο πηγαινε στις παροχες και βγαλε βεβαιωση επιδοματων που λεει επανω ποτε ξεκινησαν και εληξαν ολες οι αδειες σχετικα με την εγκυμοσυνη ( κυοφορεια λοχεια / μεταφορα κυοφοριας) υποτιθεται πως αυτο το λεει το βιβλιαριο σου μεσα, εμενα εψαχναν με τις ωρες που τα λεει και στο τελος με εστειλαν να παω στις παροχες να τα βγαλω.
-Θελεις χαρτι απο την εργασια σου για το ποτε επεστρεψες μετα τη λοχεια ( θα πρεπει λογικα να συμπιπτει με αυτο το χαρτι που προηγουμενως σου εβγαλε το ικα, οποτε προσεξε το καλα ειδικα αν ειχατε με την εργασια καποιου ειδους προφορικη συμφωνια.)
-Το βιβλιαριο πρωτη σελιδα με τα στοιχεια σου και το κομματι που μπαινει το αυτοκολλητο θεωρησεων.
-Ληξ. πραξη γεννησης παιδιου-ων
-Αν εχεις 6μηνο/ 9μηνο βεβαιωση και απο τον οαεδ

Κατεθεσα τα χαρτια σημερα. Μου ειπαν πως θα με παρουν τηλ. σε ενα μηνα περιπου να παω για τα χρημματα. Για να δουμε....

trd.roula
28-06-10, 13:25
καλησπέρα σε όλες .
μπορείτε να με βοηθήσετε κι εμένα.
γέννησα 06/06/2008. η άδεια λοχείας έληξε 26/08/2008 πήρα την κανονική μου άδεια η οποία έληξη 30/09/2009. από 01/10/2010 έως 31/03/2010 πήρα την άδεια ΟΑΕΔ 6 μήνες. μικτά εχω 1704 ?. Ποσα λεφτά θα πάρω. Μπορείτε να με βοηθήσετε; ευχαριστώ πολυ

φιλιτσα
28-06-10, 14:59
εμενα με εχου @#$σμενη απο 6/4 που κατεθεσα την αιτηση , και σημερα εστειλα στην Δοιικηση εμαιλ με τα στοιχεια μου να δω τί θα μου απαντήσουν ,

sadamo
28-06-10, 15:38
Καλησπέρα σε όλες σας! Εγώ γέννησα τον Μάιο του 2008 αλλά διορίστηκα στο Δημόσιο στα τέλη του 2008 με ασφάλεια ΙΚΑ.Μήπως ξέρει κάποια τι ισχύει και αν ναι τι μπορώ να κάνω;

v & a
28-06-10, 17:52
καλησπέρα σε όλες .
μπορείτε να με βοηθήσετε κι εμένα.
γέννησα 06/06/2008. η άδεια λοχείας έληξε 26/08/2008 πήρα την κανονική μου άδεια η οποία έληξη 30/09/2009. από 01/10/2010 έως 31/03/2010 πήρα την άδεια ΟΑΕΔ 6 μήνες. μικτά εχω 1704 ?. Ποσα λεφτά θα πάρω. Μπορείτε να με βοηθήσετε; ευχαριστώ πολυ


Θα προσπαθησω να βοηθησω με επιφυλαξη. αρχικα ξερεις ποσα περνεις μικτα κ καθαρα...εγω τα υπολογιζω καπως ετσι αν σε βοηθαει: ΟΙ εισφορες μου ( η διαφορα της μισθοδοσιας μου καθαρα-μεικτα) δια 2 ( γιατι παιρνουμε το 50% πισω )επι τους μηνες που τα δικαιουμαι (12 μηνες απο το τοκετο).

Αφου πηρες εσυ 6 μηνο αυτοι οι μηνες δε μετρανε γιατι δε πληρωνεις εσυ εισφορες στο ικα σε ασφαλιζει ο οαεδ( αν μου τα πανε σωστα). θα υπολογισεις αν δε κανω λαθος απο την ημερομ/νια τοκετου σου οτι θα παρεις επιστροφη για τους 2 μηνες λοχειας, και τους 4 μετα τη ληξη του 6μηνου σου ωστε να συμπληρωθουν 12μηνες απο το τοκετο σου.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΝ ΤΑ ΛΕΩ ΛΑΘΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΠΩΣ ΤΑ ΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Κ ΕΓΩ ΛΑΘΟΣ... ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΜΕ ΜΗ ΛΕΩ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΣΤΗ ΚΟΠΕΛΑ!!!!! ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ.

shadyfairy
30-06-10, 15:37
Από την εγκύκλιο ....
Για τον τρόπο καταχώρισης στην Α.Π.Δ. από 1/4/2010 και εφεξής και τη διαχείριση στο πλαίσιο του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των περιπτώσεων που αφορούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιό μας.
Νεώτερη εγκύκλιο δεν έχουν στείλει και οι λογιστές δεν μπορούν να καταβάλουν μειωμένες τις εισφορές γιατί στην ΑΠΔ θα φαίνεται λάθος το ποσό αφού θα το περάσουν με τον κανονικό κωδικό και όχι με τον κωδικό που ενδεχομένως έδινε το ΙΚΑ προκειμένου να φαίνεται οτι οι εισφορές αυτές αφορούν γυναίκα που έχει γεννήσει και είναι μειωμένες.
Έχει δοκιμάσει καμια μανούλα να καταβαλει μειωμένες εισφορές και αν ναι, υπάρχει η δυνατότητα να μάθουμε πώς το καταχώρησαν οι λογιστές στην ΑΠΔ?

salomi
30-06-10, 16:13
Ρε κοριτσια εχω παθει κατάθλιψη, βλεπω κατι μισθους-μικτούς βέβαια- 1700-1800-2000 και εχω πάθει κατάθλιψη εγω με τα ουτε 1100 μικτα μου. και οσο για το μειωμένο που δικαιούμε ούτε λόγος. η μόνη διαφορά είναι οτι πριν δούλευα απο 9 ωρες και πάνω την ημέρα ενω τώρα 8 και πάνω...(εννοειται χωρις υπερωριες) κοροιδίααααααααα. τεσπα μην βγω εκτος θέματος. εκανα και γω τα χαρτια μου και περιμένω...100-200 οσα κ αν ειναι δεν τους τα χαρίζω!

v & a
19-07-10, 17:47
καλησπερα'
σημερα πηρα τηλ. το ικα να δω τι εχει γινει με τα χαρτια μου. μου ειπε ο υπευθυνος πως ειναι για υπογραφη στη προισταμενη και να παρω παλι αυριο να μου πει αν μπορω να παω να τα παρω. Τελικα μετα απο 2 ωρες με πηρε ο ιδιος τηλ. και μου ειπε πως ειναι ολα ετοιμα να παω αυριο και να εχω μαζι μου ταυτοτητα και το αφμ μου..ΑΥΤΑ!!!!! δε προλαβε να περασει καν μηνας (27 μερες )!!!:):):)

kalamaraki
27-07-10, 08:52
Λοιπόν.....ήρθε ο ταχυδρομος με γραμματακι!
Ειναι η σελιδα της κοινοποίησης προς σε μενα οτι το Ικα της περιοχής που κατοικω εχει στειλει το φακελο μου με την αιτηση μου στο Ικα του εργοδότη μου. Την αιτηση την εκανα στις 9/07 στο ικα της περιοχης μου αυτοι το διαβίβασαν απο οσο βλεπω στην ημερομηνια της κοινοποίησης στις 20/07......
Τωρα τι κανω? Παω στο Ικα του εργοδοτη μου να πληρωθω??

elachl
27-07-10, 09:23
καλημερα..μολις με πηρανε τηλ..απο το ικα..να παω να παρω πισω 80 ευρω που δικαιουμε!

v & a
27-07-10, 09:23
@καλαμαρακι...
κοιτα, αναλογα με τη δουλεια που εχουν στο ικα του εργοδοτη παει και ο χρονος αναμονησς σου... δηλ. εμενα οταν πηγα μου ειπαν "εχουμε δουλεια αυτο το καιρο, θα σε ενημερωσουμε σε ενα μηνα".
Αν τωρα την αιτηση σου την παραλαβανε 20/7 πηγαινε καλυτερα κατα το σεπτεμβρη, μιας και ειναι και ο αυγουστος στη μεση οπου τιποτα δε λειτουργει σωστα

Παρε καλυτερα ενα τηλεφωνο μη τρεχεις μεσα στη ζεστη!!!!!!

MUMSOFIA
27-07-10, 09:24
Να πας μια βόλτα γιατί μόνο από κοντά βγάζεις άκρη...

kalamaraki
27-07-10, 09:28
@καλαμαρακι...
κοιτα, αναλογα με τη δουλεια που εχουν στο ικα του εργοδοτη παει και ο χρονος. δηλ. εμενα οταν πηγα μου ειπαν "θα σε ενημερωσουμε σε ενα μηνα". αν τωρα την αιτηση σου την παραλαβανε 20/7 πηγαινε καλυτερα κατα το σεπτεμβρη, μιας και ειναι και ο αυγουστος στη μεση οπου τιποτα δε λειτουργει σωστα

Και εγω ετσι σκέφτηκα v & a να παρω μετα το 15αυγουστο τηλεφωνο και αν δεν βγάλω ακρη να παω μια βολτα...ειναι και στο κεντρο παναθεμα το το ικα αυτο...

Να πας μια βόλτα γιατί μόνο από κοντά βγάζεις άκρη...

Φιλεναδιτσαααααααααααααααααα μουυυυυυυυυυ
χε χε (ασχετο οφ τοπικ) ετοιμασα το παντεσπανι μου βγηκε τελειο και το εκοψα στα τρια χαχαχαχα τριπατο μπες φεις να το δεις αν μπορεις! Τωρα ετοιμασα και το σιροπι μου!! Περιμενω να κρυώσει καλα η κρεμα γάλακτος και ξεκιναω...χο χοχοχο

MUMSOFIA
27-07-10, 10:22
Και εγω ετσι σκέφτηκα v & a να παρω μετα το 15αυγουστο τηλεφωνο και αν δεν βγάλω ακρη να παω μια βολτα...ειναι και στο κεντρο παναθεμα το το ικα αυτο...Φιλεναδιτσαααααααααααααααααα μουυυυυυυυυυ
χε χε (ασχετο οφ τοπικ) ετοιμασα το παντεσπανι μου βγηκε τελειο και το εκοψα στα τρια χαχαχαχα τριπατο μπες φεις να το δεις αν μπορεις! Τωρα ετοιμασα και το σιροπι μου!! Περιμενω να κρυώσει καλα η κρεμα γάλακτος και ξεκιναω...χο χοχοχο

- το απόγευμα face...τώρα δεν μπορώ...

ματσ - sorry koritsia gia ton xoro

SOTIRIA30
27-07-10, 11:21
Κορίτσια εγώ έκανα αίτηση τέλος Φεβρουαρίου και ακόμα τίποτα και όσες φορές πήγα μέχρι σήμερα μου λένε ότι εχουν πολύ δουλειά και δεν έχουν προλάβει. Φυσικά όταν είναι να πληρωσουμε εμείς τα βγάζουν αμέσως αλλά όταν είναι να δώσουν αυτοί όποτε και αν .:evil::evil::evil::evil:......... Πείτε μου τι μπορώ να κάνω ?

apricot
27-07-10, 11:53
εγω τα κετεθεσα πριν 3 εβδομαδες και πηρα τηλεφωνο στις 2 εβδομαδες και μου λειε¨αν δεν ερθεις απο εδω να στα φτιαξω αμεσως σε 10 λεπτα ουτε ξερω ποτε θα τα πληρωθεις¨παω λοιπον απο εκει την επομενη και ειχαν χασει τα χαρτια μου!!!!! 2 μερες τα εψαχναν κα τελικα την τριτη που πηρα να δω αν πρεπει να καταθεσω αλλα μου λεει τα βρηκα και ελα. πηγε με εξουσιοδοτηση ο αντρας μου και σημερα θα υπογραφουν για να τα πληρωθω....μου ειπε να τον παρω το μεσημερι και αυριο να παω για πληρωμη!!!!!! λετε ως αυριο να τα ξαναχασουν???????

koukounaki
27-07-10, 15:38
Κορίτσια εγώ έκανα αίτηση τέλος Φεβρουαρίου και ακόμα τίποτα και όσες φορές πήγα μέχρι σήμερα μου λένε ότι εχουν πολύ δουλειά και δεν έχουν προλάβει. Φυσικά όταν είναι να πληρωσουμε εμείς τα βγάζουν αμέσως αλλά όταν είναι να δώσουν αυτοί όποτε και αν .:evil::evil::evil::evil:......... Πείτε μου τι μπορώ να κάνω ?

Κι εγω αρχες Μαρτιου εκανα αιτηση και τιποτα ακομη. Ουτε φωνη ουτε ακροαση. Παιρνω και τηλ και δεν το σηκωνει κανεις. Θα παω κι απο κει μπας και βγαλω ακρη

jtse
28-07-10, 09:56
Εγώ είχα κάνει την αίτηση 26/4/2010 στο ΙΚΑ το δικό μου και όχι του εργοδότη. Επειδή δεν είχα ακόμα καμία ενημέρωση πήρα σήμερα το πρωι το τηλέφωνο και με τα πολλά το σήκωσε ο προίστάμενος του τμήματος εσόδων και μου ζήτησε ξανά τα στοιχεία (όνομα και αρ. πρωτ.) γιατί τώρα τα βγάζουν και να ξαναπάρω κατά τις 15 Αυγούστου (καλό Σεπτέμβρη λέω εγώ. Του είπα ότι είναι από τον Απρίλιο και μου είπε ότι έχει και πιο παλιά.

v & a
28-07-10, 10:09
ΙΣΩΣ να σε καθυστερει επειδη δεν εχεις παει στο σωστο ικα. Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.Μου το τονισαν αυτο απο την αρχη, ηταν το μονο και το πρωτο που μου τονισαν τοσο πολυ. Μπορει γιαυτο να αργει το δικο σου, αν ειδανε πως ειναι σε λαθος ικα η αιτηση, να το στελνουν ενδουπηρεσιακα...

jtse
28-07-10, 12:37
Το ήξερα ότι η κατάθεση πρέπει κανονικά να είναι στο ΙΚΑ του εργοδότη και ότι θα στείλει το δικό μου υπηρεσιακώς αλλά τρεις μήνες ? Δεν γινόταν να τα καταθέσω στο ΙΚΑ του εργοδότη γιατί πέφτει μακριά και έπρεπε να πάω σε ώρα εργασίας.

salomi
30-07-10, 11:17
Καλημέρα,
εχθες πήγα απο το ΙΚΑ είχα κάνει τα χαρτιά μου τέλη Μαϊου και πήγα στο ίδιο γραφείο (ΙΚΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) εκει λοιπον εψαξαν κ βρήκαν πως η απόφαση μου εχει βγει. οι λόγοι που δεν την παρέλαβα αγνωστοι. η τυπισα ισυρίζεται πως την εστειλαν... μου βγαλε λοιπον την απόφαση και πήγα στο ταμείο για να πάρω το απίστευτο ποσο των 133? :))) οποτε μην βασιζεστε σ αυτους. πατε στο τμημα που καταθεσατε και ρωτηστε

koukounaki
11-08-10, 12:07
Επιτελους τα πηραμε τα λεφτα. 234? ζεστα και μετρητα. Βεβαια ουτε με πηραν τηλεφωνο να με ενημερωσουν οτι βγηκαν, περασα εγω απο κει και μου ειπαν οτι μου εχουν στειλει την αποφαση ταχυδρομικως και μ αυτη θα κανω την εισπραξη. Ετσι κι εγινε!!!

apricot
11-08-10, 12:27
και εγω πληρωθηκα!!!!!!! 672 ευρώ πηρα , τους ζαλισα αλλα τα καταφερα!!!!!!
αντε καλοξοδευτα σε οσες πληρωθηκαν.....!!!!!

kalamaraki
11-08-10, 16:06
Δηλαδη κορίτσια να ρωτήσω κατι....εμενα που ηρθε μονο το χαρτάκι που λεει οτι εχει απλα αποσταλλει στο ικα του εργοδότη μου απο τις 22/7.........να μη ελπίζω?
θα πρεπει να περιμένω εγκριτική αποφαση στο σπιτι???

AZIA
10-09-10, 14:14
Εγω ακομη περιμενω.... :twisted:.
Εκανα την αιτηση στις 15/04, ειπα να τους "ενοχλησω" τον Αυγουστο, αφου μεσολαβησαν πέριπου 4 μηνες, αλλα η υπαλληλος που το διαχειριζεται ηταν σε αδεια.
Στο τηλεφωνο δεν μπορω, με τιποτα ομως, να την βρω.
Χθες καταφερε να περασει ο συζυγος απο εκει και του ειπε οτι οι αιτησεις του Απριλιου, ακομη δεν εχουν μελετηθει.
Και ολα αυτα στο ΙΚΑ Ν.Ιωνιας θεσ/νικης.
ΑΘΑΝΑΤΟ Ελληνικο Δημοσιο...

Katepina
10-09-10, 16:21
Πήρα κι εγώ τα χρήματα από το ΙΚΑ, μετά από 4 μήνες και πολλά τηλεφωνήματα, αλλά δεν είναι το 3.34% του μεικτού μισθού, είναι πολύ λιγότερα. Δεν ξέρω γιατί και φυσικά δε μου εξήγησαν. Μήπως γνωρίζει κανείς επί ποιού μισθού υπολογίζεται αυτό το 3.34%? Αποδοχές Α.Α.Π. ή κάτι τέτοιο το είπαν...
(Απαράδεκτη αντιμετώπιση πάντως, απλά δεν τους ενδιαφέρει να εξυπηρετήσουν)

G.Geo
13-09-10, 12:50
Εγώ είμαι στο Δημόσιο και έχω ΤΣΜΕΔΕ. Ξέρει καμία κοπέλα πως πρέπει να κινηθώ για να πάρω τα χρήματα? Μου είπαν ότι πρέπει να πάω στο ΤΣΜΕΔΕ να τα ζητήσω πίσω γιατί έχει περάσει καιρός και δεν μπορώ να το κάνω από την υπηρεσία μου. Στα δίνουν πίσω ή θα κάνω την αίτηση και δεν θα τα πάρω ποτέ?? (αντίστοιχα είχα κάνει αίτηση το 2007 για κάποια ασφάλιστρα που μου είχαν κρατήσει διπλά, και ακομη δεν τα έχω πάρει--(δεν τα έχω κινηγήσει κιόλας γιατί με τόσα τρεχάματα τα είχα ξεχάσει!!!
Τωρα το πήρα απόφαση θα πάω και για τις δυο υποθέσεις, απλά αν ξέριε κάποια να μου πει την διαδικασία για το ΤΣΜΕΔΕ και αν έχω ελπίδα...!!??

G.STONE
14-09-10, 12:36
Εγώ κατέθεσα 29/07/2010 και πήρα τηλ. σήμερα στο ΙΚΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ :evil: και μου είπε ο υπεύθυνος:
''σιγά ρε κορίτσια πως κάνετε έτσι ;(πιθανόν τον ζαλίσανε στα τηλέφωνα) από αυτά τα λέφτά κρέμεστε; 250-300 ? είναι στην κάθε μία και θα τα πάρετε έως τέλος του χρόνου!'':shock: τους ήρθε η διευκρυνιστική εγκύκλιος τον Ιούλιο και ακόμα κοιτάνε τις αιτήσεις του Απριλίου!:shock:

Ρε κορίτσια πολλά μου φάνηκαν. Μπορεί να μου πεί κάποια μανούλα για πόσους μήνες δικαιούμαι χρήματα;

31/01/08-28/05/2008 : άδεια εγκυμοσύνης

29/05/08-24/09/2008 : ισόχρονη άδεια

24/09/08-10/10/2008 : κανονική άδεια

11/10/08-10/04/2009 : 6μηνη άδεια ΟΑΕΔ.

maestria
14-09-10, 15:25
Πήγα σήμερα στο ΙΚΑ Πύλης Αξιού, γιατί είχα κάνει αίτηση απ' τον Απρίλιο.

Κι έμαθα τα χαρμόσυνα.
Η απόφαση για να πάρω τα χρήματα (λίγα, γιατί έχω πάρει και 6μηνο) έχει βγει, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω, γιατί η εταιρία μου (ακόμα στην ίδια δουλεύω) χρωστάει οφειλές στο ΙΚΑ.
Μάλιστα οφειλές μεταγενέστερες απ' αυτές για τις οποίες εγώ ζητάω επιστροφή.

Τι να πεις; Πάντα, για τα πάντα, εμείς οι μισθωτοί την πληρώνουμε τη νύφη. :(

Nα δούμε ΠΟΤΕ θα εξοφλήσουν τώρα το ΙΚΑ.

beta
14-09-10, 22:55
Κορίτσια εγώ τα χαρτιά μου τα κατέθεσα το Μάρτιο κι ακόμα περιμένω. Μου ήρθε το Μάιο κοινοποίηση ότι ο φάκελος πήγε στο ΙΚΑ του εργοδότη μου (έκανε 2 μήνες για να πάει από το ΙΚΑ πλ. Συντάγματος στο ΙΚΑ Καλλιθέας !!!!!!!!!!!!!!!!) και έκτοτε τίποτα... Απλώς είμαστε άτυχες νομίζω, ειδικά εδώ στην Αθήνα, γιαί σε χαλεπούς καιρους ζητάμε πίσω λεφτά από το Δημόσιο....

lovely people
20-09-10, 14:15
Καλημέρα και παρακαλώ για τα φώτα σας καθότι άσχετη..;)
Έχω λίγο καιρό που επέστρεψα στην δουλειά μου μετά απο χρήση 6μήνου και μειωμένο ωράριο εργασίας που παίρνω. Στον μοισθό μου οι κρατήσεις φαίνονται μειωμένες. Ετσι πρέπει να είναι λόγο του οτι δουλευώ λιγότερες ώρες ή λέτε να κάνανε λάθος απο το γραφείο προσωπικού;; Ο μεικτός μοισθός είναι ο ίδιος αλλα τα καθαρά μου τώρα περισσότερα. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι ας μου πει κ εμένα...:roll:

φιλιτσα
20-09-10, 17:13
Καλημέρα και παρακαλώ για τα φώτα σας καθότι άσχετη..;)
Έχω λίγο καιρό που επέστρεψα στην δουλειά μου μετά απο χρήση 6μήνου και μειωμένο ωράριο εργασίας που παίρνω. Στον μοισθό μου οι κρατήσεις φαίνονται μειωμένες. Ετσι πρέπει να είναι λόγο του οτι δουλευώ λιγότερες ώρες ή λέτε να κάνανε λάθος απο το γραφείο προσωπικού;; Ο μεικτός μοισθός είναι ο ίδιος αλλα τα καθαρά μου τώρα περισσότερα. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι ας μου πει κ εμένα...:roll:

Το μειωμενο ωραριο δεν επειρεαζει την μισθοδοσια σου .

Οσες μητερες νομιζω οτι οι εισφορες ειναι μεωμενες κτ 50 % απο τον νέο νομο που βγήκε

http://www.taxnewsgr.com/news/ika-15-a23-269-4-2010/


Να σου ζήσει το μωράκι
φιλια

lovely people
20-09-10, 22:59
Ευχαριστώ πολύ Φιλίτσα μου για την απάντησή σου...
Και εσύ να χαίρεσαι την μπουμπούκα σου!

Nikolekaki
08-10-10, 09:42
Πήρα κι εγώ τα λεφτά μου επιτέλους μετά από 3,5 μήνες, 3 τηλέφωνα και 1 επίσκεψη απο κει για υπενθύμηση... Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται...

G.STONE
08-10-10, 11:02
Άντε σε καλή μερια!!!:lol: για τι χρηματικό ποσό μιλάμε Nikoletaki; και είχα σκοπό να πα΄ρω τηλέφωνο σήμερα ή μάλλον να ξαναπάρω...αν και στην περίπτωσή μου πιστεύω ότι θα είναι λίγα...

Nikolekaki
08-10-10, 11:10
Ευχαριστώ κοριτσάκι! 530 ευρώ πήρα χοντρικά. Γιατί πιστεύεις ότι θα πάρεις λίγα?

G.STONE
08-10-10, 11:41
Μια χαρα κοπελιά!! επειδή πήρα και το εξάμηνο και όλες μου τις άδειες. Κάνω λάθος; μου έστειλαν συτσημένο από το ΙΚΑ αλλά δεν ήμουν σπίτι, μάλλον η απόφαση είναι. Θα γράφει εκεί το ποσό; το πρέπει να κάνω μετά; θα πάω να την πάρω από ΕΛΤΑ την Δευτέρα.

Nikolekaki
08-10-10, 11:49
Ναι, τώρα είδα την απόφαση, το γράφει το ποσό. Όντως αν έχεις πάρει και το εξάμηνο μειώνεται το ποσό κάπως... Τις άδειες τις είχα πάρει κι εγώ, δεν παίζει ρόλο νομίζω... Βασικά από τον μισθό σου εξαρτάται αν θα είναι μεγάλο ή μικρό το ποσό... Εγώ είχα υπολογίσει στο περίπου πόσα θα πάρω και όντως τόσα πήρα.

Μπορείς να το υπολογίσεις στο περίπου...

G.STONE
08-10-10, 14:18
Η απόφαση γράφει το φανταστικό ποσό των 56 ?! μα τόσα λίγα;;;

Nikolekaki
08-10-10, 14:23
Ορίστε?? Δεν μπορώ να καταλάβω... Εντύπωση μου κάνει... :roll::roll::roll:

G.STONE
08-10-10, 14:59
Και εμένα ρε συ. Θα πάω σπίτι να την διαβάσω για να δώ τι λέει γιατί το ποσό μου του είπε ο σύζυξ τηλεφωνικά. Μα 56 ευρώ μονο;

G.STONE
08-10-10, 15:01
Οι μήνες που πληρωνόμαστε πως υπολογίζονται;

Nikolekaki
08-10-10, 15:12
Υποτίθεται (αν δεν κάνω λάθος) ότι είναι το 3,35% του μικτού μισθού μηνιαίως. Αν ας πούμε έχεις μισθό 1000 ευρώ, είναι 1000χ3,35% και ότι βγει επί τους μήνες που δικαιούσαι. Ξαναλέω, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εγώ έτσι τα υπολόγισα και μου βγήκε σωστό το ποσό χοντρικά.

Nikolekaki
08-10-10, 15:16
Όσο για τους μήνες που λες, δεν είμαι και πάλι σίγουρη... (τι περίεργο! χαχα). Υποτίθεται ότι ισχύει η επιστροφή για έναν χρόνο από τη γέννα και μετά, βγάζεις όμως τους δύο μήνες λοχείας. Το ΙΚΑ δηλ. υποθέτει ότι έκατσες δύο μήνες μετά τη γέννα και μετά πήγες δουλειά. Από κει ουσιαστικά αρχίζει και μετράει. Άρα μιλάμε αρχικά για 10 μήνες... Αν έκατσες το 6μηνο το αφαιρείς κι αυτό. Άρα σου μένουν να λαμβάνεις 4 μήνες. ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ... Αλλά και πάλι για 4 μήνες λίγα δεν είναι... ??

Nikolekaki
08-10-10, 15:18
Αν καταλάβεις τί έγραψα στο προηγούμενο μήνυμα, τότε συγχαρητήρια!!! Έχεις IQ 200!!! Μπαίνεις κατευθείαν στην ΜΕΝSA!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Eγώ πάντως δεν πολυκατάλαβα ... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:8)8)8)

G.STONE
10-10-10, 16:21
Αν καταλάβεις τί έγραψα στο προηγούμενο μήνυμα, τότε συγχαρητήρια!!! Έχεις IQ 200!!! Μπαίνεις κατευθείαν στην ΜΕΝSA!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Eγώ πάντως δεν πολυκατάλαβα ... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:8)8)8)
χα χα χα χα!!!


Να σου πώ από που τα εισπράτουμε; από το ΙΚΑ της περιοχής που μένω ή από το ΙΚΑ του εργοδότη;

BEBE
10-10-10, 22:35
Κορίτσια έκανα την αίτηση στο ΙΚΑ του εργοδότη μου. τον Μαίο, συνάδελφος μου έκανε τα χαρτιά στην επριοχή της και πηγανε υπηρεσιακώς. αυτήν την τηλεφώνησαν να τα πάρει και εμενα όχι ακόμη. οταν τους πήρα και τους ρώτησα μου ειπανε ότι η αίτηση μου ειναι ακόμη στο γραφείο του διευθυντή....................γρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Nikolekaki
11-10-10, 13:56
G.STONE από το ΙΚΑ του εργοδότη τα πέρνουμε.

Kαλά, γεγονός είναι ότι εξαρτώμαστε από τον κάθε υπάλληλο στο πόσο γρήγορα θα ασχοληθεί με τις αιτήσεις μας. Η δικιά μου έκανε 3 μήνες να περάσει μερικές αιτήσεις στο computer και ο προϊστάμενος έκανε 20 μέρες να τις υπογράψει! Παραγωγικότητα στο φουλ δηλαδή!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

kalamaraki
11-10-10, 14:13
Λοιπόν.....ήρθε ο ταχυδρομος με γραμματακι!
Ειναι η σελιδα της κοινοποίησης προς σε μενα οτι το Ικα της περιοχής που κατοικω εχει στειλει το φακελο μου με την αιτηση μου στο Ικα του εργοδότη μου. Την αιτηση την εκανα στις 9/07 στο ικα της περιοχης μου αυτοι το διαβίβασαν απο οσο βλεπω στην ημερομηνια της κοινοποίησης στις 20/07......
Τωρα τι κανω? Παω στο Ικα του εργοδοτη μου να πληρωθω??

Λοιποοοοοοοοοοοον εχουμε και λεμε..........
Την αιτηση την εκανα στις 09/07/2010 , η κοινοποίηση οτι την πηγαν στο ΙΚΑ του εργοδότη μου ήρθε στις 20/07/2010 γρηγορα εννοειτε!!
Και στις 17/09/2010 μου ηρθε το συστημένο να παω να παρω τα χρηματάκια μου!! Δεν ειναι μεγάλο το ποσο καθως δεν ήμουν πλήρους απασχόλησης ειναι μονο 160ευρώ αλλα μια χαρά θα τα φαω χε χε!! Αργησα να σας το γραψω γιατι δεν ειχα παει να παρω το συστημένο, σημερα πηγα γκουχου γκουχου απο τις 17/9...........
Νομιζω πως τα πηρα σχετικά γρηγορα ετσι?
Σε δυομιση μηνες......
Μια χαρα!!!!!!!
Τωρα θα κανω εξουσιοδότηση στον πατέρα μου να παει να τα παρει γιατι δουλευω φετος κοζάνη και δεν μπορω να παω.

G.STONE
12-10-10, 14:00
Ρε κορίτσια μήπως πρέπει να κάνω ένσταση γιατί μου φαίνονται πολύ λίγα τα 56 ευρώ. Πως υπολογίζονται μπορεί να μου πεί κάποια κοπέλα; πως μετράμε τους μήνες;

ΜΑΡΙΤΑ
12-10-10, 14:14
Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι μετράμε 1 χρόνο από τότε που σταμάτησε η άδεια λοχείας, οι 63 μέρες δηλαδή...αν εσύ πήρες το εξάμηνο θα υπολογίσεις για 6 μήνες...είναι το ποσοστό 3,33% επί των μοικτών σου νομίζω....
Πόσα είναι τα μοικτά εσένα;

Από Ικα κηφισιάς πήρε καμία τα χρήματα;;;

v & a
12-10-10, 14:14
Ρε κορίτσια μήπως πρέπει να κάνω ένσταση γιατί μου φαίνονται πολύ λίγα τα 56 ευρώ. Πως υπολογίζονται μπορεί να μου πεί κάποια κοπέλα; πως μετράμε τους μήνες;

στο περιπου: στα 1000 ευρω 39/μήνα x 12 μήνες. (αν εχεις παρει 6 μηνο δε τους υπολογιζεις αυτους τους 6)
επισης δε θα παρεις χρηματα απο το ικα απο τον περασμενο απριλιο κ μετα μεχρι να κλεισει ο χρονος, διοτι ο εργοδοτης θα επρεπε να στα βαζει στο μισθο σου (βασει εγκυκλιου που βγηκε τον ιουλιο)

astarti
14-10-10, 00:59
Χα, εδώ γελάμε....Ο λογιστής μας δεν το δέχεται με τίποτα ότι θα παίρνω τα χρήματα από την εταιρεία και με στέλνει στο Ικα και ας επέστρεψα φέτος τον Σεπτέμβρη στη δουλειά!!!!Του είπα για την εγκύκλιο την νέα και ότι το Ικα δεν δέχεται την αίτηση μου και μου είπε να πάω να βρω συγκεκριμμένο υπάλληλο.....:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted: Εγώ θα πάω σε αυτόν που μου είπε και θα γελάσουμε πολύ γιατί αν δεχτεί να μου κάνει τα χαρτιά παράνομα αφού το Ικα το ξεκαθαρίζει πως από τον Απρίλιο και μετά πρέπει να τα παίρνω από τον εργοδότη μου θα φάει μια ωραιότατη καταγγελιούλα που θα ναι όλη δική του...:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Και όλα αυτά γιατί υποθέτω πως βαριέται ο λογιστής μας...Και πρέπει να τρέχω εγώ στο Ικα και να πάρω τα λεφτά σε κανένα χρόνο...Φούντωσα πάλι!!!

ROARY
02-11-10, 11:15
Χα, εδώ γελάμε....Ο λογιστής μας δεν το δέχεται με τίποτα ότι θα παίρνω τα χρήματα από την εταιρεία και με στέλνει στο Ικα
Αχ! Και εμένα το ίδιο... Εγώ πληρώθηκα την επιστροφή απ' το ΙΚΑ ως τον Μαρτιο ενώ απ' τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο ο εργοδότης κατέθεσε κανονικά την ΑΠΔ. Το ΙΚΑ μου λέει ότι δεν τους έχει πάει εγκύκλιος και επιστροφές δίνονται μόνο ως τον Μάρτιο. Εγώ πώς πρέπει να κινηθώ; Να περιμένω γενικά κι αόριστα και αν θα βγει εγκύκλιος; Το υπόλοιπο των χρημάτων είναι γύρω στα 100 ευρώ, γιατί να τα χάσω; Ξέρει κάποια να με συμβουλέψει;

v & a
02-11-10, 11:45
ROARY ειμαι κ εγω στην ιδια φαση. θα μιλησω με το λογιστη μου κ θα σου πω τι πρεπει να κανουμε

siburaki
02-11-10, 13:00
Καλημέρα σας, γέννησα τον 13/1/2010 κ πήρα κ το έξαμηνο κανονικα μέτα το όποιο έληξε τον σεπτεμβριο συγκεκριμένα στις 17 οπου κ επεστρεψα στην δουλεια μου ,αλλα δεν έχω καταλαβει τι γίνεται με μειωμενη εισφορα στο Ικα , οταν επεστραψα ομως έδωσα την αποφαση αυτη στο λογιστη της επιχειρησης αλλα απο τοτε ουτε φνη ουτε ακροαση δεν μου έχει πει τπτ(γενικα δεν μιλαει κ πολυ!)
Πρεπει να κάνω κατι έγω ?Γενικως υπαρχει κατι που πρεπει να κανω καθως δεν εχω καταλαβει τι γινεται με το θεμα!
Σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων
Φιλικα Ιωαννα

tboys
03-11-10, 15:38
Αχ! Και εμένα το ίδιο... Εγώ πληρώθηκα την επιστροφή απ' το ΙΚΑ ως τον Μαρτιο ενώ απ' τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο ο εργοδότης κατέθεσε κανονικά την ΑΠΔ. Το ΙΚΑ μου λέει ότι δεν τους έχει πάει εγκύκλιος και επιστροφές δίνονται μόνο ως τον Μάρτιο. Εγώ πώς πρέπει να κινηθώ; Να περιμένω γενικά κι αόριστα και αν θα βγει εγκύκλιος; Το υπόλοιπο των χρημάτων είναι γύρω στα 100 ευρώ, γιατί να τα χάσω; Ξέρει κάποια να με συμβουλέψει;

To IKA επιστρέφει χρήματα μέχρι 31/03/10. Από τότε και μετά γίονται λιγότερες κρατήσεις στο μισθό σου, το 3,335%, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βλέπεις μία μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές σου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται.

ROARY
04-11-10, 09:58
To IKA επιστρέφει χρήματα μέχρι 31/03/10. Από τότε και μετά γίονται λιγότερες κρατήσεις στο μισθό σου, το 3,335%, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βλέπεις μία μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές σου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται.

Αυτό λέω κι εγώ, δεν έγιναν λιγότερες κρατήσεις, έγιναν κανονικές γιατί ο λογιστής λέει ότι είχε βγάλει τη μισθοδοσία όταν βγήκε η εγκύκλιος:evil:.. και δεν είδα καμία αύξηση..

ROARY
04-11-10, 10:01
Μήπως να μαζευτούμε όλες όσες μας έχουν γίνει κανονικές κρατήσεις το διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2010 και να κάνουμε αναφορά στον συνήγορο του πολίτη;

tboys
04-11-10, 16:03
Έχω ξαναγράψει>
Υπάρχει ένα ωραιότατο εντυπάκι που λέγεται ΔΜΣΑ/ Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων ασφάλισης, όπου με αυτο μπορούμε να διορθώσουνε τις ΑΠΔ. Γίνεται από τον εργοδότη ή τον λογιστή, αλλά πολλοί μπορεί να βαριούνται να το κάνουν αφού δε αφορά και ιδιαίτερα την επιχείρηση...
Οπότε κάνουμε πρώτα το ΔΜΣΑ και αφού δορθωθεί η ΑΠΔ εμείς παίρνουμε τα λεφτάκια μας αναδρομικά από τον εργοδότη, και το ΙΚΑ δεν ζητάει τη διαφορά που θα προκύψει.....

Μήπως να μαζευτούμε όλες όσες μας έχουν γίνει κανονικές κρατήσεις το διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2010 και να κάνουμε αναφορά στον συνήγορο του πολίτη;
Μπααααααα το πρόβλημα σου δεν είναι το Δημόσιο/ΙΚΑ αλλά ο εργοδότης . Ο εργοδότης δεν σου δίνει τα λεφτά, το ΙΚΑ μια χαρά τα επιστρέφει για το χρονικο διαστημα που αναφέρεται στην εγκυκλιο

BEBE
16-11-10, 22:37
Κορίτσια επιτέλους πήρα την επιστροφή μετά από 7 μήνες... 460ε. μια χαρά. Ενα μεγάλο ευχαριστω στην κοπέλα που άνοιξε το θέμα.

ΑΠΟΡΙΑ: υπάρχει θέμα με το συνταξιοδοτικό ?

BABE
22-11-10, 11:52
Κορίτσια πήρα τηλέφωνο σημερα στο ικα κηφισιάς και μου είπανε να πάω αυριο να τα πάρω!
δεν ρώτησα ποσα...αλλα επιδη ειμαι πραγματικα πολυ περίεργη μπορει καποια να με βοηθήσει εαν ξέρει?
Εγω γέννησα 14/07/2007 και γύρισα στην δουλεία Νοέμβριο του 2007 , ο μισθός μου μικτός ειναι 1172 ευρω μεικτά!
ξέρετε πως υπολογίζετε? και τι μήνες υπολογίζω?
επίσης ηταν να γεννήσω σεπτεμβριο του 2007 αλλα γέννησα ιο΄θλιο του 2007 λόγω προωρότητας.........

sofaki1978
22-11-10, 12:45
Κορίτσια πήρα τηλέφωνο σημερα στο ικα κηφισιάς και μου είπανε να πάω αυριο να τα πάρω!
δεν ρώτησα ποσα...αλλα επιδη ειμαι πραγματικα πολυ περίεργη μπορει καποια να με βοηθήσει εαν ξέρει?
Εγω γέννησα 14/07/2007 και γύρισα στην δουλεία Νοέμβριο του 2007 , ο μισθός μου μικτός ειναι 1172 ευρω μεικτά!
ξέρετε πως υπολογίζετε? και τι μήνες υπολογίζω?
επίσης ηταν να γεννήσω σεπτεμβριο του 2007 αλλα γέννησα ιο΄θλιο του 2007 λόγω προωρότητας.........


θα παρεις χρηματα για τους μηνες απο 1-4-08 εως τον νοεμβρη του 2008 που εκλεισε χρονος απο την λοχεια σου.

πολλαπλασιαζεις τα μικτα σου επι 3,335 και βγαινει 39 ευρω τον μηνα.τα μικτα που ειχες τοτε ομως ετσι?οχι τα τωρινα μικτα.......

maria_s
22-11-10, 13:12
Καλησπέρα κούκλες, κατά μέσο όρο μετά από πόσους μήνες πήρατε την επιστροφή;

BABE
22-11-10, 13:16
επομένως επειδη κοίταξα τα μεικτά τα τότε ητανε 1057Χ3.335%=35,2Χ8 ΜΗΝΕΣ=283 ΕΥΡΩ περίπου φαντάζομαι ετσι?
Σε ευχαριστώ πάντως πολύ!

nirma
22-11-10, 13:34
Καλησπέρα κούκλες, κατά μέσο όρο μετά από πόσους μήνες πήρατε την επιστροφή;

εγώ πήρα επιστροφή και για τις δύο. :D
Κάνοντας σε διαφορετική χρονική περίοδο την αίτηση. Η απάντηση από το ΙΚΑ ήρθε περίπου δύο μήνες μετά την αίτηση.

Δεν ξέρω όμως αν παίζει ρόλο το φόρτο εργασίας του υποκαταστήματος του ΙΚΑ στο οποίο πήγες:rolleyes:

BABE
23-11-10, 16:40
Κορίτσια πήγα σήμερα και τα πήρα απο το ικα κηφισιας 300 ευρω ύστερα απο 10 μήνες αναμονής!

xeniachr
09-12-10, 16:23
εγώ τα κατάθεσα 3/11/2010 στο ΙΚΑ Αριστοτε΄λους και τα πήρα σημερα (392ευρώπουλα) 9/12/2010.

Ursula
23-12-10, 11:35
Σήμερα το πρωί εισέπραξα το ποσό των 306,80 ευρώ για την περίοδο από 08/12/09 έως και 31/03/10 από το Ι.Κ.Α. Συντάγματος (Ι.Κ.Α. εργοδότη). Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι έκανα την αίτησή μου στις 20/12/10 και εχθές με ειδοποιήσανε τηλεφωνικώς να πάω σήμερα να εισπράξω!

v & a
23-12-10, 11:37
εισαι περιπτωση!!! μηπως δεν ειχε καθολου τετοιες αιτησεις ο υπαλληλος που τα αναλαμβανει αυτα τα θεματα και το προωθησε αμεσως? μηπως επεσες σε καμια υπαλληλο-μαμα και καταλαβε το "πονο σου"? οπως και να χει ωραιο αναπαντεχο δωρο χριστουγεννιατικα ε/.??? καλοφαγωτο!

Ursula
23-12-10, 11:47
Μάλλον σε 'μαμά' θα έπεσα. Ήταν ότι πρέπει γι' αυτές τις ημέρες.

ΜΕΡΣΑ
02-01-11, 11:13
Σήμερα το πρωί εισέπραξα το ποσό των 306,80 ευρώ για την περίοδο από 08/12/09 έως και 31/03/10 από το Ι.Κ.Α. Συντάγματος (Ι.Κ.Α. εργοδότη). Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι έκανα την αίτησή μου στις 20/12/10 και εχθές με ειδοποιήσανε τηλεφωνικώς να πάω σήμερα να εισπράξω!

για την περίοδο από 31.03.10 και μετά, τί έκανες;

Ursula
03-01-11, 12:18
Καλή χρονιά σε όλες!
Για την περίοδο από 31.03.10 θα κάνει το λογιστήριο διορθωτική (το Ι.Κ.Α. έδωσε οδηγίες στον υπάλληλο που ασχολείται με τις Α.Π.Δ.) και θα πάρω επιστροφή από τον εργοδότη για του μήνες που δεν έγινε η καταβολή του 50%.
Ακόμη δεν το έχουν κάνει στο λογιστήριο και δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.

maria_s
03-01-11, 12:23
Πήρα κι εγώ τα λεφτά μου επιτέλους μετά από 3,5 μήνες, 3 τηλέφωνα και 1 επίσκεψη απο κει για υπενθύμηση... Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται...

Καλή χρονιά κούκλες! Υγεία και αγάπη να έχετε!

Νικολεκάκι μου που έπαιρνες τηλέφωνα; στο ικα του εργοδότη; περιμένω εδώ και 4 μήνες κοντά τα λεφτά, αλλά τίποτα ακόμα...που να αρχίσω να σπάω νεύρα; στο ικα που κατέθεσα τα χαρτιά ή στο ικα του εργοδότη; :evil::evil::evil:

ΜΕΡΣΑ
03-01-11, 17:54
Καλή χρονιά κούκλες! Υγεία και αγάπη να έχετε!

Νικολεκάκι μου που έπαιρνες τηλέφωνα; στο ικα του εργοδότη; περιμένω εδώ και 4 μήνες κοντά τα λεφτά, αλλά τίποτα ακόμα...που να αρχίσω να σπάω νεύρα; στο ικα που κατέθεσα τα χαρτιά ή στο ικα του εργοδότη; :evil::evil::evil:

Στο ΙΚΑ του εργοδότη σου. Ξεκίνα και καλά αποτελέσματα!!!

ΜΕΡΣΑ
03-01-11, 17:55
Καλή χρονιά σε όλες!
Για την περίοδο από 31.03.10 θα κάνει το λογιστήριο διορθωτική (το Ι.Κ.Α. έδωσε οδηγίες στον υπάλληλο που ασχολείται με τις Α.Π.Δ.) και θα πάρω επιστροφή από τον εργοδότη για του μήνες που δεν έγινε η καταβολή του 50%.
Ακόμη δεν το έχουν κάνει στο λογιστήριο και δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.

εμένα μου είπαν ότι το ΙΚΑ δεν δεχεται διορθωτική πράξη...και ακόμη περιμένω.

galat
28-02-11, 13:07
λοιπον σημερα μου ηρθε κι εμενα επιστολή με την αποφαση και λενε οτι παιρν πισω 380 ευρω...

Γεννησα 3-1-08 επεστρεψα 26-3-08 σταματησα δουλεια μετά απο 10 μηνες

ΟΠοτε η επιτροφη μου ειναι για 10 μηνες λογικα ετσι? (10 μηνες απο τον μαρτιο που επετρεψα)

μικρο ειχα γυρω στα; 1000 δεν θυμαμαι ακριβως... ειναι σωστα τα χρηματα?

33,5*10 παει?

και περιμενα περισσοτερα μιας και δεν ειχα παρει και το εξαμηνο

ΛΥΔΙΑΚΙ
03-03-11, 23:14
Εγώ από την άλλη έκανα αίτηση τον Μάιο και έκτοτε περιμένω από το ΙΚΑ της Αγ.Παρασκευής να αξιωθεί κάποια υπάλληλος να ασχοληθεί. Πέρσι μου είχε πει αυτή που είχε την υπόθεση ότι έχει βάλει προσωπικό της στόχο να τελειώνει με αυτά μέχρι το τέλος του έτους. Πέρασε το 2010, έπαιρνα τηλ. αλλά δεν έβρισκα κανέναν, μέχρι που πήγα από εκεί. Φοβερό σόου, η υπάλληλος είχε άδεια, κανένας δεν ήξερε και έφυγα μέσα στα νεύρα. Πριν μια εβδομάδα την πέτυχα στο τηλ και μου είπε ότι βρίσκεται στις αιτήσεις του Απριλίου (!!!) και να μην ανησυχώ κάποια στιγμή θα τα πάρω τα λεφτά μου.
Μας δουλεύουν όλους μου φαίνεται το δημόσιο για αυτό και σαν χώρα παθαίνουμε ότι παθαίνουμε.
Πόσο θα περιμένω ακόμα??? Ελπίζω τουλάχιστον να αξίζει η αναμονή...

galat
04-03-11, 12:30
μην ανησυχεις κι εγω μαρτιο του 2010 την ειχα κανει 2 μηνες νωριτερα απο σενα.....

σχεδον 1 χρονο περιμενα! Ικα χαλανδριου εγώ μαλλλον στα βορεια ξυνονται

fotoula
29-03-11, 16:22
πάντως κορίτσια για να παρηγορηθείτε εμάς απο ΙΚΑ Αμαρουσίου μας ενημέρωσαν οτι μετά το πάσχα θα έχει λήξει το θέμα. Μιλάμε για απίστευστη καθυστέρηση - κόντα 1 χρόνο!!

koukounaki
29-03-11, 19:45
Βρε κοριτσια να ρωτησω κατι? Τι γινεται με τις εισφορες των γυναικων που εχουν γεννησει προσφατα? Εγω γεννησα την 2η κορη μου στις 26-05-10 κι εχω επιστρεψει στη δουλεια. Παλι πρεπει να κανω την ιδια διαδικασια η εχει αλλαξει κατι και θα μου κραταει λιγοτερα ο εργοδοτης?

v & a
29-03-11, 19:58
θα πρεπει ο εργοδοτης να σου δινει περισσοτερα χρηματα και να κανει ο ιδιος λιγοτερες εισφορες στο ικα μεχρι τη ληξη του διαστηματος που δικαιουσαι.

koukounaki
29-03-11, 23:48
θα πρεπει ο εργοδοτης να σου δινει περισσοτερα χρηματα και να κανει ο ιδιος λιγοτερες εισφορες στο ικα μεχρι τη ληξη του διαστηματος που δικαιουσαι.

Οκ αλλα υπαρχει καποια εγκυκλιος που το αποδεικνυει αυτο? Για να την δειξω στον λογιστη

sofaki1978
30-03-11, 00:00
Οκ αλλα υπαρχει καποια εγκυκλιος που το αποδεικνυει αυτο? Για να την δειξω στον λογιστη


μηνυμα 278,μελος ursula


http://www.parents.gr/forum/showthread.php?t=40087&page=6

v & a
30-03-11, 00:01
νομιζω τα λεει εδω.
http://www.taxnews.tv/news/ika-15-a23-269-4-2010/
ΟΜΩΣ τον Ιουλιο του 10 εγινε διορθωτικη αναδρομικη εγκυκλιος που λεει πως απο τον απριλιο ο εργοδοτης θα πρεπει να κανει μειωμενες εισφορες και να δινει τα χρηματα στην εργαζομενη απο τη διαφορα. αρα απο την 1/4/2010 το ικα δεν επιστρεφει τιποτα ουτε εχει καμια δουλεια να σου πει ποσα θα παρεις γιατι πολυ απλα ο εργοδοτης ειναι υποχρεωμενος να τα βαζει στο μισθο. Παρε τηλ σε καποιο ικα να δεις αν μπορεις να βρεις τη διορθωτικη που τα λεει αυτα.

v & a
30-03-11, 00:02
α μπραβο βρε σοφια τη συμπληρωματικη εψαχνα τοση ωρα!!!!
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_48_2010.pdf

sofaki1978
30-03-11, 00:02
ναι τον ιουλιο βγηκε συμπληρωματικη εγκυκλιος,ειναι στο λινκ που εβαλα πιο πανω.

v & a
30-03-11, 00:04
γραφουμε μαζι κ μπερδευτηκαμε!

sofaki1978
30-03-11, 00:05
καλε δεν μπερδευτηκαμε.μια χαρα τα γραψαμε ;)

koukounaki
30-03-11, 00:13
Καταρχην, ευχαριστω για την συμπληρωματικη.Την διαβασα αλλα δεν λεει οτι ο εργοδοτης σου δινει τα χρηματα σ εσενα αλλα οτι δηλωνει 3,35%. Πως θα τους πω να μου τα δωσουν? Επισης η αδεια λοχειας μου εληξε 3-08-11, μετα πηρα την καλοκαιρινη αδεια κα μετα το εξαμηνο. Οι εισφορες μου για το επιδ αδειας και για το δωρο χριστουγεννων πρακρατηθηκαν κανονικα απο τον εργοδοτη(ο λογιστης δεν γνωριζει για την συμπηρωματικη εγκυκλιο) και στις ΑΠΔ ειναι δηλωμενο το 100% των συνταξιμων, θα μπορει τωρα να γινει κατι?

sofaki1978
30-03-11, 00:15
Την διαβασα την συμπληρωματικη αλλα δεν λεει οτι ο εργοδοτης σου δινει τα χρηματα σ εσενα αλλα οτι δηλωνει 3,35%. Πως θα τους πω να μου τα δωσουν?


η εγκυκλιος γραφει οτι οσες επιστρεφουν στην δουλεια απο 1/4 και μετα τα χρηματα τα παιρνουν απο τον εργοδοτη και γραφει και σε ενα σημειο πως να συμπληρωσουν οι λογιστες την Α.Π.Δ.


edit δεν το λεει ακριβως ετσι αλλα

η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης που κοινοποιήθηκε, η έκταση και το πεδίο εφαρμογής, τα δικαιούχα πρόσωπα, η διαδικασία επιστροφής των επί πλέον εισφορών που έχουν παρακρατηθεί από μητέρες ασφαλισμένες για τις περιόδους απασχόλησης από 3/4/2008 μέχρι 31/3/2010, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά


και πιο κατω εξηγει στους λογιστες τον τροπο συμπληρωσης.

sofaki1978
30-03-11, 00:17
Σχετικά με την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ., από 1/4/2010 και εφεξής ο υπόχρεος εργοδότης θα καταχωρεί στο πεδίο 45 την μείωση του ποσού

v & a
30-03-11, 00:20
μα δε θα τους πεις να στα δωσουν, ειναι παρανομο να στα κρατανε αφου υπαρχει εγκυκλιος που λεει να κανουν τις μισες εισφορες! αρα οι αλλες μισες που πρεπει να πανε αφου το 50% ειναι επιστροφη σε σενα? ειναι πολυ απλο. ειναι σαν να σου παιρνουν χρηματα απο αυτα που δικαιουσαι. ειναι υποχρεωμενοι να στα δωσουν!

koukounaki
30-03-11, 00:23
Επισης η αδεια λοχειας μου εληξε 3-08-11, μετα πηρα την καλοκαιρινη αδεια κα μετα το εξαμηνο. Οι εισφορες μου για το επιδ αδειας και για το δωρο χριστουγεννων πρακρατηθηκαν κανονικα απο τον εργοδοτη(ο λογιστης δεν γνωριζει για την συμπηρωματικη εγκυκλιο) και στις ΑΠΔ ειναι δηλωμενο το 100% των συνταξιμων, θα μπορει τωρα να γινει κατι?

sofaki1978
30-03-11, 00:26
Επισης η αδεια λοχειας μου εληξε 3-08-11, μετα πηρα την καλοκαιρινη αδεια κα μετα το εξαμηνο. Οι εισφορες μου για το επιδ αδειας και για το δωρο χριστουγεννων πρακρατηθηκαν κανονικα απο τον εργοδοτη(ο λογιστης δεν γνωριζει για την συμπηρωματικη εγκυκλιο) και στις ΑΠΔ ειναι δηλωμενο το 100% των συνταξιμων, θα μπορει τωρα να γινει κατι?


για την αδεια λεει το εξης


Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το χρονικό διάστημα καταβολής των μειωμένων εισφορών, επεκτείνεται μετά τον μήνα που ακολουθεί τον τοκετό, μόνο σε περίπτωση λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας και ότι η καταβολή μειωμένων εισφορών αφορά σε χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης της ασφαλισμένης.
Για κάθε άλλο διάστημα απουσίας από την εργασία της δικαιούχου μητέρας, για οποιοδήποτε λόγο, (κανονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, εξαμηνιαία ειδική άδεια μητρότητας, ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια φροντίδας παιδιού), δεν καταβάλλονται μειωμένες εισφορές.


κατα τα αλλα ο λογιστης σου μπορει να κανει διορθωτικη Α.Π.Δ και να σου δωσει κανονικα τα χρηματα σου.

koukounaki
30-03-11, 09:11
για την αδεια λεει το εξης


Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το χρονικό διάστημα καταβολής των μειωμένων εισφορών, επεκτείνεται μετά τον μήνα που ακολουθεί τον τοκετό, μόνο σε περίπτωση λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας και ότι η καταβολή μειωμένων εισφορών αφορά σε χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης της ασφαλισμένης.
Για κάθε άλλο διάστημα απουσίας από την εργασία της δικαιούχου μητέρας, για οποιοδήποτε λόγο, (κανονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, εξαμηνιαία ειδική άδεια μητρότητας, ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια φροντίδας παιδιού), δεν καταβάλλονται μειωμένες εισφορές.


κατα τα αλλα ο λογιστης σου μπορει να κανει διορθωτικη Α.Π.Δ και να σου δωσει κανονικα τα χρηματα σου.

Ευχαριστω πολυ βρε Sofaki, θα μιλησω και με τον λογιστη μου.

koukounaki
04-04-11, 09:59
Λοιπον μιλησα με τον λογιστη μας και μου ειπε οτι πρεπει να παω στο ΙΚΑ της περιοχης μου ετσι ωστε να παρω εγκριτικη για την μειωση των εισφορών. Το εχει κανει καποια κοπελα απο εσας αυτο?

koukounaki
06-04-11, 17:14
Λοιπον μιλησα με τον λογιστη μας και μου ειπε οτι πρεπει να παω στο ΙΚΑ της περιοχης μου ετσι ωστε να παρω εγκριτικη για την μειωση των εισφορών. Το εχει κανει καποια κοπελα απο εσας αυτο?

καποια κοπελα που να γνωριζει?

MummyMummy
08-04-11, 00:15
Μήπως γνωρίζετε τι συμβαίνει στην περίπτωση που λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη του δωδεκάμηνου αλλά μετά από 3 μήνες η εργαζόμενη επαναπροσλαμβάνεται με νέα σύμβαση ορισμένου πάλι χρόνου - στη διάρκεια της οποίας λήγει και το 12μηνο; Θα πάρει επιστροφές και για τη δεύτερη συμβαση ή μήπως αυτό ισχύει μονο για την ενεργη συμβαση τη στιγμη της επιστροφης στη δουλειά; μιλάμε πάντα για το ίδιο εργογότη

Ursula
03-05-11, 15:26
εμένα μου είπαν ότι το ΙΚΑ δεν δεχεται διορθωτική πράξη...και ακόμη περιμένω.

To I.K.A. δέχεται διορθωτική πράξη, αλλά παίρνει χρόνο.

http://www.filefactory.com/file/cb1cf31/n/ika_diorthotiko.pdf


(http://www.filefactory.com/file/cb1cf31/n/ika_diorthotiko.pdf)

v & a
19-05-11, 11:12
Γεια σαααας
σχεδον 1 χρονο μετα πηρα τα χρηματα απο τη διορθωτικη ΑΠΔ που εκαναν στη δουλεια μου.
129 και κατι ευρω για 3 μηνες...
Οποτε να ξερετε αφου τα πηρα εγω μπορειτε κ εσεις!!!!!!! τα χρηματα αυτα μου τα δωσε ο εργοδοτης και οχι το ικα, οπως θα επρεπε να κανει εξαρχης μετα τη διορθωτικη εγκυκλιο.

melisoula
24-11-11, 16:19
καλησπερα κοριτσια , να ρωτησω κατι: στο πρωτο μου παιδι συμπληρωσα τα χαρτια μου κ τα πηρα απο το ικα ως αχρεωστητως καταβληθεντα, δεν γινετε κ τωρα να τα παρω με τον ιδιο τροπο?

Stone
24-11-11, 16:27
Πωπω πολύ ωραια!!Κι εγω στο πρωτο παιδι τα πήρα απο το ΙΚΑ αλλα τωρα το ξεχασα εντελώς να υπενθυμισω τον εργοδοτη και πηρα... να μην πω τι!!!Σε ολα να κανουμε τους αστυνομους!!!:-x:-x
Μετα απο ενα χρονο να γινεται αραγε τπτ..να κανω νυξη????

melisoula
24-11-11, 17:19
καλησπερα κοριτσια , να ρωτησω κατι: στο πρωτο μου παιδι συμπληρωσα τα χαρτια μου κ τα πηρα απο το ικα ως αχρεωστητως καταβληθεντα, δεν γινετε κ τωρα να τα παρω με τον ιδιο τροπο?
v&a σιγουρα δεν γινετε να παρω τα χρηματα απο το ικα?

v & a
24-11-11, 17:28
εγω δε ξερω καθολου! οτι σου πουν. Αλλα αν ειναι χρηματα που ο εργοδοτης εχει καταβαλει για σενα (εισφορες προηγ. μηνων) τοτε το ικα του κανει του εργοδοτη πιστωση και ο εργοδοτης τα δινει σε σενα στο χερι μαζι με το μισθο. το ικα νομιζω πια εχει σταματησει να δινει χρηματα. εμεις τοτε τα χαμε παρει απο ικα επειδη ηταν αναδρομικα. εδω και πολυ καιρο πλεον ο εργοδοτης υποτιθεται πως πρεπει να τα βαζει στο μισθο σου μηνιαια και να αποδιδει λιγοτερα σαν εισφορα.

Stone
24-11-11, 17:31
θα σας ενημερωσω αμεσα τι ισχυει...

clio_s
03-12-11, 11:54
Κανένα νεότερο?

SoHappy
15-02-12, 14:28
Ξερει καποια κοπελα να μου πει τι γινεται με την επιστροφη των κρατησεων? Ειχα ενημερωσει τον λογιστη της εταιρείας που εργαζομαι κ μου ειπε οτι στο ΙΚΑ του ειπαν οτι οταν τελειωσει το 12μηνο απο την αδεια λοχιας πρέπει να κανω αιτηση στο ΙΚΑ για να τα παρω πισω..Δυστυχως η εταιρεία κλεινει, σε 1 εβδομαδα..Ξερει κανεις τι γινεται σε αυτην την περιπτωση? Εννοειται οτι δεν εχει περασει ουτε χρονος απο τον τοκετο (ποσο μαλλον απο την αδεια λοχείας...). :confused:

marilias mammy
13-03-12, 20:41
γειά σας μανούλες. Εγώ τώρα ξεκινάω τις διαδικασίες για να πάρω την επιστροφή αλλά το ικα Μυτιλήνης έχει μεσάνυχτα!! Μπορεί κάποιος να μου πεί αν παίζει ρόλο οτί δεν εργάζομαι πια. Εργαζόμουν ως και 9 μήνες απο την άδεια λοχείας

marilias mammy
13-03-12, 20:47
γειά σας μανούλες. Εγώ τώρα ξεκινάω τις διαδικασίες για να πάρω την επιστροφή αλλά το ικα Μυτιλήνης έχει μεσάνυχτα!! Μπορεί κάποιος να μου πεί αν παίζει ρόλο οτί δεν εργάζομαι πια. Εργαζόμουν ως και 9 μήνες απο την άδεια λοχείας

elsaki75
06-04-12, 00:34
καλησπέρα σε όλες!'Εχω γεννήσει τον ιούλιο το 2ο παιδάκι μου και σε ένα μήνα επιστρέφω στη δουλειά τι πρέπει να ενημερώσω τον λογιστή για αυτό το θέμα των κρατήσεων γιατί είναι λίγο άσχετος!

v & a
06-04-12, 02:27
Διαβαστε πεντε εξι μηνυματα πιο πανω, δεν νομιζω να ισχυει αυτη η επιστροφη ακομα με ολα αυτα που εχουν συμβει στο εργασιακο - ασφαλιστικο ... Παρτε τηλ σε ενα ικα να ρωτησετε. Πειτε: εχω τοσο χρονο που χω γεννησει ισχυει η μειωμενη εισφορα του εργοδοτη για εμενα; ( που σημαινει πως θα πρεπε να σας ενσωματωσει στο μισθο σας Ο εργοδοτης καθε μηνα καποια χρηματα για ενα χρονο). Κανονικα πρεπει να παρει ο λογιστης της εταιριας να ρωτησει εγω οταν ειχα παρει με ειχαν αποπαρει και μου χαν πει " εσυ τι δουλειΑ εχεις κ ρωτας, ο εργοδοτης πρεπει να μας παρει.

στελλαμ
18-01-14, 07:31
Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια κοπέλα που να έχει πάει στο ΙΚΑ Πειραιά και θυμάται τι χαρτιά θέλουν εκεί και πόσο καιρό έκανε να πάρει τα χρήματα;

neogenitaki
18-01-14, 08:17
κοριτσια εγω γεννησα μαιο 2013 δικαιουμαι να παρω χρηματα;τι πρεπει να κανω;βοηθηστε με......δεν ξερω τιποτα......